Výpočet exekuce 2023: Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2023

V roce 2023, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. Od 1. 1. 2023, je základní nezabavitelné minimum při exekuci ve výši 13 638 Kč. Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o 3 409,50 Kč. V roce 2023 se mění i další podmínky pro exekuce.
V roce 2023, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci. Od 1. 1. 2023, je základní nezabavitelné minimum při exekuci ve výši 13 638 Kč. Za manželku, manžela nebo každé dítě, se nezabavitelná částka zvýší o 3 409,50 Kč. V roce 2023 se mění i další podmínky pro exekuce.

Na začátku roku 2023, se změní podmínky, pro výpočet exekuce na mzdu (plat či jiný příjem). Od 1. 1. 2023 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci (nebo i insolvenci). Od ledna se zvyšuje životní a existenční minimum, mění se normativní náklady na bydlení a mění se i pravidla pro výpočet nezabavitelných částek.

Změna výpočtu nezabavitelné částky v roce 2023

Od 1. 1. 2023, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Důvodem pro změnu výpočtu, je rychlý růst normativních nákladů na bydlení (v roce 2022 i 2023), což vede k výraznému zvyšování i nezabavitelného minima (a to je negativní jak pro věřitele, tak i pro samotné dlužníky – značně to komplikuje například insolvence)

Změny od 1. 1. 2023:

 • Základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení (do konce roku 2022, to byly 3/4)
 • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby bude nově jenom 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka (do konce roku 2022, to byla 1/3)
 • Změnily se normativní náklady na bydlení – od 1. 1. 2023 se používá částka 15 597 Kč (do konce roku 2022, to bylo 10 185 Kč, došlo ke zvýšení + změnila se definice, nově jsou to normativní náklady pro nájem, 1 nebo 2 osoby, v obci od 70000 obyvatel)
 • Zvýšilo se životní minimum – od 1. 1. 2023 je to 4860 Kč (do konce roku 2022 to bylo 4620 Kč)

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2023

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby od 1. 1. 2023 = 3 409,50 Kč

Kalkulačka exekuce 2023: Výpočet srážek a nezabavitelné částky od 1. 1. 2023

Pro výpočet exekuce je rozhodující vaše čistá výplata (mzda/plat). Exekuční srážky, je ale možné provádět i z jiných příjmů, jako je například nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, důchod, mateřská, rodičovská, příjem z nějaké brigády (DPP/DPČ), apod.

Pro výpočet exekuce je dále podstatné, zda se jedná o přednostní exekuci (dluhy na sociálním, zdravotním pojištění, daně, alimenty (výživné), náhrada škody apod.) nebo nepřednostní exekuci (všechny ostatní dluhy u banky, za mobilní telefon, za elektřinu, plyn či jiné).

Nakonec hraje roli i počet vyživovaných osob (manželka, manžel nebo děti)

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2023

Nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci) se vypočítá, jako 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

Výpočet nezabavitelné částky:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 4860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2023 = 15 597 Kč (*)
 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč

(*) Jedná se o normativní náklady na bydlení, pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy, ve kterém bydlí jedna nebo dvě osoby, ve městě/obci od 70 000. V roce 2023 byla provedena změna definice normativních nákladů (a došlo i k výraznému zvýšení)

Částka 13 638 Kč (nezabavitelné minimum), ale není to jediné, co vám musí při exekuci zůstat. Tato základní nezabavitelná částka, se zvyšuje o 1/4 za manželku, manžela nebo i za každé dítě, ke kterému máte vyživovací povinnost:

 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo manžela = 3 409,50 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za každé dítě = 3 409,50 Kč

(**) Zvýšení základní nezabavitelné částky za manžela či manželku se uplatní, i když je ta druhá osoba sama v exekuci. Nárok na toto zvýšení už ale není po rozvodu. Nárok také není u registrovaného partnera/partnerky.

(***) Zvýšení základní nezabavitelné částky se neuplatní, pokud by se jednalo o exekuci kvůli dluhu na výživném (alimentech) pro toto dítě.

Výpočet nezabavitelné částky pro zaměstnance nebo důchodce, který žije sám

V případě exekuce na mzdu u zaměstnance, který je svobodný a bezdětný, nebo například i u exekuce na důchod u důchodce, který je svobodný, rozvedený či vdovec a nemá děti (nebo k nim již nemá vyživovací povinnost), je při výpočtu exekuci nárok pouze na základní nezabavitelné minimum:

 • Základní nezabavitelná částka při exekuci = 13 638 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)

Výpočet nezabavitelné částky pro dlužníka s manželkou a dvěma dětmi

U zaměstnance, který má manželku a dvě děti, se celková nezabavitelná částka vypočítá, jako součet jednotlivých částek (tj. nezabavitelné minimum dlužníka + 3x 1/4 ze základní nezabavitelné částky):

 • Nezabavitelné minimum za dlužníka = 13 638 Kč
 • Nezabavitelná částka za manželku = 3 409,5 Kč
 • Nezabavitelná částka za první dítě = 3 409,5 Kč
 • Nezabavitelná částka za druhé dítě = 3 409,5 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum = 23 867 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)

Kromě této nezabavitelné částky, musí při výpočtu exekuce zůstat ještě jedna třetina ze zbývající části příjmu (u přednostní exekuce) nebo dvě třetiny ze zbývající části příjmu (u nepřednostní exekuce).

Zastavení „zbytečné“ exekuce na mzdu

V minulém roce platit novela Občanského soudního řádu, podle které bude možné zastavit „zbytečné“ exekuce na mzdu (nebo i na jiný příjem):

 • Exekuce na plat se zastaví, pokud jste za poslední 2 roky neměli mzdu (plat nebo jiné příjmy, ze kterých by bylo možné provádět srážky)
 • Exekuce na plat se zastaví, pokud jste za poslední 3 roky měli jen nízkou mzdu (plat nebo jiný příjem), a nebylo možné provádět srážky (příjem byl nižší než nezabavitelné minimum)

Návrh na zastavení „zbytečné“ exekuce, můžete podat jak vy, tak případně i váš zaměstnavatel (obecně plátce mzdy či jiného příjmu).

Zákaz exekuce na mzdu, pokud jsou dluhy z doby před 18 rokem

Pokud máte nějaké dluhy, které vznikly v době, kdy jste ještě byli nezletilí (před 18 rokem), pak vám exekutor nemůže nařídit exekuci na mzdu (nebo jiný příjem).

Nově platí, že u těchto starých dluhů „z dětství“, může být exekucí postižen jen majetek (příjem apod.), který jste získali před 18 rokem (před dosažením zletilosti).

Tj. pokud byste například jako děti, zdědili dům či jiný majetek, tak ten by exekutor mohl zabavit. Nemůže ale postihnout vaši mzdu či jiný příjem, který máte jako dospělí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *