Kalkulačka: Výpočet nemocenské a náhrady mzdy 2024

Za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60% z hodinové mzdy (výpočet za poslední kalendářní čtvrtletí). Od 15 dne dočasné pracovní neschopnosti dostáváte nemocenské dávky ve výši 60% z hrubé mzdy. Nárok na placenou nemocenskou je maximálně 380 dní (pouze někdy o 350 dní déle).
Za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60% z hodinové mzdy (výpočet za poslední kalendářní čtvrtletí). Od 15 dne dočasné pracovní neschopnosti dostáváte nemocenské dávky ve výši 60% z hrubé mzdy. Nárok na placenou nemocenskou je maximálně 380 dní (pouze někdy o 350 dní déle).

Během dočasné pracovní neschopnosti, máte prvních 14 dní nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (netýká se OSVČ na neschopence). Od 15 dne pracovní neschopnosti vzniká nárok na nemocenské dávky. Na ty mají nárok i živnostníci.

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti. Nebo kolik budete dostávat, od 15 dne na neschopence v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské a náhrady mzdy od 1. 1. 2024

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Zvýšení nemocenské a změny od ledna 2024

Od 1. ledna 2024, začínají platit nové redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance (nebo i OSVČ), to může znamenat nárok na vyšší nemocenskou v roce 2024.

Základní podmínky, pro nárok na „placenou“ neschopenku, se ale v roce 2024 nijak nemění.

Výpočet náhrady mzdy během dočasné pracovní neschopnosti (prvních 14 dní)

Pokud onemocníte, nebo se vám stane nějaký úraz (nebo jste na neschopence z důvodu rizikového těhotenství), tak můžete mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele za prvních 14 dní:

 • Nemocenskou za prvních 14 dní platí zaměstnavatel
 • Za prvních 14 dní neschopenky nemá OSVČ nárok na nemocenské dávky
 • Na náhradu mzdy za prvních 14 dní není nárok po skončení zaměstnání
 • Výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dní se provádí z průměrné hodinové mzdy
 • Proplácí se skutečně neodpracované směny
 • Máte nárok na 60% z hodinové mzdy (z hodinového vyměřovacího základu)

Výpočet nemocenských dávek od 15 dne na neschopence

Pokud jste delší dobu nemocní (nebo na rizikovém těhotenství, nebo z jiného důvodu), pak máte od 15 dne na neschopence nárok na nemocenské dávky. Ty vyplácí ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) – i když z pohledu zaměstnance se nic nemění. Vše ohledně neschopenky a „lístku na peníze“ řeší se svým lékařem a zaměstnavatelem.

 • Na nemocenské dávky od 15 dne mají nárok i OSVČ (živnostníci)
 • Nemocenská se proplácí za každý kalendářní den
 • Za 15 – 30 den je to 60% (z hrubé mzdy, resp. denního vyměřovacího základu)
 • Za 31 – 60 den je to 66% (z hrubé mzdy, resp. denního vyměřovacího základu)
 • Od 61 dne dále je to 72% (z hrubé mzdy, resp. denního vyměřovacího základu)
 • Maximální délka nemocenské je 380 dní (v oprávněných případech je možnost prodloužení o dalších 350 dní)
 • Na nemocenské dávky je nárok i po skončení zaměstnání (neschopenka musí být zahájena do 7 dní od ukončení pracovního poměru

Z čeho se počítá nemocenská a náhrada mzdy?

Pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti, je rozhodující vaše hodinová mzda, v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Pro výpočet nemocenských dávek, od 15 dne dočasné pracovní neschopnosti, je rozhodující vaše hrubá mzda za posledních 12 měsíců (resp. rozhodují příjmy v posledním zaměstnání, pokud zde pracujete kratší dobu, tak se to spočítá i jinak).

Kdo platí nemocenskou po skončení zaměstnání?

Při ukončení pracovního poměru nezaniká nárok na placenou pracovní neschopnost:

 • Pokud je neschopenka zahájena ještě během pracovního poměru, po jeho skončení pokračuje dále, nárok na nemocenské dávky tím není nijak ovlivněn
 • Nárok na placenou neschopenku je i po skončení zaměstnání – pouze ale, pokud je začátek pracovní neschopnosti do 7 dní od skončení pracovního poměru
 • Během doby, kdy jste na neschopence, nemůžete dostat výpověď (je ale možné ukončit pracovní poměr dohodou)
 • Pokud jste na neschopence ve zkušební době, zaměstnavatel s vámi nesmí ukončit pracovní poměr během prvních 14 dní, pak už může (ve zkušební době nedostáváte výpověď, není zde ochrana)
 • Pokud onemocníte ve výpovědní lhůtě, pak se pod dobu dočasné pracovní neschopnosti výpovědní lhůta zastaví

Nárok na nemocenskou při práci na DPP nebo DPČ

Zatímco zaměstnanci v klasickém zaměstnání, mají téměř vždy nárok na nemocenské dávky, při práci na DPP (dohoda o provedení práce) nebo při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) tomu tak není.

Nárok na nemocenské dávky může vzniknout pouze v případě, že daná pracovní smlouva zakládá účast na nemocenském pojištění. To se netýká například práce na DPP s příjmem do 10 tisíc korun měsíčně. Nebo u práce na DPČ, je to při příjmu od 4000 Kč.

Vycházky a kontrola během dočasné pracovní neschopnosti

Pokud jste na neschopence, tak máte povinnost dodržovat určité podmínky. Mezi ně patří i to, že mimo dobu, kdy máte povoleny vycházky, se musíte zdržovat doma.

Vycházky vám povoluje lékař. Může vám je napsat nebo také nemusí. Na vycházky nevzniká nárok automaticky.

Maximální doba vycházek je 6 hodin za den. A to v době od 7:00 do 19:00 – viz příslušný zákon: Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 56:

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.

Mimo dobu povolených vycházek se musíte zdržovat doma. Během prvních 14 dní k vám domů může přijít kontrola od zaměstnavatele. Během celé doby dočasné pracovní neschopnosti může kontroly provádět ČSSZ.

3 comments

 1. Dobrý den zajímalo by mě kdy část vyplácí oscr za měsíc květen je 6.8. a stále nemame peníze na účtu ze zaměstnání odešli podklady 9. 6.

 2. Dobrý den, mám dotaz. V květnu jsem si zlomila kotník. Na nemocenské jsem byla pod oddělením ortopedie. Po 14 dnech mi byla zjištěna trombóza. Po 3 měsících jsem byla předána na neschopenku pod moji obvodní lékařku. Nyní mám vyléčenou trombózu ale podezření na neuropatii. Na vyšetření jdu až v březnu ale moje obvodní lékařka mě chce od 1.2. uchopnit ještě před vyšetřením neurologa. Tento její přístup se mi nelíbí protože nám stále bolesti v noze a do práce se necítím. Je obvodní lékařka nějak limitovaná délkou mojí neschopnosti?, Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *