Minimální zálohy sociální a zdravotní pojištění OSVČ (hlavní i vedlejší) v roce 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšují minimální platby na sociální, zdravotní nebo nemocenské pojištění. Změny se týkají OSVČ hlavních i těch vedlejších. Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), nebo limit pro účast na nemocenském pojištění.
Od 1. 1. 2021 se zvyšují minimální platby na sociální, zdravotní nebo nemocenské pojištění. Změny se týkají OSVČ hlavních i těch vedlejších. Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), nebo limit pro účast na nemocenském pojištění.

Od začátku roku, obvykle dochází ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění (nebo i nemocenské pojištění), které si musí povinně platit všichni podnikatelé. Nejinak je tomu od začátku doku 2021.

Minimální sociální a zdravotní pojištění v roce 2023

V roce 2023, se zvyšuje sociální pojištění (2944 Kč), zdravotní pojištění (2722 Kč) i nemocenské pojištění (168 Kč).

Aktuální minimální zálohy pro OSVČ pro rok 2023, najdete zde

Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení minimálních plateb. Týká se to jak OSVČ hlavních, tak i těch kdo mají podnikání jen jako vedlejší činnost.

V následujících přehledech se můžete podívat, kolik jsou minimální platby na sociální nebo zdravotní pojištění (nebo i na nemocenské pojištění) v roce 2021.

Minimální zdravotní pojištění v roce 2021

Po výpočet minimální zdravotní pojištění jsou rozhodující dva údaje:

  • Minimální mzda – z ní se odvíjí minimální zdravotní pojištění pro OBZP = v roce 2021 je to 15 200 Kč
  • Průměrná mzda – z ní se vypočítají minimální zálohy pro OSVČ (hlavní i vedlejší) = pro rok 2021 je to 35 441 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2021

Minimální zdravotní pojištění musí zaplatit všichni OSVČ (s výjimkou OSVČ vedlejších, za které platí zdravotní pojištění stát nebo zaměstnavatel).

Konkrétní výše zálohy na zdravotní pojištění, se odvíjí od naposledy podaného přehledu o příjmech. Pokud jste ho zatím nepodávali, nebo máte nižší příjmy z podnikání, pak platíte alespoň toto minimum.

OSVČ, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost, tyto minimální platy platit nemusí – za předpokladu, že za ně zdravotní pojištění platí někdo jiný – například zaměstnavatel nebo stát (důchodci, studenti, soby na mateřské nebo rodičovské, lidé na neschopence apod.).

Zdravotní pojištění pro OSVČ 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 17 417,50 Kč 17 720,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 352 Kč 2 393 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2021

Pokud si neplatíte zdravotní pojištění sami (jako OSVČ) nebo ho za vás neplatí zaměstnavatel či stát (studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na mateřské nebo rodičovské, osoby pečující o dítě, lidé na neschopence atd.)., pak máte povinnost platit alespoň minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP, je něco jiného než minimální zdravotní pojištění u OSVČ. Pro osoby bez zdanitelných příjmů, se minimální pojištění vypočítá jako 13,5% z minimální mzdy (v roce 2021 je to 13,5% z 15 200 Kč).

Zdravotní pojištění pro OBZP 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 1971 Kč 2 052 Kč

Zdravotní pojištění u práce na DPP nebo DPČ

Pokud pracujete na DPP a máte příjem nad 10 000 Kč, pak se vám z výdělku strhne zdravotní pojištění (4,5%). Pokud za vás neplatí zdravotní pojištění stát nebo jiný zaměstnavatel, pak se vám může dopočítat i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

To v případě, že by součet toho, co zaplatíte vy (4,5% z hrubého výdělku) a toho co zaplatí zaměstnavatel (9% z hrubého výdělku), byl nižší než minimální zdravotní pojištění (2 052 Kč v roce 2021).

Pokud budete pracovat na DPČ a budete mít příjem od 3500 Kč (v roce 2020 to bylo „jen“ 3000 Kč), tak se vám také strhává zdravotní pojištění. A opět může být povinnost zaplatit doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Minimální sociální pojištění OSVČ v roce 2021

Minimální měsíční platba na sociální pojištění, se týká jen OSVČ. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) nemají povinnost platit nějaké minimální sociální pojištění.

Minimální záloha na sociální pojištění, se u OSVČ hlavních zvyšuje o 44 Kč. U OSVČ vedlejších se minimální záloha zvyšuje o 18 Kč:

Sociální pojištění pro OSVČ 2020 2021
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 672 080 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 104 508 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 41 808 Kč 42 540 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 709 Kč 8 861 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 484 Kč 3 545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 544 Kč 2 588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 018 Kč 1 036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 83 604 Kč 85 059 Kč

Nemocenské pojištění pro OSVČ 2021

Zatímco placení sociální a zdravotního pojištění, je pro OSVČ ve většině případů povinné, placení nemocenského pojištění, je pro živnostníky dobrovolné. Kdo chce, platit si může, kdo nechce, ten platit nemusí.

Nemocenské pojištění si mohou platit jak OSVČ hlavní, tak i vedlejší. Od začátku roku se minimální nemocenské pojištění zvyšuje na 147 Kč měsíčně.

Pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění, může pak mít nárok na nemocenské dávky (placenou neschopenku od 15 dne) nebo třeba na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou).

Nemocenské pojištění 2020 2021
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6 000 Kč 7 000 Kč
Minimální nemocenské 126 Kč 147 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3 000 Kč 3 500 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *