Zvýšení příspěvku na péči od července 2024 – pro stupeň I. se zvyšovat nebude

MPSV představilo aktuální návrh, jak by se mohl od července 2024 zvýšit příspěvek na péči. Oproti předchozímu návrhu (z prosince 2023), se nebude zvyšovat příspěvek pro stupeň I. Pro ostatní stupně se příspěvek zvýší méně. Jedinou výjimkou bude příspěvek pro stupeň IV, který se zvýší o 40%.
MPSV představilo aktuální návrh, jak by se mohl od července 2024 zvýšit příspěvek na péči. Oproti předchozímu návrhu (z prosince 2023), se nebude zvyšovat příspěvek pro stupeň I. Pro ostatní stupně se příspěvek zvýší méně. Jedinou výjimkou bude příspěvek pro stupeň IV, který se zvýší o 40%.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, představilo finální verzi, jak by se mohl zvýšit příspěvek na péči v roce 2024.

Oproti návrhu, který byl představen v prosinci, je zvýšení redukováno. Pro stupeň I. by se příspěvek neměl zvyšovat vůbec (zůstalo by současných 880 Kč/3300 Kč). Pro ostatní stupně bude zvýšení nižší, než jaký byl původní záměr.

V aktualizovaném návrhu na zvýšení příspěvku, je ale jedna novinka:

Příspěvek pro stupeň IV., pro osoby v domácí péči, by měl být výrazně vyšší – až 27 000 Kč měsíčně (o 40% více). Pokud je někdo doma, a stará se o něj rodina, tak dostane podstatně více peněz.

Zvýšení příspěvku na péči – nekonečný příběh na pokračování

O zvýšení příspěvku na péči se mluví již poměrně dlouhou dobu. Jen během minulého roku, se objevilo několik možných variant. Na nutnosti zvýšení, se shodují snad všichni (MPSV, vládní strany, opozice, …). Kolik to ale bude, se neustále mění.

Finální verze, jak se vlastně nakonec zvýší příspěvek na péči, se postupně měnila. Jednu z posledních verzí představilo MPSV v pátek 9. 2. 2024.

Důvody pro zvýšení toto sociální dávky jsou asi zřejmé. Příspěvek se naposledy zvyšoval již před velmi dlouhou dobou (už je to 5 roků).

A inflace mezi tím stihla snížit jeho reálnou hodnotu o více než třetinu. Služby, na jejichž placení je tento příspěvek určen, ale mezi tím někdy i velmi výrazně zdražily.

Jestli bude nakonec schválena tato poslední verze návrhu na zvýšení, je ale zatím stále nejisté. Je potřeba ještě schválení příslušného zákona v Parlamentu a v Senátu.

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2024 pro děti (do 18 roků)

Příspěvek na péči Co platí nyní Zvýšení od 1. 7. 2024 Zvýšení
stupeň I. 3 300 Kč 3 300 Kč 0 Kč
stupeň II. 6 600 Kč 7 400 Kč +800 Kč
stupeň III. 13 900 Kč 16 100 Kč +2200 Kč
stupeň IV. – pobytové zařízení 19 200 Kč 23 000 Kč +3800 Kč
stupeň IV. – domácí péče 19 200 Kč 27 000 Kč +7800 Kč

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2024 pro dospělé (od 18 roků)

Příspěvek na péči Co platí nyní Zvýšení od 1. 7. 2024 Zvýšení
stupeň I. 880 Kč 8 800 Kč 0 Kč
stupeň II. 4 400 Kč 4 900 Kč +500 Kč
stupeň III. 12 800 Kč 14 800 Kč +2000 Kč
stupeň IV. – pobytové zařízení 19 200 Kč 23 000 Kč +3800 Kč
stupeň IV. – domácí péče 19 200 Kč 27 000 Kč +7800 Kč

Při domácí péči bude nárok na nejvíce peněz

Zásadní změnou v aktuálním návrhu, je mimořádné vysoké zvýšení pro stupeň IV u osob, kterým bude poskytována péče v domácím prostředí (nově se to označuje jako stupeň IV+).

To je poměrně zásadní změna oproti všem předchozím návrhům.

Stát asi konečně uznal, že nechat lidi doma, kde se o ně stará rodina (nebo někdo jiný), ho ve výsledku bude stát podstatně méně peněz. I přes vysoké navýšení příspěvku.

Termín pro zvýšení příspěvku na péči platí – od 1. července 2024

Původní termín, pro zvýšení příspěvku na péči, který byl avizován už na konci minulého roku, ale zatím stále platí.

MPSV předpokládá, že i přes aktuální změnu parametrů (o kolik se bude příspěvek zvyšovat), by se tato změna měla stihnout schválit tak, aby mohla začít platit už od začátku letních prázdnin.

Příspěvek na péči, by se tedy měl zvýšit od 1. 7. 2024. A následně se může zvyšovat každý rok, vždy od července.

Pravidelná valorizace příspěvku na péči – zvýšení každý rok do července?

V parlamentu se aktuálně projednává změna zákona o sociálních službách. Jednou ze změn, které by měla přinést nová podoba zákona, je i pravidelná valorizace této sociální dávky.

Podobně, jako to mají například důchody, i u příspěvku na péči by se mělo jednou za rok vyhodnotit, jestli jsou splněny podmínky pro zvýšení (bude se sledovat například inflace).

A pokud budou podmínky splněny, tak by se příspěvek na péči zvýšil vždy od července daného roku.

Do budoucna, by tedy mohly odpadnout nekonečné debaty o tom, jestli, kdy a o kolik se případně bude příspěvek zvyšovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *