Kolik je minimální zdravotní pojištění v roce 2023?

Od začátku roku se zvyšují minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Od 1. 1. 2023 je minimální zdravotní pojištění pro podnikatele ve výši 2722 Kč. Od ledna 2023, se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro samoplátce (OBZP) na 2336 Kč.
Od začátku roku se zvyšují minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Od 1. 1. 2023 je minimální zdravotní pojištění pro podnikatele ve výši 2722 Kč. Od ledna 2023, se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro samoplátce (OBZP) na 2336 Kč.

Podnikatelé (OSVČ) nebo i někteří z těch, kdo pracují na dohodu (DPP nebo DPČ), mají povinnost platit si sami zdravotní pojištění. Minimální zdravotní pojištění si pak musí sami platit i ti, kdo nejsou zaměstnaní a zdravotní pojištění za ně neplatí ani stát (důchodci, studenti, lidé na mateřské nebo rodičovské, apod.).

Naopak většina zaměstnanců, nemusí placení zdravotního pojištění vůbec řešit. Zdravotní pojištění (a další povinné odvody), za ně automaticky provádí zaměstnavatel.

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), dochází k pravidelnému zvýšení minimálních plateb zdravotního pojištění. Zvýšení se týká jak podnikatelů (OSVČ), tak i těch kdo si platí zdravotní pojištění sami, protože jsou OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).

Kolik je minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023?

Podobně, jako v podstatě každý rok, i od 1. 1. 2023, se zvyšují minimální zálohy na zdravotní pojištění pro podnikatele (OSVČ, živnostníky). Ke zvýšení dochází kvůli růstu průměrné mzdy v ČR.

Většina podnikatelů má povinnost platit alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění (výjimkou jsou například ti, kdo podnikají první rok a mají podnikání jako vedlejší činnost – zdravotní pojištění za ně platí zaměstnavatel nebo stát).

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro živnostníky od 1. 1. 2023

Minimální záloha na zdravotní pojištění je určena jako 13,5% z 50% průměrné mzdy v ČR za předchozí rok. Od 1. 1. 2023 se minimální záloha na zdravotní pojištění zvyšuje o 95 Kč:

  • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023 = 2722 Kč

Na rozdíl od sociálního pojištění, kde se minimální záloha zvyšuje až od poloviny roku (až po podání daňového přiznání, resp. přehledu o příjmech), minimální záloha na zdravotní pojištění, se zvyšuje hned od začátku roku.

Zvýšená záloha (nově 2722 Kč) musí být uhrazena již za leden 2023 – tj. nejpozději do 8. 2. 2023 (zdravotní pojištění musí být zaplaceno vždy nejpozději do 8 dne následujícího měsíce, jinak vzniká dluh a připočítává se penále).

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023

2022 2023
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 627 Kč 2 722 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*) neplatí se (*)

(*) OSVČ, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost, nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění v prvním roce podnikání, v následujících letech pak mohou mít povinnost platit zálohy, vypočítané na základě jejich příjmů

Kdo musí platit minimální zálohy na zdravotní pojištění?

Zvýšení záloh se týká především těch, kdo mají podnikání jako hlavní činnost. Všichni podnikatelé, pro které je podnikání hlavní činností, musí ihned po zahájení podnikání, platit alespoň minimální zálohu svojí zdravotní pojišťovně. Na základě příjmů, pak mohou mít povinnost platit i vyšší zálohy (vždy alespoň dané minimum).

Ti, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost (tj. zdravotní pojištění za ně platí zaměstnavatel nebo stát – týká se například důchodců, studentů nebo žen na mateřské/rodičovské), nemusí v prvním roce platit zálohy na zdravotní pojištění vůbec. V dalších letech záleží na tom, kolik jsou jejich příjmy.

Kolik je minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2023?

Kromě podnikatelů (OSVČ), mohou mít povinnost platit si zdravotní pojištění i další osoby. Týká se to například těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ (kde mají nízký příjem).

Nebo i nezaměstnaných, kteří nejsou vedeni na Úřadu práce (za nezaměstnané na ÚP, platí podporu stát). Nebo se to může týkat i některých dlouhodobě nemocných, či dalších osob.

Tzv. OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), mají povinnost platit si zdravotní pojištění sami. Pokud by si zdravotní pojištění neplatili, pak by jim u jejich zdravotní pojišťovny vznikal dluh (a připočítávaly by se i úroky/penále).

I minimální platba zdravotního pojištění, se od začátku roku (od 1. 1. 2023) zvyšuje (stejně jako u OSVČ). Nově je to 2336 Kč měsíčně.

Zatímco minimální záloha ZP pro OSVČ, se odvíjí od průměrné mzdy, minimální platba ZP pro OBZP se odvíjí od minimální mzdy. Minimální zdravotní pojištění, je určeno jako 13,5% z minimální mzdy.

Zvýšení minimálního zdravotní pojištění při OBZP od 1. 1. 2023

Minimální mzda se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 17 300 Kč (zvýšení o 1100 Kč, v roce 2022 to bylo 16 200 Kč). Minimální zdravotní pojištění, se tak zvyšuje o 149 Kč na 2336 Kč.

2022 2023
Minimální mzda 16 200 Kč 17 300 Kč
Minimální zdravotní pojištění OBZP 2 187 Kč 2 336 Kč

Zvýšenou platbu minimálního zdravotní pojištění, je nutné zaplatit již za leden 2023 – tedy nejpozději do 8. února 2023 (zdravotní pojištění musí být zaplaceno vždy nejpozději do 8 dne následujícího měsíce, jinak vzniká dluh a připočítává se penále).

Kdo si musí sám platit minimální zdravotní pojištění?

Povinnost platit si toto minimální zdravotní pojištění se týká například těch, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Pokud daná osoba, nemá současně i jiné zaměstnání (kde by ZP platil stát), nebo pokud nespadá do kategorie pojištěnců, za které platí ZP stát (studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na mateřské/rodičovské, apod.), pak si musí platit zdravotní pojištění, alespoň v minimální částce.

Povinnost placení minimální pojištění, se může týkat i nezaměstnaných, pokud nejsou evidování na Úřadu práce. Zdravotní pojištění, si musí sami platit například i někteří studenti (nad 26 roků, pokud nestudují v doktorském studiu).

Kdo nemusí sám platit zdravotní pojištění

Za většinu zaměstnanců platí ZP zaměstnavatel. Za řadu lidí, pak platí pojištění stát (stát platí v roce 2023 za každého „státního“ pojištěnce částku 1900 Kč.

Stát platí zdravotní pojištění za důchodce, za děti (u studentů až do 26 roků), za nezaměstnané na úřadu práce, za nemocné na neschopence (pokud mají nárok na nemocenské dávky. Dále i za osoby na mateřské/rodičovské (resp. při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku), atd.

One comment

  1. Dobrý den, počítá se snížené zdravotní pojištění na dvě děti do 15 let do důchodu – OSVČ -hlavní činnost.
    Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *