Sociální dávky pro samoživitelky – na co máte nárok sama s dítětem

Samoživitelka s dítětem může mít nárok na různé sociální dávky. Je to hlavně mateřská a rodičovská, v souvislosti s těhotenstvím. Dále zde jsou sociální dávky, jako příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo porodné. Také může být nárok na dávky hmotné nouze. A pochopitelně na výživné (alimenty), jak pro dítě, tak i pro matku.
Samoživitelka s dítětem může mít nárok na různé sociální dávky. Je to hlavně mateřská a rodičovská, v souvislosti s těhotenstvím. Dále zde jsou sociální dávky, jako příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo porodné. Také může být nárok na dávky hmotné nouze. A pochopitelně na výživné (alimenty), jak pro dítě, tak i pro matku.

Starat se sám o dítě (děti), určitě není nijak jednoduché. Zvláště, pokud jste odkázáni pouze na jeden příjem. Protože druhý rodič o dítě nejeví zájem, neplatí alimenty (nebo jen minimální výživné). V následujícím článku se podíváme, na jaké sociální dávky, může mít nárok samoživitelka s dítětem (nebo samoživitel).

Nechceme nijak snižovat roli otců samoživitelů, kteří jsou ve stejné obtížné situaci, jako samoživitelky. Pro zjednodušení psaní tohoto článku se ale v následujícím textu omezíme na slovo „samoživitelka“. Informace o případném nároku na jednotlivé dávky, platí jak pro ženy, tak i pro muže. Pokud je v nároku nějaký rozdíl, bude to dostatečně zdůrazněno.

Podpora pro samoživitelky v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě

V této oblasti nejsou žádné speciální dávky pro samoživitelky. Pokud je žena před porodem zaměstnaná nebo podniká jako OSVČ (a platí si nemocenské pojištění), pak má nárok na mateřskou nebo rodičovskou. Případně může vzniknout nárok i na porodné:

 • Mateřská – peněžitá pomoc v mateřství: nárok je po dobu 28 týdnů nebo 37 týdnů pro ženy, muž má nárok jenom 22 týdnů. Mateřská je výši 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). U OSVČ záleží na vyměřovacím základu pro sociální dávky (jedna polovina ze zisku z podnikání za předchozí rok)
 • Rodičovská – rodičovský příspěvek: nárok je do 4 roků dítěte, nebo dokud není vyplacena celá částka 300 000 Kč (resp. 450 000 Kč). Měsíčně je rodičovská maximálně 13 000 Kč (pokud jste neměli nárok na mateřskou, jinak je do výše PPM, u dvojčat je to vždy 1,5 násobek, tj. 19 500 Kč, nebo i více).
 • Porodné –  na první dítě je 13 000 Kč, na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok máte, pokud průměrný čistý měsíční příjem před porodem nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima.

Přídavky na bydlení pro samoživitelku s dítětem

Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka spojená s bydlením. Kromě příspěvku ještě existuje ještě doplatek na bydlení, který je poskytován v rámci dávek pomoci ve hmotné nouzi.

Na příspěvek na bydlení máte nárok, pokud bydlíte v nájmu (nebo máte družstevní byt, nebo byt v osobním vlastnictví). Žádost o příspěvek na bydlení tedy podává majitel bytu, nebo ten kdo má platnou nájemní smlouvu.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jaké jsou vaše náklady na bydlení. Maximálně totiž můžete dostat to, co skutečně zaplatíte (pokud to není částka vyšší než normativní náklady, pak byste dostali jen to, co uvádí tabulky normativních nákladů).

U příspěvku na bydlení také hraje roli počet lidí, kteří v bytě skutečně bydlí. Podle počtu osob, se případně počítají vyšší normativní náklady. Není podstatné, kde mají tito lidé trvalé bydliště, ale to zda byt trvale užívají a podílí se na nákladech na společnou domácnost.

Pro výpočet nároku a konkrétní částky, můžete použít tuto kalkulačku příspěvku na bydlení v roce 2023.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a je potřeba doložit příjmy a náklady za předchozí 3 měsíce. Tedy za předchozí kalendářní čtvrtletí. To může být někdy problém – například pokud se přestěhujete do nového bytu. Pozor také na to, že příspěvek na bydlení nepokrývá kauci, kterou někdy zaplatíte u pronajatého bytu.

Přídavky na dítě pro samoživitelku

Na přídavky na dítě má nárok každý, kdo se stará o dítě (u nezletilých dětí žádá zákonný zástupce), pokud jeho průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě se od 1. 1. 2023 zvýšily 200 Kč (pro všechny děti, bez ohledu na věk).

Nárok má od začátku roku více dětí (rodin, samoživitelek, samoživitelů). Zvýšilo se životní minimum v roce 2023 (od 1. 1. 2023), platí zvýšení o 5,2% (120 – 240 Kč). Tím se zvýšila i hranice příjmu, při kterém je ještě nárok na přídavky.

Nárok na příspěvek na dvě děti v roce 2023:

 • Samoživitelka se dvěma dětmi do 6 roků má nárok na příspěvek do příjmu = 32 062 Kč
 • Samoživitelka se dvěma dětmi (3 a 7 roků) má nárok na příspěvek do příjmu = 34 000 Kč
 • Samoživitelka se dvěma dětmi do 15 roků má nárok na příspěvek do příjmu = 35 938 Kč

Pro jiné příklady výpočtu nároku na příspěvek na dítě a jeho konkrétní výši můžete použít tuto kalkulačku pro přídavky na dítě od 1. 1. 2023.

Dávky hmotné nouze pro samoživitelku bez příjmu

Pokud je samoživitelka bez příjmu (nemá příjem ze zaměstnání, nárok na mateřskou, rodičovskou nebo podporu v nezaměstnanosti), nebo jsou její příjmy nízké, může mít nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi.

Mezi dávky pomoci ve hmotné nouzi patří:

 • Příspěvek na živobytí – je to peněžitá dávka, kterou se dorovnají příjmy do výše částky na živobytí (ta se odvíjí od toho, jaké je vaše životní nebo existenční minimum). Výpočet částky na živobytí vychází z toho, jestli máte nějaké příjmy (je rozdíl mezi příjmy ze zaměstnání nebo jen ze sociálních dávek).
 • Doplatek na bydlení – pokud má žadatel příjem nižší než částka na živobytí a současně dostává příspěvek na bydlení, ale ten plně nepokryje náklady na bydlení, pak je nárok i na druhou dávku na bydlení. Vyplácí se pak v takové výši, aby vám po zaplacení všech nákladů na bydlení (i těch, které nepokryl příspěvek na bydlení) zůstala alespoň částka na živobytí.
 • Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi – to je jednorázová sociální dávka, která má porýt situaci, kdy se z ničeho nic ocitnete okamžitě bez příjmu. Podle okolností to může být částka od 1000 Kč do několika desítek tisíc. Úřad vám může přispět třeba na opravu pračky nebo ledničky. Nebo zaplatit školní potřeby pro dítě na začátku školního roku.

Výživné a alimenty pro samoživitelku

Žena samoživitelka by také měla (mohla) mít nárok na výživné (alimenty). Na ty má případně nárok už těhotná žena v souvislosti s porodem. Těhotná žena je oprávněná po otci dítěte vyžadovat výživné a náhradu nákladů spojených s porodem. A to, i když spolu nežijí.

U výživného pro matku dítě hraje roli řada různých faktorů. Přihlíží se k majetkovým poměrům otce dítěte a také k vlastním příjmům matky. O výši výživného pro matku rozhoduje soud. Na výživné pro matku dítěte může být nárok až do dvou roků dítěte.

Kromě toho je zde i vyživovací povinnost na dítě. Otec dítěte má od narození povinnost platit alimenty. O jejich výši opět rozhoduje soud (pokud se rodiče nedohodnou jinak). Pokud otec dítěte neplatí soudem nařízené alimenty, pak se jedná o trestný čin. Výživné může být vymáháno i přes exekutora, srážkami ze mzdy nebo jinou formou exekuce

43 comments

 1. Dobrý den.
  Jsem samoživitelka a potřebovala bych si vytisknout všechny žádosti o různé podpory /samozřejmně na ketré mám nárok/,Nevím kde tyto tiskopisy najdu.A Ještě prosím až je budu mít vyplněné,je možné v době koronaviru tyto žádosti za slat elektronicky i když nemám datovou schránku?Jem z Litoměřic.Děkuji za odpověď.Toto za mě píše babičky.Já se jmenuji Simona Reifová.Děkuji.

  1. Formuláře pro sociální dávky je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/formulare#statni-socialni-podpora
   žádosti není nutné podávat osobně – buď elektronicky = datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem, pokud nemáte, tak lze i písemně poštou, nebo vyplněné formuláře odevzdat na podatelně Úřadu práce (nebo do schránky, která je k tomu určena – zpravidla u vstupu do budovy)

 2. Dobrý den jsem samoživitelka žijí se dvěma dětmi sama bydlím v bytě na které nejde uplatnit žádný doplatek na bydlení živobytí jsem dostala pár korun a onemocněla jsem covidem můžete mi prosím poradit na jakou dávku mám nárok nedostanu se ani do práce mám dvě děti a je jasné že to ode mě chytí taky děkuji za info .

  1. Pokud jste onemocněla, a jste zaměstnaná, pak můžete mít nárok na běžné nemocenské dávky během pracovní neschopnosti. V případě špatné finanční situace je během epidemie možnost, požádat o mimořádnou okamžitou pomoc od Úřadu práce (podmínky jsou trochu jiné než u běžných dávek hmotné nouze – viz https://www.mpsv.cz/mop

 3. Dobrý den,

  pokud dostanu příspěvek na bydlení, chodí někdo kontrolovat počet lidí v domácnosti? Případně když u mě jednou za čas někdo přespí a přišla by kontrola, musím vše zpětně vracet?
  Děkuji
  Lucie

  1. Úřad práce může provádět kontrolu (sociální šetření) i přímo u vás doma (týká se to především dávek na bydlení). Kontroly určitě neprobíhají u všech žadatelů, ale tam kde to úředníci uznají za vhodné. Zpravidla tam, kde je žádost podávána poprvé, nebo tam kde z předložené žádosti vyplývají nějaké nesrovnalosti. Vzhledem k tomu, že u příspěvku na bydlení se dokládají aktuálně platné sktečnosti (počet osob, náklady na bydlení, příjmy atd.), vždy jednou za 3 měsíce, tak možnost „kontroly“ je v podstatně kdykoliv.

   A ano, pokud by se zjistilo, že skutečnost neodpovídá tomu, co je uvedeno v žádosti, tak to může vést k odejmutí dávky.

   Uvedení nepravdivých údajů nebo nedoložení aktuálních údajů může být přestupkem s pokutou až 250.000 Kč. Nárok na vrácení neprávem poskytnuté dávky je až 3 roky zpětně.

   To že u vás čas od času někdo přespí, myslím ale ničemu nevadí …

 4. Dobry den, chtel bych se zeptat, zda muzu uplatnit v praci prispevek na dite, kdyz pritelkyne (se kterou nejsme manzele, mame spoku dite a nezijeme spolu) bude zadat o prispevek na bydleni. Znama nam rikala ze pri zadosti o prispevek na bydleni podepisovala, ze partner nepobira prispevek na dite. – tohle se mi moc nezda. Muzete prosim objasnit jak to je?
  Dekuji
  Jiri

  1. Dotazu moc nerozumím. V práci si žádný příspěvek na dítě uplatnit nemůžete. Tam se jedná o daňovou slevu na dítě, kterou si může uplatnit jen jeden z rodičů. U ní je pak potřeba potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, že ten slevu na dítě neuplatňuje.

   S příspěvek na dítě nebo příspěvkem na bydlení to ale nijak nesouvisí …

   1. Diky za odpoved, ano mel jsem na mysli slevu na dani. Jeste prosim jedna otazka, Chodi z UP kontroly napr na pocet lidi v domacnosti a pokud by nebyla pritelkyne doma, je z toho problem nebo se kontrola hlasi predem aby byla doma? Dekuji

    1. Úřad práce může u příspěvku na bydlení provádět šetření v místě bydliště. Pochopitelně se nehlásí předem, to by asi kontrola trochu postrádala smysl. Na druhou stranu, není to kontrola, jako když jste na neschopence, kdy máte povinnost být doma. Pokud přijdou z ÚP a vy nejste doma, tak přijdou jindy. Ve svém volném čase si přítelkyně může dělat, co chce …

 5. Dobrý den,
  Jsem samoživitelka a podnajímám si část bytu. V druhé části bydlí majitel. Mám nárok na příspěvek na bydlení? Teď mi končí mateřská a budu se registrovat na úřadu práce. Výživné na syna nedostávám. Nevím, na co mám nárok.

  1. Na příspěvek na bydlení, může mít nárok jen vlastník bytu nebo nájemce. Pokud nemáte nájemní smlouvu, ale podnájemní, pak na tuto sociální dávku nárok mít nemůžete…

 6. Děkuji za odpověď. Někde jsem četla o doplatku na bydlení, který by se měl týkat podnájemních smluv, tak se podívám na tuto možnost.

  1. Ano, doplatek na bydlení je možné získat i u podnájmu. Tato dávka ale spadá pod dávky hmotné nouze, tj. výše příjmu zde hraje ještě větší roli + se posuzuje celková majetková/sociální situace

 7. Heske ráno přejí. Chcem jse zeptat obstála jsem samá s 4 ročnu dcerku.Pritel je v base a bude tam přibližně asi tak 5 roků.Tak som ostala s malou samá.Po mateřské ještě jsem nenašla práci tak teď jsem na úřadě práce.Mam nárok na bydlení a příspěvek na dítě.Ako je to teď cez korono19 mužů ist na Úřad práce nebo cez email děkuji za odpověď

 8. Dobrý den,
  jsem samoživitelka se 3dětmi.Bydlím v podnájmu. Rozešla jsem se s přítelem,který se od Nás odstěhoval.
  Splácím auto,ještě 4 roky.Mám i v tomto případě nárok na Přídavek na bydlení?
  A Příspěvek na děti. Auto potřebuji k tomu aby jsem se včas dostala do práce.
  Předem děkuji s pozdravem Jana Fremuthová

  1. Příspěvek na bydlení se vztahuje jen na bydlení v nájmu, v bytě v osobním vlastnictví, nebo v družstevním bytu, u podnájmu ho nezískáte. U příspěvků na dítě, záleží na tom, jaké jsou vaše příjmy – dokládá se výše příjmu za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Pokud je průměrný čistý měsíční příjem nižší než 2,7 násobek životního minima, tak byste nárok mít měla (od 1.4.2021 by se pak přídavky mohly zvýšit + nárok bude při příjmu do 3,4 násobku životního minima)

 9. Moc Vám děkuji.
  Když by jsem měla nového přítele.Který s námi bude bydlet.
  Mohla by jsem žádat o přídavky.
  Když mám děti svěřené do péče?
  S pozdravem Jana Fremuthová

 10. Dobrý den, skončila jsem s malým sama 13m. Řidičák mám 8500kc alimenty 1000kc mám nárok na příspěvek na bydlení? Přídavky a jiné sociální dávky ? Našla jsem pronájem který by mě vyšel celkem 11500. V ústeckém kraji. CV . Proplatily by mi nájem ? Děkuji . nevyznám se v tom .

  1. Při nákladech na bydlení 11 500 Kč, vám to určitě celý příspěvek nepokryje, ale jen jeho část- Záleží i na velikosti obce/města. Řádově by se mohlo jednat o částku 5 – 6,5 tisíce korun – viz například zde si to můžete orientačně spočítat

 11. Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat za sestru,kterou právě opustil přítel. Mají 6m miminko,takže ona pobírá pouze rodičovský příspěvek. Bydlet jsem ji zatím nechala u sebe. Můžete prosím poradit, na jaké příspěvky nebo dávky má nárok?
  Děkuji

  1. Vaše sestra by mohla mít nárok na příspěvek na dítě. S jinými sociálními dávkami je to složitější. Pokud bydlí u vás, tak nemůže mít nárok na příspěvek na bydlení – tam by musela bydlet například v nájmu a záleželo by na doložených nákladech na bydlení a příjmech. Pak je zde případně příspěvek na živobytí – tam ale opět spíše nebude mít nárok (to neposoudím). Jiné dávky už asi nejsou. Každopádně by měla mít nárok i na výživné na dítě, a do dvou let dítěte má nárok i na výživné pro sebe, které případně může vymáhat i soudně.

 12. Dobrý den jsem samoživitelka s mateřskou 10000 Kč nic jiného nemám .teď jsem si našla bydlení za 9500kc.nemam nic do nového bytu doteď jsme bydleli u rodičů.mohu se zeptat na co mám nárok a zda je možné žádat třeba o příspěvek na pračku ,ledničku atd.dekuji

 13. Dobrý den, chci se zeptat, jestli se do příjmů samoživitelky , že kterých se pak vypočítává příspěvek na bydlení a přídavky na děti, počítají i alimenty na děti? Děkuji za odpověď.

 14. Dobrý den, chci se zeptat jsem sama s dvěma dětmi 5let a 12let. S bývalím přítelem mám pouze jedno dítě 5letou dcerku. Máme spolu dobrý vstahy a máme nadomluve stridavou péči a bere si obě děti + hlídá i dny kdy jsem v práci v mým týdnu. Domluvili sme se na střídavé péči týden já týden on a posílá mi 1 000kc + platí školku a kroužky a různé věci obou děti. Byla jsem si zažádat o doplatek na bydlení a paní mi řekla že musíme jít k soudu o svěření do péče a nebo že mi musí platit minimálně 3 000kc jinak mi neudělá doplatek nabydleni. A vysvětlila sem ji ze k soudu nechci že máme dobře vztahy mezi sebou a nechci aby se to nějak pokazilo. Máme sepsanou a ověřenou dohodu o svěření do péče + 1 000 alimenty. Ale paní že ne že to takhle nejde že buď soud nebo navisit částku na min. 3 000kc. Chodím do práce expritel taky ale když mi to navisi přijdu o výhody které máme a nejspíš přestane platit i ostatní věci co dětem platí. Má na to úřednice právo mi narizovat soud nebo částku, aby mi mohla udělat doplatek na bydlení? Děkuji s pozdravem slečna S.

  1. Doplatek na bydlení, spadá mezi dávky hmotné nouze. U nich se mimo jiné posuzuje to, zda osoba ve hmotné nouzi, usiluje o zvýšení svého příjmu. Pokud ne, tak to může být bráno tak, že nejste osobo ve hmotné nouzi a na dávku není nárok.

   Viz. zákon číslo 111/2006 Sb., Zákon o pomoci ve hmotné nouzi, paragraf 3, odstavec c:

   § 3
   Osoba, která není v hmotné nouzi
   (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která
   c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11),

 15. Dobrý deň. Pred 2 mesiacmi mi umrel priateľ. Som sama z deťmi. Teoreticky bez príjmu minuli mesiac mi skončil rodicak. Mam podaný návrh na sirotske ale nato sa čaká dlho. Na jaké peníze mam ešte nárok keď som ostala sama ďakujem

  1. V závislosti na výši příjmu v předchozím kalendářním čtvrtletí (červenec – září), můžete mít nárok na přídavky na děti.
   V závislosti na tom kde bydlíte a jaké jsou vaše náklady na bydlení a příjmy (opět předchozí kalendářní čtvrtletí), můžete mít nárok na příspěvek na bydlení.
   V závislosti na výši příjmu a celkové majetkové/sociální situaci, můžete mít nárok i na dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí a případně i doplatek na bydlení.

   Vše se vyřizuje na Úřadu práce …

 16. Dobrý den,
  Rozešli jsme se s přítelem a já zůstala sama s roční dcerou. Mám RP 10 000 plus cca 6k si vydělám brigadne.
  Mám nárok na příspěvek na dítě?
  A pokud ano, co k tomu potřebuji?
  Četla jsem,že je nutno mít písemně potvrzené s ověřenými podpisy,že mám dceru ve výhradní péči já. Potřebovala bych nějaký vzor, jak by to mělo vypadat, ale nic jsem nenašla. Máte nějaký tip, kde bych ho mohla najít, nebo co v tom potvrzení musí být za náležitosti?
  Dekuji

 17. Dobrý den,dcera má před porodem a otec dítěte odmítá být zapsán v rodném liště,co dělat a jak to bude s alimenty

  1. Pokud otec dítěte popírá otcovství, pak je nutné se obrátit na soud a podat žalobu na určení otcovství. Poté, co soud určí otcovství, je možné požadovat jak alimenty pro dítě, tak i případně náhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a také výživné pro matku dítěte.

 18. Dobrý den,

  mám kamarádku,která má na sebe psanou hypotéku,je na rodičovské , bohužel přítel ji nechal s malým dítětem , Kamarádka chtěla zažádat o příspěvek na bydlení ,na úřadě ji řekli,že jelikož má hypotéku ,nemá nárok na příspěvky. Kam se může když tak obrátit o pomoc ? Děkuji

  1. Není to určitě tak, že s hypotékou, by nebyl nárok na příspěvek na bydlení. Splátky hypotéky, se ale nezapočítávají mezi náklady na bydlení. je to zřejmě tak, že ostatní výdaje na bydlení jsou bez započítání splátek hypotéky příliš nízké, a nejsou splněny podmínky, pro nárok na tuto dávku …

 19. Zdravím. Všude píšete o rodičovském příspěvku jako podporu v mateřství do čtyř let dítěte tedy i pro samoživitelky. Můj dotaz zní, jak je možné že sociální odbor matce samoživitelce odebral rodičovský příspěvek ze dne na den, s tím že zjistil, že otec dítěte, který je uvedený v rodném listě začal pracovat v Německu a tudíž prý rodičák se musí dohodnou tam….
  Podotýkám že rodiče spolu nežijí, matka je tudíž samoživitelka…. Jak to tedy je? děkuji.

 20. Dobry den,
  s pritelem nejsme manzele, ale bydlime spolu a mame spolu dite. trvaly bydliste mame kazdy jinde. Mam narok na nejake davky pro samozivitelky?

  1. Žádné sociální dávky „jenom“ pro samoživitelky neexistují …. jsou pouze běžné sociální dávky (příspěvek na bydlení, příspěvek na dítě, dávky hmotné nouze, atd.), na které má nárok každý, kdo splní podmínky. Například u příspěvku na bydlení, je jedno kde máte vy/přítel trvalé bydliště, posuzuje se faktický stav (kde skutečně bydlíte). Obdobné je to u dalších sociálních dávek, kde rozhoduje životní minimum/výše příjmu, apod., se posuzují všechny osoby ve společné domácnosti (podle faktického stavu, ne podle trvalého bydliště) …

 21. Dobrý den chtěla bych se zeptat pokud bych chtěla zažádat o příspěvek na dítě bere se v úvahu i plat maminky ze kterou bydlím ale ona se nepodílí na mých výdajích každý si jak se říká táhne za svůj provaz …. Nebo mám nárok třeba o nějaké přídavky na školu? Co je nutné dokládat k přídavkum na děti? Děkuji

 22. Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli přítelkyně má nárok na přídavky na děti kdy u ní bydlím přítel děkuji za odpověď

 23. Dobrý den potřebuji poradit kam mám zajít když jsu sama z dvěma dětma?
  a naco mám nárok ať vím děkují

  1. Všechny sociální dávky i hmotná nouze se vyřizuje na místním Úřadu práce. Může být nárok například na příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na živobytí nebo i doplatek na bydlení. Případně i na mimořádnou okamžitou pomoc ve hmotné nouzi.

 24. dobrý den chci se zeptat může mi zebrat partner mi ho syna když neumi se o něho postarat jeho matka byla vězení má rakovinu může si ho vzit do pěstounské péče

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *