Kalkulačka mateřské dovolené 2024 – výpočet PPM a podmínky

Na mateřskou mohou mít nárok maminky, které před porodem pracovaly v zaměstnání, nebo i podnikatelky (OSVČ). Nástup na mateřskou dovolenou je 6 – 8 týdnů před porodem. Od 1. ledna 2024, platí nové podmínky pro výpočet mateřské (mění se redukční hranice).
Na mateřskou mohou mít nárok maminky, které před porodem pracovaly v zaměstnání, nebo i podnikatelky (OSVČ). Nástup na mateřskou dovolenou je 6 – 8 týdnů před porodem. Od 1. ledna 2024, platí nové podmínky pro výpočet mateřské (mění se redukční hranice).

Očekáváte narození potomka v roce 2024? Pak by vás mohlo zajímat, kolik bude mateřská od 1. ledna 2024. A jaké jsou podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Od začátku roku 2024, by měly začít platit změny, které budou zajímat nastávající maminky, i rodiny s dětmi.

Pro výpočet mateřské v roce 2024, můžete použít následující kalkulačku PPM. Dozvíte se také, jak je to s nárokem na mateřskou dovolenou, jaké jsou aktuální podmínky, a co se změní od ledna 2024.

Výpočet mateřské dovolené 2024 – kolik bude mateřská od 1. ledna 2024

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), je poměrně komplikovaný. Přesný postup, jak a z čeho se provádí výpočet PPM, je popsán níže. V následující kalkulačce, si můžete spočítat, na kolik by vycházela mateřská v roce 2024.

Pro výpočet mateřské, je nutné zadat průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání. A také počet dětí, které by se vám měly narodit (u dvojčat nebo vícerčat, je nárok na delší mateřskou dovolenou).

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) 2024 – podmínky, nárok

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), které se také obvykle zjednodušeně říká „mateřská“, je dávkou (finanční podpora), kterou vyplácí stát (ČSSZ) na základě nemocenského pojištění.

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok především zaměstnanci. Obvykle je nárok na PPM u maminek, které před porodem odpracovaly dostatečně dlouhou minimální dobu. Peněžitou pomoc v mateřství ale může čerpat i muž (otec dítěte).

Na mateřskou, mohou mít nárok i podnikatelky (OSVČ), pokud si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění. U živnostníků ale vychází PPM jen poměrně velmi nízká.

Při splnění všech podmínek, může být nárok na mateřskou i při práci na dohodu DPP nebo DPČ. Nezbytným předpokladem pro nárok na PPM u dohodářů, je minimální odpracovaná doba v zaměstnání, kde je minimální příjem alespoň 10 001 Kč (u dohody DPP) nebo nejméně 4000 Kč (u dohody DPČ).

Kdo má nárok na mateřskou – jaké jsou podmínky v roce 2024?

Jednou z hlavních podmínek pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je „minimální odpracovaná doba“ (účast na nemocenském pojištění):

 • Pro zaměstnance, nebo u dohody DPP a DPČ je to minimálně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky
 • Pro OSVČ je zde navíc podmínka, že 180 dní (z celkových minimálních 270 dní) musí být splněno v posledním roce

Dostatečně dlouhá „minimální odpracovaná doba“, ale nemusí sama o sobě stačit pro nárok na mateřskou.

Další podmínkou je to, že nastávající maminka, musí být před porodem zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění), nebo musí být alespoň v ochranné době.

Ochranná doba pro nárok na mateřskou, může být až 180 kalendářních dní, po skončení zaměstnání (pro tatínky je ale ochranná doba pro nárok na PPM jenom 7 dní; to samé platí i pro ženy, které při ukončení pracovního poměru zatím nejsou těhotné).

Nástup na mateřskou dovolenou – kdy začíná mateřská dovolená?

Začátek mateřské dovolené (a nárok na peněžitou pomoc v mateřství) je už v době před porodem. Platí to ale jen pro ženy. Pokud by byl na mateřské muž (tatínek, otec dítěte), pak mu mateřská začíná až po porodu.

Začátek mateřské dovolené u ženy:

 • Nástup na mateřskou je od začátku 8 týdne před porodem
 • Mateřská dovolená začíná nejpozději od začátku 6 týdne před porodem

Začátek mateřské dovolené u muže:

 • U muže (tatínek, manžel, otec dítěte) je začátek mateřské až po porodu
 • Na PPM je nárok nejdříve od začátku 7 týdne po porodu
 • Prvních 6 týdnů po porodu nemá muž nárok na mateřskou (v této době má ale nárok na 2 týdny placené otcovské dovolené)

Výpočet mateřské 2024 – jak a z čeho se vypočítá PPM?

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), je rozhodující příjem v zaměstnání (hrubá mzda). Je to stejné, jako i u ostatních nemocenských dávek (nemocenské dávky během neschopenky, ošetřovné během OČR, otcovská během otcovské dovolené, apod.).

U maminek, které před porodem pracovaly v zaměstnání, se peněžitá pomoc v mateřství obvykle vypočítá z hrubé mzdy, za posledních 12 měsíců.

 • Mateřská (PPM) je 70% z denního vyměřovacího základu

Denní vyměřovací základ se vypočítá tak, že hrubá měsíční mzda (za posledních 12 měsíců) se vydělí číslem 365 (počet dní). Z tohoto denního vyměřovacího základu, se následně vypočítá redukovaný základ.

V roce 2024 (od 1. 1. 2024) začínají platit nové redukční hranice:

 • 1 redukční hranice 2024 = 1466 Kč
 • 2 redukční hranice 2024 = 2199Kč
 • 3 redukční hranice 2024 = 4397 Kč

Pro výpočet mateřské, se do první redukční hranice započítá 100%. Do druhé redukční hranice se započítá 60%. Do třetí redukční hranice se započítá 30%.

Výpočet mateřské po rizikovém těhotenství

Při výpočtu mateřské, může nastat řada mírně odlišných situací – pokud je například těhotná žena před porodem na rizikovém těhotenství, pak neschopenka spadá pod vyloučené doby.

Nemocenské dávky (na které je nárok během rizikového těhotenství), nemají vliv na výpočet vyměřovacího základu. Ani delší neschopenka před porodem, tedy nemá negativní dopad na výpočet PPM.

Výpočet mateřské z více zaměstnání

Jindy může mít nastávající maminka více pracovních poměru (nebo souběh práce na HPP a k tomu nějakou brigádu na DPP nebo DPČ) – při splnění podmínek, se může PPM vypočítat i z více zaměstnání.

Výpočet mateřské u druhého dítěte

U druhého dítě (které se narodí do 4 roků prvního dítěte), se může PPM vypočítat ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte. Platí to jenom v případě, že je žena stále zaměstnaná u stejného zaměstnavatele.

Příklad výpočtu mateřské od 1. 1. 2024

Paní Nováková je těhotná, a v roce 2024 by se jí mělo narodit jedno dítě. Paní Nováková je zaměstnaná (již delší dobu u stejného zaměstnavatele). Její hrubá mzda je 45 000 Kč. Výpočet mateřské by vypadal takto:

 • Denní vyměřovací základ = 1475,45 Kč (výpočet 12 * 45000)/365)
 • Do 1 redukční hranice se započítá 100% = 1466 Kč
 • Do 2 redukční hranice se započítá 60% = 5,67 Kč (výpočet 9,45 * 0,6)
 • Redukovaný základ = 1475 Kč
 • Mateřská za 1 kalendářní den bude vycházet = 1033 Kč
 • Celková částka za mateřskou dovolenou bude = 202 468 Kč (28 týdnů, 196 kalendářních dní)
 • Měsíční částka (30 dní) bude = 30 990 Kč

Co dělat když nemám nárok na mateřskou?

Podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství jsou poměrně přísné. Některé maminky je nesplní, a nemají nárok na mateřskou.

V takovém případě, je ale hned po narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek (jinak je na rodičovský nárok, až po skončení mateřské).

Rodičovský příspěvek 2024 – zvýšení rodičovské a změna podmínek

Rodičovský příspěvek, se bude v roce 2024 zvyšovat. Od 1. 1. 2024 by mělo dojít ke zvýšení rodičovské o 50 000 Kč:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě 2024 = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata 2024 = 525 000 Kč

Rodičovskou vyplácí Úřad práce (mateřskou platí ČSSZ). U rodičovského příspěvku je možné zvolit měsíční částku (a tím i délku rodičovské dovolené). Maximálně to může být 13 000 Kč na jedno dítě nebo 19 500 Kč na dvojčata (nebo případně i vyšší částka, pokud měla maminka nárok na PPM).

Na rodičovský příspěvek byl nárok až do 4 roků dítěte. Od ledna 2024 se to ale mění, a na rodičovský příspěvek bude nárok pouze do 3 roků dítěte. Rodičovská dovolená tedy končí nejpozději v den 3 narozenin dítě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *