Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci (oddlužení) od července 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci a exekuci. K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, dochází i v průběhu roku 2022 (od 1. 4. 2022 a od 1. 7. 2022). Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2022 významně nemění (viz informace v článku).
Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci a exekuci. K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, dochází i v průběhu roku 2022 (od 1. 4. 2022 a od 1. 7. 2022). Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2022 významně nemění (viz informace v článku).

Při oddlužení u soudu (insolvence, osobní bankrot), dochází k prodeji majetku dlužníka a zpravidla i ke splácení formou srážek ze mzdy (nebo důchodu, či jiného příjmu). Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci, je stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

I během insolvence, by vám ze mzdy (nebo z důchodu či jiného příjmu), mělo zůstávat nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2022, následně od 1. 4. 2022 a nakonec i od 1. 7. 2022 se zvyšuje) a dále ještě jedna třetina ze zbylé části příjmu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou insolvenční srážky ze mzdy od 1. 7. 2022. Podíváme se i na to, jak se v roce 2022 zvyšuje nezabavitelné minimum a zda dochází k nějaké změně podmínek pro oddlužení u soudu.

Zvýšení nezabavitelné částky – Nejvyšší soud rozhodl (aktualizace červen 2022)

Nejvyšší soud potvrdil, že nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, má být v roce 2022 vyšší. Díky rozhodnutí Nejvyššího soud (ze dne 8. 6. 2022), by mělo lidem s exekucí nebo v insolvence, zůstávat více peněz (srážky by měly být nižší).

Rozhodnutí se týká započítávání mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení na začátku roku 2022. Díky nim, by se měla nezabavitelná částka pro výpočet exekuce/insolvence zvýšit (další zvýšení je dáno zvýšením životního minima od 1. 4. 2022 a i druhým zvýšením životního minima od 1. 7. 2022).

Více informací o zvýšení nezabavitelné částky zde

Kalkulačka: Kolik mi zůstane ze mzdy během insolvence (oddlužení) od 1. 7. 2022?

Pro výpočet srážek ze mzdy během insolvence (při oddlužení), je rozhodující vaše čistá mzda.

A dále je pro výpočet podstatné i to, zda máte manžela nebo manželu, a/nebo nějaké dítě (děti), ke kterým byste stále měli vyživovací povinnost.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou zákonné srážky ze mzdy, během insolvence. O insolvenci ale rozhoduje soud, který může stanovit i odlišnou výši srážek (zpravidla nižší, pokud jej o to požádáte, nebo pokud vaše dluhy nejsou příliš vysoké).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 7. 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo i při exekuci). Základní nezabavitelná částka, se odvíjí od toho, kolik je životní minimum (zvyšuje se od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (zvyšují se od 1. 1. 2022 + bylo schváleno i další, mimořádné zvýšení).

Nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo exekuci) je stanoveno jako 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení). V roce 2022, jsou ale nejasnosti, ohledně toho, jak stanovit výši nezabavitelné částky.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 7. 2022:

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 7. 2022 zvýší na 9 416,25 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 7. 2022 zvýší na 3 138,75 Kč

Společně s tím, se také zvyšuje hranice plně zabavitelné částky. Pokud vám z čisté mzdy (z toho co zůstane po odečtené nezabavitelné částky), zůstane více než 25 110 Kč, pak vše nad tuto hranici dostává insolvenční správce.

Ze zbylé části čisté mzdy (nebo z částky 25 110 Kč ), vám při insolvenci zůstane jedna třetina. Dvě třetiny jsou pak použity na splátky insolvence.

Tři zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci v roce 2022

Výše popsané zvýšení nezabavitelného minima, platí od 1. 7. 2022, a vyplývá z posledního (druhého) zvýšení životního a existenčního minima, které platí od začátku července 2022. Kromě toho, se ale v roce 2022, zvyšovala nezabavitelná částka již 3x:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč (zvýšily se normativní náklady na bydlení)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč (první zvýšení životního minima)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč (druhé zvýšení životního minima)

Kromě výšeuvedené základní nezabavitelné částky, je dále nárok na jednu třetinu za manželku, manžela nebo i za každé vyživované dítě. I to se již 3x měnilo, v lednu to bylo 2 948,75 Kč, v dubnu 3 046,25 Kč a od července je to 3 138,75 Kč.

Změny u insolvence (oddlužení) v roce 2022

K poslední velké změně podmínek pro oddlužení (osobní bankrot) došlo od poloviny roku 2019. To začala platit velká novela insolvenčního zákona, která změnila řadu podmínek.

V roce 2021, byl podán návrh, na další zásadnější novelu insolvenčního zákona. Hlavní věcí, zde bylo zkrácení doby insolvence (oddlužení) jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (aktuálně mají zkrácenou insolvenci na 3 roky jen starobní/invalidní důchodci, nebo ti, kdo zaplatí za 3 roky alespoň 60% dluhů).

Tato změna (zkrácení insolvence), se ale nakonec v roce 2021, nestihla projednat. Je ale pravděpodobné, že se k ní nový Parlament vrátí (zřejmě už v roce 2022). Požadavek na zkrácení insolvence totiž vyplývá z nutnosti sladění české právní úpravy, s tím co platí v ostatních zemích v EU.

V roce 2022, sice začíná platit řadě změn, které se týkají exekuce. V oblasti insolvence, ale od 1. 1. 2022, k žádným velkým změnám nedochází.

Jaké jsou podmínky pro zahájení insolvence (oddlužení) v roce 2022

O zahájení (povolení) insolvence, rozhoduje soud. Je tedy nutné podat příslušný návrh k soudu. Mezi základní podmínky, aby soud schválil oddlužení, patří především:

 • Insolvence nesmí sledovat nepoctivý záměr
 • Během insolvence musíte být schopni splácet alespoň minimální splátku (minimálně 2178 Kč měsíčně)
 • Během posledních 10 roků, jste nebyli v insolvenci
 • Během posledních 5 roků vám nebyl zamítnut návrh na povolení oddlužení

Jak probíhá insolvence (oddlužení)

Insolvence (oddlužení), může proběhnout dvěma způsoby:

 • Plněním splátkového kalendáře = dochází k prodeji majetku dlužníka (nemusí ale dojít k prodeji domu/bytu kde bydlíte) a současně jsou po dobu 5 roků (nebo 3 roky), prováděny srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu)
 • Zpeněžením majetkové podstaty = dochází pouze k prodeji majetku (včetně obydlí dlužníka)

Během oddlužení plněním splátkového kalendáře (insolvenční srážky ze mzdy), zůstává dlužníkovi pouze nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části mzdy. Kromě toho, je nutné hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy – dědictví, výhry, mimořádné příjmy z výdělečné činnosti apod.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2022

Základní podmínky pro oddlužení, jsou v roce 2022 stejné jako v předchozím roce (resp., jako od poloviny roku 2019).

Během oddlužení u soudu, dochází k prodeji majetku dlužníka. Pokud by výnos z tohoto prodeje dostačoval k úhradě dluhů, pak by insolvence skončila v podstatě „ihned“.

V drtivé většině případů, je ale kromě prodeje majetku nutné, i splácení prostřednictvím splátkového kalendáře – insolvenční srážky ze mzdy či z jiného příjmu:

 • Insolvence končí ihned, jakmile je zaplaceno 100% dluhů
 • Insolvence končí za 3 roky, pokud je zaplaceno 60% dluhů
 • Insolvence končí za 5 roků, pokud jste řádně spláceli (bylo vyloženo veškeré úsilí pro zaplacení dluhů, tj. obvykle to znamená zaplatit 30% dluhů, není to ale striktní podmínka)
 • Insolvence končí za 3 roky (bez podmínky zaplacení 60% dluhů), pokud se jedná o starobního důchodce, o invalidního důchodce (stupeň II. a III.), nebo o osobu, jejíž dluhy vznikly z větší části, před 18 rokem

2 comments

 1. Dobrý den, jsem v insolvenci dle usnesení soudu z 3/2019. Od počátku jsem byla ID I. stupně. Od 11/2021 mě byl přiznán ID II. stupně. Můžu žádat o ukončení insolvence po 3 letech nebo nikoliv, když ke změně ins. zákona došlo až od 5/2019 ? Děkuji Vám za odpověď

  1. Pokud bylo vaše oddlužení zahájeno před 1. 6. 2019, pak se vás toto „zkrácené“ oddlužení netýká, i kdyby byly splněny příslušné podmínky. Novela zákona, která přinesla možnost kratší doby oddlužení, obsahuje toto ustanovení:

   V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *