Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci (oddlužení) 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci na 8006,25 Kč (zvýšení o 133,50 Kč). K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, by mohlo dojít i v průběhu roku 2022. Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2022 významně nemění (viz informace v článku).
Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci na 8006,25 Kč (zvýšení o 133,50 Kč). K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, by mohlo dojít i v průběhu roku 2022. Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2022 významně nemění (viz informace v článku).

Při oddlužení u soudu (insolvence, osobní bankrot), dochází k prodeji majetku dlužníka a zpravidla i ke splácení formou srážek ze mzdy (nebo důchodu, či jiného příjmu). Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci, je stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

I během insolvence, by vám ze mzdy (nebo z důchodu či jiného příjmu), mělo zůstávat nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2022 se zvyšuje) a dále ještě jedna třetina ze zbylé části příjmu (maximálně ale 7119 Kč).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou insolvenční srážky ze mzdy od 1. 1. 2022. Podíváme se i na to, jak se v roce 2022 zvyšuje nezabavitelné minimum a zda dochází k nějaké změně podmínek pro oddlužení u soudu.

Kalkulačka: Kolik mi zůstane ze mzdy během insolvence (oddlužení) od 1. 1. 2022?

Pro výpočet srážek ze mzdy během insolvence (při oddlužení), je rozhodující vaše čistá mzda (ta by se měla v roce 2022 pro většinu zaměstnanců zvýšit).

A dále je pro výpočet podstatné i to, zda máte manžela nebo manželu, a/nebo nějaké dítě (děti), ke kterým byste stále měli vyživovací povinnost.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou zákonné srážky ze mzdy, během insolvence. O insolvenci ale rozhoduje soud, který může stanovit i odlišnou výši srážek (zpravidla nižší, pokud jej o to požádáte, nebo pokud vaše dluhy nejsou příliš vysoké).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby, se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo i při exekuci). Základní nezabavitelná částka, se odvíjí od toho, kolik je životní minimum (od 1. 1. 2022 se nemění) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (zvyšují se od 1. 1. 2022).

Nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo exekuci) je stanoveno jako 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení)

 • Nezabavitelné minimum při insolvenci 2022 = 8006,25 Kč (zvýšení o 133,50 Kč od 1. 1. 2022)

Pokud má dlužník v insolvenci i manželku nebo manžela, nebo pokud má i nějaké děti (ke kterým má stále vyživovací povinnost), pak se základní nezabavitelná částka dále zvyšuje.

Za manžela, manželku nebo i za každé dítě, se započítá 1/3 ze základní nezabavitelné částky dlužníka:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě 2022 = 2668,75 Kč (zvýšení o 44,50 Kč od 1. 1. 2022)

Od 1. 1. 2022 se také zvyšuje hranice plně zabavitelné částky. Pokud vám z čisté mzdy (z toho co zůstane po odečtené nezabavitelné částky), zůstane více než 21 350 Kč, pak vše nad tuto hranici dostává insolvenční správce.

Ze zbylé části čisté mzdy (nebo z částky 21 350 Kč), vám při insolvenci zůstane jedna třetina. Dvě třetiny jsou pak použity na splátky insolvence.

Další zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci v roce 2022

Výše popsané zvýšení nezabavitelného minima, platí od 1. 1. 2022, a vyplývá ze zvýšení normativních nákladů na bydlení.

V roce 2022, ale může během roku dojít i k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky. Před koncem roku 2021, připravila vláda návrh na změnu zákona o státní sociální podpoře. Kvůli prudkému zdražování energií (elektřiny a plynu), navrhuje vláda pro rok 2022, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Pokud by byla taková změna zákona schválena, pak to může mít vliv i na zvýšení nezabavitelné částky. Podle návrhu, by se normativní náklady měly zvýšit o 800 Kč, což by znamenalo zvýšení nezabavitelné částky o cca 600 Kč.

Kromě toho také nová vláda zvažuje, že by v roce 2022 došlo i ke zvýšení životního a existenčního minima. Pokud by se během roku 2022, zvýšilo životní minimum jednotlivce například o 1000 Kč, pak to znamená zvýšení nezabavitelné částky cca 750 Kč.

Změny u insolvence (oddlužení) v roce 2022

K poslední velké změně podmínek pro oddlužení (osobní bankrot) došlo od poloviny roku 2019. To začala platit velká novela insolvenčního zákona, která změnila řadu podmínek.

V roce 2021, byl podán návrh, na další zásadnější novelu insolvenčního zákona. Hlavní věcí, zde bylo zkrácení doby insolvence (oddlužení) jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (aktuálně mají zkrácenou insolvenci na 3 roky jen starobní/invalidní důchodci, nebo ti, kdo zaplatí za 3 roky alespoň 60% dluhů).

Tato změna (zkrácení insolvence), se ale nakonec v roce 2021, nestihla projednat. Je ale pravděpodobné, že se k ní nový Parlament vrátí (zřejmě už v roce 2022). Požadavek na zkrácení insolvence totiž vyplývá z nutnosti sladění české právní úpravy, s tím co platí v ostatních zemích v EU.

V roce 2022, sice začíná platit řadě změn, které se týkají exekuce. V oblasti insolvence, ale od 1. 1. 2022, k žádným velkým změnám nedochází.

Jaké jsou podmínky pro zahájení insolvence (oddlužení) v roce 2022

O zahájení (povolení) insolvence, rozhoduje soud. Je tedy nutné podat příslušný návrh k soudu. Mezi základní podmínky, aby soud schválil oddlužení, patří především:

 • Insolvence nesmí sledovat nepoctivý záměr
 • Během insolvence musíte být schopni splácet alespoň minimální splátku (minimálně 2178 Kč měsíčně)
 • Během posledních 10 roků, jste nebyli v insolvenci
 • Během posledních 5 roků vám nebyl zamítnut návrh na povolení oddlužení

Jak probíhá insolvence (oddlužení)

Insolvence (oddlužení), může proběhnout dvěma způsoby:

 • Plněním splátkového kalendáře = dochází k prodeji majetku dlužníka (nemusí ale dojít k prodeji domu/bytu kde bydlíte) a současně jsou po dobu 5 roků (nebo 3 roky), prováděny srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu)
 • Zpeněžením majetkové podstaty = dochází pouze k prodeji majetku (včetně obydlí dlužníka)

Během oddlužení plněním splátkového kalendáře (insolvenční srážky ze mzdy), zůstává dlužníkovi pouze nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části mzdy. Kromě toho, je nutné hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy – dědictví, výhry, mimořádné příjmy z výdělečné činnosti apod.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2022

Základní podmínky pro oddlužení, jsou v roce 2022 stejné jako v předchozím roce (resp., jako od poloviny roku 2019).

Během oddlužení u soudu, dochází k prodeji majetku dlužníka. Pokud by výnos z tohoto prodeje dostačoval k úhradě dluhů, pak by insolvence skončila v podstatě „ihned“.

V drtivé většině případů, je ale kromě prodeje majetku nutné, i splácení prostřednictvím splátkového kalendáře – insolvenční srážky ze mzdy či z jiného příjmu:

 • Insolvence končí ihned, jakmile je zaplaceno 100% dluhů
 • Insolvence končí za 3 roky, pokud je zaplaceno 60% dluhů
 • Insolvence končí za 5 roků, pokud jste řádně spláceli (bylo vyloženo veškeré úsilí pro zaplacení dluhů, tj. obvykle to znamená zaplatit 30% dluhů, není to ale striktní podmínka)
 • Insolvence končí za 3 roky (bez podmínky zaplacení 60% dluhů), pokud se jedná o starobního důchodce, o invalidního důchodce (stupeň II. a III.), nebo o osobu, jejíž dluhy vznikly z větší části, před 18 rokem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *