Kalkulačka exekuce: Snížení nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

Od ledna 2024, se mění nezabavitelná částka při exekuci (a při insolvenci). Od 1. 1. 2024, se snižují normativní náklady - mění se i výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se od ledna 2024, snížilo na 12 704,67 Kč (a 3176,17 Kč za další vyživované osoby). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude zůstávat méně peněz.
Od ledna 2024, se mění nezabavitelná částka při exekuci (a při insolvenci). Od 1. 1. 2024, se snižují normativní náklady – mění se i výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se od ledna 2024, snížilo na 12 704,67 Kč (a 3176,17 Kč za další vyživované osoby). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude zůstávat méně peněz.

Od ledna 2024, se opět mění nezabavitelné minimum, pro výpočet srážek ze mzdy, při exekuci nebo insolvenci. V roce 2024, tato změna asi příliš nepotěší. Dojde totiž ke snížení nezabavitelné částky. Základní nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, se od 1. 1. 2024 sníží o 933 Kč na 12 704,67 Kč. Důvodem je změna u normativních nákladů na bydlení.

Změna výpočtu nezabavitelné částky v roce 2024

Od 1. 1. 2024, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Důvodem pro změnu výpočtu, jsou normativní náklady na  bydlení.

Od ledna 2024, budu platit nové normativní náklady na bydlení. Základní tabulky zůstanou stejné jako v předchozím roce (nebudou se valorizovat). Od ledna 2024 se ale ruší paragraf 26a, který v posledních dvou letech zajišťoval mimořádné zvýšení normativů. Pro výpočet nezabavitelné částky, by se v roce 2024, použila částka 14 197 Kč.

Životní minimum, které se také používá pro výpočet nezabavitelné částky, se naposledy zvýšilo od začátku roku 2023. Aktuálně není žádná změna, a v roce 2024 tedy zřejmě budou platit stejné částky, jako v  předchozím roce. Pro výpočet nezabavitelné částky, by se v roce 2024 použila částka 4 860 Kč.

Změny a podmínky pro výpočet od 1. 1. 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení
  • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby se vypočítá jako 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka
  • Změnily se normativní náklady na bydlení – od 1. 1. 2024 se používá částka 14 197 Kč (v předchozím roce to bylo 15 597 Kč, v roce 2024 je to o 1400 Kč méně, jsou to normativní náklady pro nájem, 1 nebo 2 osoby, v obci od 70000 obyvatel, v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení)
  • Životní minimum zůstává v roce 2024 stejné a je to 4860 Kč

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2024

  • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby od 1. 1. 2024 = 3 176,17 Kč

Kalkulačka: Výpočet srážek při exekuci ze mzdy od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce, si můžete spočítat srážky, a kolik vám zůstane při exekuci na mzdu (nebo i jiný příjem), od začátku ledna 2024.

Výpočet exekuce je stejný pro mzdu (plat), důchod, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, příjem z DPP nebo DPČ, apod.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci od 1. 1. 2024?

Při exekuci (nebo i při insolvenci) z platu (či jiného příjmu), je nárok na nezabavitelnou částku, a dále na jednu nebo dvě třetiny ze zbývající části (pokud je zbývající část vyšší než 28 586 Kč, pak se zabaví vše, co je nad tuto částku).

Základní nezabavitelná částka, jsou dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce (v roce 2024 je to 4860 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2024 je to 14 197 Kč, v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení 1400 Kč). Od 1. 1. 2024 je toto základní nezabavitelné minimum ve výši 12 704,67 Kč.

Kromě základní nezabavitelné částky, může mít dlužník s exekucí (nebo insolvencí), dále nárok na jednu čtvrtinu za každou vyživovanou osobu (tj. za manžela nebo manželku, nebo i za každé dítě). Od 1. 1. 2024, je nezabavitelná částka za další osoby, ve výši 3 176,17 Kč.

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak by celková nezabavitelná částka, vycházela od 1. 1. 2024, na 22 234 Kč.

Tabulka: Nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2024

Nezabavitelné minimum 2024 do 31. 12. 2023 od 1. 1. 2024 Změna
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 4 860 Kč 0 Kč
Náklady na bydlení 15 597 Kč 14 197 Kč -1400 Kč
Součet 20 457 Kč 19 057 Kč -1400 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka (2/3) 13 638,00 Kč 12,704,67 Kč -933 Kč
Nezabavitelná částka za dítě (1/4) 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč
Nezabavitelná částka za manželku (1/4) 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 23 866,50 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 30 686 Kč 30 686 Kč -2101 Kč

Kolik mi zůstane při exekuci na mzdu od 1. ledna 2024?

Pokud exekutor nařídí srážky ze mzdy, pak by vám mělo od ledna zůstávat více peněz. Resp. změna se pravděpodobně projeví až v únoru 2024.

V lednu je obvykle vyplácena ještě výplata za prosinec předchozího roku, pro kterou platí nezabavitelná částka pro rok 2023.

Nová nezabavitelná částka (po změně normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2024), se uplatní až při výpočtu srážek z výplaty za leden, tedy u té, která obvykle chodí na účet až v únoru.

Výpočet exekuce na mzdu, na důchod, na nemocenskou, …

Exekuční srážky, je možné provádět nejenom z výplaty (ze zaměstnání či z příjmu z nějaké brigády na DPP/DPČ), ale i z dalších příjmů.

Může se například jednat o nějaký důchod (invalidní či starobní), nebo to může být i nemocenská (nemocenské dávky od ČSSZ), nebo i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství od ČSSZ).

Exekuční srážky je možné provádět i z podpory v nezaměstnanosti (od Úřadu práce), nebo i z některých sociálních dávek (například z rodičovského příspěvku).

Výpočet exekuce – přednostní a nepřednostní pohledávky

Pro výpočet exekuce, je rozhodující čistá mzda (nebo jiný příjem), počet vyživovaných osob, a také to, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Při přednostní pohledávce zůstává po srážkách méně peněz. Na přednostní pohledávky, se strhnou dvě třetiny ze zbývající části příjmu + případně vše, co přesahuje hranici plně zabavitelné částky (od 1. 1. 2024 je to 28 586 Kč).

Mezi přednostní pohledávky patří například výživné (alimenty), dluhy vůči státu (daně, sociální a zdravotní pojištění), náhrada škody způsobená úmyslným trestným činem, apod. Výpočet exekuce pro přednostní pohledávku je stejný, jako výpočet srážek při insolvenci (i při insolvenci, je nárok na nezabavitelné minimum + jednu třetinu ze zbytku).

Při nepřednostní pohledávce, zůstává více peněz. Exekutor si bere pouze jednu třetinu (+ případně i vše, co je plně zabavitelná částka). Mezi nepřednostní pohledávky, patří „většina“ ostatních dluhů – pokuty z MHD, nezaplacené složenky, a faktury, neuhrazené splátky půjčky, náhrady v občansko-právních sporech, apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *