Zvýšení výplaty: Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvýší na 18 900 Kč

Od 1. 1. 2024 se zvýší minimální mzda o 1600 Kč. V roce 2024 bude minimální (hrubá) výplata 18 900 Kč (v roce 2023 to bylo 17 300 Kč). Díky zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i minimální zaručená mzda - pouze ale pro první, druhou, třetí a pro osmou skupinu. Zvýšení minimální mzdy ovlivní i další oblasti.
Od 1. 1. 2024 se zvýší minimální mzda o 1600 Kč. V roce 2024 bude minimální (hrubá) výplata 18 900 Kč (v roce 2023 to bylo 17 300 Kč). Díky zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i minimální zaručená mzda – pouze ale pro první, druhou, třetí a pro osmou skupinu. Zvýšení minimální mzdy ovlivní i další oblasti.

Od 1. 1. 2024, se zvýší minimální (hrubá) mzda, o 1600 Kč na 18 900 Kč. V roce 2023, byla minimální mzda 17 300 Kč. Zvýšení minimální výplaty, se obvykle týká jak těch zaměstnanců, kteří pracují za minimální výplatu, tak i části zaměstnanců, kteří mají nárok na minimální zaručenou mzdu (ta může být až dvojnásobek, viz dále).

V roce 2024, se ale minimální zaručená mzda, bude zvyšovat jen omezeném rozsahu. Z osmi skupin (podle typu profese/náročnosti/odpovědnosti povolání), se od 1. 1. 2024, mění minimum jen:

  • pro první, druhou a třetí skupinu se zaručená mzda zvýší o 1600 Kč
  • pro osmou skupinu se zaručená mzda zvýší o 3200 Kč

Zvýšení minimální mzdy v roce 2024, ale ovlivní i další oblasti. Zvýší se například částka, kterou si můžete přivydělat, jako nezaměstnaní na Úřadu práce. Zvýší se ale i minimální nemocenské pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).

Kolik bude minimální mzda v roce 2024?

Vláda rozhodla o tom, že od 1. 1. 2024 dojde ke zvýšení minimální (hrubé) mzdy o 1600 Kč:

  • Nová minimální mzda v roce 2024 bude 18 900 Kč
  • V roce 2023 byla minimální mzda jen 17 300 Kč

Ke zvyšování minimální mzdy, dochází v posledních letech poměrně pravidelně. Skoro každý rok, se minimální mzda zvýší. Cílem je, aby se minimální mzda dostala alespoň na 45% -50% průměrné mzdy v ČR.

Tabulka: zvýšení minimální mzdy v ČR za posledních 20 roků

V následující tabulce zvýšení minimální mzdy, je vidět, že za posledních 20 roků, se minimální výplata zvýšila skoro na 4 násobek. Posledních 5 roků, se minimální mzda zvyšovala velmi rychle – každý rok minimálně o 1000 Kč.

Tabulka: Vývoj zvýšení minimální mzdy od roku 2000 do 2024

Rok Minimální mzda Zvýšení
od 1. ledna 2000 4 000 Kč
od 1. ledna 2006 7 570 Kč
od 1. ledna 2013 8 500 Kč
od 1. ledna 2015 9 200 Kč
od 1. ledna 2016 9 900 Kč + 700 Kč
od 1. ledna 2017 11 000 Kč + 1 100 Kč
od 1. ledna 2018 12 200 Kč + 1 200 Kč
od 1. ledna 2019 13 350 Kč + 1 150 Kč
od 1. ledna 2020 14 600 Kč + 1 250 Kč
od 1. ledna 2021 15 200 Kč + 600 Kč
od 1. ledna 2022 16 200 Kč + 1000 Kč
od 1. ledna 2023 17 300 Kč + 1100 Kč
od 1. ledna 2024 18 900 Kč + 1600 Kč

Zvýšení minimální zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Samotné zvýšení minimální mzdy, ale ovlivní jen málo zaměstnanců. Za minimální výplatu totiž pracují jen cca 3% zaměstnanců (je jich cca 118 000).

Podstatně větší skupina zaměstnanců, má ale nárok na minimální zaručenou mzdu. To je něco jiného. I minimální zaručená mzda, se od 1. 1. 2024 zvýší – pouze ale pro 1, 2, 3 a pro 8 skupinu.

Pro každou profesi, pracovní obor a pracovní pozici, je definována nějaká minimální zaručená mzda. Je celkem 8 stupňů minimální mzdy. Rozdělení jednotlivých pracovních oborů/profesi do jednotlivých skupin, je pak určeno příslušnou vyhláškou.

V 8, nejvyšší skupině, je minimální zaručení mzda ve výši dvojnásobku minimální mzdy (tj. 37 800 Kč v roce 2024).

Tabulka: Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2024

V následující tabulce můžete vidět, jak se v roce 2024. zvýší minimální zaručená mzda pro jednotlivé platové třídy (skupiny):

Typ Měsíční zaručená mzda 2024 Měsíční zaručená mzda 2023 Zvýšení 2024
1 18 900 Kč 17 300 Kč +1 600 Kč
2 19 500 Kč 17 900 Kč + 1 600 Kč
3 21 300 Kč 19 700 Kč + 1 600 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8 37 800 Kč 36 600 Kč +3 200 Kč

Zvýšení minimální mzdy a přivýdělek na Úřadu práce

Díky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024, se zvyšuje i maximální částka, kterou si může nezaměstnaný člověk, přivydělat na Úřadu práce.

Výše přivýdělku z nějaké brigády (je možná jen práce na DPČ), na Úřadu práce, je nastavena jako jedna polovina minimální mzdy.

V roce 2023, si tak bylo možné přivydělat maximálně 8650 Kč. V roce 2024 se to zvýší, na 9450 Kč měsíčně.

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění v roce 2024

Díky zvýšení minimální mzdy, se ale zvýší i minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).

Pokud nepracujete v nějakém zaměstnání (kde za vás zdravotní platí zaměstnavatel) nebo pokud nespadáte do některé skupiny osob, za které platí zdravotní pojištění stát (student, důchodce, žena na rodičovské, žena v domácnosti pečující o dítě, nezaměstnaný na Úřadu práce), pak si musíte sami platit zdravotní pojištění sami (pokud byste si ho neplatili, vznikal by vám dluh na ZP).

Minimální zdravotní pojištění se odvíjí od minimální mzdy (13,5% z minimální mzdy). Zatímco v roce 2023 to bylo 2336 Kč, od 1. 1. 2024 se minimální zdravotní pojištění zvýší na 2 552 Kč.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *