Kalkulačka: Kolik je náhrada mzdy za nemoc nebo karanténu při COVID?

Při podezření na nákazu koronavirem COVID, musíte aktuálně do izolace (karantény) na 14 dní. Na tuto dobu je vám vystavena neschopenka a máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Ta je 60% z hrubé mzdy. Od začátku března 2021 je k tomu nárok na příplatek až 370 Kč za jeden den (maximálně 5180 Kč).
Při podezření na nákazu koronavirem COVID, musíte aktuálně do izolace (karantény) na 14 dní. Na tuto dobu je vám vystavena neschopenka a máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Ta je 60% z hrubé mzdy. Od začátku března 2021 je k tomu nárok na příplatek až 370 Kč za jeden den (maximálně 5180 Kč).

Epidemie koronaviru COVID, která do ČR vstoupila už v roce 2020, ani zdaleka nekončí. Zatím to vypadá, že koronavirus zde s námi bude minimálně i v první polovině roku 2021 (a možná i déle). V následující kalkulačce si můžete spočítat, na co máte nárok, pokud musíte kvůli COVID do karantény nebo na neschopenku.

Kolik je za neschopenku při COVID v roce 2024

Během epidemie COVID (2020 – 2022), se několikrát měnily podmínky a pravidla pro neschopenky, pro karanténu, nebo i pro výpočet nemocenské.

V roce 2024, už ale pro neschopenku, nemocenskou nebo karanténu, platí jen běžné podmínky. I když se nakazíte koronavirem COVID, budete mít nárok jen na to, co při jakékoliv jiné nemoci.

Prvních 14 dní, platí neschopenku zaměstnavatel (je nárok na náhradu mzdy za nemoc). Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské.

Od 15 dne na neschopence, může být nárok na nemocenské dávky. Na placenou neschopenku (od 15 dne), mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ, živnostníci).

Kalkulačka náhrada mzdy za nemoc 2024 – kolik je za prvních 14 dní

Jaká jsou pravidla pro karanténu při COVID v roce 2021?

Pokud je podezření na nákazu koronavirem COVID a máte pozitivní výsledek testu, nebo pokud je vám nařízeno absolvovat test na COVID, z důvodu kontaktu s osobou nakaženou koronavirem, pak vás aktuálně čeká 14 denní karanténa (původně bylo jen 10 dní, od 1. března 2021 se karanténa a izolace prodloužila na minimálně 14 dní).

Těchto 14 dní povinné izolace (karantény), se počítá od data provedení odběru. Od té doby vám váš praktický lékař vystaví neschopenku (e-neschopenku).

Pokud po 14 dnech, nemáte alespoň 3 dny po sobě žádné příznaky, pak jste považováni za zdravé a nemusíte již na další test.

Pokud se ale u vás příznaky objeví, a máte je i v době ukončení 14 denní karantény, pak byste se měli obrátit na svého lékaře a je pravděpodobné, že bude karanténa prodloužena.

Kolik se platí za neschopenku při karanténě v roce 2021?

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik byste měli od zaměstnavatele dostat, během prvních 14 dní na neschopence.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ve středu 1. 12. 2021 schválil parlament zvýšení nemocenské při COVID neschopence (karanténě). Na zvýšenou nemocenskou při karanténě/izolaci (příplatek „izolačka“ – až 370 Kč za den), bude nárok i na konci roku 2021, až do konce února 2022 (do 28. 2. 2022).

Zaměstnanci budou mít nárok na vyšší nemocenskou, až po schválení nového zákona v Senátu (až začne zákon platit, nárok může být i zpětně od 1. 12. 2021). Pro OSVČ bude obnoven kompenzační bonus 500 Kč za den při karanténě.

Viz. Kalkulačka: Zvýšení nemocenské při COVID od prosince 2021 (a v roce 2022)

Aktualizace 28. 4. 2021

Prodloužení izolačky (zvýšené nemocenské při karanténě/izolaci), bylo schváleno až do konce června 2021 (do 30. 6. 2021, viz. zákon číslo 182/2021 Sb.)). Nárok na příspěvek k náhradě mzdy za nemoc – až 370 Kč za den při karanténě nebo izolaci, tak bude o dva měsíce déle.

Aktualizace 4. 3. 2021

Ve čtvrtek 4. března 2021, byl v Senátu definitivně schválen původní návrh na zvýšení nemocenské při karanténě kvůli koronaviru COVID.

Během 14 denní karantény by tak měl být nárok na příplatek „izolačka“ ve výši 370 Kč za jeden den:

  • po dobu 14 dní karantény nebo izolace, bude nárok na příplatek 370 Kč za jeden den (tj. maximálně na 5180 Kč – celkový součet příplatku a náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, by neměl překročit 90% průměrného výdělku)
  • nárok bude zpětně od 1. března 2021 (do 30. dubna 2021)
  • nárok budou mít i zaměstnance na dohodu (pokud jim vzniká účast na nemocenském pojištění)
  • OSVČ za karanténu dostávají kompenzační bonus 500 Kč za den

I při karanténě (neschopence) kvůli koronaviru, tak máte nárok jen na běžnou náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (a od 15 dne, pak případně i na běžné nemocenské dávky).

Náhrada mzdy za nemoc je ve výši 60% z redukovaného průměrného hodinového výdělku (z hrubé mzdy). Při hrubé mzdě do cca 36 000 Kč, je to 60% z 90% z hrubé mzdy (zjednodušeně). Tj. reálně asi 54% z hrubé mzdy.

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy za nemoc nebo karanténu během prvních 14 dní v roce 2021

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele (za prvních 14 dní), je rozhodující průměrný hodinový výdělek, za předchozí kalendářní čtvrtletí. Ve zjednodušené podobě, se dá náhrada mzdy spočítat i jen na základě průměrné hrubé mzdy (výsledný rozdíl, bude ve většině případů, jen zanedbatelný):

Kalkulačka nemocenská při karanténě 2021
Byla nařízena karanténa po 28.2.2021?
Průměrná hrubá hodinová mzda

Počet kalendářních dní v karanténě (*)

Počet zameškaných pracovních hodin (**)

Výpočet

(*) Minimální doba karantény při COVID je 14 dní.

(**) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny (neodpracované hodiny) a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Výpočet náhrady mzdy za nemoc nebo karanténu při COVID

Během prvních 14 dní na neschopence (tedy i po celou 14 denní karanténu při COVID), vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy.

Ta je, na rozdíl od nemocenských dávek od 15 dne, vyplácena jen za pracovní dny (resp. jen za skutečně zameškané/neodpracované hodiny).

Nemocenské dávky od 15 dne na neschopence jsou pak už vypláceny za všechny kalendářní dny, včetně víkendu (za sobotu i neděli) nebo i za státní svátek.

Během prvních 14 dní ale máte zaplaceny jen ty dny (hodiny), kdy jste měli být v práci podle vašeho rozpisu směn.

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc (během prvních 14 dní) je rozhodující průměrný hodinový výdělek. Ten se počítá na základě hrubé mzdy (platu) a odpracovaných hodin (včetně práce přes čas), za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Výsledkem je pak průměrný hodinový výdělek. Například u zaměstnance s konstantní hrubou mzdou 35 000 Kč a 160 hodin měsíčně, by to bylo 218,75 Kč za hodinu.

Tento průměrný hrubý hodinový výdělek se pak redukuje. Pro rok 2021 platí tyto redukční hranice:

  • Do 206,85 Kč se pro náhradu mzdy započítá 90%
  • Nad 206,85 Kč do 310,275 Kč se pro náhradu mzdy započítá 60%
  • Nad 310,275 Kč do 620,375 Kč se pro náhradu mzdy započítá 30%
  • Nad 620,375 Kč se nezapočítá nic

Výsledkem výpočtu je pak redukovaný hodinový výdělek. A vy z něj dostanete 60%. U hrubé mzdy 35 tisíc korun je to tedy cca 116 Kč za hodinu (tj. cca 928 Kč za den/8 hodin)

Nemocenská nebo karanténa během zkušební doby

Na náhradu mzdy za nemoc nebo karanténu, máte nárok i ve zkušební době. Ve výsledku máte nárok na nemocenskou, hned první den (po zahájení první pracovní směny) v novém zaměstnání.

Ve zkušební době, když v zaměstnání pracujete jen krátkou dobu, se ale pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, nedá použít průměrný výdělek. Pokud jste pro zaměstnavatele nepracovali alespoň 21 dní, pak se namísto průměrného výdělku používá pravděpodobný výdělek.

Pravděpodobný výdělek se dá stanovit na základě toho, kolik byste si vydělali, pokud byste pracovali dostatečně dlouhou dobu. A také na základě toho, jaká mzda (plat) je obvyklá pro danou pracovní pozici u vašeho zaměstnavatele.

Viz Zákoník práce, paragraf 355:

§ 355

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. 

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Na co má nárok při karanténě OSVČ?

Pokud musí do karantény kvůli COVID OSVČ, pak je na tom oproti zaměstnancům poměrně špatně. OSVČV sice mají možnost, platit si nemocenské pojištění (od 1. 1. 2021 je to minimálně 146 Kč měsíčně). Na základě nemocenského pojištění, jim ale vzniká nárok až na nemocenské dávky od 15 dne.

Za prvních 14 dní neschopenky, nemá OSVČ nárok na nemocenskou. OSVČ nemá žádného zaměstnavatele, který by mu platil náhradu mzdy (jako mají zaměstnanci) a na nemocenské dávky je nárok, až při delší neschopence (od 15 dne).

Na základě nového zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.), ale mají OSVČ nově nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za jeden den karantény (tj. 7000 Kč za 14 dní). Pouze ale v případě, že si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Nárok na náhradu mzdy za nemoc či karanténu u DPP a DPČ

Zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ), mají nárok na placenou neschopenku, jen pokud jim daná práce zakládá účast na nemocenském pojištění.

U dohody o provedení práce (DPP), je to jen v těch měsících, kdy je hrubý příjem vyšší než 10 000 Kč. Pak se z odměny za DPP odvádí zdravotní a sociální pojištění a vzniká účast i na nemocenském pojištění.

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), je to, jen pokud je sjednán příjem od 3500 Kč (hranice pro vznik nemocenského pojištění se od 1. 1. 2021 zvýšila, v roce 2020 to bylo jen 3000 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *