Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci (oddlužení) od ledna 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci a exekuci. Při insolvenci je nárok na nezabavitelnou částku 13 638 Kč (+ případě i další zvýšení o 3409,50 Kč za manželku/manžela/dítě). Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2023 nijak významně nemění (viz informace v článku).
Od 1. 1. 2023 se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci a exekuci. Při insolvenci je nárok na nezabavitelnou částku 13 638 Kč (+ případě i další zvýšení o 3409,50 Kč za manželku/manžela/dítě). Základní podmínky pro oddlužení, se ale od 1. 1. 2023 nijak významně nemění (viz informace v článku).

Při oddlužení u soudu (insolvence, osobní bankrot), dochází k prodeji majetku dlužníka a zpravidla i ke splácení formou srážek ze mzdy (nebo důchodu, či jiného příjmu). Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci, je stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

I během insolvence, by vám ze mzdy (nebo z důchodu či jiného příjmu), mělo zůstávat nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2023,  se zvyšuje na 13 638 Kč + případně dalších 3 409,50 Kč za manželku, manžela či dítě) a dále ještě jedna třetina ze zbylé části příjmu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou insolvenční srážky ze mzdy od 1. 1. 2023. Podíváme se i na to, jak se v roce 2023 zvyšuje nezabavitelné minimum a zda dochází k nějaké změně podmínek pro oddlužení u soudu.

Změna výpočtu nezabavitelné částky v roce 2023

Od 1. 1. 2023, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Důvodem pro změnu výpočtu, je rychlý růst normativních nákladů na bydlení (v roce 2022 i 2023), což vede k výraznému zvyšování i nezabavitelného minima (a to je negativní jak pro věřitele, tak i pro samotné dlužníky – značně to komplikuje například insolvence)

Změny od 1. 1. 2023:

 • Základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení (do konce roku 2022, to byly 3/4)
 • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby bude nově jenom 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka (do konce roku 2022, to byla 1/3)
 • Změnily se normativní náklady na bydlení – od 1. 1. 2023 se používá částka 15 597 Kč (do konce roku 2022, to bylo 10 185 Kč, došlo ke zvýšení + změnila se definice, nově jsou to normativní náklady pro nájem, 1 nebo 2 osoby, v obci od 70000 obyvatel)
 • Zvýšilo se životní minimum – od 1. 1. 2023 je to 4860 Kč (do konce roku 2022 to bylo 4620 Kč)

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2023

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby od 1. 1. 2023 = 3 409,50 Kč

Kalkulačka: Kolik mi zůstane ze mzdy během insolvence (oddlužení) od 1. 1. 2023?

Pro výpočet srážek ze mzdy během insolvence (při oddlužení), je rozhodující vaše čistá mzda.

A dále je pro výpočet podstatné i to, zda máte manžela nebo manželu, a/nebo nějaké dítě (děti), ke kterým byste stále měli vyživovací povinnost.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou zákonné srážky ze mzdy, během insolvence. O insolvenci ale rozhoduje soud, který může stanovit i odlišnou výši srážek (zpravidla nižší, pokud jej o to požádáte, nebo pokud vaše dluhy nejsou příliš vysoké).

Kalkulačka splátek při oddlužení 1. 1. 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo i při exekuci). Základní nezabavitelná částka, se odvíjí od toho, kolik je životní minimum (zvyšuje se od 1. 1. 2023) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (zvyšují se od 1. 1. 2023 + bylo schváleno mimořádné zvýšení a celkově se měnily tabulky normativů).

Nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo exekuci) je stanoveno jako 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku/manžela či dítě = 3 409,50 Kč

Ze zbylé části čisté mzdy (nebo z částky 30 686 Kč ), vám při insolvenci zůstane jedna třetina. Dvě třetiny jsou pak použity na splátky insolvence.

Změny u insolvence (oddlužení) v roce 2023

K poslední velké změně podmínek pro oddlužení (osobní bankrot) došlo od poloviny roku 2019. To začala platit velká novela insolvenčního zákona, která změnila řadu podmínek.

V roce 2021, byl podán návrh, na další zásadnější novelu insolvenčního zákona. Hlavní věcí, zde bylo zkrácení doby insolvence (oddlužení) jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (aktuálně mají zkrácenou insolvenci na 3 roky jen starobní/invalidní důchodci, nebo ti, kdo zaplatí za 3 roky alespoň 60% dluhů). Tato změna (zkrácení insolvence), se ale nakonec v roce 2021, nestihla projednat.

V roce 2023, se opět mluví o tom, že by se v Parlamentu mělo jednat o novele Insolvenčního zákona. Ta by kromě jiného, měla opět obsahovat zkrácení oddlužení (doby insolvence) na 3 roky (36 měsíců), pro všechny dlužníky.

Pokud by bylo toto zkrácení v roce 2023 schváleno, pak by se ale zřejmě vztahovalo jen na nové případy oddlužení (pro ty, co byly zahájeny před případnou změnou zákona, by podle všeho platily původní podmínky).

Jaké jsou podmínky pro zahájení insolvence (oddlužení) v roce 2023

O zahájení (povolení) insolvence, rozhoduje soud. Je tedy nutné podat příslušný návrh k soudu. Mezi základní podmínky, aby soud schválil oddlužení, patří především:

 • Insolvence nesmí sledovat nepoctivý záměr
 • Během insolvence musíte být schopni splácet alespoň minimální splátku (minimálně 2178 Kč měsíčně)
 • Během posledních 10 roků, jste nebyli v insolvenci
 • Během posledních 5 roků vám nebyl zamítnut návrh na povolení oddlužení

Jak probíhá insolvence (oddlužení)

Insolvence (oddlužení), může proběhnout dvěma způsoby:

 • Plněním splátkového kalendáře = dochází k prodeji majetku dlužníka (nemusí ale dojít k prodeji domu/bytu kde bydlíte) a současně jsou po dobu 5 roků (nebo 3 roky), prováděny srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu)
 • Zpeněžením majetkové podstaty = dochází pouze k prodeji majetku (včetně obydlí dlužníka)

Během oddlužení plněním splátkového kalendáře (insolvenční srážky ze mzdy), zůstává dlužníkovi pouze nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části mzdy. Kromě toho, je nutné hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy – dědictví, výhry, mimořádné příjmy z výdělečné činnosti apod.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2023

Základní podmínky pro oddlužení, jsou v roce 2023, zatím stejné jako v předchozím roce (resp., jako od poloviny roku 2019) – o možném zkrácení jen na 3 roky, by se jednat během roku.

Během oddlužení u soudu, dochází k prodeji majetku dlužníka. Pokud by výnos z tohoto prodeje dostačoval k úhradě dluhů, pak by insolvence skončila v podstatě „ihned“.

V drtivé většině případů, je ale kromě prodeje majetku nutné, i splácení prostřednictvím splátkového kalendáře – insolvenční srážky ze mzdy či z jiného příjmu:

 • Insolvence končí ihned, jakmile je zaplaceno 100% dluhů
 • Insolvence končí za 3 roky, pokud je zaplaceno 60% dluhů
 • Insolvence končí za 5 roků, pokud jste řádně spláceli (bylo vyloženo veškeré úsilí pro zaplacení dluhů, tj. obvykle to znamená zaplatit 30% dluhů, není to ale striktní podmínka)
 • Insolvence končí za 3 roky (bez podmínky zaplacení 60% dluhů), pokud se jedná o starobního důchodce, o invalidního důchodce (stupeň II. a III.), nebo o osobu, jejíž dluhy vznikly z větší části, před 18 rokem

4 comments

 1. Dobrý den, jsem v insolvenci dle usnesení soudu z 3/2019. Od počátku jsem byla ID I. stupně. Od 11/2021 mě byl přiznán ID II. stupně. Můžu žádat o ukončení insolvence po 3 letech nebo nikoliv, když ke změně ins. zákona došlo až od 5/2019 ? Děkuji Vám za odpověď

  1. Pokud bylo vaše oddlužení zahájeno před 1. 6. 2019, pak se vás toto „zkrácené“ oddlužení netýká, i kdyby byly splněny příslušné podmínky. Novela zákona, která přinesla možnost kratší doby oddlužení, obsahuje toto ustanovení:

   V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 2. Dobrý den chtěla jsem se zeptat když mi byly vyplaceny bonusy můžou mi to vzít z platu a mam 4 vyživovací povinnosti děkuji za odpověď

  1. Záleží na tom, co myslíte těmi „bonusy“, pokud je to daňový bonus za dítě, tak na ten se exekuce nevztahuje.

   Pokud je to nějaký bonus za odvedenou práci (roční/čtvrtletní/měsíční), tak to je běžná součást mzdy, a exekuční srážky se provedou běžným způsobem. Při vyživovací povinnosti na 4 děti, je základní nezabavitelná částka 27 276 Kč. Záleží tedy na tom, kolik je čistá mzda, a o jaký druh exekuce se jedná (přednostní x nepřednostní).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *