Kalkulačka: Budu mít nárok na porodné v roce 2022?

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2022 nárok na porodné. Podmínky pro nárok na porodné jsou stejné, jako v roce 2021. Porodné na první dítě je 13 000 Kč, porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Na třetí dítě už nárok na porodné není. Od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022, se zvyšuje životní minimum.
V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2022 nárok na porodné. Podmínky pro nárok na porodné jsou stejné, jako v roce 2021. Porodné na první dítě je 13 000 Kč, porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Na třetí dítě už nárok na porodné není. Od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022, se zvyšuje životní minimum.

Porodné je sociální dávka, která je spojená s porodem a narozením dítěte. Pokud se vám má v roce 2022 narodit dítě, pak si v této kalkulačce můžete spočítat, zda máte nárok na porodné. Nárok na porodné se odvíjí od příjmu před porodem. Snadno zjistíte, zda má po narození dítěte smysl žádat o tuto sociální dávku.

Kolik je porodné v roce 2022?

Na porodné je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Na tuto sociální dávku má nárok žena, která dítě porodila. Proto se nárok odvíjí od počtu/pořadí dětí, které daná žena porodí.

Pokud například dojde k situaci, kdy žena žije s partnerem, který již má nějaké jiné děti z předchozího vztahu, a jí se následně narodí její první dítě, pak to, že její partner má již jiné děti, nehraje roli. Vždy se sleduje to, o kolikáté dítě dané ženy se jedná.

Nárok na porodné je jen u prvního nebo druhého dítěte:

  • Porodné na první dítě = 13 000 Kč
  • Porodné na druhé dítě = 10 000 Kč

Na třetí nebo další dítě nárok na porodné není. Pokud se narodí dvojčata, pak je nárok na porodné ve výši 23 000 Kč. Pokud by tedy narozená dvojčata byla současně první a druhé dítě.

Kalkulačka: Výpočet nároku na porodné v roce 2022

Od 1. 4. 2022, se zvýšilo životní minimum o cca 10%. Od 1. 7. 2022, se životní minimum zvyšuje i podruhé, o 8,8%. Díky tomu může mít nárok na porodné více žen. V této kalkulačce je zohledněna výše životního minima od 1. července 2022:

Kalkulačka porodné od 1. 7. 2022
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?

Jako průměrný příjem uvádějte průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou) (výplata, sociální dávky, příjmy z podnikání aj.) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit v červnu, je to příjem za leden - březen, pokud v červenci, je to příjem za duben - červen.
Výpočet

Kdo má nárok na porodné v roce 2022?

Nárok na porodné se posuzuje hlavně podle příjmu rodiny (žadatele). Sleduje se období posledních 3 měsíců před porodem (resp. poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Pokud se dítě narodí například v září 2022, pak se sledují příjmy za období březen až červen 2022. Pokud by se dítě narodilo až v říjnu 2022, pak by se posuzoval příjem za období červenec až září 2022.

Nárok na porodné vzniká ve chvíli, kdy průměrný (čistý) měsíční příjem pro všechny členy rodiny (společně posuzované osoby), nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

Z jeho příjmu se vypočítá nárok na porodné?

U sociální dávky porodné se započítávají všechny (čisté) příjmy v daném období. Může se jednat o příjem ze zaměstnání, nebo i různé dávky. Jako příjem se například započítá podpora v nezaměstnanosti, mateřské dávky (peněžitá pomoc v mateřství), nemocenské dávky.

Mezi příjmy se započítává i příjem z podnikání. A to buď ten skutečný (na základě posledního daňového přiznání). Nebo se započítá „teoretický“ příjem, který odpovídá jedné polovině průměrné mzdy v ČR (to v případě, že OSVČ zatím nepodal daňové přiznání, nebo pokud jsou jeho příjmy v DP příliš nízké).

Zvýšení životního minima pro nárok na porodné

V roce 2022, na začátku dubna (od 1. 4. 2022) a následně  i na začátku července (od 1. 7. 2022), dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. To má poměrně zásadní vliv při posuzování nároku na porodné. Díky dvojímu zvýšení životního minima, je tedy velmi pravděpodobné, že následně získává nárok na porodné více maminek.

V praxi to reálně znamená, že samoživitelka,měla v roce 2021 nárok na porodné u prvního dítěte, pokud příjem nepřekročil 14 904 Kč (životní minimum pro matku a jedno dítě do 6 roků bylo 5520 Kč). Od července 2022, ale bude nárok na porodné při příjmu do 17 847 Kč (životní minimum se v tomto příkladu zvýší na 6610 Kč.

Pokud by to bylo již druhé dítě ženy (která se pro účely porodného posuzuje samostatně), pak je maximální hranice příjmu pro nárok na porodné dokonce 24 219 Kč měsíčně.

Při posuzování nároku na porodné pro rodinu, které se narodí první dítě, byla hranice pro nárok na tuto dávku v roce 2021 ve výši 23 544 Kč měsíčně. Od července  2022, ale bude nárok na porodné i při příjmu až do 28 215 Kč (na druhé dítě je to do 34 587 Kč).

Zvýšení životního minima v roce 2022 – kdo má nárok na porodné

V roce 2022, se životní minimum zvyšuje minimálně 2x. Poprvé od začátku dubna (od 1. 4. 2022) a podruhé od začátku července (od 1. 7. 2022).

Nárok na porodné Výše příjmu do 30. 6. 2022 Výše příjmu od 1. 7. 2022
Samoživitelka – první dítě 16 416 Kč 17 847 Kč
Samoživitelka – druhé dítě (*) 22 275 Kč 24 219 Kč
Rodina – první dítě 25 947 Kč 28 215 Kč
Rodina – druhé dítě (*) 31 806 Kč 34 587 Kč

(*) V příkladu v tabulce předpokládáme, že při narození druhého dítěte, má to první do 6 roků, pokud by bylo starší, pak by příklad vycházel jinak

Zpětný nárok na porodné

Porodné se vyřizuje na Úřadu práce po narození dítěte. O porodné je možné požádat i zpětně. A to až do 1 roku věku dítěte. Poté již ale nárok na porodné zaniká. Takže na vyřízení porodného máte dostatek času.

K vyřízení žádosti budete potřebovat příslušné formuláře s žádostí a také osobní doklady dospělých osob a rodný list narozeného dítěte. V neposlední řadě je také nutné doložit výši příjmu (za všechny osoby uvedené v žádosti) za příslušné období (kalendářní čtvrtletí).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *