Kompenzační bonus 2022 – kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

V listopadu 2021 se vláda rozhodla obnovit kompenzace pro OSVČ (živnostníky), společníky s.r.o. a dohodáře (DPP a DPČ). Opět bude nárok až na 1000 Kč za den. Nárok na kompenzační bonus by měl být zpětně od 22. 11. 2021, minimálně do konce ledna 2022 (a možná i v dalších měsících roku 2022).
V listopadu 2021 se vláda rozhodla obnovit kompenzace pro OSVČ (živnostníky), společníky s.r.o. a dohodáře (DPP a DPČ). Opět bude nárok až na 1000 Kč za den. Nárok na kompenzační bonus by měl být zpětně od 22. 11. 2021, minimálně do konce ledna 2022 (a možná i v dalších měsících roku 2022).

V listopadu 2021, schválila vláda obnovení kompenzačního bonus pro podnikatele (OSVČ, společníky malých/rodinných s. r. o.) a pracovníky na dohodu (DPP, DPČ). Nový kompenzační bonus, by měl mít podobné parametry jako ten, který byl poskytován v první polovině roku 2021. Jsou zde ale nějaké změny (viz dále).

Na kompenzační bonus, by měl být nárok od 22. listopadu 2021, minimálně do konce ledna 2022. Opět by měl být nárok až na 1000 Kč za jeden den (pro živnostníky či společníky) nebo na 500 Kč za jeden pro „dohodáře“ (zaměstnance na dohodu DPP a DPČ).

Speciálním případem, je pak kompenzační bonus pro OSVČ při karanténě nebo izolaci, kdy může být nárok na kompenzaci 500 Kč za den (není nutné dokládat pokles příjmu).

Aktualizace 27. prosinec 2021

Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (zákon číslo 519/2021 Sb.), platí od 23. prosince 2021. Žádost o kompenzaci za listopad a prosinec 2021 a následně i leden 2022, je možné podat prostřednictvím webu Finanční správy.

Viz: Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ 2022 – již je možné žádat o kompenzace.

Aktualizace 15. prosinec 2021

Ve středu 15. 12. 2021, byl nový zákon schválen i v Senátu. Po podpisu prezidenta, začne nový zákon platit (během pár dní). Žádost o kompenzační bonus, bude možné podat až v lednu 2022 (v žádosti se budou uvádět příjmy (tržby) za prosinec 2021). Formulář pro žádost nebo online aplikace, bude dostupná na webu Finanční správy.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Zákon o novém kompenzačním bonusu pro rok 2022, byl 1. 12. 2021 schválen v Parlamentu. Poslanci schválili několik změn, oproti původnímu návrhu:

 • Na kompenzační bonus budou mít nárok i noví OSVČ, kteří zahájili činnost například až v listopadu 2021
 • Nárok na kompenzační bonus až 1000 Kč bude i při karanténě/izolaci (při poklesu o 30%)
 • Bude možný souběh kompenzačního bonusu s dalšími kompenzačními programy

Na kompenzační bonus by měl být nárok zpět, od 22. 11. 2021 (zatím minimálně až do 31. 1. 2022). O kompenzační bonus zatím není možné žádat. Zákon musí být schválen ještě v Senátu.

Epidemie COVID na přelomu roku 2021/2022 – další vlna, nouzový stav, atd.

Vzhledem k tomu, že v druhé polovině podzimu 2021, se epidemie COVID opět „rozjela“ (asi nemá cenu, zabývat se tím, o kolikátou vlnu se jedná), vláda musela začít přijímat opatření omezující podnikání.

Byl mimo jiné vyhlášen nouzový stav (který v první fázi platí od 26. 11. 2021 do 26. 12. 2021, ale všichni víme, že nouzový stav se dá snadno prodloužit, takže datum 26. 12. 2021 zřejmě nebude konečné …).

Jsou zakázány vánoční trhy, je nařízena zavírací hodina pro restaurace, bary, noční podniky ve 22 hodin. A zřejmě přibudu i další omezení.

Na základě toho se vláda rozhodla znovu spustit některé osvědčené programy kompenzací:

 • Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých/rodinných s. r. o.
 • Kompenzační bonus pro pracovní s dohodou DPP nebo DPČ
 • Zvýšení ošetřovného pro zaměstnance na 80% (a minimálně 400 Kč za den)
 • Příplatek „izolačka“ při karanténě nebo izolace – až 370 Kč za den
 • Program Antivirus A a B – kompenzace mezd pro zaměstnavatele

A je možné, že přibudu i další kompenzační COVID programy, které zde již byly na začátku roku 2021, nebo nějaké nové. Záleží ale i na tom, jak se k tomu postaví nová vláda, která by měla začít pracovat na konci roku 2021.

Od kdy je nárok na kompenzační bonus 2022?

Podle vládou schváleného návrhu, by na kompenzační bonus (pro OSVČ, společníky a dohodáře) měl být nárok zpětně, od 22. listopadu 2021.

Vláda nyní předpokládá minimálně dvě kompenzační období:

 • První kompenzační období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 (40 dní, až 40 tisíc korun)
 • Druhé kompenzační období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 (31 dní, až 31 tisíc korun)
 • Další kompenzace by mohly být v roce 2022 vždy za kalendářní měsíc (únor, březen, …)

Kdo bude mít nárok na kompenzační bonus v roce 2022

Příjemci kompenzačního bonusu by měli být v zásadě stejní, jako tomu bylo u kompenzačního bonusu v první polovině roku 2021:

 • Nárok na kompenzaci budou mít živnostníci (OSVČ)
 • Nárok na kompenzaci budou mít společníci malých s.r.o. (max. 2 společníci), případně rodinných s.r.o. (všichni společníci jsou členy jedné rodiny)
 • Nárok budou mít ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Nárok budou mít ti, kdo pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Nárok na kompenzační bonus 2022, nebude s přerušenou živností

Pro OSVČ je podmínkou, být aktivním podnikatelem k 22. 11. 2021, nebo mít přerušenou činnost po 22. 11. 2020.

Současně ale platí, že nárok na kompenzační bonus bude jen za dny, kdy OSVČ neměl přerušenou živnost. Na začátku roku byl nárok na kompenzaci i při přerušené živnosti.

Pokud chce mít podnikatel nárok na kompenzační bonus 2022, musí případně obnovit přerušenou/pozastavenou živnost.

Kompenzační bonus už při poklesu příjmu o 30%

Jednou z hlavních podmínek pro OSVČ, je pokles příjmu alespoň o 30%. V první polovině roku 2021, byl požadován pokles příjmu alespoň o 50%.

Způsob prokazování poklesu příjmu (tržeb z prodeje výrobků/služeb), je identický, jako u předcházejícího kompenzačního bonusu.

Opět se bude hodnotit to, zda k poklesu příjmu došlo u hlavního zdroje příjmu, bude se porovnávat srovnávací a srovnávané či rozhodné období.

Pokles příjmu by měl být způsoben nějakými důvody, souvisejícími s epidemií COVID (dopady krizových opatření, nutnost péče o dítě v karanténě, izolaci, při zavřené škole, školce atd.), onemocnění koronavirem COVID-19, apod.

Pokud by byl pokles příjmu způsoben něčím jiným – například neaktivitou podnikatele, či jinými důvody, které nejsou spojeny s epidemií COVID, pak by na kompenzaci nebyl nárok.

Pro společníky s. r. o. je podmínkou nároku na kompenzaci obrat alespoň 120 tisíc

Pro společníky malých/rodinných s. r. o. je podmínkou obrat firmy (jednom ze dvou skončených období předcházejících bonusovému období), alespoň 120 tisíc korun. U předcházejícího kompenzačního bonusu, byl požadován obrat alespoň 180 tisíc korun.

Ostatní podmínky, jsou pro společníky podobné, jako během první poloviny roku 2021. Opět to může být společnost s ručením omezeným, která má maximálně dva společníky. Nebo se může jednat o společnost s ručením omezeným, kde jsou společníky pouze členové jedné rodiny.

Pro dohodáře je podmínkou nároku na kompenzaci účast na nemocenském pojištění

Na kompenzační bonus, by opět měli mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Nárok na kompenzaci (500 Kč za den), ale bude pouze v případě, že daná dohoda, zakládala účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců, v období od 1. 6. 2021 do 30. 10. 2021.

U dohody vzniká účast na nemocenském pojištění:

 • Při práci na DPP je to při měsíčním hrubém příjmu nad 10 000 Kč
 • Při práci na DPČ je to při sjednaném měsíčním příjmu od 3 500 Kč

Další podmínkou pro „dohodáře“ je to, že musí mít sjednanou dohodu k 22. 11. 2021.

Žádost o kompenzační bonus 2021/202 – kdy a kde žádat?

Kompenzační bonus, je v tuto chvíli schválen vládou, a návrh nového zákona, je zařazen na program jednání poslanecké sněmovny (o kompenzacích by se mělo jednat pravděpodobně 1. 12. 2021).

Aby bylo možné začít žádat o kompenzace, musí být zákon schválen v Parlamentu, Senátu a musí jej podepsat i prezident. Teprve poté, může Finanční správa, začít přijímat žádosti o kompenzační bonus za listopad a prosinec 2021 a za leden 2022.

Žádost o nový kompenzační bonus pro rok 2021/2022, se zřejmě opět bude vyřizovat prostřednictvím online aplikace (jako v první polovině roku 2021).

Během projednávání v Parlamentu nebo i Senátu, se ale výše popsané podmínky pro kompenzace na konci roku 2021 a pro rok 2022, ještě mohou změnit. Nový kompenzační bonus, zatím není definitivně schválený.

10 comments

 1. Dobrý den, jsem OSVČ, onemocněl jsem na COVID, jsem v izolaci. Mám nárok na nějaké kompenzace od státu? Jak a kde o ně žádat. Díky Luděk Létal

  1. Minulý týden byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu. O kompenzační bonus bude možné žádat až od ledna 2022 (zatím to není možné, žádá se zpětně za období od 22.11.2021, ale až na začátku roku 2022).

   Pokud jste onemocněl a jste v karanténě/izolaci, a jako OSVČ si platíte dobrovolné nemocenské pojištění, pak si následně můžete požádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za jeden kalendářní den.

   Nebo pokud u vás došlo k nějakému poklesu příjmu (tržeb), alespoň o 30%, pak je možné žádat o kompenzační bonus ve výši 1000 Kč za jeden den (u něj není potřeba nemocenské pojištění, ale je potřeba pokles příjmu).

   Žádat můžete jen o jeden kompenzační bonus – buď za karanténu nebo za pokles příjmu (resp. tyto dvě kompenzace se nemohou překrývat).

    1. Podobně, jako tomu bylo u předchozích kompenzačních bonusů, na začátku ledna bude na webu Finanční správy zveřejněna online aplikace a/nebo PDF formuláře ke stažení. Vyplněný formuláře se pak dá odeslat poštou, nebo elektronicky (datová schránka, email) nebo i osobně na „vašem“ Finančním Úřadu …

 2. Dobrý den, jsem OSVČ a nyní jsem s dcerou 9 let 14 dní doma na OŠETŘOVNÉM KVŮLI POZITIVNÍMU TESTU NA COVID, MÁM NÁROK NA OŠETŘOVNÉ A KDE ŽÁDAT??dekuji moc.

  1. Momentálně žádné ošetřovné pro OSVČ není. Na běžné ošetřovné (podle zákona o nemocenském pojištěním), OSVČ nárok nemají a nikdy neměli. Naposledy vloni na jaře, byl nárok na Ošetřovné – dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Ta ale již dávno skončila. Nyní si můžete požádat pouze o kompenzační bonus – pokud u vás z důvodu péče o dítě, dojde k poklesu příjmu alespoň o 30%, a splníte i další podmínky, pak můžete mít nárok na kompenzaci až 1000 Kč za 1 den – viz web Finanční správy zde

 3. Dobrý den, jsem pracující důchodce. Pracuji jako OSVČ v oboru zařizování interiérů bez přerušení od 6.7.2012. Protože mám své dvě děti na vysokoškolských studiích a důchod mám velmi malý, nedosahující ani Kč 14 000,- ,je pracovní činnost mým hlavním příjmem. Vzhledem k pandemické v loňském roce a z toho vyplývajícího nedostatku pracovních příležitostí, pozastavil jsem 1.7. 2021 živnostenskou činnost a odjel pracovat do zahraničí. V předvánočním období 2021 mně byla přislíbena práce v Praze a tak jsem se 19. 11.2021 vrátil domů a 24 11 2021 obnovil platnost živnostenského oprávnění. Nakonec ani tato práce nevznikla, neboť se pandemická situace v ČR opět radikálně zhoršila. Mohu prosím požádat o kompenzaci a jaké srovnatelné období mohu zvolit ? Jsem řádným plátcem zdravotního i sociálního pojištění. Práce stále není a vyhlídky na nejbližší období nejsou valné. Přeci jen je mně sedmdesát let a tak sehnat slušnou a řádně placenou práci je pro mě již těžší. Děkuji.

 4. Dobrý den, jsem OSVČ a pracuji v oboru poradenství. Nebyla mi nařízena karanténa, ale výrazně mi poklesly tržby , jelikož moji zákazníci se omlouvali nemohli docházet na osobní schůzky z důvodů jejich karantény nebo izolace. Mám v tomto případě nárok na Komp.bonus? děkuji

 5. Dobrý den,
  partner žádal o kompenzační bonus za leden 2022, který mu byl však zamítnut. Je OSVČ, provozuje instalatérské práce, splňuje podmínku poklesu 30% tržeb, v období omicronu nebyl zájem o tyto služby.
  Z finančního úřadu mu bylo řečeno, že se tento kompenzační bonus netýká řemeslníků.
  Nikde jsem však tuto podmínku nenašla. Můžete mi toto potvrdit?
  děkuji

 6. Dobrý den,
  firma má pokles tržeb více než 30 %, všechny podmínky splňuje, avšak jednatel v lednu prodal firemní auto. Tím pádem má příjmy vyšší. Může i tak požádat o kompenzační bonus s.r.o.? Počítá se prodej auta do příjmů rozhodujících o vyplacení/nevyplacení DB ?
  Děkuji. J.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *