Výpočet exekuce 2022: Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 4. 2022

V roce 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. Od 1. 4. 2022, je základní nezabavitelné minimum při exekuci ve výši 9138,75 Kč (nebo jen 8 298,75 Kč). Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o 3046,25 Kč (nebo jen 2766,25 Kč). V roce 2022 se mění i další podmínky pro exekuce.
V roce 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. Od 1. 4. 2022, je základní nezabavitelné minimum při exekuci ve výši 9138,75 Kč (nebo jen 8 298,75 Kč). Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o 3046,25 Kč (nebo jen 2766,25 Kč). V roce 2022 se mění i další podmínky pro exekuce.

Na začátku roku 2022, se mírně změní podmínky, pro výpočet exekuce na mzdu (plat či jiný příjem). Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci (nebo i insolvenci). K další změně, poté dochází i během roku 2022. Od začátku dubna (od 1. 4. 2022), se zvyšuje životní minimum, které je určující pro výpočet nezabavitelné částky (ta se opět zvýší).

Od začátku roku 2022, také začíná platit řada různých změn v oblasti exekuce na plat, exekuce na majetek či na účet v bance. Většina těchto změn, může znamenat alespoň malé zlepšení, pro dlužníky v exekuci.

Do konce ledna 2022 (do 28. 1. 2022), také ještě probíhá Milostivé léto, které umožňuje alespoň částečné odpuštění dluhů a exekucí. Další (druhé) milostivé léto, by mohlo být už na podzim 2022.

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od 1. 7. 2022, platí další zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Poté, co nejvyšší soud rozhodl, že je nárok na vyšší nezabavitelné minimum, došlo ke zvýšení životního minima. Díky tomu se od července automaticky zvyšuje i nezabavitelné minimum.

Základní nezabavitelná částka, je od 1. 7. 2022 zvýšena na 9 416,25 Kč (za dlužníka) a na 3 138,75 Kč (za manželku, manžela nebo dítě).

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci v roce 2022

Od 1. 1. 2022, začíná platit nové nařízení vlády, o zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ty se sice primárně týkají sociálních dávek (příspěvku na bydlení). Mají ale vliv i na výpočet exekuce. Kromě toho, došlo následně v průběhu ledna 2022, ke schválení dalšího, mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení (kvůli vysoké inflaci a zdražování energií).

Na konci ledna, dále došlo ke změně zákona o státní sociální podpoře, která přinesla další, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Zde ale panují nejasnosti, zda to má mít vliv na zvýšení nezabavitelné částky. Ministerstvo spravedlnosti, ve své metodice tvrdí že ano. Některé soudy, ale rozhodli, že se mimořádné zvýšení norm. nákladů, počítat nebude.

A další změna, pak přichází od začátku dubna 2022 (od 1. 4. 2022). kdy se životní minimum jednotlivce, zvyšuje o 390 Kč, nově tedy 4250 Kč.

Kolik je nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022?

Při exekuci, musí zaměstnanci s exekucí na plat (či jiný příjem), zůstat alespoň nezabavitelné minimum.

A podle toho, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, má zaměstnanec s exekucí nárok ještě na jednu třetinu nebo dvě třetiny, ze zbývající části příjmu (z toho, co zůstane po odečtení nezabavitelné částky).

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Zvýšení nezabavitelné částky – Nejvyšší soud rozhodl (aktualizace červen 2022)

Nejvyšší soud potvrdil, že nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, má být v roce 2022 vyšší. Díky rozhodnutí Nejvyššího soud (ze dne 8. 6. 2022), by mělo lidem s exekucí nebo v insolvence, zůstávat více peněz (srážky by měly být nižší).

Rozhodnutí se týká započítávání mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení na začátku roku 2022. Díky nim, by se měla nezabavitelná částka pro výpočet exekuce/insolvence zvýšit (další zvýšení je dáno zvýšením životního minima od 1. 4. 2022).

Více informací o zvýšení nezabavitelné částky zde

Kalkulačka exekuce 2022: Výpočet srážek a nezabavitelné částky od 1. 4. 2022

Pro výpočet exekuce je rozhodující vaše čistá výplata (mzda/plat). Exekuční srážky, je ale možné provádět i z jiných příjmů, jako je například nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, důchod, mateřská, rodičovská, příjem z nějaké brigády (DPP/DPČ), apod.

Pro výpočet exekuce je dále podstatné, zda se jedná o přednostní exekuci (dluhy na sociálním, zdravotním pojištění, daně, alimenty (výživné), náhrada škody apod.) nebo nepřednostní exekuci (všechny ostatní dluhy u banky, za mobilní telefon, za elektřinu, plyn či jiné).

Nakonec hraje roli i počet vyživovaných osob (manželka, manžel nebo děti)

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci od 1. 4. 2022

Nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci) se vypočítá, jako ¾ ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

Výpočet nezabavitelné částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 4250 Kč
 • Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2022 = 7935 Kč (nebo jen 6815 Kč) (*)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč (nebo 8 289,75 Kč)

(*) Jedná se o normativní náklady na bydlení, pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy, ve kterém bydlí jedna osoba, ve městě/obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. V roce 2022 bylo navíc schváleno i další mimořádné navýšení.

Částka 9138,75 Kč nebo 8 298,75 (nezabavitelné minimum), ale není to jediné, co vám musí při exekuci zůstat. Tato základní nezabavitelná částka, se zvyšuje o 1/3 za manželku, manžela nebo i za každé dítě, ke kterému máte vyživovací povinnost:

 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo manžela = 3 046,25 Kč nebo 2 766,25 Kč (**)
 • Zvýšení nezabavitelné částky za každé dítě = 3046,25 Kč nebo 2 766,25 Kč (***)

(**) Zvýšení základní nezabavitelné částky za manžela či manželku se uplatní, i když je ta druhá osoba sama v exekuci. Nárok na toto zvýšení už ale není po rozvodu. Nárok také není u registrovaného partnera/partnerky.

(***) Zvýšení základní nezabavitelné částky se neuplatní, pokud by se jednalo o exekuci kvůli dluhu na výživném (alimentech) pro toto dítě.

Výpočet nezabavitelné částky pro zaměstnance nebo důchodce, který žije sám

V případě exekuce na mzdu u zaměstnance, který je svobodný a bezdětný, nebo například i u exekuce na důchod u důchodce, který je svobodný, rozvedený či vdovec a nemá děti (nebo k nim již nemá vyživovací povinnost), je při výpočtu exekuci nárok pouze na základní nezabavitelné minimum:

 • Základní nezabavitelná částka při exekuci = 9 139 Kč nebo 8 299 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)

Výpočet nezabavitelné částky pro dlužníka s manželkou a dvěma dětmi

U zaměstnance, který má manželku a dvě děti, se celková nezabavitelná částka vypočítá, jako součet jednotlivých částek (tj. nezabavitelné minimum dlužníka + 3x 1/3 ze základní nezabavitelné částky):

 • Nezabavitelné minimum za dlužníka = 9138,75 Kč nebo 8298,75 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku = 3046,25 Kč nebo 3046,25 Kč
 • Nezabavitelná částka za první dítě = 3046,25 Kč nebo 3046,25 Kč
 • Nezabavitelná částka za druhé dítě = 3046,25 Kč nebo 3046,25 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 18 278 Kč nebo 16 598 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)

Kromě této nezabavitelné částky, musí při výpočtu exekuce zůstat ještě jedna třetina ze zbývající části příjmu (u přednostní exekuce) nebo dvě třetiny ze zbývající části příjmu (u nepřednostní exekuce).

Změny u exekuce v roce 2022 – co je nového?

Od začátku roku 2022, začíná platit řada různých změn v zákonech. Některé tyto změny se týkají i exekuce na mzdu nebo exekuce na majetek.

Zastavení „zbytečné“ exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 začíná platit novela Občanského soudního řádu, podle které bude možné zastavit „zbytečné“ exekuce na mzdu (nebo i na jiný příjem):

 • Exekuce na plat se zastaví, pokud jste za poslední 2 roky neměli mzdu (plat nebo jiné příjmy, ze kterých by bylo možné provádět srážky)
 • Exekuce na plat se zastaví, pokud jste za poslední 3 roky měli jen nízkou mzdu (plat nebo jiný příjem), a nebylo možné provádět srážky (příjem byl nižší než nezabavitelné minimum)

Návrh na zastavení „zbytečné“ exekuce, můžete podat jak vy, tak případně i váš zaměstnavatel (obecně plátce mzdy či jiného příjmu).

Zákaz exekuce na mzdu, pokud jsou dluhy z doby před 18 rokem

Pokud máte nějaké dluhy, které vznikly v době, kdy jste ještě byli nezletilí (před 18 rokem), pak vám exekutor nemůže nařídit exekuci na mzdu (nebo jiný příjem).

Nově platí, že u těchto starých dluhů „z dětství“, může být exekucí postižen jen majetek (příjem apod.), který jste získali před 18 rokem (před dosažením zletilosti).

Tj. pokud byste například jako děti, zdědili dům či jiný majetek, tak ten by exekutor mohl zabavit. Nemůže ale postihnout vaši mzdu či jiný příjem, který máte jako dospělí.

Milostivé léto – odpuštění dluhů a ukončení exekuce v roce 2022

Ještě během ledna 2022, je možné ukončení exekuce, pokud zaplatíte původní dluh (jistinu) a malý poplatek (908 Kč). Jedná se o tzv. „milostivé léto“.

Milostivé léto začalo 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022. Během těchto 3 měsíců, je možné u exekuce zaplatit jen původní dluh (jistinu), a zbytek (úroky, penále, různé poplatky spojené s vymáháním exekuce), budou odpuštěny.

Mnoho lidí má exekuci, jen kvůli malému dluhu (například kvůli pokutě za jízdu načerno v MHD). Původní dluh je často jen pár stovek (nebo pár tisíc korun). Během dlouhé doby, se ale z malého dluhu, mohla stát velká exekuce, kde jsou vymáhány desítky tisíc korun (úroky a další náklady exekuce).

Během milostivého léta, stačí zaplatit jen ten původní dluh (často jen pár stovek) a zbytek dluhu bude odpuštěný. Více informací najdete například zde.

Druhé milostivé léto – na podzim 2022

Vzhledem k určitým komplikacím a nejasnostem spojeným s průběhem milostivého léta, se také aktuálně uvažuje, že by proběhlo ještě jednou. Podruhé, by mohlo milostivé léto probíhat na podzim 2022. Podmínky, pro odpuštění části dluhu a ukončení exekuce, by měly být podobné, jako u prvního milostivého léta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *