Novela zákoníku práce 2023 – dovolená u dohody, home-office, další změny od 1. 1. 2024

V roce 2023, se projednává větší novela zákoníku práce. Změna zákona, by mohla být schválena už na podzim 2023. Účinnost zákona se plánuje od 1. 1. 2024 (většina změn, začne platit od začátku příštího roku). Novela zákoníku práce, přinese nárok na dovolenou u dohody, nové podmínky pro home-office a další změny.
V roce 2023, se projednává větší novela zákoníku práce. Změna zákona, by mohla být schválena už na podzim 2023. Účinnost zákona se plánuje od 1. 1. 2024 (většina změn, začne platit od začátku příštího roku). Novela zákoníku práce, přinese nárok na dovolenou u dohody, nové podmínky pro home-office a další změny.

V roce 2023, schválila vláda větší novelu zákoníku práce. Návrhem na změnu zákona, se nyní zabývá poslanecká sněmovna (aktuální stav schvalování je možné vidět zde).

Novela zákoníku práce, by měla být schválena nejpozději během podzimu 2023, a většina navrhovaných změn by měla platit už od začátku příštího roku (od 1. 1. 2024).

Hlavní změny – novela zákoníku práce 2023


Změna podmínek pro dohody DPP a DPČ

Novela zákoníku práce 2023, bude měnit některé podmínky pro dohody o pracovní činnosti (DPČ) a pro dohody o provedení práce (DPP).

 • Dohoda musí být sjednána písemně (je možné sjednat i jen elektronicky, přes email, apod.).
 • U dohody bude nárok na příplatek za práci přes v noci, o víkendu nebo ve státní svátek
 • U dohody bude nově i rozpis směn (3 dny předem) – viz dále
 • U dohody bude nárok na dovolenou – viz dále
 • Po odpracování alespoň 180 dní, bude možné požádat o převedení z dohody (DPP, DPČ) na pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Ukončení dohody DPP a DPČ, je možné buď vzájemnou dohodou, nebo výpovědí; výpověď musí být písemná a výpovědní doba je 15 dní; v omezených případech je možné okamžité zrušení dohody (okamžitá výpověď)
 • Při výpovědi, bude možné po zaměstnavateli požadovat písemné zdůvodnění, proč byla dána výpověď z dohody

Některé podmínky pro dohody, se ale nemění. Dohody bodu i nadále méně výhodné, než klasický pracovní poměr. Stále nebude nárok na odstupné, cestovní náhrady, náhradu mzdy při důležitých překážkách na straně zaměstnance, a jiné.

U dohody DPP zůstává zachován limit na maximálně 300 hodin za roku. Dohoda DPČ je zase i nadále omezena na maximálně 20 hodin za týden (resp. na polovinu běžné týdenní pracovní doby).


Konsolidační balíček 2024 – další změny u dohody (placení pojištění)

Mimo změn v novele zákoníku práce 2023, se plánují i další změny pro dohody. Vláda navrhuje velký balík změn – konsolidační balíček (daňové změny, reforma důchodů, úsporná opatření). Této konsolidační balíček, se bude týkat i práce na dohodu.

Podmínky pro dohody se v roce 2024 zpřísní. Všechny dohody, se budou evidovat u ČSSZ, z dohody se bude ve více případech odvádět povinné pojištění. Zvýší se náklady pro zaměstnavatele. Lidem s dohodou zůstane méně peněz (nižší čistá výplata).

Od určité výše příjmu (nad 25% průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele nebo na 40% průměrné mzdy u více firem), bude povinnost platit pojištění.

Povinnost platit pojištění se týká zaměstnance (6,5% z hrubé mzdy) i zaměstnavatele (24,8% z hrubé mzdy). Pojištění se bude platit od cca 10 000 Kč měsíčně (jeden zaměstnavatel) nebo od cca 16 000 Kč měsíčně (více zaměstnavatelů).

Pokud dohodář nenahlásí, že má více dohod souběžně u více firem, pak si bude všechno platit sám (více než 30% jeho výplaty, resp. při započítání daně a zdravotního by to bylo přes 50%).


Rozvrh pracovní doby u dohody DPP a DPČ

Podle nových podmínek, bude muset zaměstnavatel začít plánovat směny i pro dohody DPP a DPČ.

U dohody bude muset být rozpis směn, alespoň 3 dny předem, před nástupem na naplánovanou směnu. Rozvrh směn, musí být písemný. Pokud naplánovaná směna připadne například na státní svátek, bude nárok na příplatek za svátek.


Zpřesnění podmínek pro dohody o provedení práce (DPP)

Pro jednoho zaměstnavatele (pro jednu firmu), bude možné odpracovat na dohodu DPP, maximálně 300 hodin za rok. Do tohoto limitu se počítají všechny dohody DPP u stejného zaměstnavatele.

V dohodě, bude muset být nově sjednáno, na jakou dobu (na jaké období) se dohoda uzavírá, a také druh vykonávané práce.


Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ

U dohody bude nově (od roku 2024), nárok na placenou dovolenou. Pro účely výpočtu dovolené, bude u dohody stanovena fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin týdně (týká se i DPP, kde se často pracuje jen nepravidelně a nárazově).

U dohody, bude nárok na dovolenou po „4 odpracovaných týdnech“ (tj. minimálně 80 hodin odpracovaných na dohodu DPP nebo DPČ pro jednu firmu, v jednom kalendářním roce).

Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na 1,54 hodiny dovolené. Případně to může být i více.


Výpočet dovolené – na kolik dovolené bude nárok u dohody DPP?

U dohody o provedení práce (DPP), bude za 300 odpracovaných hodin (maximální počet hodin za rok), nárok na 24 hodin dovolené.  Při nižším počtu odpracovaných hodin, to bude kratší doba dovolené.

Dovolenou může dohodář vyčerpat před skončením dohody (a zaměstnavatel mu zaplatí příslušnou náhradu). Nebo má nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, kterou nestihl vybrat před skončením dohody.


Výpočet dovolené – na kolik dovolené bude nárok u dohody DPČ

U dohody o pracovní činnosti je omezení, na maximálně 20 hodin za týden (resp. jedna polovina běžné pracovní doby doby).

Pokud by zaměstnanec s dohodou DPČ, pracoval 20 hodin za týden, po celý rok (52 týdnů), tak mu bude vznikat nárok na 80 hodin dovolené.

V jeho případě, by to znamenalo 4 týdny placené dovolené, resp. 20 dní dovolené (stejně jako to mají i jiní zaměstnanci).


Podmínky pro čerpání dovolené u dohody DPP a DPČ

Podmínky pro čerpání dovolené, budou u dohody stejné, jako u běžných zaměstnanců:

 • Minimální doba dovolené je půlden (polovina běžné směny)
 • Dovolená musí být vyčerpána před koncem roku (převedení je možné jen při vážných provozních důvodech, nebo při překážkách na straně zaměstnance)
 • Proplacení dovolené, je možné pouze při ukončení zaměstnání (dohody); jinak se dovolená neproplácí
 • Za čerpanou dovolenou je nárok na náhradu „mzdy“ (náhradu sjednané odměny za práci na dohodu)

Nové podmínky pro možnost práce na dálku (home-office, práce z domu)

Novela zákoníku práce 2023, přinese nové podmínky pro možnost práce na dálku (práce z domu, home-office).

Na home-office nebude přímo „nárok“ (o nějakém „nároku“ se dá mluvit jen u těhotných žen, u rodičů s dítětem do 9 roků, nebo u pečujících osob – viz dále).

Zaměstnanec ale bude mít právo požádat o možnost práce z domu, a zaměstnavatel by mu měl vyhovět (pokud je to možné – záleží na druhu vykonávané práce, a aktuálních provozních podmínkách v konkrétní firmě).

Zaměstnavatel naopak bude mít možnost nařídit práci z domu. Pouze ale v případě, že to bude situace podobná, jako během epidemie COVID (tj. plošný home-office nařídí vláda, nebo jiný státní orgán).

Ve všech ostatních případech, bude práce z domu (home-office) možná, jen při vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (s možností práce na dálku musí souhlasit oba).


Náhrada nákladů za práci z domu („příplatek za home-office“)

Pokud bude zaměstnanec pracovat na dálku (z domu, home-office), pak bude mít nárok na náhradu nákladů, které mu s výkonem takové práce vznikly.

Novela zákoníku práce, nabídne dvě možnosti, jak se mohou řešit náhrady za práci z domu:

 • Proplacení skutečných (doložených) nákladů spojených s prací na home-office
 • Paušální částka („příplatek za práci z domu“) – aktuální návrh paušální částky, je 2,80 Kč za hodinu (tj. 22,40 Kč za den, necelých 500 Kč za měsíc), částka by se průběžně valorizovala

Nárok na home-office – má zaměstnavatel povinnost povolit práci na dálku?

Těhotné ženy, rodiče malých dětí (do 9 roků), nebo i osoby pečující o jinou osobu (II. – IV. stupeň závislosti na péči), budou mít „nárok“ na práci z domu (home-office):

 • pokud zaměstnanec požádá o možnost práce z domu (home-office), pak mu zaměstnavatel musí vyhovět.
 • pokud zaměstnavatel nebude chtít žádost o home-office schválit, bude to muset písemně zdůvodnit (uvést konkrétní, prokazatelný důvod, proč nejde home-office)
 • důvodem pro neschválení home-office, mohou být pouze vážné provozní důvody

Nárok na zkrácený úvazek – musí zaměstnavatel povolit kratší pracovní dobu?

Novela zákoníku práce 2023, zpřesňuje podmínky, za kterých mají těhotné ženy, nebo rodiče malých dětí (do 15 roků), nebo i osoby pečující o jinou osobu (II. – IV. stupeň závislosti na péči), nárok na kratší pracovní dobu.

Těhotné ženy, rodiče malých dětí (do 15 roků), nebo pečující osoby, mohou požádat o převedení na kratší pracovní dobu (zkrácení úvazku). Zaměstnavatel má povinnost jim vyhovět.

Výjimkou jsou vážné provozní důvody. V takovém případě, ale musí zaměstnavatel písemně zdůvodnit, proč není možná kratší pracovní doba (tj. zaměstnavatel může zamítnout kratší pracovní dobu jen z vážného a jasného důvodu, jinak by to bylo možné snadno napadnout u soudu).


Upřesnění podmínek pro žádost o rodičovskou dovolenou

Novela zákoníku práce 2023, také upření podmínky pro žádost o rodičovskou dovolenou. Na rodičovskou dovolenou, mají nárok všichni zaměstnanci, maximálně do 3 roků dítěte (rodičovská končí nejpozději v den 3 narozenin).

 • žádost o rodičovskou dovolenou, musí být podle nových podmínek podána písemně, alespoň 30 dní před nástupem na rodičovskou
 • v žádosti o rodičovskou dovolenou, musí být uveden termín nástupu a požadovaná doba rodičovské dovolené

Na rodičovskou dovolenou, mají nárok oba rodiče (jak matka dítěte, tak i otec dítěte). Maximální rodičovská je do 3 roků, může být ale kratší – zaměstnanec si sám může vybrat, jak dlouho chce být na rodičovské (klidně i jen pár týdnů nebo měsíců).


Změna podmínek pro doručování písemností v zaměstnání

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, nebo i případné změny, se budou moci uzavírat i jen elektronicky.

Doručení smlouvy (nebo změny), bude možné i na emailovou adresu zaměstnance (na soukromý email).

U smlouvy uzavřené elektronicky, bude možnost odstoupení do 7 dní (pokud zatím nedošlo k zahájení výkonu práce).


Nové podmínky pro doručení výpovědi ze zaměstnání

Novela zákoníku práce 2023, umožní zaměstnavatelům, aby doručili výpověď i elektronicky (emailem, datovou schránkou, apod.). Nyní musí být výpověď předána osobně v písemné formě, nebo doručena klasickou poštou.

Pokud bude v pracovní smlouvě dohodnuto doručování písemností i elektronicky, pak bude nově možné poslat výpověď i jenom emailem (nebo datovou schránkou, apod.).

Při doručení do datové schránky, se výpověď (nebo jiná písemnost) považuje za doručenou po 10 dnech. Při doručení emailem, se výpověď (nebo jiná písemnost) považuje za doručenou po 15 dnech.

Pokud zaměstnanec odmítne převzít výpověď při osobním doručení (předání na pracovišti nebo jinde), pak se bude považovat za doručenou v okamžiku, kdy zaměstnanec odmítl převzetí. Nebude už tedy možné, aby se zaměstnanci vyhýbali převzetí výpovědi.

One comment

 1. Tímto způsobem docílíte akorát toho, že odborně vzdělaní důchodci, kteří pracují u více firem po jednom dni v měsíci a vykonávají vysoce odbornou činnost,. této práce zanechají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *