Výpočet exekuce 2022: Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1.2022

Od začátku roku 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. Od 1. 1. 2022, je základní nezabavitelné minimum při exekuci ve výši 8006,25 Kč. Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o 2668,75 Kč. V roce 2022 se mění i další podmínky pro exekuce.
Od začátku roku 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. Od 1. 1. 2022, je základní nezabavitelné minimum při exekuci ve výši 8006,25 Kč. Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o 2668,75 Kč. V roce 2022 se mění i další podmínky pro exekuce.

Od začátku roku 2022, se mírně změní podmínky, pro výpočet exekuce na mzdu (plat či jiný příjem). Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci (nebo i insolvenci). Díky tomu se v roce 2022, o něco málo zvýší to, kolik vám zůstane po srážkách ze mzdy.

Od začátku roku 2022, také začíná platit řada různých změn v oblasti exekuce na plat, exekuce na majetek či na účet v bance. Většina těchto změn, může znamenat alespoň malé zlepšení, pro dlužníky v exekuci.

Do konce ledna 2022 (do 28. 1. 2022), také ještě probíhá Milostivé léto, které umožňuje alespoň částečné odpuštění dluhů a exekucí.

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci v roce 2022

Na začátku roku 2022, se mění řada různých právních norem. Jedna z nich se týká i výpočtu nezabavitelné částky.

Od 1. 1. 2022, začíná platit nové nařízení vlády, o zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ty se sice primárně týkají sociálních dávek (příspěvku na bydlení). Mají ale vliv i na výpočet exekuce.

Při exekuci, musí zaměstnanci s exekucí na plat (či jiný příjem), zůstat alespoň nezabavitelné minimum.

A podle toho, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, má zaměstnanec s exekucí nárok ještě na jednu třetinu nebo dvě třetiny, ze zbývající části příjmu (z toho, co zůstane po odečtení nezabavitelné částky).

Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022:

 • Nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2022 = 8006,25 Kč (zvýšení o 133,50 Kč)
 • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě = 2668,75 Kč (zvýšení o 44,50 Kč)

Kalkulačka exekuce 2022: Výpočet srážek a nezabavitelné částky od 1. 1. 2022

Pro výpočet exekuce je rozhodující vaše čistá výplata (mzda/plat). Exekuční srážky, je ale možné provádět i z jiných příjmů, jako je například nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, důchod, mateřská, rodičovská, příjem z nějaké brigády (DPP/DPČ), apod.

Pro výpočet exekuce je dále podstatné, zda se jedná o přednostní exekuci (dluhy na sociálním, zdravotním pojištění, daně, alimenty (výživné), náhrada škody apod.) nebo nepřednostní exekuci (všechny ostatní dluhy u banky, za mobilní telefon, za elektřinu, plyn či jiné).

Nakonec hraje roli i počet vyživovaných osob (manželka, manžel nebo děti)

Kalkulačka exekuce od 1.1.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2022

Nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci) se vypočítá, jako ¾ ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

Výpočet nezabavitelné částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2022 = 3860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2022 = 6815 Kč (*)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8006,25 Kč

(*) Jedná se o normativní náklady na bydlení, pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy, ve kterém bydlí jedna osoba, ve městě/obci od 50 000 do 99 999 obyvatel

Částka 8006,25 Kč (nezabavitelné minimum), ale není to jediné, co vám musí při exekuci zůstat. Tato základní nezabavitelná částka, se zvyšuje o 1/3 za manželku, manžela nebo i za každé dítě, ke kterému máte vyživovací povinnost:

 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo manžela = 2668,75 Kč (**)
 • Zvýšení nezabavitelné částky za každé dítě = 2668,75 Kč (***)

(**) Zvýšení základní nezabavitelné částky za manžela či manželku se uplatní, i když je ta druhá osoba sama v exekuci. Nárok na toto zvýšení už ale není po rozvodu. Nárok také není u registrovaného partnera/partnerky.

(***) Zvýšení základní nezabavitelné částky se neuplatní, pokud by se jednalo o exekuci kvůli dluhu na výživném (alimentech) pro toto dítě.

Výpočet nezabavitelné částky pro zaměstnance nebo důchodce, který žije sám

V případě exekuce na mzdu u zaměstnance, který je svobodný a bezdětný, nebo například i u exekuce na důchod u důchodce, který je svobodný, rozvedený či vdovec a nemá děti (nebo k nim již nemá vyživovací povinnost), je při výpočtu exekuci nárok pouze na základní nezabavitelné minimum:

 • Základní nezabavitelná částka při exekuci = 8007 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)

Výpočet nezabavitelné částky pro dlužníka s manželkou a dvěma dětmi

U zaměstnance, který má manželku a dvě děti, se celková nezabavitelná částka vypočítá, jako součet jednotlivých částek (tj. nezabavitelné minimum dlužníka + 3x 1/3 ze základní nezabavitelné částky):

 • Nezabavitelné minimum za dlužníka = 8006,25 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku = 2668,75 Kč
 • Nezabavitelná částka za první dítě = 2668,75 Kč
 • Nezabavitelná částka za druhé dítě = 2668,75 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 16 013 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)

Kromě této nezabavitelné částky, musí při výpočtu exekuce zůstat ještě jedna třetina ze zbývající části příjmu (u přednostní exekuce) nebo dvě třetiny ze zbývající části příjmu (u nepřednostní exekuce).

Změny u exekuce v roce 2022 – co je nového?

Od začátku roku 2022, začíná platit řada různých změn v zákonech. Některé tyto změny se týkají i exekuce na mzdu nebo exekuce na majetek.

Zastavení „zbytečné“ exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 začíná platit novela Občanského soudního řádu, podle které bude možné zastavit „zbytečné“ exekuce na mzdu (nebo i na jiný příjem):

 • Exekuce na plat se zastaví, pokud jste za poslední 2 roky neměli mzdu (plat nebo jiné příjmy, ze kterých by bylo možné provádět srážky)
 • Exekuce na plat se zastaví, pokud jste za poslední 3 roky měli jen nízkou mzdu (plat nebo jiný příjem), a nebylo možné provádět srážky (příjem byl nižší než nezabavitelné minimum)

Návrh na zastavení „zbytečné“ exekuce, můžete podat jak vy, tak případně i váš zaměstnavatel (obecně plátce mzdy či jiného příjmu).

Zákaz exekuce na mzdu, pokud jsou dluhy z doby před 18 rokem

Pokud máte nějaké dluhy, které vznikly v době, kdy jste ještě byli nezletilí (před 18 rokem), pak vám exekutor nemůže nařídit exekuci na mzdu (nebo jiný příjem).

Nově platí, že u těchto starých dluhů „z dětství“, může být exekucí postižen jen majetek (příjem apod.), který jste získali před 18 rokem (před dosažením zletilosti).

Tj. pokud byste například jako děti, zdědili dům či jiný majetek, tak ten by exekutor mohl zabavit. Nemůže ale postihnout vaši mzdu či jiný příjem, který máte jako dospělí.

Milostivé léto – odpuštění dluhů a ukončení exekuce v roce 2022

Ještě během ledna 2022, je možné ukončení exekuce, pokud zaplatíte původní dluh (jistinu) a malý poplatek (908 Kč). Jedná se o tzv. „milostivé léto“.

Milostivé léto začalo 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022. Během těchto 3 měsíců, je možné u exekuce zaplatit jen původní dluh (jistinu), a zbytek (úroky, penále, různé poplatky spojené s vymáháním exekuce), budou odpuštěny.

Mnoho lidí má exekuci, jen kvůli malému dluhu (například kvůli pokutě za jízdu načerno v MHD). Původní dluh je často jen pár stovek (nebo pár tisíc korun). Během dlouhé doby, se ale z malého dluhu, mohla stát velká exekuce, kde jsou vymáhány desítky tisíc korun (úroky a další náklady exekuce).

Během milostivého léta, stačí zaplatit jen ten původní dluh (často jen pár stovek) a zbytek dluhu bude odpuštěný. Více informací najdete například zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *