Náhradní výživné na dítě od Úřadu práce v roce 2023

Pokud vám druhý rodič neplatí alimenty na dítě, můžete se obrátit na Úřad práce a požádat o náhradní výživné od státu. Můžete dostat až 3000 Kč na jedno dítě. Předpokladem je ale to, že byl podán návrh na zahájení exekuce, pro neplacení alimentů.
Pokud vám druhý rodič neplatí alimenty na dítě, můžete se obrátit na Úřad práce a požádat o náhradní výživné od státu. Můžete dostat až 3000 Kč na jedno dítě. Předpokladem je ale to, že byl podán návrh na zahájení exekuce, pro neplacení alimentů.

V polovině roku 2021, byla schválena a uvedena do praxe jedna novinka, v oblasti sociální podpory pro rodiny (samoživitelky) s dětmi. Nově je možné žádat na Úřadu práce, o výplatu náhradního výživného.

Týká se to situací, kdy jeden z rodičů neplatí alimenty stanovené soudem. Na jedno dítě, je takto možné získat náhradní výživné až 3000 Kč měsíčně. Ale jen po omezenou dobu – aktuálně se jedná o maximálně 2 roky.

Kdo má nárok na náhradní výživné od státu (od Úřadu práce)?

Náhradní výživné na dítě, je určeno pro samoživitele a samoživitelky v situacích, kdy druhý rodič dítěte, neplní svou vyživovací povinnost (neplatí alimenty).

Poznámka: Pokud máte dítě, a otec je neznámý, tak vám bohužel stát nijak nepomůže, na náhradní výživné v takovém případě nevzniká nárok. Musíte se nejprve obrátit na soud s žalobou o určení otcovství a vyživovací povinnosti.

Stejně tak nevzniká nárok na náhradní výživné ani v situaci, kdy povinnost platit alimenty nebyla určena soudem, ale jen vzájemnou dohodou mezi rodiči. V takovém případě je nutné se nejprve obrátit na soud s žalobou na stanovení vyživovací povinnosti.

Podmínkou pro nárok na náhradní výživné od státu (řeší Úřad práce), je vymáhání nezaplaceného výživného u soudu, nebo prostřednictvím exekutora. Aby mohla být podána (a schválena) žádost o náhradní výživné, tak je nutné podat návrh na exekuci pro neplacení výživného na rodiče dítěte, který neplatí alimenty

Poznámka: Stačí, že je podán návrh na zahájení exekuce nebo výkonu soudního rozhodnutí, není podmínkou faktické zahájení exekuce.

Kolik je náhradní výživné na dítě od státu v roce 2023?

Formou náhradního výživného, je možné od státu dostat příspěvek až 3000 Kč na jedno dítě. Při dvou dětech tedy až 6000 Kč, atd.

Faktická výše výživného, které vám Úřad práce přizná a bude následně vyplácet, ale závisí na více okolnostech:

  • Roli hraje výše alimentů, které stanovil soud
  • Roli hraje, zda druhý rodič neplatí vůbec nic, nebo zda platí alespoň částečně

Pokud by soudem stanovená výše alimentů byla nižší, než 3000 Kč, pak je i nižší náhradní výživné. Částka 3000 Kč je maximum, které můžete dostat.

Příklad: Pokud ale soud určil alimenty ve výši 2000 Kč, pak vám Úřad práce bude dávat maximálně 2000 Kč.

Pokud druhý rodič platí alespoň část výživného, pak bude náhradní výživné od státu nižší. I proto je nutné vždy jednou za 4 měsíce dokládat, kolik případně druhý rodič zaplatil.

Příklad: Pokud máte stanoveny alimenty ve výši 3000 Kč a druhý rodič vám v průměru platí 1000 Kč, pak vám stát bude dávat náhradní výživné jen 2000 Kč (dorovná se to, co bylo zaplaceno do 3000 Kč).

Co je potřeba k vyřízení žádosti o náhradní výživné

K tomu, abyste si na Úřadu práce mohli požádat o náhradní výživné je potřeba, aby byla zahájena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí (stačí, že je podán návrh – postup pro podání návrhu na exekuci viz dále).

K vyřízení žádosti o výživné je potřeba doložit tyto doklady:

  • Osobní doklady vás i dítěte (dětí) – u starších dětí občanka, u mladších dětí rodný list
  • Doklad o stanovené výši výživného (rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném)
  • Doklad o vymáhání alimentů (doklad dosvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuci (i pokud je výživné vymáháno v zahraničí))
  • Informace o zaplaceném výživném (dokládá se opakovaně, vždy jednou za 4 měsíce)

Úřad práce, má na vyřízení žádosti o náhradní výživné, standardní lhůtu 30 dní. Náhradní výživné, je následně vypláceno pravidelně každým měsíc, tak jako i všechny ostatní sociální dávky, které vyřizuje Úřad práce. Výplatní termíny, se na jednotlivých Úřadech práce liší (někde je to začátek měsícem někde konec, a někde zase jinak).

Co je potřeba k zahájení exekuce pro neplacení alimentů?

K podání návrhu na zahájení exekuce pro neplacení alimentů se můžete obrátit na kteréhokoliv exekutora.

Seznam všech exekutorů, je možné najít na webu Exekutorské komory. Můžete se obracet na exekutora v místě vašeho bydliště, nebo i na exekutora v místě, kde bydlí/pracuje dlužník (neplatící rodič) nebo i na jakéhokoliv jiného exekutora.

Pro podání návrhu na zahájení exekuce, je potřeba platný exekuční titul. Exekuční titul, je nějaký dokument, na základě kterého je možné zahájit výkon exekuce. Může se jednat o rozsudek soudu, kde je stanovena povinnost platit alimenty. Může se se ale jednat i o dohodu, kde je výživné stanoveno notářským zápisem se souhlasem s vykonavatelností.

Poznámka: Pokud nemáte žádný podobný dokument (rozsudek soudu, soudem schválenou dohodou, apod.), tak je nutné se nejprve obrátit na soud s žádostí o stanovení vyživovací povinnosti.

Zbytek je pak už starostí exekutora. Na základě platného exekučního titulu a vyčíslení výše dlužné částky, se exekutor obrátí na soud s návrhem na zahájení exekuce.

Exekuci pak může provádět srážkami ze mzdy, exekucí na účet v bance, exekucí na majetek, nebo v případě nezaplacených alimentů, třeba i „odebráním“ řidičského průkazu dlužníka.

Jsou zde zákonné lhůty, než dojde k faktickému zahájení vymáhání, ale to už vás s ohledem na možnost podání žádosti o náhradní výživné nemusí tolik trápit. Stačí, že byl podán návrh na zahájení exekuce.

Kolik stojí zahájení exekuce pro neplacení alimentů?

Za podání návrhu na zahájení exekuce pro neplacení výživného, ani za samotné vymáhání dlužné částky během exekuce, nic neplatíte. Všechny poplatky, které si účtuje exekutor, platí dlužník.

Poznámka: Exekuce na výživné, spadá mezi předností pohledávky – má přednost před ostatními (nepřednostními) dluhy. A i v rámci přednostních pohledávek, má dluh na výživném přednost, před všemi ostatními přednostními pohledávkami. Takže i když je neplatící rodič v exekuci pro jiné dluhy, tak je určitá šance, že bude platit alespoň výživné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *