Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024 (změny od 1. 1. 2024)

Od 1. 1. 2024, platí nové normativní náklady na bydlení. V roce 2024, se změnily i některé podmínky, pro výpočet příspěvku na bydlení – viz aktuální kalkulačka pro výpočet státní sociální podpory na bydlení od ledna 2024.
Od 1. 1. 2024, platí nové normativní náklady na bydlení. V roce 2024, se změnily i některé podmínky, pro výpočet příspěvku na bydlení – viz aktuální kalkulačka pro výpočet státní sociální podpory na bydlení od ledna 2024.

Od začátku roku 2024, dochází u příspěvku na bydlení k několika změnám. Od 1. ledna 2024, bude platit změna zákona o sociálních dávkách, která umožní, aby si Úřad práce zjišťoval více informací sám. Vyřízení přídavků na bydlení, by mělo být rychlejší a jednoduší.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024 (pro váš byt/domácnost), a jestli na příspěvek máte nárok. Podíváme se i na podmínky, které musí být splněny, pro nárok na tuto sociální dávku.

Od poloviny minulého roku, je nově také možné vyřídit příspěvek na bydlení poměrně jednoduše i online, bez osobní návštěvy na Úřadu práce (s příspěvkem na bydlení to sice stále není až tak jednoduché, ale oproti předchozím rokům je to podstatné zjednodušení).

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2024

Pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení, je podstatné znát několik údajů:

  • Lokalita, kde je byt/dům (rozlišuje se Praha a Brno, velká města, a menší/malá města/obce)
  • Počet osob, které v bytě/domě skutečně bydlí (to, kde případně mají vedené trvalé bydliště, nehraje až tak velkou roli)
  • Typ bydlení – nájem, družstevní byt, byt/dům v osobním vlastnictví (nárok může být i u některých rekreačních objektů)
  • Čistý měsíční příjem domácnosti (průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí – započítávají se různé typy příjmů, za všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí)
  • Výše zaplaceného nájmu (nájemné) – u družstevních bytů a u vlastních nemovitostí se nic nevyplňuje – započítají je paušální náklady podle počtu osob (viz tabulky níže)
  • Výše dalších nákladů na bydlení (elektřina, plyn, voda, teplo, odvoz odpadů a další služby spojené s bydlením)
  • Náklady na topení (v případě topení na pevná paliva – uhlí, dřevo, peletky, apod., se započítá paušální částka, podle počtu osob (viz tabulky níže))
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Pro nárok na přídavky na bydlení, jsou velmi důležité příjmy (čisté) a náklady na bydlení:

  • Na příspěvek je nárok, pokud za bydlení platíte více než 30% svého čistého měsíčního příjmu
  • Výše příspěvku na bydlení je to, co platíte nad těchto 30%
  • Pokud jsou skutečné náklady vyšší, než normativní pro danou lokalitu/typ bydlení/počet osob, tak se výše příspěvku dopočítá jen vůči normativu

Na příspěvek na bydlení, je nárok nejenom při bydlení v nájmu. Nárok může být i v podnájmu (podnájem celého bytu). Nárok mají i ti, kdy bydlí ve vlastím bytě či domě (nárok může být i u některých rekreačních objektů).

Na příspěvek na bydlení není nárok při bydlení na ubytovně, v azylovém domě, v domově pro seniory, při podnájmu jen části bytu (třeba jen jednoho pokoje, apod.). V těchto případech může být někdy nárok na doplatek na bydlení.

U příspěvku na bydlení, není důležité, kde máte trvalé bydliště. Rozhodující je skutečnost – kde skutečně bydlíte (posuzují se všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí).

Co se počítá mezi náklady na bydlení v roce 2024?

Náklady na bydlení, se spočítají jako průměr za kalendářní čtvrtletí (průměr za 3 měsíce, dokládá se 2x za rok).

Mezi náklady patří především zaplacený nájem (nájemné) a zaplacené služby (elektřina, voda, plyn, odvoz odpadů, společná televize, úklid společných prostor apod. Mezi náklady, patří i případné nedoplatky za energie, apod.

Mezi náklady na bydlení se nepočítá například televizní a rozhlasový poplatek, platby za pevnou linku, za kabelovou televizi, za internet. Nepočítají se ani splátky hypotéky (nebo jiného úvěru na bydlení).

Co se počítá mezi příjmy pro nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Příjmy rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení, se počítají jako průměr za kalendářní čtvrtletí (za 3 měsíce, dokládá se 2x za rok).

Příjmy se počítají vždy jako čistý příjem, za všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí (výjimka platí, pro příjem nezaopatřených dětí z nějaké brigády či jiného zaměstnání nebo z placené praxe). Mezi příjmy, by se počítal i případný přeplatek na nájemném, či na energiích (vrácený přeplatek, by se měl započítat mezi příjmy).

Mezi příjmy patří především čistá výplata ze zaměstnání (včetně příjmu z práce na dohodu DPP nebo DPČ).

Patří sem i příjem z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, mateřské, rodičovské. Mezi příjmy se započítají i přídavky na děti. Mezi příjem patří i důchod (včetně invalidních a dalších důchodů).

U OSVČ se počítají buď skutečné příjmy, nebo je v některých případech započítávána minimální pevná částka (do 30. 6. 2024 je to 20 100 Kč pro OSVČ hlavní a 10 000 pro OSVČ vedlejší)

Vyřízení příspěvku na bydlení přes internet v roce 2024

Příspěvek na bydlení, se stejně jako i další sociální dávky, vyřizuje na místně příslušném Úřadu práce (v lokalitě, kde skutečně bydlíte).

Příspěvek na bydlení, vyřídit kompletně online, přes internet –  Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo, nový online formulář žádosti o příspěvek na bydlení.

Nově je možné, požádat o příspěvek a řešit všechny změny, i bez osobní návštěvy na Úřadu práce, a bez dokládání nějakých papírových potvrzení.

Změna normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2024

Normativní náklady na bydlení, jsou velmi důležité údaje, podle kterých se vypočítá výše příspěvku na bydlení. A podle kterých se posuzuje, zda je vůbec nárok, na tuto sociální dávku.

Od ledna 2024, dochází k poměrně zásadní aktualizaci. Normativní náklady na bydlení se výrazně mění, v roce 2024 už nebude nárok na mimořádné zvýšení, jako tomu bylo v předchozích dvou letech.

Normativní náklady na bydlení 2024 pro domácnosti v nájmu nebo podnájmu

Při bydlení v nájmu, rozhoduje i velikost města/obce). Dříve se rozlišovalo 5 typů velikosti měst/obcí, nově jsou to už jen 3 typy.

Počet osob Praha a Brno od 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Normativní náklady na bydlení 2024 pro domácnosti v družstevním nebo ve vlastním

Pokud bydlíte ve vlastní bytě/domě, nebo máte družstevní byt („majitel“ družstevního bytu, podnájem družstevního bytu spadá mezi nájem), pak velikost města, kde bydlíte, nehraje roli.

Počet osob v domácnosti Normativ 2024
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Srovnatelné náklady na bydlení 2024 pro domácnosti v družstevním nebo ve vlastním

Pro vlastníky bytů, nebo ty, kdo bydlí v družstevním bytě (pro „majitele“ družstevních bytů, pro ty kdo bydlí v družstevním bytě v podnájmu, platí stejní podmínky, jako pro nájemní bydlení), jsou stanoveny i paušální náklady bydlení (částky které by měly zohlednit náklady, spojení s údržbou nemovitosti).

Počet osob v domácnosti Normativ 2024
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Měsíční náklady na vytápění pevnými palivy 2024

Pro byty/domy, kde jsou k vytápění používána pevná paliva (uhlí, dřevo, pelety, apod.), jsou stanoveny paušální náklady – viz tabulka níže. Pokud se k topení používá plyn nebo elektřina, nebo dálkové vytápění tak se zahrnují skutečné náklady.

Počet osob v domácnosti Normativ 2024
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *