Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2022

Od 1. ledna 2022, se zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2022 mělo být 2 841 Kč. Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2022 mělo být 2 430 Kč. Nemocenské pojištění pro OSVČ se zatím nemění a minimální částka je 147 Kč.
Od 1. ledna 2022, se zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2022 mělo být 2 841 Kč. Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, by v roce 2022 mělo být 2 430 Kč. Nemocenské pojištění pro OSVČ se zatím nemění a minimální částka je 147 Kč.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, se zvyšují téměř pravidelně každý rok. Zatímco ale v předchozích letech, rostly zálohy pozvolně, od začátku roku 2022, se čeká poměrně razantní zvýšení.

Záloha na sociální pojištění pro OSVČ, by se tak od 1. 1. 2022 mohla zvýšit o cca 253 Kč. Stejně tak by se v roce 2022, měla zvýšit záloha na zdravotní pojištění o 234 Kč.

Takže všichni OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost (bez ohledu na výši příjmů), budou muset od ledna 2022, zaplatit o cca 500 Kč navíc (tj. cca o 10% více, než v předchozím roce).

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2022

Od ledna 2022, by se měly zálohy pro OSVČ (hlavní) zvýšit takto:

 • Minimální sociální pojištění 2022 = 2 841 Kč
 • Minimální zdravotní pojištění 2022 = 2 627 Kč
 • Minimální nemocenské pojištění 2022 = 147 Kč

Zvýšení zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2022

V září 2021, předložila vláda návrh nařízení, kterým se od 1.1.202 zvyšuje všeobecný vyměřovací základ (který je pak rozhodující, pro stanovení záloh na sociální pojištění).

Minimální vyměřovací základ, pro OSVČ hlavní by se tak měl v roce 2022 zvýšit na částku 116 736 Kč (v roce 2021 to bylo 106 332 Kč). Tím se pak adekvátně zvýší záloha na sociální pojištění:

Sociální pojištění OSVČ hlavní od 1. 1. 2022:

 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2021 = 2 588 Kč
 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2022 = 2 841 Kč

Sociální pojištění OSVČ vedlejší od 1. 1. 2022

 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ vedlejší v roce 2021 = 1 036 Kč
 • Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ vedlejší v roce 2021 = 1 137 Kč

Sociální pojištění v roce 2022

V následující tabulce, je přehled všech podstatných údajů k sociálnímu pojištění OSVČ, které by měly platit od 1. 1. 2022:

Rok 2021 2022
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 701 168 Kč 1 867 728 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 106 332 Kč 116 736 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 42 540 Kč 46 704 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 861 Kč 9 728 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 545 Kč 3 892 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 588 Kč 2 841 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 036 Kč 1 137 Kč
Rozhodná částka pro VČ 85 059 Kč 93 387 Kč

Rozhodná částka pro placení sociálního pojištění v roce 2022

V roce 2022 se současně zvyšuje i tzv. „rozhodná“ částka. Ta rozhoduje o tom, zda si OSVČ (vedlejší), musí platit důchodové pojištění (sociální).

Zatímco OSVČ hlavní, musí platit zálohy na sociální pojištění vždy, u těch vedlejších je rozhodující, zda byl jejich příjem vyšší než rozhodná částka:

 • Rozhodná částka v roce 2021 = 85 058 Kč
 • Rozhodná částka v roce 2022 = 93 387 Kč

Pokud tedy vaše příjmy (z vedlejší samostatně výdělečné činnosti) za rok 2021, nepřekročí 93 387 Kč, pak nemusíte platit důchodové (sociální) pojištění. A v roce 2022 nemusíte ani platit zálohy na sociální pojištění.

Zvýšení zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Společně se zvýšením záloh na sociální pojištění, se od ledna 2022, budou měnit i minimální zálohy na zdravotní pojištění. I zde se vychází ze stejného minimálního vyměřovacího základu, jaký platí pro sociální pojištění.

Od 1. 1. 2022, by se tak minimální záloha na zdravotní pojištění, pro OSVČ hlavní měla zvýšit o 234 Kč na 2627 Kč.

Zdravotní pojištění OSVČ hlavní od 1. 1. 2022:

 • Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2021 = 2 393 Kč
 • Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní v roce 2021 = 2 627 Kč

OSVČ hlavní si musí platit alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění. OSVČ vedlejší, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost k zaměstnání, nebo třeba k mateřské/rodičovské či k důchodu, zálohy na zdravotní pojištění zpravidla platit nemusí (pojištění za ně zaplatí zaměstnavatel či stát).

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů)

Zdravotní pojištění si musí platit nejenom podnikatelé (živnostníci/OSVČ). Pokud za vás zdravotní pojištění neplatí zaměstnavatel nebo stát (za děti, studenty, nezaměstnané, důchodce, osoby na mateřské/rodičovské, osoby v pracovní neschopnosti, … , atd.), tak máte povinnost zaplatit si zdravotní pojištění sami.

Pokud spadáte mezi osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) – tj. nepracujete v zaměstnání a nepodnikáte, nebo pracujete na dohodu a máte nízký příjem (u DPP do 10 000 Kč měsíčně, u DPČ do 3500 Kč), pak si musíte sami zaplatit minimální zdravotní pojištění.

V roce 2021 to byla částka 2052 Kč. Od začátku roku 2022 se ale zvyšuje minimální mzda o 1000 Kč na 16 200 Kč. Vzhledem k tomu, že minimální zdravotní pojištění pro OBZP, se vypočítá jako 13,5% z minimální mzdy, tak se od 1. 1. 2022, zvyšuje i minimální zdravotní pojištění:

 • Minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2022 = 2 187 Kč
 • Jedná se o zvýšení o 135 Kč

Nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2022

Zatímco zálohy na sociální a zdravotní pojištění, jsou pro OSVČ povinné, placení nemocenského pojištění je dobrovolné.

Pokud si OSVČ platí zálohy na nemocenské pojištění, pak může mít nárok i na některé nemocenské dávky (nemocenská během pracovní neschopnosti, nebo peněžitá pomoc v mateřství před a po narození dítěte).

Nemocenské pojištění se nezvyšuje pravidelně každý rok (jako sociální a zdravotní). Naposledy se měnilo od 1. 1. 2021. Minimální nemocenské pojištění se v roce 2021 zvýšilo na 147 Kč.

Zatím to vypadá, že minimální nemocenské pojištění, by se v roce 2022 nemělo zvyšovat. V roce 2022 by tak minimální nemocenské pojištění pro OSVČ (hlavní i vedlejší) mělo být 147 Kč měsíčně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *