Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024

Od 1. ledna 2024, se zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2024 mělo být 3 852 Kč. Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2024 mělo být 2 968 Kč. Nemocenské pojištění pro OSVČ se nemění a zůstává minimální částka 168 Kč.
Od 1. ledna 2024, se zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2024 mělo být 3 852 Kč. Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2024 mělo být 2 968 Kč. Nemocenské pojištění pro OSVČ se nemění a zůstává minimální částka 168 Kč.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, se zvyšují téměř pravidelně každý rok. Další zvýšení nás tedy čeká hned od začátku roku 2024. Od ledna se zvyšuje jak sociální, tak i zdravotní pojištění. Mění se i řada dalších údajů, které jsou důležité pro podnikatele (OSVČ, živnostníky).

V roce 2024, bude zvýšení sociálního pojištění opravdu velké. Může za to vláda, která chce, aby podnikatelé více odváděli na důchodové pojištění. Výrazně se zvýší minimální zálohy, i vyměřovací základ. Zvýší se i paušální daň.

Záloha na sociální pojištění pro OSVČ, by se tak od 1. 1. 2024 mohla zvýšit o 908 Kč. Stejně tak by se v roce 2024, měla zvýšit záloha na zdravotní pojištění o 246 Kč. Nemocenské pojištění pro OSVČ by se měnit nemělo, zůstane ve výši 168 Kč měsíčně.

Takže všichni OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost (bez ohledu na výši příjmů), budou muset od ledna 2024, zaplatit o cca 1154 Kč navíc (sociální a zdravotní bude minimálně 6 820 Kč, včetně nemocenského to bude 6 988 Kč).

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024

Od ledna 2024, by se měly zálohy pro OSVČ (hlavní) zvýšit takto:

 • Minimální sociální pojištění 2024 = 3 852 Kč
 • Minimální zdravotní pojištění 2024 = 2 968 Kč
 • Minimální nemocenské pojištění 2024 = 168 Kč

Zvýšení zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024

Minimální vyměřovací základ, pro OSVČ hlavní by se tak měl v roce zvýšit na částku 158 292 Kč (v roce 2023 to bylo 120 972 Kč). Tím se pak adekvátně zvýší záloha na sociální pojištění:

Sociální pojištění OSVČ hlavní od 1. 1. 2024:

 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2023 = 2 944 Kč
 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2024 = 3 852 Kč

Sociální pojištění OSVČ vedlejší od 1. 1. 2024

 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ vedlejší v roce 2023 = 1 178 Kč
 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ vedlejší v roce 2024 = 1 413 Kč

Sociální pojištění v roce 2024

V následující tabulce, je přehled všech podstatných údajů k sociálnímu pojištění OSVČ, které by měly platit od 1. 1. 2024:

Sociální pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Zvýšení
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč +174 864 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 120 972 Kč 158 292 Kč +37 320 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 48 396 Kč 58 044 Kč +9 648 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 10 081 Kč 13 191 Kč +3 110 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 4 033 Kč 4 837 Kč +804 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč
Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 96 777 Kč 105 521 Kč +8 744 Kč

Rozhodná částka pro placení sociálního pojištění v roce 2024

V roce 2024 se současně zvyšuje i tzv. „rozhodná“ částka. Ta rozhoduje o tom, zda si OSVČ (vedlejší), musí platit důchodové pojištění (sociální).

Zatímco OSVČ hlavní, musí platit zálohy na sociální pojištění vždy, u těch vedlejších je rozhodující, zda byl jejich příjem vyšší než rozhodná částka:

 • Rozhodná částka v roce 2023 = 96 777 Kč
 • Rozhodná částka v roce 2024 = 105 521 Kč

Pokud tedy vaše příjmy (z vedlejší samostatně výdělečné činnosti) nepřekročí 105 521Kč, pak nemusíte platit důchodové (sociální) pojištění. A v roce 2024 nemusíte ani platit zálohy na sociální pojištění.

Zvýšení zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Společně se zvýšením záloh na sociální pojištění, se od ledna 2024, budou měnit i minimální zálohy na zdravotní pojištění. I zde se vychází ze stejného minimálního vyměřovacího základu, jaký platí pro sociální pojištění.

Od 1. 1. 2024, by se tak minimální záloha na zdravotní pojištění, pro OSVČ hlavní měla zvýšit o 246 Kč na 2 968 Kč.

Zdravotní pojištění OSVČ hlavní od 1. 1. 2024:

 • Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2023 = 2 722 Kč
 • Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2024 = 2 968 Kč

OSVČ hlavní si musí platit alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění. OSVČ vedlejší, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost k zaměstnání, nebo třeba k mateřské/rodičovské či k důchodu, zálohy na zdravotní pojištění zpravidla platit nemusí (pojištění za ně zaplatí zaměstnavatel či stát).

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů)

Zdravotní pojištění si musí platit nejenom podnikatelé (živnostníci/OSVČ). Pokud za vás zdravotní pojištění neplatí zaměstnavatel nebo stát (za děti, studenty, nezaměstnané, důchodce, osoby na mateřské/rodičovské, osoby v pracovní neschopnosti, … , atd.), tak máte povinnost zaplatit si zdravotní pojištění sami.

Pokud spadáte mezi osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) – tj. nepracujete v zaměstnání a nepodnikáte, nebo pracujete na dohodu a máte nízký příjem (u DPP do 10 000 Kč měsíčně, u DPČ do 4000 Kč), pak si musíte sami zaplatit minimální zdravotní pojištění.V roce 2023 to byla částka 2336 Kč.

Od začátku roku 2024 se bude zvyšovat minimální mzda. Vzhledem k tomu, že minimální zdravotní pojištění pro OBZP, se vypočítá jako 13,5% z minimální mzdy, tak se od 1. 1. 2024, zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro OBZP.

Nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2024

Zatímco zálohy na sociální a zdravotní pojištění, jsou pro OSVČ povinné, placení nemocenského pojištění je dobrovolné.

Pokud si OSVČ platí zálohy na nemocenské pojištění, pak může mít nárok i na některé nemocenské dávky (nemocenská během pracovní neschopnosti, nebo peněžitá pomoc v mateřství před a po narození dítěte).

Nemocenské pojištění se nezvyšuje pravidelně každý rok (jako sociální a zdravotní). K poslednímu zvýšení došlo v roce 2023. Od 1. 1. 2023, se zvýšil minimální vyměřovací základ na 8000 Kč. Díky tomu se zvýšila i minimální platba nemocenského pojištění na 168 Kč.

K další změně, s největší pravděpodobností dojde zase až od začátku roku 2025. V roce 2024 zůstává minimální nemocenské pojištění stejné = 168 Kč měsíčně (nemocenské pojištění je 2,1% z vyměřovacího základu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *