Kalkulačka exekuce: Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Od července 2022, se opět zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci (a při insolvenci). Od 1. 7. 2022, se letos již podruhé zvyšuje životní minimum. Nezabavitelné minimum se od července 2022, zvýšilo na 9416,25 Kč (a 3138,75 Kč za další vyživované osoby). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude zůstávat více peněz.
Od července 2022, se opět zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci (a při insolvenci). Od 1. 7. 2022, se letos již podruhé zvyšuje životní minimum. Nezabavitelné minimum se od července 2022, zvýšilo na 9416,25 Kč (a 3138,75 Kč za další vyživované osoby). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude zůstávat více peněz.

Od začátku července platí další, letos již třetí zvýšení nezabavitelné částky, pro výpočet srážek ze mzdy, při exekuci nebo insolvenci.

Od 1. 7. 2022, se zvyšuje životní minimum (druhé zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022). Lidem s exekucí na plat, tak bude zůstávat zase o něco více peněz.

Třetí zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022

Letos je to již potřetí, co dochází k navýšení nezabavitelné částky:

  • První zvýšení bylo od 1. 1. 2022, zvýšily se normativní náklady na bydlení, nezabavitelné minimum bylo 8846,25 Kč (2948,75 za další vyživované osoby)
  • Druhé zvýšení bylo od 1. 4. 2022, zvýšilo se životní minimum, nezabavitelné minimum bylo 9138,75 Kč (3046,25 Kč za další vyživované osoby)
  • Třetí zvýšení je od 1. 7. 2022, zvýšilo se životní minimum, nezabavitelné minimum je 9416,25 (3138,75 Kč za další vyživované osoby)

Nejvyšší soud rozhodl – nezabavitelná částka má být vyšší

Během první poloviny roku 2022, ale panovaly rozpory v tom, jak se má správně vypočítat nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci.

Na konci ledna 2022, bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (platí zpětně od 1. 1. 2022). A některé soudy se domnívaly, že to nemá mít vliv na výpočet exekuce/insolvence. Obdobně postupovala například i ČSSZ, při výpočtu exekucí/insolvencí z důchodů.

Jasno v tom udělalo až rozhodnutí Nejvyššího soudu, který na začátku června rozhodl, jaký má být správný postup, při výpočtu nezabavitelné částky. Nejvyšší soud potvrdil, že lidé s exekucí/insolvencí, mají již od začátku roku 2022, nárok na zvýšené nezabavitelné minimum.

Kalkulačka: Výpočet srážek při exekuci ze mzdy od 1. července 2022

V následující kalkulačce, si můžete spočítat srážky, a kolik vám zůstane při exekuci na mzdu (nebo i jiný příjem), od začátku července 2022.

Výpočet exekuce je stejný pro mzdu (plat), důchod, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, příjem z DPP nebo DPČ, apod.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci od 1. 7. 2022?

Při exekuci (nebo i při insolvenci) z platu (či jiného příjmu), je nárok na nezabavitelnou částku, a dále na jednu nebo dvě třetiny ze zbývající části (pokud je zbývající část vyšší než 25 110 Kč, pak se zabaví vše, co je nad tuto částku).

Základní nezabavitelná částka, jsou tři čtvrtiny ze součtu životního minima jednotlivce (od 1. 7. 2022 je to 4620 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2022 je to 7935 Kč). Od 1. 7. 2022 je toto základní nezabavitelné minimum ve výši 9416,25 Kč.

Kromě základní nezabavitelné částky, může mít dlužník s exekucí (nebo insolvencí), dále nárok na jednu třetinu za každou vyživovanou osobu (tj. za manžela nebo manželku, nebo i za každé dítě). Od 1. 7. 2022, je nezabavitelná částka za další osoby, ve výši 3138,75 Kč.

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak by celková nezabavitelná částka, vycházela od 1. 7. 2022, na 18 833 Kč.

Nezabavitelná částka, se v roce 2022, již 3x zvyšovala (viz následující tabulka). Rozdíl oproti předchozímu roku, je cca 1000 Kč.

Tabulka: Nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci od 1. 7. 2022

Nezabavitelné minimum 2022 od 1.1.2022 od 1.4.2022 od 1.7.2022 Zvýšení
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč 4 620 Kč +370 Kč
Náklady na bydlení 7 935 Kč 7 935 Kč 7 935 Kč 0 Kč
Součet 11 795 Kč 12 185 Kč 12 555 Kč +370 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 8 846,25 Kč 9 138,75 Kč 9 416,25 Kč +277,50 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč 3 138,75 Kč +92,50 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč 3 138,75 Kč +92,50 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 17 112 Kč 18 278 Kč 18 833 Kč +555 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 23 590 Kč 24 370 Kč 25 110 Kč +740 Kč

Kolik mi zůstane při exekuci na mzdu od 1. července 2022?

Pokud exekutor nařídí srážky ze mzdy, pak by vám mělo od července zůstávat více peněz. Resp. změna se pravděpodobně projeví až v srpnu 2022.

V červenci je obvykle vyplácena ještě výplata za červen, pro kterou platí nezabavitelná částka od 1. 4. 2022.

Nová nezabavitelná částka (po zvýšení životního minima od 1. 7. 2022), se uplatní až při výpočtu srážek z výplaty za červenec, tedy u té, která obvykle chodí na účet až v srpnu.

Výpočet exekuce na mzdu, na důchod, na nemocenskou, …

Exekuční srážky, je možné provádět nejenom z výplaty (ze zaměstnání či z příjmu z nějaké brigády na DPP/DPČ), ale i z dalších příjmů.

Může se například jednat o nějaký důchod (invalidní či starobní), nebo to může být i nemocenská (nemocenské dávky od ČSSZ), nebo i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství od ČSSZ).

Exekuční srážky je možné provádět i z podpory v nezaměstnanosti (od Úřadu práce), nebo i z některých sociálních dávek (například z rodičovského příspěvku).

Výpočet exekuce – přednostní a nepřednostní pohledávky

Pro výpočet exekuce, je rozhodující čistá mzda (nebo jiný příjem), počet vyživovaných osob, a také to, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Při přednostní pohledávce zůstává po srážkách méně peněz. Na přednostní pohledávky, se strhnou dvě třetiny ze zbývající části příjmu + případně vše, co přesahuje hranici plně zabavitelné částky (od 1. 7. 2022 je to 25 110 Kč).

Mezi přednostní pohledávky patří například výživné (alimenty), dluhy vůči státu (daně, sociální a zdravotní pojištění), náhrada škody způsobená úmyslným trestným činem, apod. Výpočet exekuce pro přednostní pohledávku je stejný, jako výpočet srážek při insolvenci (i při insolvenci, je nárok na nezabavitelné minimum + jednu třetinu ze zbytku).

Při nepřednostní pohledávce, zůstává více peněz. Exekutor si bere pouze jednu třetinu (+ případně i vše, co je plně zabavitelná částka). Mezi nepředností pohledávky, patří „většina“ ostatních dluhů – pokuty z MHD, nezaplacené složenky, a faktury, neuhrazené splátky půjčky, náhrady v občansko-právních sporech, apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *