Kolik je minimální mzda 2024? Zvýšení o 1600 Kč, zvýší se i zaručená mzda

Od 1. ledna 2024, se minimální hrubá mzda zvýší na 18 900 Kč (zvýšení o 1600 Kč). Zvýší se i minimální hodinová mzda na 112,50 Kč (týká se i dohody DPP a DPČ). V roce 2024, se bude zvyšovat i zaručená mzda. Do 5 roků, by měla být minimální mzda 45% z průměrné mzdy v ČR.
Od 1. ledna 2024, se minimální hrubá mzda zvýší na 18 900 Kč (zvýšení o 1600 Kč). Zvýší se i minimální hodinová mzda na 112,50 Kč (týká se i dohody DPP a DPČ). V roce 2024, se bude zvyšovat i zaručená mzda. Do 5 roků, by měla být minimální mzda 45% z průměrné mzdy v ČR.

Od ledna 2024, se bude zvyšovat minimální výplata. Minimální hrubá mzda vzroste o 1600 Kč. Zvýší se i minimální hodinová mzda (což má dopad i na dohody DPP a DPČ). A bude se zvyšovat i zaručená mzda. Ta se ale zvýší jenom částečně. Kdo bude mít v roce 2024 vyšší výplatu a o kolik?

Zvýšení minimální hrubé mzdy od ledna 2024

Minimální plat, se v poslední době zvyšuje vždy pravidelně od ledna. Poslední zvýšení, bylo od ledna 2023, kdy se minimální výplata zvýšila na 17 300 Kč. Další zvýšení bude od ledna 2024, kdy se minimální plat zvýší na 18 900 Kč.

O zvýšení minimální mzdy, se jako každý rok, vedly dlouhé diskuse. Ministerstvo práce a sociálních věcí nakonec připravilo dvě varianty. Podle první se bude minimální mzda zvyšovat o 1600 Kč na 18 900 Kč. Druhou možností, bylo zvýšení minimální mzdy dokonce až o 2100 Kč na 19 400 Kč.

Minimální hrubá měsíční mzda 2024:

  • Minimální hrubá mzda od 31. 12. 2023 = 17 300 Kč
  • Minimální hrubá mzda od 1. 1. 2024 = 18 900 Kč
  • Zvýšení o 1600 Kč za měsíc

Kolik bude minimální hodinová mzda v roce 2024?

Zvýšení minimální hrubé mzdy, určuje i minimální hodinovou mzdu. Ta se týká i těch, kdo pracují na nějaké brigádě a mají sjednánu dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). I při práci na dohodu DPP nebo DPČ, je nárok nejméně na minimální hodinovou mzdu.

Minimální hrubá hodinová mzda 2024:

  • Minimální hodinová mzda do 31. 12. 2023 = 103,80 Kč
  • Minimální hodinová mzda od 1. 1. 2024 = 112,50 Kč
  • Zvýšení o 8,70 Kč za hodinu

Zvýšení minimální zaručené mzdy od ledna 2024

Minimální mzdu jako takovou, bere asi 118 tisíc lidí. Což ve výsledku není až tak moc. Podstatně více lidí, má nárok na minimální zaručenou mzdu.

Pro všechny profese, je stanoveno 8 skupin (podle náročnosti, odbornosti, zodpovědnosti). A pro jednotlivé skupiny prací, je stanovena minimální zaručená mzda.

Jednotlivé skupiny prací, pak odpovídají i příslušným platovým třídám, od kterých se odvíjí platy u státních zaměstnanců.

Opravdová minimální mzda, se týká především nekvalifikovaných prací. Pokud někdo pracuje například jako číšník, prodavač nebo třeba řidič autobusu, tak má nárok minimálně na příslušnou zaručenou mzdu pro jeho skupinu.

Podrobný popis skupin prací (a platových tříd), je uveden v nařízení vlády číslo 567/2006 Sb.

Správné zařazení do odpovídající platové skupiny, je jednou z nejčastějších chyb, kterou odhalí kontrola u zaměstnavatele. Vyplatí se tedy zkontrolovat, zda máte správnou mzdu, na kterou máte nárok podle zákoníku práce.

Minimální měsíční hrubá zaručená mzda 2024

Zaručená mzda, se v roce 2023 zvyšovala jenom pro první skupinu (stejná jako minimální mzda) a pro osmou skupinu (dvojnásobek minimální mzdy).

I v roce 2024, se bude zaručená mzda zvyšovat jenom omezeně. Zaručená mzda se od 1. 1. 2024, zvýší jenom pro 1, 2, 3 a 8 skupinu – viz tabulka níže.

Skupina prací Platová třída Zaručená mzda 2023 Zaručená mzda 2024 Zvýšení
1. skupina 1. a 2. platová třída 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
2. skupina 3. a 4. platová třída 17 900 Kč 19 500 Kč +1 600 Kč
3. skupina 5. a 6. platová třída 19 700 Kč 21 300 Kč +1 600 Kč
4. skupina 7. a 8. platová třída 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5. skupina 9. a 10. platová třída 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6. skupina 11. a 12. platová třída 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7. skupina 13. a 14. platová třída 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8. skupina 15. a 16. platová třída 34 600 Kč 37 800 Kč +3 200 Kč

Minimální hodinová hrubá zaručená mzda 2024

Analogicky se od 1. 1. 2024, zvyšuje i minimální hrubá zaručená hodinová mzda – opět je to jenom u první, druhé, třetí a osmé skupiny.

Skupina prací Platová třída Zaručená mzda 2023 Zaručená mzda 2024 Zvýšení
1. skupina 1. a 2. platová třída 103,80 Kč 112,50 Kč +8,70 Kč
2. skupina 3. a 4. platová třída 106,50 Kč 116,10 Kč +9,60 Kč
3. skupina 5. a 6. platová třída 117,50 Kč 126,80 Kč +9,30 Kč
4. skupina 7. a 8. platová třída 129,80 Kč 129,80 Kč 0 Kč
5. skupina 9. a 10. platová třída 143,30 Kč 143,30 Kč 0 Kč
6. skupina 11. a 12. platová třída 158,20 Kč 158,20 Kč 0 Kč
7. skupina 13. a 14. platová třída 174,70 Kč 174,70 Kč 0 Kč
8. skupina 15. a 16. platová třída 207,60 Kč 225,00 Kč +17,40 Kč

Kolik bude minimální čistá výplata v roce 2024

Minimální mzda a zaručená mzda pro rok 2024, je stanovena jako hrubá měsíční nebo hrubá hodinová mzda.

Minimální čistá výplata stanovena není, protože výpočet čisté mzdy, se liší u jednotlivých zaměstnanců podle toho, jaké uplatní daňové slevy (a podle dalších parametrů). Výpočet čisté výplaty, bude vycházet jinak u bezdětného zaměstnance a jinak u toho, který má dvě děti.

Jenom pro názornost si můžeme ukázat, kolik bude minimální čistá výplata v roce 2024 u bezdětného zaměstnance (zaměstnanec, který má podepsán „růžový papír“ a uplatňuje základní daňovou slevu na poplatníka, jiné daňové slevy neuplatňuje).

Pro konkrétní výpočet v jiných případech můžete použít: Kalkulačka čistá mzda 2024

Výpočet zvýšení minimální čisté výplaty po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

V tabulce je vidět, že u bezdětného zaměstnance, se minimální čistá výplata zvýší „jenom“ o 1070 Kč (hrubá mzda se zvýší o 1600 Kč). Důvodem jsou vyšší srážky na sociální a zdravotní pojištění a také nové nemocenské pojištění.

Výpočet čisté mzdy 2023 2024 Zvýšení
Minimální hrubá mzda 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
Sociální (důchodové) pojištění 1 125 Kč 1 229 Kč +104 Kč
Sociální (nemocenské) pojištění 0 Kč 114 Kč +114 Kč
Zdravotní pojištění 779 Kč 851 Kč +72 Kč
Daň 15% 2 595 Kč 2 835 Kč +240 Kč
Daňová sleva 2 570 Kč 2 570 Kč 0 Kč
Srážky celkem 1 929 Kč 2 459 Kč +530 Kč
Minimální čistá výplata 15 371 Kč 16 441 Kč +1 070 Kč

Minimální mzda se zvýší na 45% průměrné mzdy

Zvýšení minimální mzdy bude pokračovat i v dalších letech. Do 5 roků, by se měla minimální mzda postupně zvýšit na 45% průměrné mzdy.

V roce 2023, vycházela průměrná mzda na cca 40% průměrné mzdy, v roce 2024 to bude cca 41%.

Pokud by měla být průměrná mzda 45% už v roce 2024, pak by se musela od ledna 2024 zvýšit na cca 21 000 Kč.

Zvýšení minimální mzdy na 45% průměrné mzdy, bude stanoveno přímo zákonem. Ten bude nově obsahovat i pravidelnou valorizaci minimální mzdy, vždy od ledna. Odpadnou tak složitá vyjednávání, která probíhají každý rok na podzim.

Změna zákoníku práce, která bude řešit zvýšení minimální mzdy a pravidelnou valorizaci, se bude projednávat v roce 2024, a měla by platit od 1. 1. 2025.

Tabulka: Zvýšení minimální mzdy od roku 2020 do 2024

Rok Minimální mzda Zvýšení
od 1. ledna 2000 4 000 Kč
od 1. ledna 2006 7 570 Kč
od 1. ledna 2013 8 500 Kč
od 1. ledna 2015 9 200 Kč
od 1. ledna 2016 9 900 Kč 700 Kč
od 1. ledna 2017 11 000 Kč 1 100 Kč
od 1. ledna 2018 12 200 Kč 1 200 Kč
od 1. ledna 2019 13 350 Kč 1 150 Kč
od 1. ledna 2020 14 600 Kč 1 250 Kč
od 1. ledna 2021 15 200 Kč 600 Kč
od 1. ledna 2022 16 200 Kč 1 000 Kč
od 1. ledna 2023 17 300 Kč 1 100 Kč
od 1. ledna 2024 18 900 Kč 1 600 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *