Výpočet neschopenky 2024 – kalkulačka nemocenské (zvýšení a změny od ledna 2024)

V roce 2024 může být nárok na zvýšenou nemocenskou (od 1. 1. 2024 platí pro výpočet neschopenky nové redukční hranice). Základní podmínky pro nárok na „placenou neschopenku“ se v roce 2024 nemění. Od 1. 1. 2024, si budou nově zaměstnanci platit nemocenské pojištění.
V roce 2024 může být nárok na zvýšenou nemocenskou (od 1. 1. 2024 platí pro výpočet neschopenky nové redukční hranice). Základní podmínky pro nárok na „placenou neschopenku“ se v roce 2024 nemění. Od 1. 1. 2024, si budou nově zaměstnanci platit nemocenské pojištění.

Od začátku roku 2024, budou platit nové podmínky pro výpočet nemocenské během neschopenky. Jako každý rok, i od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé „marody“, to bude znamenat vyšší nemocenskou.

Od ledna 2024, by si měli zaměstnanci začít platit nemocenské pojištění. Bude se jim strhávat 0,6% z hrubé mzdy (zvýší se povinné odvody státu). Výplata se tak sníží i o „pár stovek“ měsíčně (při hrubé mzdě 40 tisíc korun, se bude srážet na nemocenské pojištění 240 Kč v roce 2024).

Kalkulačka neschopenky 2024 – výpočet nemocenské od ledna 2024

Většina zaměstnanců (kromě výjimek, které mohou být například u dohody DPP nebo DPČ), má během zaměstnání nárok na „placenou neschopenku“:

 • Prvních 14 dní platí zaměstnavatel náhradu mzdy za nemoc
 • Od 15 dne (maximálně 380 dní) platí nemocenskou stát

Prvních 14 dní jsou placeny neodpracované hodiny. Od 15 dne jsou placeny všechny kalendářní dny (včetně víkendu – sobota i neděle, nebo i za státní svátek).

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance od ledna 2024

V roce 2023, přišla vláda s velkým balíkem úsporných opatření. Většina změn, by měla platit hned od začátku roku 2024. Platí to i pro nové nemocenské pojištění, které budou platit zaměstnanci.

Doposud odváděl nemocenské pojištění za své zaměstnance jenom zaměstnavatel. Firma, v rámci povinných odvodů na sociální pojištění, platí 2,1% na nemocenské pojištění zaměstnanců.

Od 1. 1. 2024, by se na placení nemocenského pojištění, měli podílet i zaměstnanci:

 • Nemocenské pojištění bude 0,6% z hrubé mzdy
 • Při hrubé mzdě 40 000 Kč to bude 240 Kč
 • U zaměstnanců může dojít ke snížení čisté mzdy

Kdo bude mít nárok na nemocenskou v roce 2024?

Základním předpokladem pro nárok na „placenou neschopenku“ je účast na nemocenském pojištění:

 • Za zaměstnance platí nemocenské pojištění firma (od začátku roku 2024 se na placení nemocenského pojištění budou podílet i zaměstnanci)
 • Podnikatelé (OSVČ, živnostníci) si mohou sami platit dobrovolné nemocenské pojištění (minimální platba je 216 Kč měsíčně; pojištění se musí platit alespoň 3 měsíce, aby byl nárok na nemocenskou)
 • U dohody DPP se nemocenské pojištění platí při příjmu nad 10 000 Kč
 • U dohody DPČ se nemocenské pojištění platí při příjmu od 4 000 Kč

Jaké jsou podmínky u neschopenky a nemocenské v roce 2024

Základní podmínky pro nárok na neschopenku a nemocenskou, se v roce 2024 nemění:

 • Prvních 14 dní platí firma náhradu mzdy za nemoc – nárok mají jenom zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru (někdy je nárok i u dohody DPP a DPČ)
 • Od 15 dne platí nemocenskou stát (ČSSZ) – na nemocenské dávky od státu mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ)
 • Na nemocenskou je nárok hned od prvního dne v novém zaměstnání (i ve zkušební době)
 • Na nemocenskou je nárok i po skončení zaměstnání (ochranná doba pro nárok na neschopenku je 7 kalendářních dní, po ukončení pracovního poměru)
 • Během nemocenské, obvykle není možné dostat výpověď (neplatí to pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době – tam je omezení jen na prvních 14 dní)
 • Pokud onemocníte až po obdržení výpovědi od zaměstnavatele, tak může dojít k prodloužení výpovědní doby
 • Po skončení zaměstnání platí nemocenskou stát (ČSSZ); stát platí i zdravotní pojištění; po skončení (i dlouhodobé) neschopenky, může být nárok a podporu v nezaměstnanosti
 • Během neschopenky může lékař povolit vycházky maximálně na 6 hodin denně (v době od 7:00 do 19:00); neomezené vycházky jsou možné jen ve výjimečných případech
 • Během neschopenky je nutné být k zastižení na adrese, uvedené na začátku neschopenky (může přijít kontrola od zaměstnavatele nebo od ČSSZ)
 • Zaměstnavatel platí nemocenskou v následujícím měsíci (v běžný výplatní termín), ČSSZ platí nemocenskou také následující měsíc (resp. do 30 dnů od obdržení podkladů)

Zvýšení nemocenské v roce 2024 – nové podmínky pro výpočet neschopenky

Od začátku roku 2024, začnou platit nové parametry pro výpočet neschopenky. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc i pro výpočet nemocenských dávek.

Pro některé zaměstnance, to může znamenat, že v roce 2024 budou mít nárok na více peněz během neschopenky.

Zvýšení redukčních hranic, a tím i zvýšení nemocenské, se ale projeví jen u zaměstnanců s nadprůměrnou výplatou. Má to vliv i na výpočet mateřské, otcovské, nebo i na ošetřovné.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2024

Náhrad mzdy za nemoc 2023 2024
1 redukční hranice 235,38 Kč 256,55 Kč
2 redukční hranice 352,98 Kč 384,83 Kč
3 redukční hranice 705,78 Kč 769,48 Kč

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek v roce 2024

Nemocenské dávky 2023 2024
1 redukční hranice 1 345 Kč 1 466 Kč
2 redukční hranice 2 017 Kč 2 199 Kč
3 redukční hranice 4 033 Kč 4 397 Kč

Kolik bude nemocenská během neschopenky v roce 2024?

Pro výpočet nemocenské je rozhodující průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí (platí pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele), nebo vyměřovací základ za posledních 12 měsíců (platí pro výpočet nemocenských dávek od 15 dne).

 • Prvních 14 dní je nárok na 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku
 • Od 15 do 30 dne je nátok na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 31 do 60 dne je nárok na 66% z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 61 dne a dále je nárok na 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu

Jak dlouho je nárok na nemocenskou? Maximální délka neschopenky

Na nemocenské dávky je nárok maximálně po dobu 380 dní (od začátku neschopenky). Po uplynutí této základní podpůrčí doby, je možné podat žádost o prodloužení nemocenské.

Neschopenka se může prodloužit o další 3 měsíce (90 dní). Prodloužení je možné i opakovaně (maximálně od dalších 350 dní).

V některých případech má ale ošetřující lékař povinnost, aby ukončil neschopenku už po 180 dnech (pokud je zdravotní stav stabilizovaný – tj. nemusí dojít k úplnému vyléčení, a pokud by bylo možné vykonávat i nějakou jinou pracovní činnost).

Pracující důchodce, má nárok na nemocenskou jenom 70 dní (tj. maximální délka placené neschopenky je 84 dní – 14 dní od zaměstnavatele a 70 dní od státu). Do těchto 70 dní, se počítají všechny neschopenky během jednoho kalendářního roku. Na prodloužení nemocenské, není u pracujícího důchodce nárok.

Jak se zvýší nemocenská v roce 2024?

V následující tabulce najdete příklad výpočtu nemocenské. Výpočet je kalkulovaný pro prvních 30 dní na neschopence. Do výsledné částky je zahrnuta náhrad mzdy za nemoc (prvních 14dní, 80 zameškaných hodin) a dále nemocenské dávky (za 16 kalendářních dní).

Hrubá mzda Nemocenská 2023 Nemocenská 2024 Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 10 880 Kč 10 880 Kč 0 Kč 0%
24 000 Kč 13 043 Kč 13 043 Kč 0 Kč 0%
28 000 Kč 15 226 Kč 15 226 Kč 0 Kč 0%
32 000 Kč 17 399 Kč 17 399 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 21 630 Kč 21 744 Kč 114 Kč 0,53%
48 000 Kč 24 660 Kč 25 317 Kč 657 Kč 2,66%
56 000 Kč 27 563 Kč 28 204 Kč 641 Kč 2,33%
64 000 Kč 29 746 Kč 31 106 Kč 1 360 Kč 4,57%
72 000 Kč 31 206 Kč 32 833 Kč 1 627 Kč 5,21%
80 000 Kč 32 649 Kč 34 292 Kč 1 643 Kč 5,03%
96 000 Kč 35 551 Kč 37 195 Kč 1 644 Kč 4,62%
112 000 Kč 38 454 Kč 40 081 Kč 1 627 Kč 4,23%
120 000 Kč 39 692 Kč 41 540 Kč 1 848 Kč 4,66%
130 000 Kč 39 948 Kč 43 197 Kč 3 249 Kč 8,13%
140 000 Kč 39 948 Kč 43 549 Kč 3 601 Kč 9,01%
150 000 Kč 39 948 Kč 43 549 Kč 3 601 Kč 9,01%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *