Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 – zvýšení, zkrácení a další změny od ledna

Na rodičovský příspěvek vzniká nárok v souvislosti s narozením dítěte. Od 1. 1. 2024 se rodičovská zvyšuje na 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč). Na zvýšenou rodičovskou je nárok jenom u dětí narozených od 1. 1. 2024. Na rodičovské dovolené můžete být do 3 roků dítěte.
Na rodičovský příspěvek vzniká nárok v souvislosti s narozením dítěte. Od 1. 1. 2024 se rodičovská zvyšuje na 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč). Na zvýšenou rodičovskou je nárok jenom u dětí narozených od 1. 1. 2024. Na rodičovské dovolené můžete být do 3 roků dítěte.

Rodičovská dovolená souvisí s narozením dítěte a následnou péčí o dítě. Rodičovskou dovolenou může čerpat žena (matka dítěte) nebo i muž (otec dítěte). Během rodičovské dovolené bývá obvykle nárok na sociální dávku rodičovský příspěvek. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste mohli dostávat každý měsíc, během rodičovské.

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci roku 2023, bylo definitivně schváleno zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 350 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Rodičovská dovolená – kdy začíná a kdy končí?

Rodičovská dovolená je neplacené volno v zaměstnání pro rodiče dítěte do 3 roků. Během rodičovské dovolené vás zaměstnavatel nesmí propustit (s výjimkou několika málo zákonem vyjmenovaných důvodů – například zánik zaměstnavatele nebo jeho části).

V souvislosti s narozením dítěte to obvykle funguje tak, že nejprve máte mateřskou dovolenou (začíná 6 – 8 týdnů před porodem a končí za 28 nebo 37 týdnů). Během mateřské dovolené můžete mít nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

 • Na rodičovskou dovolenou máte po skončení mateřské dovolené
 • nebo po narození dítěte (pokud není nárok na mateřskou)

Délku rodičovské dovolené si můžete zvolit sami. Zaměstnavateli pouze oznámíte, do kdy budete na rodičovské dovolené. Maximálně můžete čerpat rodičovskou dovolenou do 3 roků dítěte. Posledním dnem, kdy můžete mít nárok na rodičovskou dovolenou je den, kdy má dítě 3 narozeniny.

Rodičovský příspěvek v roce 2024

Během rodičovské dovolené obvykle dostáváte od státu rodičovský příspěvek. V roce 2024 se rodičovský příspěvek zvyšuje, ale jenom pro některé děti:

Rodičovská v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvojčata (nebo vícerčata)

Rodičovská v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • 350 000 Kč na jedno dítě
 • 525 000 Kč na dvojčata (nebo vícerčata)

U rodičovského příspěvku si můžete zvolit, kolik chcete každý měsíc dostávat:

 • Pokud jste měli nárok na mateřskou, pak můžete dostávat stejně vysoký rodičovský příspěvek jako mateřskou (70% z 30ti násobku denního vyměřovacího základu pro mateřskou)
 • Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak je maximální částka rodičovského příspěvku do 13 000 Kč měsíčně
 • Rodiče dvojčat mohou dostávat 1,5 násobek (tedy 1,5 násobek 70% z 30ti násobek vyměřovacího zákaz nebo maximálně do 19 500 Kč)
 • U rodičovského příspěvku stačí, pokud podmínky pro mateřskou v době narození dítěte, splnil alespoň jeden z rodičů – stačí tedy, pokud příjem doloží třeba otec dítěte

Kalkulačka – Výpočet rodičovského příspěvku od 1. 1. 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoký rodičovský příspěvek máte v roce 2024 nárok. Pro výpočet stačí zadat vaši hrubou mzdu, v době narození dítěte (stačí jeden z rodičů)

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

U rodičovského příspěvku nejsou žádné zvláštní omezující podmínky. Nárok na tuto sociální dávku má ten kdo:

 • Pečuje o nejmladší dítě v rodině do 4 nebo nově 3 roků (pokud je v rodině více dětí, je nárok jen u nejmladšího)
 • Nepobírá na dítě jiný příspěvek (mateřskou, peněžitou pomoc v mateřství)
 • Do 2 roků věku dítěte nesmí být v školce/jeslích déle než 92 hodin měsíčně (u dětí nad 2 roky je již školka bez omezení)

Nárok na rodičovskou bez předchozího zaměstnání?

U rodičovského příspěvku není až tak podstatné, zda jste před porodem někde pracovali nebo ne. To se řeší hlavně při posuzování nároku na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). U rodičovského příspěvku, hraje roli předchozí zaměstnání (nebo podnikání), jen u volby maximálního měsíčního rodičovského příspěvku.

Na rodičovský příspěvek, tak má na rozdíl od mateřské (PPM), nárok skoro každý. I těhotná studentka, které se narodí dítě. Nebo dlouhodobě nezaměstnaná žena.

Kdy končí nárok na rodičovský příspěvek?

Rodičovská dovolená je sice maximálně do 3 roků dítěte (pak byste v zaměstnání museli jedině čerpat neplacené volno). Na rodičovský příspěvek máte nárok až do 4 roků dítěte. Nárok na rodičovský příspěvek zaniká:

 • Ve chvíli kdy je vyčerpána celá částka (300 000 Kč nebo 450 000 Kč, resp. nově pokud je vy čerpáno celých 350 tisíc nebo 525 tisíc)
 • Ve chvíli kdy dítě dovrší 4 roky věku, nebo u dětí narozených od 1. 1. 2024, pokud bude mít 3 roky
 • Ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na rodičovský příspěvek na mladší dítě
 • Ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě

Změna výše nebo délky rodičovského příspěvku

U rodičovského příspěvku máte možnost měnit jeho výši a délku v průběhu čerpání. Jednou za 3 měsíce je možné se obrátit na Úřad práce a požadovat prodloužení, nebo zkrácení doby, po kterou se bude rodičovský příspěvek vyplácet.

Resp. můžete požadovat zvýšení nebo snížení měsíční částky a na základě toho se upraví výpočet doby, po kterou vám dávka bude vyplácena.

Je tak možné na začátku čerpat rodičovský příspěvek rychleji (vyšší měsíční částku) a poté si ji změnit na nižší. Nebo je možné naopak v průběhu čerpání RP požádat o zvýšení měsíční částky. Třeba, když se vám má narodit druhé dítě, tak abyste stihli celý rodičovský příspěvek vyčerpat včas.

Jednorázové vyplacení rodičovského příspěvku

Pokud se vám během rodičovské dovolené (během čerpání rodičovského příspěvku), narodí další dítě, tak nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká. Resp. o rodičovský příspěvek na první dítě přijdete už ve chvíli, kdy začnete dostávat mateřskou (PPM) na druhé dítě.

Dříve to bylo tak, že nevyčerpaná část rodičovského příspěvek vám „propadla“. Od poloviny roku 2021 se to ale změnilo.

Na začátku mateřské (PPM) se sice stále přestane vyplácet rodičovský příspěvek na první dítě. Po narození druhého dítěte, si ale můžete na Úřadu práce požádat, o vyplacení zbývající části rodičovského příspěvku na první dítě. Úřad práce by vám jej pak vyplatil v jednorázové platbě.

Rodičovský příspěvek online – vyřízení jen přes internet

Od poloviny minulého roku, je možné i rodičovský příspěvek vyřizovat kompletně online (stejně jako přídavky na dítě, nebo příspěvek na bydlení).

Možnost podat žádost elektronicky, zde sice byla již před tím (a stále existuje), ale nebyla příliš uživatelsky přívětivá. Nyní je k dispozici poměrně jednoduchý online formulář:

Vše potřebné se dá vyřešit online, i bez osobní návštěvy na Úřadu práce. I nadále je ale pochopitelně možné zajít na Úřad práce a řešit vše osobně. Nebo je možné formuláře vyplnit i elektronicky, a poslat přes datovou schránku, emailem, nebo poštou (klasické formuláře pro všechny sociální dávky jsou zde).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *