Vdovský a vdovecký důchod 2024 – kalkulačka pro výpočet, podmínky, kdo má nárok

Na vdovský důchod má nárok vdova (po smrti manžela), na vdovecký důchod má nárok vdovec (po smrti manželky). Vdovský/vdovecký důchod se vypočítá z invalidního nebo starobního důchodu zesnulé osoby. Na vdovský nebo vdovecký důchod, může být nárok 1 rok (případně i déle).
Na vdovský důchod má nárok vdova (po smrti manžela), na vdovecký důchod má nárok vdovec (po smrti manželky). Vdovský/vdovecký důchod se vypočítá z invalidního nebo starobního důchodu zesnulé osoby. Na vdovský nebo vdovecký důchod, může být nárok 1 rok (případně i déle).

Vdovské důchody (a vdovecké důchody), se budou od ledna 2024, zvyšovat o 360 Kč (viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024).

Pro ty, kdo zatím nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod (a budou si o něj žádat), jsme připravili přehled podmínek, pro nárok na vdovský (nebo vdovecký) důchod v roce 2024.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vdovský důchod, a kdy na něj můžete mít nárok. Na vdovský/vdovecký důchod, může být nárok i souběžně s vlastním starobním nebo invalidním důchodem.

Zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Dále na stránce je kalkulačka pro výpočet vdovského důchodu, pokud si někdo vyřizuje důchod v roce 2024. Pro ty, kdo už mají nárok na tuto pozůstalostní dávku, je zde dobrá zpráva – od 1. ledna 2024, se budu důchody zvyšovat.

Valorizace důchodů od 1. 1. 2024, je stejná pro všechny druhy důchodových dávek. Všichni důchodci dostávají přidáno stejně – důchody se zvyšují o 360 Kč:

 • Od 1. 1. 2024 se zvyšuje základní složka důchodu o 360 Kč (v roce 2023 to bylo 4040 Kč, v roce 2024 to bude 4400 Kč)
 • Procentní složka důchodů se v roce 2024 nezvyšuje

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Kalkulačka: Výpočet vdovského a vdoveckého důchodu v roce 2024

Pro výpočet vdovského důchodu (nebo i pro ten vdovecký), je podstatný údaj, kolik byl důchod zesnulé osoby (kolik byl důchod, na který měl nárok, nebo na který by případně býval měl nárok).

Pokud je pozůstalá osoba (vdova nebo vdovec), příjemcem vlastního důchodu (má nárok na starobní nebo invalidní důchod), pak se to při výpočtu také zohlední.

Kalkulačka vdovský a vdovecký důchod 2024
Výše důchodu zemřelého

Výše důchodu vdovy/vdovce

Výši důchodu vdovy nebo vdovce zadávejte pouze v případě, že v současnosti pobíráte starobní nebo invalidní důchod.
Výpočet

Výpočet vdovského důchodu: Kolik je vdovský důchod v roce 2024?

Vdovský/vdovecký důchod, se skládá ze dvou částí:

 • 4400 Kč = základní část důchodu v roce 2024 (je stejná pro všechny důchody)
 • 50% z procentní části důchodu (invalidní nebo starobní), na který měla nárok zesnulá osoba

Příklad výpočtu vdovského důchodu: Pan Černý měl v době úmrtí nárok na starobní důchod ve výši 20 000 Kč. Jeho manželka, zatím není ve starobním důchodu, a nepobírá tedy žádnou důchodovou dávku:

 • Starobní důchod p. Černého = 20 000 Kč (skládá se ze 4400 Kč základní složka a 15 600 Kč procentní složka)
 • Vdova má nárok na 50% z procentní části = 7800 Kč
 • Vdova má nárok na základní složku důchodu = 4400 Kč
 • Vdova bude mít nárok na vdovský důchod celkem 12 200 Kč

Výpočet důchodu 2024: Vdovský důchod souběžně se starobním důchodem

Vdovský nebo vdovecký důchod, může být vyplácen buď samostatně (pokud daná osoba zatím nepobírá žádnou důchodovou dávku – viz příklad výše), nebo může být vyplácen v souběhu s invalidním důchodem nebo se starobní penzí

 • Je možné pobírat starobní důchod + k tomu ještě vdovský/vdovecký důchod
 • Je možné pobírat invalidní důchod + k tomu ještě vdovský/vdovecký důchod

Postup výpočtu vdovského/vdoveckého důvodu v případě, že dochází k souběhu se starobním nebo invalidním důchodem, je mírně odlišný:

 • Základní výměra důchodu (4400 Kč v roce 2024) je vyplácena pouze jednou (i když se jedná o souběh dvou důchodových dávek)
 • Procentní výměra důchodu, který je vyšší, se vyplácí v plné výši (100%)
 • Z procentní výměry důchodu, který je nižší, je nárok pouze na 50%

Příklad výpočtu vdovského důchodu: Pan Černý měl v době úmrtí nárok na starobní důchod ve výši 20 000 Kč. Jeho manželka, zatím není ve starobním důchodu, ale pobírá invalidní důchod ve výši 14 000 Kč:

 • Vdovský důchod po p. Černém by vycházel na 12 200 Kč (základní složka 4400 Kč + 50% z procentní výměry starobního důchodu – 50% z 15 600 = 7800 Kč)
 • Vdova p. Černá bude mít nárok na svůj invalidní důchod = 14 000 Kč
 • K tomu bude mít dále nárok na 50% z procentní části vdovského důchodu = 3900 Kč
 • Vdova bude mít nárok na vdovský důchod celkem 17 900 Kč (základní složka 4400 Kč + procentní výměra vdovského důchodu 3900 Kč + procentní výměra invalidního důchodu 9600 Kč)

Vdovský důchod vs. vdovecký důchod – v čem je rozdíl?

Vdovský důchod a vdovecký důchod, jsou v podstatě pouze synonyma (různé názvy), pro stejnou důchodovou dávku. Jediným rozdílem je pouze to, že:

 • vdovský důchod pobírají ženy (vdovy), jejichž manžel zemřel
 • vdovecký důchod, je pozůstalostní dávka pro může (vdovce), kterým zemřela manželka

Fakticky ale žádný rozdíl (kromě názvu) mezi vdovským a vdoveckým důchodem není. Výpočet důchodu, nebo podmínky pro nárok na tuto pozůstalostní dávku, jsou identické.

Kdo má nárok na vdovský/vdovecký důchod?

Na vdovský/vdovecký důchod, může mít nárok pouze manžel nebo manželka, při úmrtí druhého partnera.

Na vdovský důchod, nevzniká nárok u registrovaných partnerů, nebo u těch kdo spolu žijí „jen tak, na hromádce“. Nárok mají jenom manželé. Po rozvodu nárok zaniká. Nárok zaniká i ve chvíli, kdy vdova/vdovec uzavřou nové manželství.

Jaké jsou podmínky pro nárok na vdovský/vdovecký důchod v roce 2024?

Mezi hlavní podmínky pro nárok na tuto pozůstalostní dávku, patří především:

 • zesnulá osoba, měla v době úmrtí nárok na nějaký důchod – starobní nebo invalidní
 • zesnulá osoba, v době úmrtí splňovala podmínky pro nárok na nějaký důchod – starobní nebo invalidní
 • došlo k úmrtí jako následek pracovního úrazu (pak se nevyžaduje minimální doba pojištění pro nárok na důchod)

Jak dlouho je nárok na vdovský/vdovecký důchod?

Nárok na vdovský a vdovecký důchod, je pouze po omezenou dobu. Na rozdíl od klasické starobní penze, na kterou je nárok „až do smrti“ – na vdovský důchod je nárok obvykle pouze jeden rok (může to ale být i delší dobu).

 • základní doba, po kterou je nárok na vdovský důchod, je maximálně 1 rok

Existují ale i výjimky, kdy se nárok na důchod prodlouží:

 • pokud pozůstalá osoba pečuje o nezaopatřené dítě (což může být například student až do 26 roků)
 • pokud pozůstalá osoba pečuje o svého rodiče (nebo o rodiče po zesnulém manželovi/manželce), kteří jsou závislí na pomoci ve stupni II, III nebo IV
 • pokud má pozůstalá osoba nárok na vlastní invalidní důchod III. stupně
 • pokud pozůstalá osoba dosáhla věku 55 let u vdovy nebo věku 58 let u vdovce (nebo bylo dosaženo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší)

V případech (uvedených výše), dochází k prodloužení nároku na vdovský důchod, i na dobu delší než 1 rok (ve výsledku tedy může být nárok na vdovský důchod i „neomezeně, až do smrti“).

Nárok na důchod se prodlužuje dále, po celou dobu, co jsou splňovány podmínky (například do doby, než bude mít dítě 26 roků, nebo než z jiného důvodu přestane být nezaopatřeným dítětem).

Obnovení nároku na vdovský důchod do 2 roků

Pokud dojde k zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod, protože uplynula maximální základní doba 1 rok, tak je ale možné i obnovení nároku.

Pokud do 2 roků, začne platit některá z výše uvedených výjimek (například péče o nezaopatřené dítě, o rodiče závislého na péči, nebo bude dosažen zákonný věk, apod.), pak je možné požádat o obnovu nárok na vdovský nebo vdovský důchod.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod po rozvodu?

Po rozvodu už nemůže vzniknout nárok na vdovský/vdovecký důchod. Není zde ani žádná „přechodná ochranná doba“. Tedy, i kdyby druhý z manželů zemřel hned následující den, poté co soud prohlásí manželství za rozvedené, tak již nemůže být nárok na vdovský nebo vdovecký důchod.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod a svatba?

Nárok na tuto důchodovou dávku také automaticky zaniká, pokud pozůstalý manžel uzavře nové manželství. Ke dni uzavření nového manželství, tj. po svatbě, zaniká nárok na vdovský/vdovecký důchod.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod u registrovaných partnerů

Podle aktuálně platné legislativy, je nárok na vdovský/vdovecký důchod, pouze mezi manžely. U registrovaných partnerů (ať už stejného nebo opačného pohlaví), není nárok na tuto pozůstalostní dávku).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *