Kalkulačka otcovská dovolená – prodloužení na 14 dní v roce 2022

Od začátku roku 2022, se otcovská dovolená prodlouží na 14 dní (2 týdny). Prodloužení se může vztahovat i na děti, narozené koncem roku 2021. Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2022, může být nárok na vyšší otcovskou. Na otcovskou mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ.
Od začátku roku 2022, se otcovská dovolená prodlouží na 14 dní (2 týdny). Prodloužení se může vztahovat i na děti, narozené koncem roku 2021. Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2022, může být nárok na vyšší otcovskou. Na otcovskou mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ.

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), začíná platit novela zákona o nemocenském pojištění. Tato novela, přináší řadu změn. Jednou změnou, je i prodloužení otcovské dovolené na 14 dní (2 týdny).

Doposud totiž měli tatínkové, při narození dítěte, nárok jen na 7 dní (1 týden), placené otcovské dovolené. Nově bude otcovská delší.

Od 1. 1. 2022, se současně i zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek (týká se to jak otcovské dovolené, tak i mateřské, ošetřovného nebo nemocenské během neschopenky).

Zaměstnanci, kteří mají hrubou mzdu do cca 39 500 Kč, budou mít v roce 2022, otcovskou ve výši 70% z hrubé mzdy (tj. +/- to samé, co je i jejich čistá mzda).

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené – 14 dní od 1. 1. 2022

Otcovská, se stejně jako i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), počítá na základě denního vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ, se odvíjí od hrubé mzdy (obvykle za posledních 12 měsíců). U OSVČ, je vyměřovacím základem, zpravidla jedna polovina zisku z podnikání, v předchozím roce.

Na otcovské dovolené, je možné být až 14 dní (platí od 1. 1. 2022), otcovská ale nemusí být vyčerpána celá (není ji ale možné rozdělit na více částí).

Kalkulačka otcovská dovolená 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Prodloužení otcovské dovolené na 14 dní od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se otcovská dovolená (placená dovolená pro tatínky, kterým se narodilo dítě), prodlužuje na dva týdny. Doposud byl nárok jen na 7 kalendářních dní. Od 1. 1. 2022, je už ale nárok na 14 dní (2 týdny).

Na delší otcovskou dovolenou, mohou mít nárok jak ti, komu se dítě narodí v roce 2022, tak i ti, komu se dítě narodilo ještě před koncem roku 2021.

Pokud se dítě narodilo během posledních 6 týdnů v roce 2021 (tak, že 6-ti týdenní období má skončit v roce 2022), tak je nárok na 2 týdny otcovské dovolené.

Novela zákona, obsahuje přechodné ustanovení, které se vztahuje na děti narozené na konci roku 2021:

Při uplatňování nároku na dávku otcovské poporodní péče, vystavování příslušných dokladů a při kontrole se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i tehdy, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Zvýšení otcovské od 1. 1. 2022

Od začátku ledna 2022, začínají platit nové zvýšené redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenských dávek.

Redukční hranice, ovlivňují výpočet nejenom otcovské, ale i mateřské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, či nemocenských dávek, během pracovní neschopnosti.

Zvýšení redukčních hranic, se projeví především u těch zaměstnanců, kteří mají vyšší než průměrnou mzdu. U nich se může otcovská, o něco málo zvýšit.

Nové redukční hranice, pro výpočet otcovské, od 1. 1. 2022:

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) = 1 298 Kč
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) = 1 946 Kč
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) = 3 892 Kč

Kolik je otcovská pro tatínky v roce 2022?

Pro výpočet výše otcovské, je rozhodující denní vyměřovací základ (výpočet je v podstatě stejný, jako výpočet mateřské – peněžité pomoci v mateřství):

 • Otcovská je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu (stejně jako PPM)

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 39 500 Kč, vychází otcovská na cca 70% z hrubé mzdy. U zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou (vyšším denním vyměřovacím základem), vychází otcovská na o něco málo nižší procento hrubé mzdy (od určité výše příjmu, se do výpočtu zapojí redukční hranice).

Příklad výpočtu otcovské:

 • U zaměstnance s hrubou mzdou 40 000 Kč, vycházel výpočet otcovské v roce 2021, na 884 Kč za jeden den (tj. 6 188 Kč za 7 dní).
 • V roce 2022, vychází výpočet otcovské, u hrubé mzdy 40 000 Kč, na 917 Kč za jeden den, tj. na 12 838 Kč za 14 dní).
 • Otcovská se meziročně zvýšila o 33 Kč za jeden kalendářní den.

Pro další výpočty zvýšení otcovské, můžete použít naši kalkulačku.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou – jaké jsou podmínky?

Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci nebo ti, kdo podnikají jako OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění, tj. minimálně 147 Kč měsíčně):

 • Otcovská dovolená je maximálně 14 kalendářních dní a musí být čerpána v jednom kuse
 • Otcovská dovolená musí být čerpána během prvních 6 týdnů po porodu
 • Nárok na otcovskou dovolenou je i v době, kdy je žena a dítě ještě v porodnici
 • Během otcovské dovolené není možné pracovat v zaměstnání (či osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost)
 • Zaměstnanci si o otcovskou žádají předem u svého zaměstnavatele
 • OSVČ uplatní nárok na otcovskou až zpětně, po jejím vyčerpání, u ČSSZ (u místně příslušné OSSZ)
 • Při narození dvojčat, je otcovská stále jenom 2 týdny (délka nezávisí na počtu narozených dětí)

Na otcovskou dovolenou, může být nárok nejenom při narození dítěte, ale i při převzetí dítěte do péče (do péče nahrazující péči rodičů). V takovém případě, může být na otcovskou dovolenou nárok i u dětí, které jsou mladší než 7 roků.

Formulář: Žádost o otcovskou dovolenou v roce 2022

Zaměstnanec si žádá o otcovskou dovolenou, u svého zaměstnavatele předem, před začátkem otcovské. OSVČ, může uplatnit nárok na otcovskou až zpětně, u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Žádost o otcovskou, se v obou případech, podává na stejném formuláři. Formulář žádosti, je možné najít na webu ČSSZ (je ho zde možné i vyplnit online, nebo stáhnout jako PDF soubor):

 • Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)ke stažení zde

Zaměstnanec si v žádosti vyplní první část, a následně žádost předá zaměstnavateli, který doplní požadované mzdové údaje, a žádost předá dále na ČSSZ.

OSVČ, si celou žádost vyplní sám, a následně ji odešle na ČSSZ prostřednictvím datové schránky, poštou, nebo to může vyřídit i osobně na místní OSSZ.

Otcovská, je stejně jako i další nemocenské dávky, vyplácena do 30 dní (do 1 měsíce), od předání všech podkladů. Výplata otcovské, je obvykle na bankovní účet, uvedený v žádosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *