Sociální dávky pro samoživitelky – na co máte nárok sama s dítětem

exekutora. Samoživitelka s dítětem může mít nárok na různé sociální dávky. Je to hlavně mateřská a rodičovská, v souvislosti s těhotenstvím. Dále zde jsou sociální dávky, jako příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo porodné. Také může být nárok na dávky hmotné nouze. A pochopitelně na výživné (alimenty), jak pro dítě, tak i pro matku.
exekutora. Samoživitelka s dítětem může mít nárok na různé sociální dávky. Je to hlavně mateřská a rodičovská, v souvislosti s těhotenstvím. Dále zde jsou sociální dávky, jako příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo porodné. Také může být nárok na dávky hmotné nouze. A pochopitelně na výživné (alimenty), jak pro dítě, tak i pro matku.

Starat se sám o dítě (děti), určitě není nijak jednoduché. Zvláště, pokud jste odkázáni pouze na jeden příjem. Protože druhý rodič o dítě nejeví zájem, neplatí alimenty (nebo jen minimální výživné). V následujícím článku se podíváme, na jaké sociální dávky, může mít nárok samoživitelka s dítětem (nebo samoživitel).

Nechceme nijak snižovat roli otců samoživitelů, kteří jsou ve stejné obtížné situaci, jako samoživitelky. Pro zjednodušení psaní tohoto článku se ale v následujícím textu omezíme na slovo „samoživitelka“. Informace o případném nároku na jednotlivé dávky, platí jak pro ženy, tak i pro muže. Pokud je v nároku nějaký rozdíl, bude to dostatečně zdůrazněno.

Podpora pro samoživitelky v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě

V této oblasti nejsou žádné speciální dávky pro samoživitelky. Pokud je žena před porodem zaměstnaná nebo podniká jako OSVČ (a platí si nemocenské pojištění), pak má nárok na mateřskou nebo rodičovskou. Případně může vzniknout nárok i na porodné:

 • Mateřská – peněžitá pomoc v mateřství: nárok je po dobu 28 týdnů nebo 37 týdnů pro ženy, muž má nárok jenom 22 týdnů. Mateřská je výši 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). U OSVČ záleží na vyměřovacím základu pro sociální dávky (jedna polovina ze zisku z podnikání za předchozí rok)
 • Rodičovská – rodičovský příspěvek: nárok je do 4 roků dítěte, nebo dokud není vyplacena celá částka 300 000 Kč (resp. 450 000 Kč). Měsíčně je rodičovská maximálně 10 000 Kč (pokud jste neměli nárok na mateřskou, jinak je do výše PPM).
 • Porodné –  na první dítě je 13 000 Kč, na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok máte, pokud průměrný čistý měsíční příjem před porodem nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima.

Přídavky na bydlení pro samoživitelku s dítětem

Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka spojená s bydlením. Kromě příspěvku ještě existuje ještě doplatek na bydlení, který je poskytován v rámci dávek pomoci ve hmotné nouzi.

Na příspěvek na bydlení máte nárok, pokud bydlíte v nájmu (nebo máte družstevní byt, nebo byt v osobním vlastnictví). Žádost o příspěvek na bydlení tedy podává majitel bytu, nebo ten kdo má platnou nájemní smlouvu. A současně má v daném bytě trvalé bydliště.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jaké jsou vaše náklady na bydlení. Maximálně totiž můžete dostat to, co skutečně zaplatíte (pokud to není částka vyšší než normativní náklady, pak byste dostali jen to, co uvádí tabulky normativních nákladů).

U příspěvku na bydlení také hraje roli počet lidí, kteří mají trvalé bydliště v bytě. Podle počtu osob, se případně počítají vyšší normativní náklady. Má to ale i druhou stranu. Pokud má v bytě trvalé bydliště i někdo jiný, kdo má nějaké příjmy, pak se započítají i jeho příjmy do průměrného měsíčního příjmu.

Pokud v bytě bydlíte jen sama s dítětem (dětmi), pak je určitě výhodnější, abyste měla v bytě trvalé bydliště jak vy, tak i děti. Pro výpočet nároku a konkrétní částky, můžete použít tuto kalkulačku příspěvku na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a je potřeba doložit příjmy a náklady za předchozí 3 měsíce. Tedy za předchozí kalendářní čtvrtletí. To může být někdy problém – například pokud se přestěhujete do nového bytu. Pozor také na to, že příspěvek na bydlení nepokrývá kauci, kterou někdy zaplatíte u pronajatého bytu.

Přídavky na dítě pro samoživitelku

Na přídavky na dítě má nárok každý, kdo se stará o dítě (u nezletilých dětí žádá zákonný zástupce), pokud jeho průměrný měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima.

Životní minimum se od 1. 4. 2020 zvýšilo. A to docela výrazně (v kontextu toho, že se několik let neměnilo). Díky tomu má od dubna 2020 nárok na příspěvek na dítě více lidí:

Příspěvek na jedno dítě:

 • Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků má nárok na příspěvek do příjmu = 14 904 Kč
 • Samoživitelka s jedním dítětem do 15 roků má nárok na příspěvek do příjmu = 16 119 Kč
 • Samoživitelka s jedním dítětem do 26 roků má nárok na příspěvek do příjmu = 17 064 Kč

Příspěvek na dvě děti:

 • Samoživitelka se dvěma dětmi do 6 roků má nárok na příspěvek do příjmu = 20 223 Kč
 • Samoživitelka se dvěma dětmi (3 a 7 roků) má nárok na příspěvek do příjmu = 21 438 Kč
 • Samoživitelka se dvěma dětmi do 15 roků má nárok na příspěvek do příjmu = 22 653 Kč

Pro jiné příklady výpočtu nároku na příspěvek na dítě a jeho konkrétní výši můžete použít tuto kalkulačku pro přídavky na dítě.

Dávky hmotné nouze pro samoživitelku bez příjmu

Pokud je samoživitelka bez příjmu (nemá příjem ze zaměstnání, nárok na mateřskou, rodičovskou nebo podporu v nezaměstnanosti), nebo jsou její příjmy nízké, může mít nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi.

Mezi dávky pomoci ve hmotné nouzi patří:

 • Příspěvek na živobytí – je to peněžitá dávka, kterou se dorovnají příjmy do výše částky na živobytí (ta se odvíjí od toho, jaké je vaše životní nebo existenční minimum). Výpočet částky na živobytí vychází z toho, jestli máte nějaké příjmy (je rozdíl mezi příjmy ze zaměstnání nebo jen ze sociálních dávek).
 • Doplatek na bydlení – pokud má žadatel příjem nižší než částka na živobytí a současně dostává příspěvek na bydlení, ale ten plně nepokryje náklady na bydlení, pak je nárok i na druhou dávku na bydlení. Vyplácí se pak v takové výši, aby vám po zaplacení všech nákladů na bydlení (i těch, které nepokryl příspěvek na bydlení) zůstala alespoň částka na živobytí.
 • Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi – to je jednorázová sociální dávka, která má porýt situaci, kdy se z ničeho nic ocitnete okamžitě bez příjmu. Podle okolností to může být částka od 1000 Kč do několika desítek tisíc. Úřad vám může přispět třeba na opravu pračky nebo ledničky. Nebo zaplatit školní potřeby pro dítě na začátku školního roku.

Výživné a alimenty pro samoživitelku

Žena samoživitelka by také měla (mohla) mít nárok na výživné (alimenty). Na ty má případně nárok už těhotná žena v souvislosti s porodem. Těhotná žena je oprávněná po otci dítěte vyžadovat výživné a náhradu nákladů spojených s porodem. A to, i když spolu nežijí.

U výživného pro matku dítě hraje roli řada různých faktorů. Přihlíží se k majetkovým poměrům otce dítěte a také k vlastním příjmům matky. O výši výživného pro matku rozhoduje soud. Na výživné pro matku dítěte může být nárok až do dvou roků dítěte.

Kromě toho je zde i vyživovací povinnost na dítě. Otec dítěte má od narození povinnost platit alimenty. O jejich výši opět rozhoduje soud (pokud se rodiče nedohodnou jinak). Pokud otec dítěte neplatí soudem nařízené alimenty, pak se jedná o trestný čin. Výživné může být vymáháno i přes exekutora, srážkami ze mzdy nebo jinou formou exekuce

2 komentáře

 1. Dobrý den.
  Jsem samoživitelka a potřebovala bych si vytisknout všechny žádosti o různé podpory /samozřejmně na ketré mám nárok/,Nevím kde tyto tiskopisy najdu.A Ještě prosím až je budu mít vyplněné,je možné v době koronaviru tyto žádosti za slat elektronicky i když nemám datovou schránku?Jem z Litoměřic.Děkuji za odpověď.Toto za mě píše babičky.Já se jmenuji Simona Reifová.Děkuji.

  1. Formuláře pro sociální dávky je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/formulare#statni-socialni-podpora
   žádosti není nutné podávat osobně – buď elektronicky = datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem, pokud nemáte, tak lze i písemně poštou, nebo vyplněné formuláře odevzdat na podatelně Úřadu práce (nebo do schránky, která je k tomu určena – zpravidla u vstupu do budovy)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *