Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele (náhrada mzdy za nemoc) 2023

Prvních 14 dní, platí nemocenskou zaměstnavatel. Náhrada mzdy za nemoc, je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku). Nemocenská je aktuálně stále placená od 1 dne neschopenky. Nárok je i ve zkušební době, nebo může být i po skončení zaměstnání.
Prvních 14 dní, platí nemocenskou zaměstnavatel. Náhrada mzdy za nemoc, je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku). Nemocenská je aktuálně stále placená od 1 dne neschopenky. Nárok je i ve zkušební době, nebo může být i po skončení zaměstnání.

Během prvních 14 dní na neschopence, dostávají zaměstnanci nemocenskou od zaměstnavatele (náhrada mzdy za nemoc). Ti, kdo onemocní až po skončení zaměstnání, nebo podnikatelé (OSVČ), ale za první 2 týdny neschopenky nedostanou nic – mají nárok až na nemocenské dávky od 15 dne.

Již několik roků, je neschopenka placená hned od prvního dne (dříve byly první 3 dny neplacené). O znovuzavedení neplacené neschopenky za první 3 dny, se mluvilo i v letošním roce (vláda navrhuje různá úsporná opatření, daňovou a důchodovou reformu).

Namísto neplacené neschopenky, se ale zřejmě znovu zavede nemocenské pojištění i pro zaměstnance (0,6% z hrubé mzdy) – viz dále.

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024

Prvních 14 dní, platí neschopenku zaměstnavatel (je nárok na náhradu mzdy za nemoc). Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské.

Od 15 dne na neschopence, může být nárok na nemocenské dávky. Na placenou neschopenku (od 15 dne), mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ, živnostníci).

Kalkulačka náhrada mzdy za nemoc 2024 – kolik je za prvních 14 dní

Kalkulačka: Výpočet nemocenské během prvních 14 dní (od zaměstnavatele) 2023

Výpočet náhrady mzdy za nemoc (nemocenská za prvních 14 dní), vychází z průměrného hrubého hodinového výdělku (za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

První 2 týdny platí neschopenku zaměstnavatel – náhrada mzdy za nemoc, je placena za zameškané hodiny (nárok může být i za svátek nebo za víkend, pokud na něj připadá neodpracovaná směna).

Kalkulačka náhrada mzdy 2023
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Zvýšení nemocenské a změny od ledna 2024

Od 1. ledna 2024, začínají platit nové redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance (nebo i OSVČ), to může znamenat nárok na vyšší nemocenskou v roce 2024.

Základní podmínky, pro nárok na „placenou“ neschopenku, se ale v roce 2024 nijak nemění.

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2023

První 2 týdny na neschopence platí zaměstnavatel – nárok je jen v době zaměstnání (i ve zkušební době). Po skončení zaměstnání, může být nárok jenom na nemocenské dávky od 15 dne (na nemocenské dávky mohou mít nárok i OSVČ).

Během prvních 14 dní, dostávají zaměstnanci zaplaceny pouze zameškané hodiny (u běžné pracovní doby 40 hodin/ týden, to může být za prvních 14 dní, náhrada mzdy za nemoc za 80 hodin).

Náhrada mzdy za nemoc, se vypočítá z průměrného hrubého hodinového výdělku (ten je obvykle uveden na výplatní pásce). Průměrný výdělek, se počítá za poslední předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pokud není možné určit průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí (třeba v novém zaměstnání nebo u nemocenské po skončení rodičovské), pak se vychází z aktuálního čtvrtletí, nebo z pravděpodobného výdělku (viz paragraf 355, Zákoník práce).

Pokud by někdo onemocněl například v květnu 2023, pak se náhrada mzdy za nemoc bude počítat z průměrného výdělku za 1 čtvrtletí 2023 (leden – březen 2023).

Průměrný hrubý hodinový výdělek, se pro výpočet náhrady mzdy za nemoc redukuje (projeví se především u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2023

Redukční hranice pro výpočet nemocenské (a náhrady mzdy za nemoc) se zvýšily od 1. 1. 2023 – pro výpočet náhrady mzdy se použije koeficient 0,175.

Redukční hranice 2023 Pro nemocenské dávky koeficient Pro náhradu mzdy
1 redukční hranice (90%) 1 345 Kč/den x 0,175 235,375 Kč/hod
2 redukční hranice (60%) 2 017 Kč/den x 0,175 352,975 Kč/hod
3 redukční hranice (30%) 4 033 Kč/den x 0,175 705,775 Kč/hod

Výpočet náhrady mzdy za nemoc – redukovaný hodinový výdělek

Náhrada mzdy za nemoc, se tedy nepočítá přímo z hrubé mzdy, ale z průměrného redukovaného hodinového výdělku. Ten se vypočítá z hrubého hodinového výdělku (zohledňuje se například i práce přes čas).

Při průměrné hrubé mzdě cca 40 900 Kč (v roce 2023), se nemocenská od zaměstnavatele počítá z 90% průměru (do cca 40 900 Kč měsíčně, by vše spadalo do první redukční hranice).

Příklad: Při průměrném hrubém hodinovém výdělku 400 Kč/hod, by se pro výpočet náhrady mzdy za nemoc započítalo:

 • Hrubý hodinový výdělek = 400 Kč/hod (cca 70 tisíc měsíčně)
 • Do 235,375 Kč se započítá 90% = 211,8375 Kč
 • Od 235,375 do 352,975 se započítá 60% = 70,56 Kč
 • Nad 352,975 do 400 Kč se započítá 30% = 47,025 Kč
 • Redukovaný hodinový výdělek = 329,4225 Kč

Výpočet náhrady mzdy za nemoc – kolik je nemocenská od zaměstnavatele 2023?

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele vychází z hrubé mzdy (resp. z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku). Náhrada mzdy za nemoc, je 60%.

Příklad: Výše uvedený příklad hrubé mzdy 400 Kč za hodinu (průměrný výdělek), odpovídá redukované částce 329,4225 Kč

 • Náhrada mzdy nemoc by vycházela na 197,6535 Kč za 1 hodinu
 • Za prvních 14 dní (80 hodin) by nemocenská vycházela na 15 812,28 Kč

Nárok na nemocenskou za prvních 14 dní ve zkušební době

Na nemocenskou (náhradu mzdy za nemoc i nemocenské dávky od 15 dne) je nárok i ve zkušební době.

Zaměstnancům, kteří pracují v klasickém pracovním nebo služebním poměru, vzniká účast na nemocenském pojištění (a tím i nárok na placenou neschopenku), hned od 1 dne v zaměstnání.

Během zkušební doby, ale platí jedna výjimka. Za běžných podmínek, nesmí dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, který je pracovní neschopnosti.

Výjimkou je zkušební doba, kdy zaměstnavatel nesmí ukončit pracovní poměr pouze během prvních 14 dní na neschopence. Následně už ale může ukončit pracovní poměr (ve zkušební době), i když je zaměstnanec stále na neschopence.

Zaměstnanec, ale může ukončit pracovní poměr „kdykoliv“ –  i během pracovní neschopnosti (i ve zkušební době).

Nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání

Na náhradu mzdy od zaměstnavatele, je nárok pouze v době, kdy jste zaměstnaní. Po skončení pracovního poměru, již dále není nárok na nemocenskou od zaměstnavatele:

Příklad: Pracovní poměr (např. na dobu určitou) skončí během prvních 14 dní neschopenky

 • Na nemocenskou od zaměstnavatele je nárok pouze do doby, kdy skončí pracovní poměr
 • Na nemocenské dávky od 15 dne, je nárok i po skončení zaměstnání

Příklad: Neschopenka začne až po skončení zaměstnání – během několika dní po ukončení pracovního poměru

 • Pokud je neschopenka zahájena do 7 dní od skončení pracovního poměru, je nárok na nemocenské dávky od 15 dne
 • Prvních 14 dní neschopenky po skončeném zaměstnání, ale není placena nemocenská

Příklad: Neschopenka začne až delší dobu po skončení zaměstnání (např. v době, kdy jste na Úřadu práce)

 • Není nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele ani na nemocenské dávky
 • Nezaměstnaným na Úřadu práce nevzniká nárok na nemocenskou (stát za nezaměstnané platí jenom zdravotní pojištění)

Nárok na nemocenskou u dohody DPP a DPČ

Nárok na náhradu mzdy za nemoc (nebo i nemocenské dávky), může být i při práci na dohodu. Ale pouze v některých případech.

Předpokladem pro nárok na „placenou neschopenku“ u DPP a DPČ, je účast na nemocenském pojištění:

 • U dohody o provedení práce (DPP), platí pojištění zaměstnavatel při příjmu nad 10 000 Kč
 • U dohody o pracovní činnosti (DPČ), platí pojištění zaměstnavatel při příjmu od 4 000 Kč

Neplacená nemocenská za první 3 dny na neschopence v roce 2023

V roce 2023, hledá vláda různé možnosti, jak ulevit přetíženému státnímu rozpočtu.

Navrhují se různá úsporná opatření, včetně daňové reformy (zvýšení daní, zrušení některých daňových slev) nebo důchodové reformy (snížení důchodů, zpřísnění podmínek, zvýšení věku pro odchod do důchodu, apod.).

Jednou z oblastí, kde se zvažují změny, je i nemocenská pro zaměstnance. V první polovině roku 2023, se objevily „náznaky“, že by se mohla obnovit neplacená nemocenská za první 3 dny na neschopence.

Podle informací které zveřejnila vláda, se ale spíše plánuje zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance v roce 2024 – 0,6% z hrubé mzdy

Nemocenské pojištění nyní platí pouze zaměstnavatel (2,1% z hrubé mzdy), nebo si ho platí OSVČ (dobrovolná platba, minimálně 168 Kč měsíčně, resp. 2,1% z vyměřovacího základu).

Nemocenské pojištění pro zaměstnance, by mohlo být zavedeno od roku 2024, a jednalo by se o 0,6% z hrubé mzdy (u hrubé mzdy 40 000 Kč, by se jednalo o 250 Kč měsíčně).

Podle vládních odhadů, by takto mohl státní rozpočet získat až 13 miliard korun (fakticky se bude jednat o snížení čisté mzdy pro zaměstnance).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *