Sociální dávky ve hmotné nouzi – podpora, když jste bez příjmu

Dávky pomoci ve hmotné nouzi jsou určeny lidem, kteří jsou úplně bez příjmu, nebo mají jen opravdu nízké příjmy. Můžete získat příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), nebo doplatek na bydlení. Kromě toho je možné dostat i jednorázové, mimořádné dávky.
Dávky pomoci ve hmotné nouzi jsou určeny lidem, kteří jsou úplně bez příjmu, nebo mají jen opravdu nízké příjmy. Můžete získat příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), nebo doplatek na bydlení. Kromě toho je možné dostat i jednorázové, mimořádné dávky.

Řada sociálních dávek je poskytována hlavně lidem, co mají nízké příjmy. Existují ale i speciální dávky, určené pro lidi bez příjmů (nebo jen s velmi nízkými příjmy). Pokud jste zcela bez příjmů, pak můžete mít nárok na některou z dávek hmotné nouze.

Kdo je osoba ve hmotné nouzi?

Osobou ve hmotné nouzi není automaticky každý, kdo je bez příjmu (nebo má jen minimální příjem). Je to trochu složitější. Obecně se vychází z toho, že pokud nějaká osoba (skupina společně posuzovaných osob) nemá dostatečně vysoké příjmy k pokrytí základních životních potřeb, pak se jedná o osobu ve hmotné nouzi. Výše příjmu se hodnotí mimo jiné i podle toho, jaké je aktuální životní nebo existenční minimum (pro jednotlivce nebo pro rodinu).

U dávek pomoci ve hmotné nouzi se ale neposuzují jenom aktuální příjmy (jako u jiných sociálních dávek), ale celková majetková situace. Stejně tak se za osobu ve hmotné nouzi nepovažuje osoba, která se nijak aktivně nesnaží o zvýšení příjmu.

Kdo není osoba ve hmotné nouzi

 • Osoba ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo ve vazbě
 • Osoba, která neposílá dítě do školy, i když má tuto povinnost a byla jí udělena příslušná sankce
 • OSVČ, který se nepřihlásil k nemocenskému pojištění a je z toho důvodu následně bez příjmu (nemá třeba nárok na nemocenské dávky během dočasné pracovní neschopnosti)
 • Pokud si někdo způsobí úraz úmyslně a nemá nárok na nemocenské dávky během pracovní neschopnosti
 • Pokud je někdo nezaměstnaný a odmítne nastoupit do zaměstnání, které mu nabízí Úřad práce
 • Pokud někdo není zaměstnaný, ani v pracovní neschopnosti nebo alespoň vedený jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce – tj. nesnaží se o nějaké zlepšení své finanční situace

Příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima)

Příspěvek na živobytí je základní sociální dávka pro osoby ve hmotné nouzi. Nárok na tuto sociální dávku vzniká ve chvíli, kdy váš příjem (po odečtení nákladů na bydlení) nedosahuje ani částky na živobytí. Pak vám příspěvek na živobytí vyplatí, k dorovnání příjmu alespoň do úrovně částky na živobytí.

Co je to částka na živobytí a jak se počítá?

Částka na živobytí vychází z toho, jaké je životní a existenční minimum. Hodnotí se to, zda máte nebo se snažíte mít, nějaký jiný příjem. Hodnotí se celkové majetkové poměry v rodině. Je zohledněn i váš zdravotní stav (například pokud máte od lékaře nařízeno dietní stravování).

Výpočet částky je poměrně komplikovaný. Velmi zjednodušeně se dá vycházet z toho, jaké je aktuální životní a existenční minimum (ale není to úplně přesné)

Příspěvek na živobytí se vyplácí každý měsíc, dokud trvá stav hmotné nouze. Každou změnu, která u příjemce této dávky nastane, je nutné ihned hlásit na Úřad práce. Například to, když si najdete nějakou práci. Nebo když získáte nějaký mimořádný příjem (třeba vám vrátí přeplatek za elektřinu nebo plyn).

Doplatek na bydlení pro osoby ve hmotné nouzi

Doplatek na bydlení je druhá dávka pomoci ve hmotné nouzi. Podobně, jako příspěvek na bydlení (to je jiná sociální dávka), slouží především k pokrytí nákladů spojených s bydlením

Doplatek na bydlení řeší některé specifické situace, ve kterých nemáte nárok na příspěvek na bydlení. Například pokud obýváte jen část bytu – tj. máte podnájem (příspěvek na bydlení je možné získat jen na celý byt – nájem).

Abyste měli nárok na doplatek na bydlení, musíte současně splňovat podmínky pro příspěvek na živobytí (viz výše). Doplatek na bydlení se také poskytuje až poté, co k úhradě nákladů na bydlení nedostačuje příspěvek na bydlení (s výjimkou situací, kdy přídavek na bydlení není možné poskytnout).

Výše doplatku na bydlení se odvíjí od toho, kolik z nákladů na bydlení je potřeba zaplatit poté, co jste dostali příspěvek na bydlení. A také z toho, na jaký příspěvek na živobytí máte nárok.

Mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ve hmotné nouzi

Mimořádná okamžitá pomoc je zpravidla jednorázová sociální dávka, která je určena k řešení akutní sociální situace. Většina ostatních dávek je vyplácena na měsíční bázi. Nebo se u nich sledují příjmy za předchozí 3 měsíce. A tak běžně vyplácené sociální dávky, nemohou někdy pružně reagovat na změny finanční/sociální situace, u žadatele o dávku.

Kdy je nárok na mimořádnou okamžitou pomoc a kolik můžete dostat?

 • Pokud nemáte nárok na jiné sociální dávky, ale hrozí vážná újma z důvodu nedostatečného příjmu, pak můžete dostat buď životní minimum (od 1. 1. 2023 je to 4 860 Kč) nebo existenční minimum (od 1. 1. 2023 je to 3 130 Kč)
 • V případě událostí, jako je živelná pohroma, požár, havárie apod. můžete dostat až 72 900 Kč
 • Úřad vám může zaplatit poplatky spojené s vystavením nových dokladů při jejich ztrátě
 • Nákup/oprava základního vybavení bytu (nezbytného) jako například lednička nebo pračka – v oprávněných případech je možné dostat až 48 600 Kč
 • Hmotná nouze na dítě (na školu nebo aktivity související se vzděláváním, např. na nákup pomůcek do školy na začátku září) – je možné dostat až 48 600 Kč
 • Jednorázová okamžitá pomoc ve hmotné nouzi, ve výši 19 440 Kč (například osobám, které se vrací z vězení apod.), tuto dávku je možné dostat opakovaně až do výše 15 360 Kč
 • a další

Kde žádat o dávky pomoci ve hmotné nouzi

Podobně, jako i další sociální dávky, i ty ve hmotné nouzi se vyřizují na Úřadu práce. U dávek pomoci ve hmotné nouzi je nejlepší zajít osobně na Úřad a vše tam probrat. Problematika osob ve hmotné nouzi je složitější. Zvláště u osob ve hmotné nouzi je potřeba, aby s Úřadem práce spolupracovali. Je to v jejich vlastním zájmu.

6 comments

 1. Dobrý den ,co mají dělat ženy 50+ samoživitelky ,když jsou na ŮP a končí jim podpora a nikdo je nechce zaměstnat .a navíc je tady tahle situace nezaměstnanosti. Hmotná nouze není řešení na dobu 10let,než jde do dúchodu. Tohle nikdo neřeší

 2. Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli když jsem osoba v hmotné nouzi a pobiram dávky na živobytí a mám zazadano na bydlení žijí sama a krom toho žádný jiný příjem nemám a jsem těhotná a zjistilymi cukrovku mám nárok na nějaké dávky které by mi přispěly alespoň trochu na náklady spojené s léčbou a častými návštěvami u lékaře já jen že to je poněkud nákladné a vůbec nevím co mám dělat nikoho nemám kdo by mi pomohl prosím poraďte mi na co všechno mám nárok. Předem děkuji za odpověď

 3. Co takhle brát ohled i na důchodce kteří pracovali, a kolem věku 60 měli problém sehnat práci, a dnes je snaha posílat je bydlet na ubytovny charitativních organizací. Viz Armáda spásy a charita. To si zaslouží za to že celý život pracovali?

 4. Dobrý den, mám takový dotaz. Vnučka dokončila loni školu průmyslová sklářská s maturitou. Nemá práci a na pracovním úřadě, jí bylo řečeno, že nemá nárok na žádnou dávku. Z čeho má tedy žít? A ještě jeden dotaz. Pracovní úřad platí pouze zdravotní a sociální se už neplatí?
  Děkuji za odpověĎ.

  1. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, pokud je „odpracováno“, alespoň 12 měsíců za poslední dva roky. Samotná doba studia se nijak nezohledňuje. Pokud během studia nepracovala, nebo jí nemůže být započítána nějaká náhradní doba zaměstnání, pak nárok na podporu v nezaměstnanosti opravdu není.

   Pokud by byla zcela bez příjmů, pak může mít nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi (roli hraje více faktorů, posuzuje se celková sociální/majetková situace, a také příjem dalších osob ve společné domácnosti).

   Za nezaměstnané na ÚP hradí stát zdravotní pojištění. Sociální opravdu placeno není.

 5. Dobrý den chci se zeptat jestli mám nárok na hmotnou nouzi. Když užíváme rodinný dům.Dvě rodiny mám dvě místnosti ale dohromady máme koupelnu,záchod,kuchyň. Mam svou smlouvu,elektrika napsána na přítele. Paní už hmotnou nouzi pobírá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *