Výpočet nemocenské 2023: kalkulačka nemocenské a náhrady mzdy

Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které slouží pro výpočet nemocenské (nemocenských dávek) a náhrady mzdy za nemoc (nemocenské od zaměstnavatele). Díky zvýšení redukčních hranic, mohou mít někteří zaměstnanci, v roce 2023 nárok na vyšší nemocenskou.
Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které slouží pro výpočet nemocenské (nemocenských dávek) a náhrady mzdy za nemoc (nemocenské od zaměstnavatele). Díky zvýšení redukčních hranic, mohou mít někteří zaměstnanci, v roce 2023 nárok na vyšší nemocenskou.

Podobně, jako každý rok, i od začátku roku 2023, dojde ke zvýšení nemocenské. Toto zvýšení, se ale netýká všech zaměstnanců. Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice, které slouží pro výpočet nemocenských dávek. Díky tomu, si od nového roku, může část zaměstnanců během neschopenky polepšit.

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je nemocenská v roce 2023. Dozvíte se, kolik dostanete od zaměstnavatele za prvních 14 dní na neschopence (náhrada mzdy za nemoc), nebo kolik bude nemocenská od 15 dne (nemocenské dávky od státu).

Kalkulačka nemocenské od 1. 1. 2023 – výpočet neschopenky

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, se používá průměrný hrubý výdělek (určuje se na základě příjmů v zaměstnání, za poslední kalendářní čtvrtletí).

Pro výpočet nemocenských dávek, se používá denní vyměřovací základ (určuje se na základě hrubého příjmu v zaměstnání, zpravidla za posledních 12 měsíců).

V této kalkulačce nemocenské 2023 si můžete nemocenskou spočítat na základě vaší průměrné hrubé mzdy (což je trochu zjednodušený výpočet – výsledek ale +/- odpovídá tomu, co byste skutečně dostali, případný rozdíl by měl být jen zanedbatelný).

Tato kalkulačka, je určena pro výpočet nemocenské pro zaměstnance. Pokud podnikáte jako OSVČ, tak se můžete podívat, na tuto kalkulačku: Výpočet nemocenské pro OSVČ.

Kalkulačka nemocenská 2023
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Zvýšení nemocenské a změny od ledna 2024

Od 1. ledna 2024, začínají platit nové redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance (nebo i OSVČ), to může znamenat nárok na vyšší nemocenskou v roce 2024.

Základní podmínky, pro nárok na „placenou“ neschopenku, se ale v roce 2024 nijak nemění.

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy v roce 2023

Od 1. ledna 2023, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. To pak ve výsledku znamená, že pro část zaměstnanců (především těch s vyšší hrubou mzdou) se nemocenská v roce 2023, o něco málo zvýší (viz dále).

Redukční hranice a výpočet náhrady mzdy za nemoc 2023

Náhradu mzdy za nemoc, platí zaměstnavatel, během prvních 14 dní na neschopence. Již delší dobu, je neschopenka placena od 1 dne (dříve byly první 3 dny neschopenky neplacené).

Pro výpočet náhrady mzdy, se použije průměrný hrubý hodinový výdělek. Nemocenská, se ale nepočítá přímo z hrubé mzdy, ale nejprve jsou aplikovány redukční hranice – pokud máte vyšší hrubou mzdu, tak se započítá jen její část.

Od určité výše hrubé mzdy (nad 705,78 Kč za hodinu) se už náhrada mzdy za nemoc nezvyšuje.

Z redukovaného výdělku, je pak stanovena náhrada mzdy, ve výši 60%. Dostáváte zaplaceny neodpracované hodiny (tj. pracovní dny).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy od 1. 1. 2023

2022 2023
1 redukční hranice (započítá se 90%) 227,15 Kč 235,38 Kč
2 redukční hranice (započítá se 60%) 340,55 Kč 352,98 Kč
3 redukční hranice (započítá se 30%) 681,10 Kč 705,78 Kč

Redukční hranice a výpočet nemocenských dávek 2023

Nemocenské dávky, dostáváte od 15 dne na neschopence od státu. Nemocenské dávky, jsou placeny za každý kalendářní den (včetně víkendu nebo státních svátků).

Nemocenské dávky, se postupně zvyšují. Čím déle jste na neschopence, tím vyšší nemocenskou dostáváte:

 • Od 15 do 30 dne je to 60%
 • Od 31 do 60 dne je to 66%
 • Od 61 dne je to 72%

Pro výpočet nemocenské, se používá denní vyměřovací základ. I ten vychází z hrubé mzdy, a pro finální výpočet nemocenské, se aplikují redukční hranice (započítá se jen část)

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek od 1. 1. 2023

2022 2023
1 redukční hranice (započítá se 90%) 1 298 Kč 1 345 Kč
2 redukční hranice (započítá se 60%) 1 946 Kč 2 017 Kč
3 redukční hranice (započítá se 30%) 3 892 Kč 4 033 Kč

Zvýšení nemocenské v roce 2023

Jak již bylo zmíněno výše, díky zvýšení redukčních hranic, mohou mít v roce 2023, někteří zaměstnanci vyšší nemocenskou. A to jak náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele za prvních 14 dní na neschopence, tak i nemocenské dávky od 15 dne.

V následující tabulce, můžete vidět několik příkladů, jak se zvýší náhrada mzdy a nemocenská v roce 2023.

Tabulka: Zvýšení náhrady mzdy za nemoc od 1. 1. 2023

Náhrada mzdy v roce 2023 (+ srovnání s předchozím rokem) za prvních 14 dní. V tabulce počítáme 80 zameškaných hodin, během prvních 14 dní na neschopence.

Hrubá mzda (měsíc) Náhrada mzdy dní 2022 Náhrada mzdy 2023 Zvýšení 2023
16 000 Kč 4 320 Kč 4 320 Kč 0 Kč
24 000 Kč 6 480 Kč 6 480 Kč 0 Kč
32 000 Kč 8 640 Kč 8 640 Kč 0 Kč
40 000 Kč 10 471 Kč 10 590 Kč +119 Kč
48 000 Kč 11 911 Kč 12 030 Kč +119 Kč
56 000 Kč 13 215 Kč 13 470 Kč +255 Kč
64 000 Kč 13 935 Kč 14 240 Kč +305 Kč
72 000 Kč 14 655 Kč 14 960 Kč +305 Kč
80 000 Kč 15 375 Kč 15 680 Kč +305 Kč
96 000 Kč 16 815 Kč 17 120 Kč +305 Kč
112 000 Kč 17 983 Kč 18 560 Kč +577 Kč

Tabulka: Zvýšení nemocenské během neschopenky od 1. 1. 2023

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská (od 15 do 30 dne) 2022 Nemocenská (od 15 do 30 dne) 2023 Zvýšení 2023
16 000 Kč 4 560 Kč 4 560 Kč 0 Kč
24 000 Kč 6 832 Kč 6 832 Kč 0 Kč
32 000 Kč 9 104 Kč 9 104 Kč 0 Kč
40 000 Kč 10 992 Kč 11 376 Kč +384 Kč
48 000 Kč 12 512 Kč 12 976 Kč +464 Kč
56 000 Kč 13 824 Kč 14 496 Kč +672 Kč
64 000 Kč 14 576 Kč 15 744 Kč +1 168 Kč
72 000 Kč 15 344 Kč 16 512 Kč +1 168 Kč
80 000 Kč 16 096 Kč 17 264 Kč +1 168 Kč
96 000 Kč 17 616 Kč 18 784 Kč +1 168 Kč
112 000 Kč 18 720 Kč 20 304 Kč +1 584 Kč

Kdo má nárok na nemocenskou – jaké jsou podmínky?

Na „placenou neschopenku“ mají nárok především zaměstnanci (účastníci nemocenského pojištění), nebo případně i OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění).

Zatímco zaměstnanci, mají zpravidla nárok na nemocenskou, již od prvního dne v zaměstnání, u OSVČ je podmínkou, aby si alespoň 3 měsíce, před začátkem neschopenky platili nemocenské pojištění.

Podnikatelé (OSVČ), také mají nárok na nemocenské dávky, až od 15 dne (prvních 14 dní neschopenky, jim nikdo nic neplatí).

Na nemocenské dávky, může být nárok i při práci na dohodu (DPP nebo DPČ).

 • U práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), vzniká účast na nemocenském pojištění (a tím i nárok na nemocenskou), při příjmu od 4000 Kč hrubého měsíčně (v roce 2022, to bylo od 3500 Kč, od 1. 1. 2023 se zvýšilo na 4000 Kč
 • U práce na dohodu o provedení práce (DPP), vzniká účast na nemocenském pojištění (a tím i nárok na „placenou neschopenku“), při příjmu nad 10 000 Kč hrubého měsíčně

Na „placenou neschopenku“, může být nárok i po skončení zaměstnání. Pouze ale v případě, že je neschopenka zahájena, ještě v průběhu pracovního poměru, nebo nejpozději do 7 dní, od výpovědi.

Po skončení zaměstnání, je ale nárok pouze na nemocenské dávky od 15 dne. Na náhradu mzdy, je nárok pouze po dobu zaměstnání. Pokud onemocníte až po skončení pracovního poměru (do 7 dní), tak vám prvních 14 dní nemocenskou nikdo neplatí.

Na nemocenské dávky, je nárok i ve zkušební době – není nutné mít nějakou „minimální odpracovanou dobu“. Nárok na „placenou neschopenku“, je hned od prvního dne v zaměstnání.

4 comments

 1. Dobrý den,
  pracovní poměr mi skončil 31,8,2022. Od 5.9. jsem na neschopence. Nemoc v ochranné době –
  do 7, dní. Mám nárok od zaměstnavatele na nemocenskou?

  Děkuji

  1. Na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), je nárok jen v době, kdy jste zaměstnancem (zaměstnavatel vám platí hodiny, zameškané z důvodu nemoci). Po skončení zaměstnání, už na náhradu mzdy nárok není. Můžete mít nárok až na nemocenské dávky (od 15 dne neschopenky).

 2. Dobrý den,
  zajímalo by mě i mé kolegyně, jestli je neschopenka vypočítána jen ze základu mzdy nebo I z osobního příplatků, který je součástí mzdy. A také potom i výpočet důchodu.
  Děkuji za odpověď.

 3. Dobrý den, jsem po několikátém kolapsu, na neschopence jsem byla přes tři týdny, 14 dní platí zaměstnavatel a další dny sociální správa, chci se zeptat zda mi nemocenská bude vyplacena na můj účet? Nebo složenkou na adresu trvalého pobytu? Já se včera odstěhovala a tudíž bych už neměla přístup do domu a poštovní schránky. Popřípadě co dělat, kam se případně mohu obrátit. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *