Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci (oddlužení) od ledna 2024

Od 1. 1. 2024 se mění nezabavitelné minimum při insolvenci a exekuci. Při insolvenci je nárok na nezabavitelnou částku 12 704,67 Kč (+ případě i další zvýšení o 3176,17 Kč za manželku/manžela/dítě). Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2024 nijak významně nemění (viz informace v článku).
Od 1. 1. 2024 se mění nezabavitelné minimum při insolvenci a exekuci. Při insolvenci je nárok na nezabavitelnou částku 12 704,67 Kč (+ případě i další zvýšení o 3176,17 Kč za manželku/manžela/dítě). Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2024 nijak významně nemění (viz informace v článku).

Při oddlužení u soudu (insolvence, osobní bankrot), dochází k prodeji majetku dlužníka a zpravidla i ke splácení formou srážek ze mzdy (nebo důchodu, či jiného příjmu). Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci, je stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

I během insolvence, by vám ze mzdy (nebo z důchodu či jiného příjmu), mělo zůstávat nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2024,  se změní na 12 704,67 Kč + případně dalších 3 176,17 Kč za manželku, manžela či dítě) a dále ještě jedna třetina ze zbylé části příjmu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou insolvenční srážky ze mzdy od 1. 1. 2024. Podíváme se i na to, jak se v roce 2024 změní nezabavitelné minimum a zda dochází k nějaké změně podmínek pro oddlužení u soudu.

Změna výpočtu nezabavitelné částky v roce 2024

Od 1. 1. 2024, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Důvodem pro změnu výpočtu, je změna u normativních nákladů na bydlení.

Od ledna 2024, budu platit nové normativní náklady na bydlení. Základní tabulky zůstanou stejné jako v předchozím roce (nebudou se valorizovat). Od ledna 2024 se ale ruší paragraf 26a, který v posledních dvou letech zajišťoval mimořádné zvýšení normativů. Pro výpočet nezabavitelné částky, by se v roce 2024, použila částka 14 197 Kč.

Životní minimum, které se také používá pro výpočet nezabavitelné částky, se naposledy zvýšilo od začátku roku 2023. Aktuálně není žádná změna, a v roce 2024 tedy zřejmě budou platit stejné částky, jako v  předchozím roce. Pro výpočet nezabavitelné částky, by se v roce 2024 použila částka 4 860 Kč.

Změny a podmínky pro výpočet od 1. 1. 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení
 • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby se vypočítá jako 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka
 • Změnily se normativní náklady na bydlení – od 1. 1. 2024 se používá částka 14 197 Kč (v předchozím roce to bylo 15 597 Kč, v roce 2024 je to o 1400 Kč méně, jsou to normativní náklady pro nájem, 1 nebo 2 osoby, v obci od 70000 obyvatel, v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení)
 • Životní minimum zůstává v roce 2024 stejné a je to 4860 Kč

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2024

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby od 1. 1. 2024 = 3 176,17 Kč

Kalkulačka: Kolik mi zůstane ze mzdy během insolvence (oddlužení) od 1. 1. 2024?

Pro výpočet srážek ze mzdy během insolvence (při oddlužení), je rozhodující vaše čistá mzda.

A dále je pro výpočet podstatné i to, zda máte manžela nebo manželu, a/nebo nějaké dítě (děti), ke kterým byste stále měli vyživovací povinnost.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou zákonné srážky ze mzdy, během insolvence. O insolvenci ale rozhoduje soud, který může stanovit i odlišnou výši srážek (zpravidla nižší, pokud jej o to požádáte, nebo pokud vaše dluhy nejsou příliš vysoké).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Snížení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se snižuje nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo i při exekuci). Základní nezabavitelná částka, se odvíjí od toho, kolik je životní minimum (v roce 2024 zůstává stejná, jako v předchozím roce) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (základní normativní nákladů na bydlení jsou stejné jako v předchozím roce, není už ale nárok na mimořádné zvýšení (jako tomu bylo v roce 2022 a 2023)).

Nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo exekuci) je stanoveno jako 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku/manžela či dítě = 3 176,17 Kč

Ze zbylé části čisté mzdy (nebo z částky 28 586 Kč ), vám při insolvenci zůstane jedna třetina. Dvě třetiny jsou pak použity na splátky insolvence.

Změny u insolvence (oddlužení) v roce 2024

K poslední velké změně podmínek pro oddlužení (osobní bankrot) došlo od poloviny roku 2019. To začala platit velká novela insolvenčního zákona, která změnila řadu podmínek.

V roce 2021, byl podán návrh, na další zásadnější novelu insolvenčního zákona. Hlavní věcí, zde bylo zkrácení doby insolvence (oddlužení) jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (aktuálně mají zkrácenou insolvenci na 3 roky jen starobní/invalidní důchodci, nebo ti, kdo zaplatí za 3 roky alespoň 60% dluhů). Tato změna (zkrácení insolvence), se ale nakonec v roce 2021, nestihla projednat.

V roce 2023, se opět mluví o tom, že by se v Parlamentu mělo jednat o novele Insolvenčního zákona. Ta by kromě jiného, měla opět obsahovat zkrácení oddlužení (doby insolvence) na 3 roky (36 měsíců), pro všechny dlužníky.

Jednání o změně zákona, sice bylo na půdě Parlamentu zahájeno, ale dokončení celého legislativního procesu, se nyní očekává až během roku 2024. Pokud bude změna (zkrácení) schválena, pak může začít platit nejdříve od poloviny roku 2024. Nebo případně až od začátku roku 2025 (od 1. 1. 2025). Změna by se také týkala jenom nových případů oddlužení.

Jaké jsou podmínky pro zahájení insolvence (oddlužení) v roce 2024

O zahájení (povolení) insolvence, rozhoduje soud. Je tedy nutné podat příslušný návrh k soudu. Mezi základní podmínky, aby soud schválil oddlužení, patří především:

 • Insolvence nesmí sledovat nepoctivý záměr
 • Během insolvence musíte být schopni splácet alespoň minimální splátku (minimálně 2178 Kč měsíčně)
 • Během posledních 10 roků, jste nebyli v insolvenci
 • Během posledních 5 roků vám nebyl zamítnut návrh na povolení oddlužení

Jak probíhá insolvence (oddlužení)

Insolvence (oddlužení), může proběhnout dvěma způsoby:

 • Plněním splátkového kalendáře = dochází k prodeji majetku dlužníka (nemusí ale dojít k prodeji domu/bytu kde bydlíte) a současně jsou po dobu 5 roků (nebo 3 roky), prováděny srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu)
 • Zpeněžením majetkové podstaty = dochází pouze k prodeji majetku (včetně obydlí dlužníka)

Během oddlužení plněním splátkového kalendáře (insolvenční srážky ze mzdy), zůstává dlužníkovi pouze nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části mzdy. Kromě toho, je nutné hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy – dědictví, výhry, mimořádné příjmy z výdělečné činnosti apod.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2024

Základní podmínky pro oddlužení, jsou v roce 2024, zatím stejné jako v předchozím roce (resp., jako od poloviny roku 2019) – o možném zkrácení jen na 3 roky, by se jednat během roku.

Během oddlužení u soudu, dochází k prodeji majetku dlužníka. Pokud by výnos z tohoto prodeje dostačoval k úhradě dluhů, pak by insolvence skončila v podstatě „ihned“.

V drtivé většině případů, je ale kromě prodeje majetku nutné, i splácení prostřednictvím splátkového kalendáře – insolvenční srážky ze mzdy či z jiného příjmu:

 • Insolvence končí ihned, jakmile je zaplaceno 100% dluhů
 • Insolvence končí za 3 roky, pokud je zaplaceno 60% dluhů
 • Insolvence končí za 5 roků, pokud jste řádně spláceli (bylo vyloženo veškeré úsilí pro zaplacení dluhů, tj. obvykle to znamená zaplatit 30% dluhů, není to ale striktní podmínka)
 • Insolvence končí za 3 roky (bez podmínky zaplacení 60% dluhů), pokud se jedná o starobního důchodce, o invalidního důchodce (stupeň II. a III.), nebo o osobu, jejíž dluhy vznikly z větší části, před 18 rokem

4 comments

 1. Dobrý den, jsem v insolvenci dle usnesení soudu z 3/2019. Od počátku jsem byla ID I. stupně. Od 11/2021 mě byl přiznán ID II. stupně. Můžu žádat o ukončení insolvence po 3 letech nebo nikoliv, když ke změně ins. zákona došlo až od 5/2019 ? Děkuji Vám za odpověď

  1. Pokud bylo vaše oddlužení zahájeno před 1. 6. 2019, pak se vás toto „zkrácené“ oddlužení netýká, i kdyby byly splněny příslušné podmínky. Novela zákona, která přinesla možnost kratší doby oddlužení, obsahuje toto ustanovení:

   V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 2. Dobrý den chtěla jsem se zeptat když mi byly vyplaceny bonusy můžou mi to vzít z platu a mam 4 vyživovací povinnosti děkuji za odpověď

  1. Záleží na tom, co myslíte těmi „bonusy“, pokud je to daňový bonus za dítě, tak na ten se exekuce nevztahuje.

   Pokud je to nějaký bonus za odvedenou práci (roční/čtvrtletní/měsíční), tak to je běžná součást mzdy, a exekuční srážky se provedou běžným způsobem. Při vyživovací povinnosti na 4 děti, je základní nezabavitelná částka 27 276 Kč. Záleží tedy na tom, kolik je čistá mzda, a o jaký druh exekuce se jedná (přednostní x nepřednostní).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *