Novela zákoníku práce 2024 – změní se minimální a zaručená mzda, platové tarify (a další změny)

Vláda bude schvalovat návrh na změnu zákoníku práce – změna by mohla platit už od 1. července 2024. Budou nové podmínky pro výpočet minimální mzdy. Změní se zaručená mzda (a její výpočet). V zákoníku bude nová tabulka pro platové tarify pro jednotlivé platové třídy.
Vláda bude schvalovat návrh na změnu zákoníku práce – změna by mohla platit už od 1. července 2024. Budou nové podmínky pro výpočet minimální mzdy. Změní se zaručená mzda (a její výpočet). V zákoníku bude nová tabulka pro platové tarify pro jednotlivé platové třídy.

Na začátku února 2024, bude vláda schvalovat návrh na změnu zákoníku práce. K poslední velké změně došlo v minulém roce (změna zákoníku práce od října 2023).

Mezi hlavní změny, patří zavedení pravidelné valorizace minimální mzdy (tak aby byla na úrovni 45% průměrné mzdy), změní se zaručená mzda (nově jenom 4 úrovně), změní se platové tarify, zruší se povinnost vytvářet písemný rozpis dovolené, a další plánují se i další změny (viz dále).

Pokud vláda návrh novely zákoníku práce schválí, tak bude následovat projednávání v Parlamentu a v Senátu. Změny by mohly platit už od začátku července 2024.

Automatická valorizace minimální mzdy – konec dohadů kolik bude minimální plat

V souladu s tím, co požaduje Evropská unie, je jednou z hlavních změn v novele zákoníku práce 2024, i zavedení automatického valorizačního mechanismu pro pravidelnou mzdu.

Odpadnou tak nekonečné dohody o tom, kolik by měla být minimální výplata (každoroční spory mezi vládou, odbory a zástupci firem). Budou jasná pravidla, a zvýšení minimální mzdy se bude odvíjet od toho, kolik je průměrná mzdy.

Jak bude fungovat „automatické“ zvýšení minimální mzdy

Návrh předpokládá, že koeficient pro výpočet minimální mzdy, se bude srovnávat s tím, kolik je průměrná mzda (nově by minimální plat měl být cca 45% průměru v ČR).
Návrh předpokládá, že koeficient pro výpočet minimální mzdy, se bude srovnávat s tím, kolik je průměrná mzda (nově by minimální plat měl být cca 45% průměru v ČR).

Kolik bude minimální mzda a jak se bude zvyšovat

Podle návrhu zákona, by nově měla být minimální mzda na úrovni 45% průměrné mzdy. Nově bude stanoven koeficient pro výpočet minimální mzdy – ten by měl zohlednit přiměřenost minimální mzdy k aktuální kupní síle, jaké jsou aktuální životní náklady a další faktory. Referenční hodnota bude 45% průměrné mzdy.

Změna zákoníku práce by měla platit už od 1. července 2024. Do konce roku 2024 se ale aktuální minimální mzda měnit nebude.

Ke změně by mohlo dojít až od 1. 1. 2025 a to pouze v případě, že minimální výplata vypočítaná podle nových podmínek bude vyšší, než je ta aktuální.

Kolik bude minimální mzda v roce 2025?

Průměrná mzda v národním hospodářství, která se v roce 2024 používá pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je 42 427 Kč.

Pokud by se stejná průměrná mzda použila pro výpočet minimální mzdy, tak by minimální výplata vycházela na cca 19 100 Kč (od 1. 1. 2024 se minimální mzda zvýšila na 18 900 Kč).

V roce 2025, by se pochopitelně vycházelo z jiné průměrné mzdy, která pravděpodobně bude vyšší – od ledna 2025 by se tedy minimální mzda mohla zvýšit i na 20 000 Kč nebo i více (to se ale zatím nedá přesně odhadnout).

Kdo má nárok na minimální mzdu?

Změny minimální mzdy, se týkají jak zaměstnanců, tak i dohodářů. Stejná ustanovení o minimální mzdě, se vztahují i na odměnu za práci na DPP nebo DPČ – u nich je to ale primárně minimální hodinová mzda (letos minimálně 112,50 Kč za hodinu).

Na minimální mzdu mají nárok i státní zaměstnanci. Pokud jim podle platových tabulek (podle platové třídy a platového stupně, do kterého spadají) vyjde nižší plat, než kolik je minimální mzda, tak jim zaměstnavatel doplácí rozdíl.

Změní se i zaručená mzda – nově budou jenom 4 skupiny

Společně s novými podmínkami pro výpočet zvýšení minimální mzdy, dojde i k velké změně u zaručené mzdy.

Zaručená mzda má aktuálně 8 úrovní (od 18 900 Kč pro první skupinu až po 37 800 Kč pro osmou skupinu).

Podle nových podmínek, by byl pouze 4 úrovně zaručené mzdy:

  • První skupina by měla nárok na minimální mzdu (stejné jako nyní)
  • Druhá skupina by měla nárok na 1,2 násobek minimální mzdy
  • Třetí skupina by měla nárok na 1,4 násobek minimální mzdy
  • Čtvrtá skupina by měla nárok na 1,6 násobek minimální mzdy

Pokud by se vycházelo z aktuální minimální mzdy v roce 2024 (18 900 Kč), tak by to zaručená mzda podle nových podmínek vycházela takto:

  • 18 900 Kč (první skupina)
  • 22 680 Kč (druhá skupina)
  • 26 460 Kč (třetí skupina)
  • 30 240 Kč (čtvrtá skupina)

Vláda by pak měla stanovit nové rozdělení prací do 4 skupin pro určení zaručené mzdy. Změna se bude týkat i státních zaměstnanců (skupina prací pro zaručenou mzdu odpovídá i příslušným platovým třídám pro státní zaměstnance).

Platové tarify pro státní zaměstnance

Součástí navrhované změny zákoníku práce, je i nová tabulka platových tarifů v paragrafu 123, ZP:

Platová třída Platový tarif (nyní) Platový tarif (nově)
1 6 500 Kč 12 140 Kč
2 7 110 Kč 13 040 Kč
3 7 710 Kč 13 990 Kč
4 8 350 Kč 15 020 Kč
5 9 060 Kč 16 130 Kč
6 9 830 Kč 17 350 Kč
7 10 660 Kč 18 680 Kč
8 11 570 Kč 20 130 Kč
9 12 550 Kč 21 710 Kč
10 13 620 Kč 23 390 Kč
11 14 780 Kč 25 280 Kč
12 16 020 Kč 27 250 Kč
13 17 370 Kč 29 410 Kč
14 18 850 Kč 31 770 Kč
15 20 470 Kč 34 340 Kč
16 22 200 Kč 37 130 Kč

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

V novele zákoníku práce 2024, dochází i ke změně u příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ten bude nově definován jako 5% až 15% měsíční minimální mzdy

Zrušení písemného rozvrhu dovolené

Další změnou v zákoníku práce, která by mohla platit už od začátku července, je zrušení písemného rozpisu dovolené. Zaměstnavatel nebude mít nově povinnost, aby vytvářel písmenný rozpis dovolené.

I nadále ale bude platit, že konečné slovo při rozhodnutí o termínu dovolené bude mít zaměstnavatel. Ten má ale současně povinnost přihlížet i k oprávněným zájmům zaměstnance.

I nadále bude platit, že alespoň jedna část dovolené by měla být nejméně 2 týdny v jednom kuse. A že termín „nařízené“ dovolené musí zaměstnavatel písemně oznámit alespoň 14 dní předem.

Změny u kolektivního vyjednávaní

Další část změn v zákoníku práce 2024, je věnována kolektivním smlouvám a kolektivnímu vyjednávání.

Zde by měla být omezena možnost zablokování kolektivního vyjednávání menšími odborovými organizacemi.

Pokud se odborové organizace nedohodnou, tak má zaměstnavatel možnost po 30 dnech uzavřít dohodu s odborovou skupinou, která má nejvíce členů.

Dodatková dovolená pro zdravotnické pracovníky a u Probační a mediační služby

V zákoníku práce, bude nově zakotven i nárok na dodatkovou dovolenou u zdravotnických pracovníků, kteří poskytují zdravotní služby lidem ve vězení. Nebo i pro zaměstnance Probační a mediační služby, kteří jsou v přímém styku s obviněnými a odsouzenými.

Od kdy bude platit změna zákoníku práce v roce 2024?

O návrhu na změnu zákoníku práce, bude vláda rozhodovat na začátku února 2024. Následně by mělo proběhnout schválení v Parlamentu a v Senátu.

V návrhu se předpokládá účinnost většiny změn už od 1. července 2024. Záleží ale na tom, zda během schválení nedojde k nějakému zpoždění nebo k nějakým změnám.

Návrh zákona obsahuje i přechodná ustanovení, které se týkají například výpočtu minimální mzdy – tato změna by se mohla poprvé projevit až od 1. 1. 2025 (během roku 2024 by se ještě nic neměnilo).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *