Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024 – zvýšení od ledna a změna podmínek

Od 1. 1. 2024 se mění některé podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Bude se také zvyšovat maximální podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Zvýší se i minimální podpora po rodičovské, dlouhodobé nemocenské, apod.
Od 1. 1. 2024 se mění některé podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Bude se také zvyšovat maximální podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Zvýší se i minimální podpora po rodičovské, dlouhodobé nemocenské, apod.

Od začátku roku 2024, se bude zvyšovat maximální podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce. Zvýší se i maximální možná podpora při rekvalifikaci, nebo i minimální podpora, na kterou je nárok například po rodičovské nebo dlouhodobé neschopence.

Od 1. ledna 2024, se mění i některé podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti:

 • Na podporu bude opět nárok hned od začátku evidence na Úřadu práce, i když byl při výpovědi nárok na odstupné
 • Při opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, bude nutná delší minimální odpracovaná doba (minimálně 6 nebo 9 měsíců, na místo současných 3 nebo 9 měsíců)
 • Od 1. ledna 2024 se bude zvyšovat maximální příjem pro nezaměstnané (přivýdělek z nějaké brigády během evidence na Úřadu práce, je jedna polovina minimální mzdy, ta se zvýší od 1. 1. 2024)
 • Od 1. ledna 2024, se také zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč (při rekvalifikaci může být podpora až 27 578 Kč).

Kdo má nárok na podporu od Úřadu práce – jaké jsou podmínky v roce 2024?

Ostatní podmínky pro nárok na podporu, nebo pro výpočet podpory, se ale v roce 2024 nemění:

 • I v roce 2024 platí, že podpora se počítá na základě průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání
 • I v roce 2024 platí, že pro nárok na podporu, je nutná minimální odpracovaná doba 12 měsíců za poslední 2 roky

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024:

 • Podpora v nezaměstnanosti je první dva měsíce 65%
 • Další dva měsíce je na Úřadu práce nárok na 50%
 • Zbytek doby na Úřadu práce je nárok už jen na 45%
 • Někdy je ale nárok pouze na 45% hned od začátku evidence na ÚP (výpověď ze strany zaměstnance bez vážného důvodu, popř. ukončení zaměstnání dohodou nebo ve zkušební době bez vážného důvodu)

Jak dlouho je nárok na podporu pro nezaměstnané v roce 2024:

 • Délka podpory se nemění a je 5, 8 nebo 11 měsíců (podle věku)

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude podpora v nezaměstnanosti, pokud si podáte žádost o podporu od začátku roku 2024. Od 1. ledna 2024, dochází ke zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Pro výpočet podpory po skončení zaměstnání, je potřeba znát průměrný čistý měsíční výdělek (za poslední kalendářní čtvrtletí, v posledním ukončeném zaměstnání). Průměrný výdělek, je něco jiného, než průměrná čistá výplata.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024)

Podobně jako každý rok, i od začátku roku 2024 se mění parametry pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Podpora od Úřadu práce, se sice počítá z výplaty v posledním zaměstnání, současně je ale stanovena maximální částka, kolik maximálně může být podpora.

Tato maximální podpora, je stanovena jako 0,58 násobek průměrné mzdy (za 1 až 3 čtvrtletní). Maximální podpora při rekvalifikaci je stanovena jako 0,65 násobek průměrné mzdy.

V roce 2023, byla maximální podpora v nezaměstnanosti 22 798 Kč (při rekvalifikaci bylo maximum 25 549 Kč). V roce 2024, bude výpočet vycházet z vyšší průměrné mzdy.

Průměrná mzda pro výpočet maximální podpory, bude v roce 2024 ve výši 42 427 Kč.

 • maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč (0,58 násobek průměrné mzdy, o 1810 Kč více než v předchozím roce)
 • maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč (0,65 násobek průměrné mzdy, i 2029 Kč více než předchozím roce)

Změna podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024

Od začátku roku 2024, začíná platit velké množství změn. Vláda si prosadila velký „konsolidační“ balíček, který mění mnoho různých zákonů. Dvě změny se týkají i podpory v nezaměstnanosti.

1) První změna se týká situace, kdy je při výpovědi v zaměstnání nárok na odstupné:

 • Doposud to na Úřadu práce fungovalo tak, že na podporu v nezaměstnanosti byl nárok až po uplynutí doby, za kterou bylo vyplaceno odstupné. Pokud měl někdo při výpovědi nárok na odstupné za 3 měsíce, tak první 3 měsíce na Úřadu nedostával podporu. Podpora se tím nekrátila, pouze docházelo k odložení výplaty.
 • Od začátku roku 2024 už ale odstupné nebude mít žádný vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti. I ten, kdo v zaměstnání dostane odstupné (nebo odchodné), bude dostávat podporu hned od začátku evidence na Úřadu práce.

2) Druhá změna se týká situací, kdy někdo žádá o podporu opakovaně, jen krátce po skončení předchozí evidence na Úřadu práce:

 • Doposud to fungovalo tak, že pro nárok na další podporu, bylo nutné odpracovat v nové práci minimálně 3 měsíce, aby byl nárok na další podporu (za situace kdy předchozí podpora nebyla vyčerpána celá), nebo bylo nutné odpracovat minimálně 6 měsíců v novém zaměstnán (za situace, kdy předchozí podpora byla vyčerpána celá)
 • Od začátku roku 2024 bude nutná delší minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání – ten kdo při předchozí evidenci na ÚP nevyčerpal celou podporu, bude muset odpracovat minimálně 6 měsíců (při kratší době než 6 měsíců bude nárok jenom na „zbytek“ předchozí podpory), ten kdo podporu vyčerpal celou, bude muset odpracovat minimálně 9 měsíců

Ukončení zaměstnání – kdy je nutné jít na Úřad práce?

Po ukončení zaměstnání, není povinné chodit na Úřad práce. Je to dobrovolné. Evidence na Úřadu práce, má ale několik výhod. Může být nárok na podporu v nezaměstnanosti. A stát za nezaměstnané platí i zdravotní pojištění.

Obecně platí, že na Úřad práce, by se mělo jít ve lhůtě do 3 pracovních dní, od ukončení zaměstnání:

 • Pokud máte výpověď k 31. 12. 2023, tak byste na Úřad práce měli jít nejpozději 4. 1. 2024

V takovém případě navazuje začátek evidence na Úřadu práce, bezprostředně na ukončené zaměstnání. Pokud půjdete na Úřad práce až někdy později v lednu 2024, tak to není nic špatného, ale začátek evidence na ÚP by byl až od data, kdy se tam zastavíte.

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti – z jakých měsíců?

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodujícím údajem průměrný čistý měsíční výdělek, v posledním ukončeném zaměstnání:

 • Pokud vám zaměstnání skončí v prosinci 2023 (např. k 31. 12. 2023), tak se pro výpočet podpory použije průměrný výdělek za 3 čtvrtletí 2023 (měsíce červenec – září)
 • Pokud vám zaměstnání skončí až v lednu 2024 (např. k 31. 1. 2024), tak se pro výpočet podpory použije průměrný výdělek za 4 čtvrtletí 2023 (měsíce říjen až prosinec)
 • Nehraje tedy roli, kdy jdete na Úřad práce, ale k jakému datu skočilo zaměstnání

Potvrzení o průměrném čistém měsíčním výdělku (pro Úřad práce), vystavuje zaměstnavatel při ukončení pracovního poměru.

Průměrný výdělek, není úplně přesně to stejné, jako průměrná čistá výplata, která vám chodí na účet. Metodika výpočtu je jiná – je stanovena v zákoníku práce (viz paragraf 351 – 362).

Při ukončení zaměstnání ve zkušební době, pokud nebylo v nové práci odpracováno alespoň 21 dní, se pro výpočet podpory použije pravděpodobný výdělek. To platí i pro další situace, kdy není možné určit průměrný výdělek (třeba kvůli delší neschopence před výpovědí ze zaměstnání).

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

V některých situacích (například po skončení rodičovské, po skončení dlouhodobé neschopenky, po skončení péče o osobu závislou na péči, apod.) se podpora v nezaměstnanosti nedá vypočítat z příjmů ze zaměstnání. Protože poslední ukončenou činností není zaměstnání.

V těchto případech je sice také nárok na podporu (například i rodičovská se počítá jako „náhradní doba zaměstnání“), ale podpora je jenom minimální.

Minimální podpora se vypočítá z průměrné mzdy a první dva měsíce je nárok na 15%, další dva měsíce na 12% a zbytek doby na 11%.

Průměrná mzda pro výpočet minimální podpory, bude v roce 2024 stanovena 42 427 Kč. V takovém případě by minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024 vycházela takto:

 • První a druhý měsíc by byl nárok na 6 365 Kč
 • Druhý a třetí měsíc by byl nárok na 5 092 Kč
 • Zbytek doby (celkem 5 až 11 měsíců) by byl nárok na 4667

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení podnikání jako OSVČ v roce 2024?

Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok i po skončení (nebo přerušení) podnikání jako OSVČ. Pro živnostníky platí v podstatě stejné podmínky, jako pro zaměstnance. I oni musí mít alespoň 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění za poslední 2 roky.

U podnikatelů (OSVČ, živnostníků) se podpora vypočítá z vyměřovacího základu. Pro příklad si můžeme uvést, kolik je podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky, při minimální platbě na sociální pojištění.

Tabulka: Výpočet podpory pro živnostníky při minimálním vyměřovacím základu

Podpora v nezaměstnanosti OSVČ 2023 2024
Minimální záloha na sociální pojištění 2 944 Kč 3 852 Kč
Minimální vyměřovací základ 10 081 Kč 13 191 Kč
Podpora pro OSVČ (65% první a druhý měsíc) 6 553 Kč 8 574 Kč
Podpora pro OSVČ (50% třetí a čtvrtý měsíc) 5 041 Kč 6 596 Kč
Podpora pro OSVČ (45% po zbytek doby) 4 536 Kč 5 936 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *