Kalkulačka otcovská dovolená – výpočet v roce 2024

Otcovská dovolená je placené volno po porodu - maximálně 14 dní. V roce 2024, nejsou očekávaná žádné zásadní změny. Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2024, může být nárok na vyšší otcovskou (pouze malé zvýšení. Na otcovskou mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ.
Otcovská dovolená je placené volno po porodu – maximálně 14 dní. V roce 2024, nejsou očekávaná žádné zásadní změny. Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2024, může být nárok na vyšší otcovskou (pouze malé zvýšení. Na otcovskou mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ.

Otcovská dovolená, je placené volno, na které má nárok muž (otec dítěte), během prvních 6 týdnů po porodu. Aktuálně je maximální délka otcovské dovolené 14 kalendářních dní (2 týdny). Nárok je hned po porodu (i když je ještě žena a dítě v porodnici), nebo při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů (při adopci).

Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek (týká se to jak otcovské dovolené, tak i mateřské, ošetřovného nebo nemocenské během neschopenky).

Zaměstnanci, kteří mají hrubou mzdu do cca 44 500 Kč, budou mít v roce 2024, otcovskou ve výši 70% z hrubé mzdy (tj. +/- to samé, co je i jejich čistá mzda).

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené – 14 dní placeného volna po porodu v roce 2024

Otcovská, se stejně jako i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), počítá na základě denního vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ, se odvíjí od hrubé mzdy (obvykle za posledních 12 měsíců). U OSVČ, je vyměřovacím základem, zpravidla jedna polovina zisku z podnikání, v předchozím roce.

Na otcovské dovolené, je možné být až 14 dní, otcovská ale nemusí být vyčerpána celá (není ji ale možné rozdělit na více částí).

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Prodloužení otcovské dovolené na 14 dní

Od začátku roku 2022, se otcovská dovolená (placená dovolená pro tatínky, kterým se narodilo dítě), prodloužila na dva týdny. Do konce roku 2021, to bylo pouze 7 dní. I v roce 2024, ale nárok na 14 dní (2 týdny). O nějaké dalším prodloužení se aktuálně neuvažuje (i tatínek ale může mít nárok na rodičovskou dovolenou – až do 3 roků dítěte).

Zvýšení otcovské od 1. 1. 2024

Od začátku ledna 2024, začínají platit nové zvýšené redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenských dávek.

Redukční hranice, ovlivňují výpočet nejenom otcovské, ale i mateřské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, či nemocenských dávek, během pracovní neschopnosti.

Zvýšení redukčních hranic, se projeví především u těch zaměstnanců, kteří mají vyšší než průměrnou mzdu. U nich se může otcovská, o něco málo zvýšit.

Nové redukční hranice, pro výpočet otcovské, od 1. 1. 2024:

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) = 1 466 Kč
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) = 2 199 Kč
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) = 4 397 Kč

Kolik je otcovská pro tatínky v roce 2024?

Pro výpočet výše otcovské, je rozhodující denní vyměřovací základ (výpočet je v podstatě stejný, jako výpočet mateřské – peněžité pomoci v mateřství):

 • Otcovská je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu (stejně jako PPM)

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 44 500 Kč, vychází otcovská na cca 70% z hrubé mzdy. U zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou (vyšším denním vyměřovacím základem), vychází otcovská na o něco málo nižší procento hrubé mzdy (od určité výše příjmu, se do výpočtu zapojí redukční hranice).

Příklad výpočtu otcovské:

 • U zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, vycházel výpočet otcovské v roce 2023, na 999 Kč za jeden den (tj. 13 986 Kč za 14 dní)
 • V roce 2024, vychází výpočet otcovské, u hrubé mzdy 45 000 Kč, na 1033 Kč za jeden den, tj. na 14 462 Kč za 14 dní)
 • Otcovská se meziročně zvýšila o 34 Kč za jeden kalendářní den

Pro další výpočty zvýšení otcovské, můžete použít naši kalkulačku.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou – jaké jsou podmínky?

Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci nebo ti, kdo podnikají jako OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění, tj. minimálně 216 Kč měsíčně):

 • Otcovská dovolená je maximálně 14 kalendářních dní a musí být čerpána v jednom kuse
 • Otcovská dovolená musí být čerpána během prvních 6 týdnů po porodu
 • Nárok na otcovskou dovolenou je i v době, kdy je žena a dítě ještě v porodnici
 • Během otcovské dovolené není možné pracovat v zaměstnání (či osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost)
 • Zaměstnanci si o otcovskou žádají předem u svého zaměstnavatele
 • OSVČ uplatní nárok na otcovskou až zpětně, po jejím vyčerpání, u ČSSZ (u místně příslušné OSSZ)
 • Při narození dvojčat, je otcovská stále jenom 2 týdny (délka nezávisí na počtu narozených dětí)

Na otcovskou dovolenou, může být nárok nejenom při narození dítěte, ale i při převzetí dítěte do péče (do péče nahrazující péči rodičů). V takovém případě, může být na otcovskou dovolenou nárok i u dětí, které jsou mladší než 7 roků.

Formulář: Žádost o otcovskou dovolenou v roce 2024

Zaměstnanec si žádá o otcovskou dovolenou, u svého zaměstnavatele předem, před začátkem otcovské. OSVČ, může uplatnit nárok na otcovskou až zpětně, u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Žádost o otcovskou, se v obou případech, podává na stejném formuláři. Formulář žádosti, je možné najít na webu ČSSZ (je ho zde možné i vyplnit online, nebo stáhnout jako PDF soubor):

 • Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)ke stažení zde

Zaměstnanec si v žádosti vyplní první část, a následně žádost předá zaměstnavateli, který doplní požadované mzdové údaje, a žádost předá dále na ČSSZ.

OSVČ, si celou žádost vyplní sám, a následně ji odešle na ČSSZ prostřednictvím datové schránky, poštou, nebo to může vyřídit i osobně na místní OSSZ.

Otcovská, je stejně jako i další nemocenské dávky, vyplácena do 30 dní (do 1 měsíce), od předání všech podkladů. Výplata otcovské, je obvykle na bankovní účet, uvedený v žádosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *