Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro živnostníky (OSVČ – kalkulačka 2020)

Na podporu v nezaměstnanosti má OSVČ (živnostník) nárok při ukončení nebo přerušení podnikání. Podmínky jsou podobné jako u podpory pro zaměstnance. Maximální podpora v nezaměstnanosti je v roce 2020 ve výši 19 389 Kč.
Na podporu v nezaměstnanosti má OSVČ (živnostník) nárok při ukončení nebo přerušení podnikání. Podmínky jsou podobné jako u podpory pro zaměstnance. Maximální podpora v nezaměstnanosti je v roce 2020 ve výši 19 389 Kč.

Na podporu v nezaměstnanosti mohou mít nárok i živnostníci (OSVČ), při přerušení nebo ukončení podnikání. Podmínky pro nárok, a výpočet výše podpory v nezaměstnanosti, je u OSVČ podobné, jako u zaměstnanců.

I zde je podmínka minimálně 12 měsíců předchozího podnikání za poslední 2 roky (nebo zaměstnání, nebo kombinace). Výše podpory se pak liší podle délky jejího vyplácení (délka je pak závislá na věku).

V následující kalkulačce si můžete spočítat výši podpory pro nezaměstnané, na kterou máte případně nárok jako OSVČ (živnostník). Podíváme se na to, v čem se liší podmínky pro živnostníky a pro zaměstnance.

Kalkulačka: Výpočet podpory pro živnostníky (OSVČ) 2020

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2020 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2020?

Maximální podpora v nezaměstnanosti je stejná jak pro zaměstnance, tak i pro OSVČ. Výše maximální podpory se v roce 2020 odvíjí od toho, jaká je stanovena průměrná mzda za předchozí rok.

Tu ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo na 33 429 Kč (viz. Sdělení č. 346/2019 Sb.). Z této částky se pak odvíjí maximální částka, kterou na podpoře v nezaměstnanosti můžete dostat:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2020 = 19 389 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci od 1. 1. 2020 = 21 729 Kč

Více peněz od Úřadu práce nedostanete, bez ohledu na to, kolik jsme měli příjem z podnikání (nebo ze zaměstnání).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti při přerušení nebo ukončení podnikání

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká jak při ukončení podnikání, tak i při přerušení. Podmínky jsou podobné, jako u zaměstnanců:

 • Minimální doba účasti na důchodovém (sociálním) pojištění v délce 12 měsíců za poslední 2 roky
 • Tedy min. 12 měsíců, kdy si OSVČ platí zálohy na sociální pojištění
 • Nebo to může být kombinace předchozí doby v zaměstnání a následné doby podnikání
 • OSVČ, který žádá o podporu v nezaměstnanosti, nesmí mít nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění

Výpočet podpory pro OSVČ – z čeho se vypočítá podpora?

U zaměstnanců se podpora v nezaměstnanosti vypočítá na základě průměrné čisté mzdy v předchozím kalendářním čtvrtletí v posledním zaměstnání. OSVČ ale žádnou výplatu nedostávají.

U OSVČ vchází výpočet podpory v nezaměstnanosti z jejich vyměřovacího základu (pro sociální pojištění). Takže velmi zjednodušeně z toho, jaké platí zálohy na sociální pojištění.

Vyměřovací základ pro sociální pojištění, je jedna polovina ze zisku z podnikání OSVČ. Pokud by měl OSVČ roční „příjem“ 1 milión korun, a v daňovém přiznání si uplatnil náklady paušálem 60%, pak je jeho zisk z podnikání za rok ve výši 400 tisíc korun. Vyměřovací základ pro sociální pojištění by pak byl 200 tisíc korun. Tedy cca 16 500 Kč za měsíc.

Výše podpory by byla stejná, jako u zaměstnance, s čistou mzdou ve výši 16 500 Kč měsíčně:

 • První dva měsíce = 10 725 Kč
 • Druhé dva měsíce = 8 250 Kč
 • Zbytek doby (1 – 7 měsíců) = 7 425 Kč

Podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky a minimální zálohy na sociální pojištění 2020

OSVČ si často platí jen minimální zálohu na sociální pojištění – v roce 2020 je minimální platba ve výši 2544 Kč měsíčně. To odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu 8 709 Kč.

Při minimální platbě na sociální pojištění, by podpora v nezaměstnanosti odpovídala zaměstnanci s měsíční mzdou 8 709 Kč:

 • První dva měsíce = 5 661 Kč
 • Druhé dva měsíce = 4 355 Kč
 • Zbytek doby (1 – 7 měsíců) = 3 919 Kč

Kolik je podpora v nezaměstnanosti?

Pro OSVČ platí stejně jako pro zaměstnance, že výše podpory je odstupňována podle doby, jak dlouho ji dostáváte:

 • 65% první dva měsíce
 • 50% druhé dva měsíce)
 • 45% zbytek doby

Délka podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ

Délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti je pro živnostníky stejná, jako pro zaměstnance:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce

O podporu si může OSVČ požádat na Úřadu práce (v místě svého trvalého bydliště). Před podáváním žádosti, je ale nutné nejprve vyřídit ukončení nebo přerušení živnosti. Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je také nutné na Úřad práce doložit potvrzení o vyměřovacím základu (od ČSSZ).

V případě, že by OSVČ neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo byla jen nízká, tak mu může vznikat nárok na různé sociální dávky. Může se jednat například o příspěvek na bydlení, nebo dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *