Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2023 (změny od 1. 1. 2023)

Od 1. 1. 2023, platí nové, zvýšené normativní náklady na bydlení. Na příspěvek na bydlení bude mít nárok více rodin a zvýší se i výše příspěvku. V roce 2023, se změnily i některé zásadní podmínky, pro výpočet příspěvku na bydlení – viz aktuální kalkulačka pro výpočet státní sociální podpory na bydlení od ledna 2023.
Od 1. 1. 2023, platí nové, zvýšené normativní náklady na bydlení. Na příspěvek na bydlení bude mít nárok více rodin a zvýší se i výše příspěvku. V roce 2023, se změnily i některé zásadní podmínky, pro výpočet příspěvku na bydlení – viz aktuální kalkulačka pro výpočet státní sociální podpory na bydlení od ledna 2023.

Od začátku roku 2023, dochází u příspěvku na bydlení k několika zásadním změnám. Tyto změny, mají velký vliv na to, že od ledna 2023, by mělo mít na příspěvek na bydlení nárok více rodin (domácností). A mělo by dojít i ke zvýšení vyplácených dávek.

Od začátku roku 2023, se také zvyšuje životní a existenční minimum (zvýšení o cca 5,2%). Nebo se zvyšují i přídavky na dítě (zvýšení o 200 Kč pro každé dítě).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je příspěvek na bydlení v roce 2023 (pro váš byt/domácnost), a jestli na příspěvek máte nárok. Podíváme se i na podmínky, které musí být splněny, pro nárok na tuto sociální dávku.

Od poloviny minulého roku, je nově také možné vyřídit příspěvek na bydlení poměrně jednoduše i online, bez osobní návštěvy na Úřadu práce (s příspěvkem na bydlení to sice stále není až tak jednoduché, ale oproti předchozím rokům je to podstatné zjednodušení).

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2023

Pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení, je podstatné znát několik údajů:

 • Lokalita, kde je byt/dům (rozlišuje se Praha a Brno, velká města, a menší/malá města/obce)
 • Počet osob, které v bytě/domě skutečně bydlí (to, kde případně mají vedené trvalé bydliště, nehraje až tak velkou roli)
 • Typ bydlení – nájem, družstevní byt, byt/dům v osobním vlastnictví (nárok může být i u některých rekreačních objektů)
 • Čistý měsíční příjem domácnosti (průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí – započítávají se různé typy příjmů, za všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí)
 • Výše zaplaceného nájmu (nájemné) – u družstevních bytů a u vlastních nemovitostí se nic nevyplňuje – započítají je paušální náklady podle počtu osob (viz tabulky níže)
 • Výše dalších nákladů na bydlení (elektřina, plyn, voda, teplo, odvoz odpadů a další služby spojené s bydlením)
 • Náklady na topení (v případě topení na pevná paliva – uhlí, dřevo, peletky, apod., se započítá paušální částka, podle počtu osob (viz tabulky níže))
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Příspěvek na bydlení – změny od ledna 2023

V roce 2023, se mění několik podstatných parametrů, pro výpočet příspěvku na bydlení. Od ledna došlo k novému stanovení normativních nákladů na bydlení (nově jsou jen 3 typy lokalit, dříve jich bylo 5).

Od ledna 2023 se také výrazně zvyšují normativní náklady na bydlení (pro rok 2023, bylo navíc schváleno i mimořádné zvýšení):

 • Zvýšení normativních nákladů na bydlení, vede k tomu, že na příspěvek má nově nárok více rodin (domácností)
 • Nárok mohou mít v roce i ty rodiny, které na něj v předchozích letech nedosáhly
 • Zvýšení normativních nákladů na bydlení vede i k tomu, že může dojít ke zvýšení vyplácené dávky (limitem jsou pořád skutečně zaplacené náklady na bydlení; současně je příspěvek jen to, co je nad 30% čistého příjmu domácnosti – příspěvek nikdy nepokryje celý nájem)

Změnilo se i několik podmínek, pro výpočet příspěvku na bydlení, a pro posuzování toho, kdo na tuto sociální podporu bude mít nárok

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2023?

V roce 2023, se změnila jedna ze základních podmínek, pro nárok na příspěvek na bydlení:

 • Na příspěvek je nárok, pokud za bydlení platíte více než 30% svého čistého měsíčního příjmu (dříve pro bylo pro Prahu více než 35%)
 • Výše příspěvku na bydlení je to, co platíte nad těchto 30%
 • Pokud jsou skutečné náklady vyšší, než normativní pro danou lokalitu/typ bydlení/počet osob, tak se výše příspěvku dopočítá jen vůči normativu

Na příspěvek na bydlení, je nárok nejenom při bydlení v nájmu. Nárok může být i v podnájmu (podnájem celého bytu). Nárok mají i ti, kdy bydlí ve vlastím bytě či domě (nárok může být i u některých rekreačních objektů).

Na příspěvek na bydlení není nárok při bydlení na ubytovně, při podnájmu jen části bytu (třeba jen jednoho pokoje, apod.). V těchto případech může být někdy nárok na doplatek na bydlení.

U příspěvku na bydlení, není důležité, kde máte trvalé bydliště. Rozhodující je skutečnost – kde skutečně bydlíte (posuzují se všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí).

Co se počítá mezi náklady na bydlení v roce 2023?

Náklady na bydlení, se spočítají jako průměr za kalendářní čtvrtletí (průměr za 3 měsíce, dokládá se 2x za rok).

Mezi náklady patří především zaplacený nájem (nájemné) a zaplacené služby (elektřina, voda, plyn, odvoz odpadů, společná televize, úklid společných prostor apod. Mezi náklady, patří i případné nedoplatky za energie, apod.

Mezi náklady na bydlení se nepočítá například televizní a rozhlasový poplatek, platby za pevnou linku, za kabelovou televizi, za internet. Nepočítají se ani splátky hypotéky (nebo jiného úvěru na bydlení).

Co se počítá mezi příjmy pro nárok na příspěvek na bydlení v roce 2023?

Příjmy rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení, se počítají jako průměr za kalendářní čtvrtletí (za 3 měsíce, dokládá se 2x za rok).

Příjmy se počítají vždy jako čistý příjem, za všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí (výjimka platí, pro příjem nezaopatřených dětí z nějaké brigády či jiného zaměstnání nebo z placené praxe). Mezi příjmy, by se počítal i případný přeplatek na nájemném, či na energiích (vrácený přeplatek, by se měl započítat mezi příjmy).

Mezi příjmy patří především čistá výplata ze zaměstnání (včetně příjmu z práce na dohodu DPP nebo DPČ).

Patří sem i příjem z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, mateřské, rodičovské. Mezi příjmy se započítají i přídavky na děti. Mezi příjem patří i důchod (včetně invalidních a dalších důchodů).

U OSVČ se počítají buď skutečné příjmy, nebo je v některých případech započítávána minimální pevná částka (do 30. 6. 2023 je to 18 900 Kč pro OSVČ hlavní a 9 400 pro OSVČ vedlejší)

Vyřízení příspěvku na bydlení přes internet v roce 2023

Příspěvek na bydlení, se stejně jako i další sociální dávky, vyřizuje na místně příslušném Úřadu práce (v lokalitě, kde skutečně bydlíte).

Od poloviny minulého roku, je ale možné příspěvek na bydlení, vyřídit kompletně online, přes internet.

V minulém roce, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, nový online formulář žádosti o příspěvek na bydlení.

Nově je možné, požádat o příspěvek a řešit všechny změny, i bez osobní návštěvy na Úřadu práce, a bez dokládání nějakých papírových potvrzení.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2023

Normativní náklady na bydlení, jsou velmi důležité údaje, podle kterých se vypočítá výše příspěvku na bydlení. A podle kterých se posuzuje, zda je vůbec nárok, na tuto sociální dávku.

Od ledna 2023, dochází k poměrně zásadní aktualizaci. Normativní náklady na bydlení se výrazně zvyšují a bylo schváleno i další, mimořádné zvýšení platné pro rok 2023.

Normativní náklady na bydlení 2023 pro domácnosti v nájmu nebo podnájmu

Při bydlení v nájmu, rozhoduje i velikost města/obce). Dříve se rozlišovalo 5 typů velikosti měst/obcí, nově jsou to už jen 3 typy.

Počet osob Praha a Brno od 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel
jedna nebo dvě 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
tři 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
čtyři a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč

Normativní náklady na bydlení 2023 pro domácnosti v družstevním nebo ve vlastním

Pokud bydlíte ve vlastní bytě/domě, nebo máte družstevní byt („majitel“ družstevního bytu, podnájem družstevního bytu spadá mezi nájem), pak velikost města, kde bydlíte, nehraje roli.

Počet osob v domácnosti Normativ 2023
jedna nebo dvě 10 932 Kč
tři 13 561 Kč
čtyři a více 16 368 Kč

Srovnatelné náklady na bydlení 2023 pro domácnosti v družstevním nebo ve vlastním

Pro vlastníky bytů, nebo ty, kdo bydlí v družstevním bytě (pro „majitele“ družstevních bytů, pro ty kdo bydlí v družstevním bytě v podnájmu, platí stejní podmínky, jako pro nájemní bydlení), jsou stanoveny i paušální náklady bydlení (částky které by měly zohlednit náklady, spojení s údržbou nemovitosti).

Počet osob v domácnosti Normativ 2023
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Měsíční náklady na vytápění pevnými palivy 2023

Pro byty/domy, kde jsou k vytápění používána pevná paliva (uhlí, dřevo, pelety, apod.), jsou stanoveny paušální náklady – viz tabulka níže. Pokud se k topení používá plyn nebo elektřina, nebo dálkové vytápění tak se zahrnují skutečné náklady.

Počet osob v domácnosti Normativ 2023
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *