Termíny pro daňové přiznání a přehledy OSVČ (sociální a zdravotní) 2022

V roce 2022, by se termíny pro podání daňového přiznání a přehledů o příjmech OSVČ pro ČSSZ (sociálku) a zdravotní pojišťovnu, neměly měnit. Základní termín pro daňové přiznání je do 1. dubna 2022, další termíny závisí na formě/způsobu podání DP. Termíny pro přehledy jsou o cca měsíc později.
V roce 2022, by se termíny pro podání daňového přiznání a přehledů o příjmech OSVČ pro ČSSZ (sociálku) a zdravotní pojišťovnu, neměly měnit. Základní termín pro daňové přiznání je do 1. dubna 2022, další termíny závisí na formě/způsobu podání DP. Termíny pro přehledy jsou o cca měsíc později.

Na jaře 2022, je epidemie COVID více či méně na ústupu (zato je válka na Ukrajině), takže se zdá, že letos budou platit standardní termíny pro podání daňového přiznání a přehledů o příjmech OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (předchozí dva roky se termíny měnily).

Tak jako i v předchozím roce i v roce 2022, může být termín pro podání, závislý na tom, jakou formou jej budete podávat (písemně x elektronicky x přes daňového poradce).

V následujícím textu najdete informace, do kdy je nutné podat daňové přiznání, a do kdy je nutné podat přehled o příjmech pro sociálku a zdravotní pojišťovnu.

Do kdy podat daňové přiznání v roce 2022?

Pro podání daňového přiznání, máte v roce 2022 k dispozici 3 možné termíny. Záleží na tom, jestli budete daňové přiznání podávat v písemné podobě (osobně či poštou), v elektronické podobě nebo prostřednictvím daňového poradce.

Základní termín pro podání daňového přiznání, je klasicky do začátku dubna 2022 (do 1. 4. 2022 včetně). Další termíny se vždy o cca 1 měsíc posouvají. Žádné mimořádné termíny, jako tomu bylo v předchozích letech kvůli koronaviru, by v roce 2022 být neměly

Termín pro podání daňového přiznání 2022:

 • do 1. dubna 2022 – základní termín pro podání daňového přiznání (písemně nebo pro ty, kdo mají povinnost podat přiznání, i když neměli příjmy, je to poslední termín)
 • do 2. května 2022 – poslední termín, do kdy podat daňové přiznání v elektronické podobě
 • do 1. července 2022 – poslední termín, do kdy podat přiznání prostřednictvím daňového poradce

Do kdy musím zaplatit daň z příjmu?

Pokud vám v daňovém přiznání za rok 2021, vyjde povinnost zaplatit nějakou daň (nedoplatek), pak je nutné jen uhradit společně s odevzdáním daňového přiznání – tj. platí stejné maximální lhůty, jako pro podání samotného daňového přiznání.

Finanční úřady ale případně „tolerují“ zpoždění až o 5 pracovních dní (pak může následovat sankce a penále/úroky z prodlení).

Kdy dostanu přeplatek na dani od finančního úřadu?

Pokud vám v daňovém přiznání za rok 2021, vyjde nějaký daňový přeplatek, pak by vám jej měl finanční úřad vrátit v závislosti na tom, jakou formou a kdy jste podali daňové přiznání.

Termín pro vracení přeplatků na dani, jsou v roce 2022:

 • do 30. dubna 2022 pro podání v písemné podobě
 • do 1. června 2022 pro podání v elektronické podobě
 • do 30. července 2022 pro podání přes daňového poradce

Kolik je penále při pozdní úhradě daně (nedoplatku)?

Pokud se s úhradou případného nedoplatku zpozdíte o více než 5 pracovních dní, pak vám finanční úřad naúčtuje příslušnou pokutu a úroky z prodlení.

Sankce, za pozdní úhradu daně, je 0,05% z nezaplacené daně za každý den (maximálně 5% z vyměřené daně).

Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, pak je to pokuta 500 Kč (stejná je i pro pozdní úhradu). Současně ale platí, že berňák začne pokuty vymáhat, až když budou vyšší než 1000 Kč.

Do kdy podat přehled o příjmech OSVČ pro ČSSZ (sociálku) v roce 2022

I pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ, jsou zde 3 různé termíny. Bude záležet na tom, jakou formou a kdy jste podali daňové přiznání. Forma podání přehledu na sociálku už ale nehraje žádnou roli.

Termín pro podání přehledu OSVČ pro ČSSZ v roce 2022

 • Do 2. května 2022 – termín pro podání přehledu pro ČSSZ pro ty, kdo podali daňové přiznání do 1. 4. 2022 (bez ohledu na formu)
 • Do 1. června 2022 – termín pro podání přehledu pro ČSSZ pro ty, kdo podali daňové přiznání v elektronické podobě v období od 2. 4. 2022 do 2. 5. 2022
 • Do 1. srpna 2022 – termín pro podání přehledu pro ČSSZ pro ty, kdo podali daňové přiznání přes daňového poradce v období od 2. 4. 2022 do 1. 7. 2022

Do kdy podat přehled o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu v roce 2022

Termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu, se od těch pro sociálku malinko liší (např. do 2. 6. 2022 oproti 1. 6. 2022 u ČSSZ, kvůli rozdílnému výkladu zákona). Opět záleží na tom, kdy a jakou formou bylo podáno daňové přiznání

Termín pro podání přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu v roce 2022

 • Do 2. května 2022 – termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu pro ty, kdo podali daňové přiznání do 1. 4. 2022 (bez ohledu na formu)
 • Do 2. června 2022 – termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu pro ty, kdo podali daňové přiznání v elektronické podobě v období od 2. 4. 2022 do 2. 5. 2022
 • Do 1. srpna 2022 – termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu pro ty, kdo podali daňové přiznání přes daňového poradce v období od 2. 4. 2022 do 1. 7. 2022

Do kdy zaplatit sociální a zdravotní pojištění

Případný nedoplatek na sociální a zdravotním pojištění, by měl být zaplacen do 8 dní, od podání příslušného přehledu.

Tj. není možné podat přehled už někdy na začátku května a případný nedoplatek doplácet až někdy na začátku června (což by bylo ještě v rámci 8 dní od maximálního možného termínu). Musí to být do 8 dní, od skutečného data podání přehledu.

Pozor také na změnu záloh na sociální a případně zdravotní pojištění. Vyšší zálohy, je nutné začít platit nejpozději od měsíce, který následuje po podání přehledu. Pokud by se vám zálohy snižovaly, tak nižší zálohu je možné začít platit už v měsíci podání přehledu.

Pokud platíte jen minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, pak ty na zdravotní se platí vyšší už od začátku roku 2022. Na sociální pojištění, začnete platit vyšší zálohu po podání přehledu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *