Kdy půjdu do důchodu? Nový seznam profesí, které mohou do penze dřív

MPSV připravuje nový seznam profesí, u kterých bude nárok na důchod dříve (až o 5 roků). Nebude se jednat o předčasný důchod (kde se krátí penze), ale bude nárok plný starobní důchod. Dřívější důchod se má týkat lidí ve 4 kategorii a části lidí ve 3 kategorii.
MPSV připravuje nový seznam profesí, u kterých bude nárok na důchod dříve (až o 5 roků). Nebude se jednat o předčasný důchod (kde se krátí penze), ale bude nárok plný starobní důchod. Dřívější důchod se má týkat lidí ve 4 kategorii a části lidí ve 3 kategorii.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravuje nový seznam profesí, které budou mít dřívější odchod do důchodu. Někteří zaměstnanci, půjdou do důchodu až o 5 roků dříve. A nebude se jim kvůli tomu snižovat důchod (jako je to u předčasného důchodu).

Nový seznam profesí, by měl být součástí větší důchodové reformy, která se aktuálně řeší. Podle předběžných informací, se dřívější důchod bude týkat lidí ze 4 kategorie, a části lidí ve 3 kategorii. Finální verzi nového seznamu profesí, by mělo MPSV představit na přelomu únor/březen 2024.

Kdy mohu odejít do důchodu?

Pro lidi s rokem narození 1972 (nebo vyšším), aktuálně platí, že do důchodu mohou jít nejdříve v 65 letech.

Pro ty, kdo se narodili v roce 1971 (nebo dříve), se věk pro odchod do důchodu liší. A je i rozdíl kdy může do důchodu muž, a kdy žena. U žen záleží na počtu dětí (čím starší ročník, tím je rozdíl větší) – viz výpočet v kalkulačce důchodového věku.

Aktuálně se ale projednává důchodová reforma, která mimo jiné bude zvyšovat věk pro odchod do důchodu. Důchodový věk by se měl postupně zvyšovat. Teoreticky až na 68 roků (nebo dokonce i více).

Kalkulačka: Výpočet věku pro odchod do důchodu

Pokud vás zajímá, kdy budete moci jít do důchodu, tak si to může spočítat v následující kalkulačce.

Výpočet důchodového věku, probíhá podle aktuálně platných podmínek. Změny, v kolika letech se půjde do důchodu v budoucnu, zatím nebyly schváleny (návrh změn – viz tabulka níže).

Důchodová kalkulačka - odchod do důchodu
Pohlaví
Počet dětí
Datum narození
Výpočet

Kdo může odejít do důchodu dříve už nyní?

Už nyní existují některé profese, které mohou jít do důchodu dříve. Například člověk, který před rokem 1993 odpracoval alespoň 15 roků v hlubinných dolech, může jít do důchodu už v 55 letech.

Do dřívějšího důchodu, mohou jít i záchranáři nebo podnikoví hasiči. Musí mít odpracováno minimálně 4400 směn, tj. cca 20 roků, pak mají nárok na dřívější odchod do důchodu až o 30 měsíců (což se může zvýšit až na 60 měsíců).

Nový seznam profesí s nárokem na dřívější důchod

V návaznosti na to, že vláda plánuje postupné prodlužování věku pro odchod do důchodu (viz tabulka níže), se současně připravuje i nový seznam profesí, které budou mít nárok na odchod do důchodu dříve než ostatní zaměstnanci.

Někteří zaměstnanci (fyzicky náročná a pro zdraví riziková povolání), by mohli jít do penze až o 5 roků dříve.

Při takovémto dřívějším odchodu do důchodu, se nebude snižovat výpočet důchodu (jako je to u předčasného důchodu). Bude nárok na důchod v plné výši.

Důchodová reforma 2024: Kdo půjde dřív do důchodu?

Zaměstnanci, kteří vykonávají některou z náročných profesí, s možnými dopady na zdraví (předběžně se mluví o celé 4 kategorii a části z 3 kategorie), budou moci jít do penze dříve, než ostatní zaměstnanci.

Rozdělení profesí do 4 kategorií, podle profesí se aktuálně řídí paragrafem 37, v zákoně 258/2000 Sb.

Ve 4 kategorii hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví – dřívější odchod do důchodu by se mohl týkat například:

 • Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)
 • Svářeči, řezači plamenem a páječi
 • Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách
 • Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů
 • Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
 • Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
 • Obsluha zařízení na zpracování kovů
 • Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
 • Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
 • Kováři

Ve 3 kategorie jsou překračovaný hygienické limity – dřívější odchod do důchodu se ale má týkat jenom některých zaměstnanců (těch, u kterých není možné škodlivé dopady na zdraví eliminovat ochrannými prostředky).

Finální nový seznam profesí, s nárokem na dřívější důchod, by měl být představen do konce března 2024.

Důchodová reforma 2024: Jak se má změnit věk pro odchod do důchodu?

Tento návrh zatím není schválený, a může se tedy ještě změnit.

 • Vláda ale předpokládá, že nově bude věk pro odchod do důchodu navázán, na průměrnou dobu dožití
 • Cílem je, aby průměrná doba pobírání starobního důchodu, zůstala stejná jako nyní – tedy cca 21,5 roku
 • Vzhledem k prodlužující se délce dožití v důchodu, se má postupně zvyšovat i věk pro odchod do důchodu
 • Pro jednotlivé ročníky, by se věk pro odchod do důchodu měl zvýšit maximálně o 2 měsíce
 • V následující tabulce je příklad toho, jak by sem mohla projevit změna důchodového věku

Důchodová reforma 2024: Jak se bude měnit věk pro odchod do důchodu

Změna věku pro odchod do důchodu pro ročník 1973 (a mladší) bude záviset na tom, jak se bude měnit průměrná doba dožití (zatím se nedá určit).

V tabulce níže není zohledněn dřívější odchod do důchodu pro ženy s více dětmi (pouze zjednodušený údaj, který platí pro muže a ženy s maximálně 2 dětmi, při více dětech to může být trochu jinak).

Ročník Odchod do důchodu nyní Odchod do důchodu po změně
1966 65 roků 65 roků + 2 měsíce
1967 65 roků 65 roků + 4 měsíce
1968 65 roků 65 roků + 5 měsíců
1969 65 roků 65 roků + 7 měsíců
1970 65 roků 65 roků + 7 měsíců
1971 65 roků 65 roků + 7 měsíců
1972 65 roků 65 roků + 7 měsíců

Kdy mohu jít do předčasného důchodu?

V minulém roce se změnily podmínky, a odchod do předčasného důchodu je možné nejdříve 3 roky před řádným termínem (tj. ten kdo má řádný termín pro důchod v 65 letech, může jít nejdříve v 62 letech).

Kromě věku, ale musí být splněna i minimální „odpracovaná“ doba (doba účasti na důchodovém pojištění, včetně náhradní doby). Pro odchod do předčasného důchodu, se minimální doba pojištění prodloužila.

Kolik je minimální odpracovaná doba pro nárok na důchod?

Pro nárok na řádný starobní důchod, je nutné odpracovat minimálně 35 roků. Může to být práce v zaměstnání, podnikání jako OSVČ, nebo se může započítat i náhradní doba důchodového pojištění.

Jako náhradní doba se počítá především mateřská, část doby kdy je nezaměstnaný na Úřadu práce, péče o dítě (rodičovská), pobírání invalidního důchodu, studium, péče o jinou osobou závislou na péči, pracovní neschopnost po skončení zaměstnání, a různé další.

Tato minimální odpracovaná doba (35 roků) by se údajně neměla měnit. Původně se sice mluvilo o možném zkrácení. Dokonce až na 25 roků.  Zatím to ale vypadá, že podobné úvahy byly z aktuální důchodové reformy vypuštěny.

Jiná situace je u předčasného důchodu. Tam se minimální odpracovaná doba pro nárok na předčasný důchod naopak prodlužuje na 40 roků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *