Kalkulačka: Budu mít nárok na porodné v roce 2023?

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2023 nárok na porodné. Podmínky pro nárok na porodné jsou stejné, jako v předchozím roce. Porodné na první dítě je 13 000 Kč, porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Na třetí dítě už nárok na porodné není. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní minimum (zvýšení o 5,2%).
V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2023 nárok na porodné. Podmínky pro nárok na porodné jsou stejné, jako v předchozím roce. Porodné na první dítě je 13 000 Kč, porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Na třetí dítě už nárok na porodné není. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní minimum (zvýšení o 5,2%).

Porodné je sociální dávka, která je spojená s porodem a narozením dítěte. Pokud se vám má v roce 2023 narodit dítě, pak si v této kalkulačce můžete spočítat, zda máte nárok na porodné. Nárok na porodné se odvíjí od příjmu před porodem. Snadno zjistíte, zda má po narození dítěte smysl žádat o tuto sociální dávku.

Kolik je porodné v roce 2023?

Na porodné je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Na tuto sociální dávku má nárok žena, která dítě porodila. Proto se nárok odvíjí od počtu/pořadí dětí, které daná žena porodí.

Pokud například dojde k situaci, kdy žena žije s partnerem, který již má nějaké jiné děti z předchozího vztahu, a jí se následně narodí její první dítě, pak to, že její partner má již jiné děti, nehraje roli. Vždy se sleduje to, o kolikáté dítě dané ženy se jedná.

Nárok na porodné je jen u prvního nebo druhého dítěte:

  • Porodné na první dítě = 13 000 Kč
  • Porodné na druhé dítě = 10 000 Kč

Na třetí nebo další dítě nárok na porodné není. Pokud se narodí dvojčata, pak je nárok na porodné ve výši 23 000 Kč. Pokud by tedy narozená dvojčata byla současně první a druhé dítě.

Kalkulačka: Výpočet nároku na porodné v roce 2023

Od 1. 1. 2023, se zvýšilo životní minimum o cca 5,2% (jednotlivé částky se zvyšují o 120 – 240 Kč). Díky tomu může mít nárok na porodné více žen. V této kalkulačce je zohledněna výše životního minima od 1. ledna 2023:

Kalkulačka porodné od 1. 1. 2023
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?

Jako průměrný příjem, uvádějte průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou) (výplata, sociální dávky, příjmy z podnikání aj.) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit v červnu, je to příjem za leden - březen, pokud v červenci, je to příjem za duben - červen.
Výpočet

Kdo má nárok na porodné v roce 2023?

Nárok na porodné se posuzuje hlavně podle příjmu rodiny (žadatele). Sleduje se období posledních 3 měsíců před porodem (resp. poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Pokud se dítě narodí například v září 2023, pak se sledují příjmy za období březen až červen 2023. Pokud by se dítě narodilo až v říjnu 2023, pak by se posuzoval příjem za období červenec až září 2023.

Nárok na porodné vzniká ve chvíli, kdy průměrný (čistý) měsíční příjem pro všechny členy rodiny (společně posuzované osoby), nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

Z jeho příjmu se vypočítá nárok na porodné?

U sociální dávky porodné se započítávají všechny (čisté) příjmy v daném období. Může se jednat o příjem ze zaměstnání, nebo i různé dávky. Jako příjem se například započítá podpora v nezaměstnanosti, mateřské dávky (peněžitá pomoc v mateřství), nemocenské dávky.

Mezi příjmy se započítává i příjem z podnikání. A to buď ten skutečný (na základě posledního daňového přiznání). Nebo se započítá „teoretický“ příjem, který odpovídá jedné polovině průměrné mzdy v ČR (to v případě, že OSVČ zatím nepodal daňové přiznání).

Zvýšení životního minima pro nárok na porodné

V roce 2023, na začátku ledna (od 1. 1. 2023), dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. To má poměrně zásadní vliv při posuzování nároku na porodné. Díky tomuto zvýšení životního minima, je velmi pravděpodobné, že následně získává nárok na porodné více maminek.

V praxi to reálně znamená, že samoživitelka,měla v roce 2022 nárok na porodné u prvního dítěte, pokud příjem nepřekročil 17 847 Kč (životní minimum pro matku a jedno dítě do 6 roků bylo 6610 Kč). Od ledna 2023, ale bude nárok na porodné při příjmu do 18 765 Kč (životní minimum se v tomto příkladu zvýší na 6950 Kč).

Pokud by to bylo již druhé dítě ženy (která se pro účely porodného posuzuje samostatně), pak je maximální hranice příjmu pro nárok na porodné dokonce 25 461 Kč měsíčně.

Při posuzování nároku na porodné pro rodinu, které se narodí první dítě, byla hranice pro nárok na tuto dávku v roce 2022 ve výši 28 215 Kč měsíčně. Od ledna 2023, ale bude nárok na porodné i při příjmu až do 29 673 Kč (na druhé dítě je to do 36 369 Kč).

Zvýšení životního minima v roce 2023 – kdo má nárok na porodné

V roce 2023, se životní minimum zvyšuje minimálně od začátku ledna (od 1. 1. 2023).

Nárok na porodné Výše příjmu do 31. 12. 2022 Výše příjmu od 1. 1. 2023
Samoživitelka – první dítě 17 847 Kč 18 765 Kč
Samoživitelka – druhé dítě (*) 24 219 Kč 25 461 Kč
Rodina – první dítě 28 215 Kč 29 673 Kč
Rodina – druhé dítě (*) 34 587 Kč 36 369 Kč

(*) V příkladu v tabulce předpokládáme, že při narození druhého dítěte, má to první do 6 roků, pokud by bylo starší, pak by příklad vycházel jinak

Zpětný nárok na porodné

Porodné se vyřizuje na Úřadu práce po narození dítěte. O porodné je možné požádat i zpětně. A to až do 1 roku věku dítěte. Poté již ale nárok na porodné zaniká. Takže na vyřízení porodného máte dostatek času.

K vyřízení žádosti budete potřebovat příslušné formuláře s žádostí a také osobní doklady dospělých osob a rodný list narozeného dítěte. V neposlední řadě je také nutné doložit výši příjmu (za všechny osoby uvedené v žádosti) za příslušné období (kalendářní čtvrtletí).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *