Kalkulačka: Zvýšení nemocenské při COVID od prosince 2021 (a v roce 2022)

Od začátku prosince (od 1. 12. 2021) do konce února 2022 (do 28. 2. 2022), je při karanténě (COVID-19), nárok na zvýšenou nemocenskou. Kromě běžné náhrady mzdy za nemoc (60%), je za každý den karantény nárok na příplatek až 370 Kč. Celkem je možné dostat až 90% průměrné mzdy (průměrného výdělku).
Od začátku prosince (od 1. 12. 2021) do konce února 2022 (do 28. 2. 2022), je při karanténě (COVID-19), nárok na zvýšenou nemocenskou. Kromě běžné náhrady mzdy za nemoc (60%), je za každý den karantény nárok na příplatek až 370 Kč. Celkem je možné dostat až 90% průměrné mzdy (průměrného výdělku).

Ve středu 15. prosince 2021, byl finálně schválen nový zákon, který obnoví zvýšenou nemocenskou při karanténě. Pokud onemocníte koronavirem COVID-19, nebo vás hygiena pošle do karantény, kvůli nějakému rizikovému kontaktu, tak budete mít od prosince 2021, až do konce února 2022, nárok na zvýšenou nemocenskou.

Kolik je za neschopenku při COVID v roce 2024

Během epidemie COVID (2020 – 2022), se několikrát měnily podmínky a pravidla pro neschopenky, pro karanténu, nebo i pro výpočet nemocenské.

V roce 2024, už ale pro neschopenku, nemocenskou nebo karanténu, platí jen běžné podmínky. I když se nakazíte koronavirem COVID, budete mít nárok jen na to, co při jakékoliv jiné nemoci.

Prvních 14 dní, platí neschopenku zaměstnavatel (je nárok na náhradu mzdy za nemoc). Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské.

Od 15 dne na neschopence, může být nárok na nemocenské dávky. Na placenou neschopenku (od 15 dne), mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ, živnostníci).

Kalkulačka náhrada mzdy za nemoc 2024 – kolik je za prvních 14 dní

Zvýšení nemocenské při karanténě – prosinec 2021 a v roce 2022

Na konci roku 2021, se obnoví příplatek k nemocenské – „izolačka“ (až 370 Kč za jeden den). Na tento příplatek (zvýšení nemocenské), bude nárok při neschopence (karanténě), která byla zahájena od 1. prosince 2021.

Nárok na zvýšenou nemocenskou, by měl být i na začátku roku 2022 (do 28. 2. 2022). Na zvýšenou nemocenskou mají nárok zaměstnanci (v některých případech i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ).

Na zvýšenou nemocenskou při karanténě, ale nemají nárok podnikatelé (OSVČ). Těm při karanténě může vznikat nárok na kompenzaci ve výši 500 Kč za jeden den (tj. 3500 Kč při sedmidenní karanténě). Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022, byl také schválen 15. prosince 2021.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské při karanténě v prosinci 2021 a v roce 2022

Během karantény (nebo obecně během prvních 14 dní na neschopence), dostávají zaměstnanci náhradu mzdy za nemoc od svého zaměstnavatele. Náhrada mzdy za nemoc je ve výši 60% z průměrného hrubého hodinového výdělku.

V období od 1. prosince 2021 do 28. února 2022, je při karanténě (COVID) nárok na příplatek „izolačka“. Ten je ve výši až 370 Kč za jeden den. Celkový součet příplatku a běžné náhrady mzdy, ale nesmí překročit 90% z průměrného výdělku.

Kalkulačka nemocenská při karanténě 2022
Průměrná hrubá hodinová mzda

Počet kalendářních dní v karanténě (*)

Počet zameškaných pracovních hodin (**)

Výpočet

(*) Minimální doba karantény při COVID je 7 (14) dní.

(**) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny (neodpracované hodiny) a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Kdy je nárok na vyšší nemocenskou při karanténě (COVID) 2021/2022

Na zvýšenou nemocenskou při karanténě (COVID), je nárok v prosinci 2021, a dále v lednu a v únoru 2022 (až do 28. 2. 2022).

Nárok na příplatek „izolačka“ je u karantény, která byla zahájena od 1. prosince 2021, a dále. V novém zákoně je to upraveno v paragrafu 11:

Příspěvek přísluší podle tohoto zákona i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvá aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud tedy karanténa začala ještě v listopadu, nebo skončila před účinností nového zákona, pak bohužel na zvýšenou nemocenskou není nárok.

Kdo platí nemocenskou při COVID  neschopence (karanténě)?

Pokud zaměstnanec onemocní koronavirem COVID-19, nebo je v rizikovém kontaktu a hygiena mu nařídí karanténu, pak má nárok na neschopenku a nově i na zvýšenou nemocenskou.

Pozor ale na to, že při karanténě, nemusí být neschopenka vystavena automaticky. Pokud se jedná jen o karanténu z důvodu rizikového kontaktu, a zaměstnanec má možnost práce v režimu home-office, pak nemusí být neschopenka vystavena, a je možné dále pracovat. Záleží i na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Během prvních 14 dní neschopenky, dostávají zaměstnanci náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel platí nemocenskou ve výši 60% z průměrného (redukovaného) hrubého hodinového výdělku.

Během prvních 14 dní, dostává zaměstnanec zaplaceny skutečně neodpracované (zameškané hodiny). Tj. při běžné týdenní pracovní době 40 hodin, to odpovídá 80 hodinám za prvních 14 dní.

Od 15 dne neschopenky, může případně vznikat nárok na nemocenské dávky (které platí stát, resp. OSSZ)

Při karanténě (nebo izolaci) během epidemie koronaviru COVID-19, je od prosince 2021, nárok na zvýšení nemocenské – příplatek izolačka.

Tento příplatek bude zaměstnancům platit opět zaměstnavatel (nárok je tedy během prvních 14 dní). Aktuální délka karantény je 7 dní (při negativním výsledku PCR testu) nebo 14 dní (bez PCR testu).

Příplatek izolačka bude vyplacen zaměstnavatelem, společně s náhradou mzdy (součet nesmí překročit 90% průměrného výdělku).

Zvýšená nemocenská při karanténě a exekuce

V novém zákonu, který obnovuje příplatek „izolačka“ při karanténě, je přímo uvedeno, že na tento příplatek se nevztahuje exekuce – viz paragraf 8:

(3) Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Uvedené ustavení nového zákona o zvýšení nemocenské při karanténě znamená, že na příplatek „izolačka“ se nevztahují exekuční srážky ze mzdy (platu). Příplatek spadá mezi příjmy, které jsou „chráněné“ – v případě exekuce si je můžete nechat posílat na chráněný účet v bance.

Zvýšená nemocenská při karanténě i pro DPP a DPČ

Na náhradu mzdy od zaměstnavatele při neschopence, a tím pádem i na příplatek za karanténu, mohou mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Zatímco ale zaměstnanci v pracovním poměru, mají na nemocenskou, nárok téměř „automaticky“ (účast na nemocenském pojištění a tím i nárok na nemocenskou, vzniká hned po nástupu do nového zaměstnání, tedy již první den v nové práci), u těch kdo pracují na dohodu, to může být složitější:

  • Na nemocenskou u DPP je nárok při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně
  • Na nemocenskou u DPČ je nárok při příjmu od 3500 Kč měsíčně

Pokud je příjem u dohody vyšší (než výše uvedené limity), tak je při neschopence nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní), dále i na nemocenské dávky (od 15 dne neschopenky). Je také nárok i na zvýšenou nemocenskou při karanténě.

Je nárok na příplatek izolačka (až 370 Kč) i zpětně?

Nárok na tuto zvýšenou nemocenskou při karanténě (příplatek izolačka), mohou mít někteří zaměstnanci i zpětně. Nový zákon, by měl začít platit v polovině prosince 2021 (v Senátu byl zákon schválen 15. 12. 2021).

Nárok na „izolačku“ bude i zpětně – pokud byla karanténa zahájena po 30. 11. 2021 (tj. od 1. 12. 2021). Nárok na příplatek ale bude jen v případě, že karanténa začala 1. 12. 2021 nebo později, a neskončila dříve, než začne platit nový zákon.

Pokud by byl někdo v karanténě na začátku prosince (například od 1. 12. 2021 do 7. 12. 2021), tak na tento příplatek nebude mít nárok. Karanténa mu sice začala až v prosinci, ale skončila dříve, než začal platit nový zákon.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *