Kalkulačka OČR – výpočet ošetřovného 2020

Ošetřovné (OČR) je za běžných podmínek ve výši 60% z hrubé mzdy (resp. redukovaného vyměřovacího základu). Během epidemie koronavirus se ošetřovné zvýšilo na 80% (od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020). Nárok na OČR je i po otevření školy nebo školky. Na ošetřovné mají nárok i živnostníci (OSVČ).
Ošetřovné (OČR) je za běžných podmínek ve výši 60% z hrubé mzdy (resp. redukovaného vyměřovacího základu). Během epidemie koronavirus se ošetřovné zvýšilo na 80% (od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020). Nárok na OČR je i po otevření školy nebo školky. Na ošetřovné mají nárok i živnostníci (OSVČ).

OČR – ošetřování člena rodiny (neboli ošetřovné), je dávka spadající pod nemocenské dávky. Pokud vám onemocní dítě, nebo jiný člen rodiny, pak máte jako zaměstnanec nárok na placenou „neschopenku“.

V roce 2020 se u ošetřovného dočasně změnily podmínky v souvislosti s epidemií koronavirus:

Ošetřovné se zvýšilo na 80% a platí odlišné podmínky, pro nárok na OČR. Změny platí až do 30.6.2020

V této kalkulačce si můžete spočítat zvýšené ošetřovné, nebo zde najdete souhrnné informace, o tom kdo má nárok na OČR

Kalkulačka OČR – zvýšené ošetřovné 80% během epidemie koronavirus

V této kalkulačce si můžete spočítat OČR podle běžných podmínek, nebo i během epidemie koronavirus 2020:

 • Běžné ošetřovné = 60% (od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020)
 • Zvýšené ošetřovné = 80% (od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020)

Pro výpočet výše OČR zadávejte svoji průměrnou hrubou mzdu:

Kalkulačka ošetřovné 2020 - zvýšení na 80%
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní epidemie, během kterých jste se starali o dítě do 13 roků
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za poslednáích 12 měsíců)
Výpočet

Ošetřovné pro OSVČ během epidemie koronavirus 2020

V roce 2020 získali nárok na ošetřovné i OSVČ. Za běžných podmínek nemá živnostník (OSVČ) na OČR nárok. Na ošetřovné mají za běžných podmínek nárok pouze zaměstnanci. Během epidemie koronavirus 2020, ale vláda schválila zvláštní dotaci s názvem „Ošetřovné“, která je určena pro OSVČ.

Za březen 2020 tak měli OSVČ nárok na částku 424 Kč za jeden kalendářní den, od dubna se ošetřovné pro živnostníky zvýšilo na 500 Kč na den. Podmínky pro nárok jsou obdobné, jako u OČR pro zaměstnance.

Kdo má nárok na ošetřovné – OČR

Za běžných podmínek mají na OČR nárok pouze zaměstnanci, kteří pracují v zaměstnání, kde za ně zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění:

 • netýká se to například práce na DPP s příjmem nižším než 10 tisíc Kč měsíčně,
 • v některých případech se to netýká ani práce na DPP (pokud je sjednán rozhodný příjem nižší než 3000 Kč měsíčně)

Na OČR je běžně nárok:

 • Pokud se musíte starat o dítě nemocné dítě do 10 roků
 • Pokud se musíte starat o zdravé dítě do 10 roků, protože je zavřená škola/školka, nebo je nemocný ten, kdo o toto dítě běžně pečuje
 • Pokud se musíte strat o jiného člena domácnosti, který je starší než 10 roků, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči dospělé osoby

Doba, po kterou se normálně vyplácí OČR:

Kdo má nárok na OČR během epidemie koronavirus 2020

V souvislosti s epidemií koronavirus, došlo k podstatné změně podmínek pro nárok na OČR:

 • Nárok je i na zdravé dítě do 13 roků, pokud je doma kvůli zavřené škole/školce
 • Nárok je i na starší dítě (jinou osobu) starší než 13 roků, pokud je zdravotně hendikepované (alespoň I. stupeň závislosti) a je doma kvůli zavřené škole/školce/jinému zařízení poskytující sociální péči
 • Nárok je od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020, tj. cca 3,5 měsíce

Kolik je OČR (ošetřovné) v roce 2020 a z čeho se počítá

Během epidemie se ošetřovné zvýšilo na 80%. Za březen byl nárok na OČR ve výši 60%, od začátku dubna 2020 je nárok na zvýšené ošetřovné ve výši 80%.

Pro OSVČ je ošetřovné 424 Kč za březen 2020, od dubna je to 500 Kč za jeden kalendářní den.

Výpočet výše ošetřovného se provádí z hrubé mzdy. Z té se nejprve spočítá redukovaný vyměřovací základ, což je u příjmu do 35 tisíc korun cca 90% hrubé mzdy. Výpočet se provádí z posledních 12 měsíců v daném zaměstnání.

Ošetřovné je ve výši 80% z redukovaného vyměřovacího základu (nebo 60%). Nárok je za každý kalendářní den, kdy neste v zaměstnání. Tj. včetně víkendů nebo státních svátků.

Za normálních podmínek je nutné OČR čerpat v kuse (max. 9 nebo 16 dní). Během epidemie je ale možnost část dní v měsíci pracovat a část dní čerpat ošetřovné. Na konci měsíce se vyplní výkaz péče o dítě, kde se uvedou konkrétní dny, za které je žádáno ošetřovné.

Výpočet ošetřovného po zvýšení na 80%

V následující tabulce se můžete podívat, kolik je ošetřovné při výpočtu 60% a 80%. V posledním sloupci je uvedeno, kolik % představuje ošetřovné z hurbé mzdy. Ošetřovné se počítá zredukovaného vyměřovacího základu. To je cca 90% hrubé mzdy. S vyšší mzdou se to, z čeho se počítá ošetřovné, snižuje.

Pro výpočet je použitá částka vypočítaná za 30 kalendářních dní (v měsíci, který má 31 kalendářních dní to bude vyšší částka)

Tabulka příklad výpočtu ošetřovného během epidemie:

Hrubá mzda Ošetřovné 60% Ošetřovné 80% % z hrubé mzdy
15 000 Kč 8 010 Kč 10 680 Kč 71,2%
20 000 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč 71,1%
25 000 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč 71,0%
30 000 Kč 15 990 Kč 21 330 Kč 71,1%
35 000 Kč 18 660 Kč 24 870 Kč 71,1%
40 000 Kč 20 490 Kč 27 330 Kč 68,3%
45 000 Kč 22 290 Kč 29 700 Kč 66,0%
50 000 Kč 24 030 Kč 32 040 Kč 64,1%

Nárok na ošetřovné i v době, kdy jsou otevřené školy a školky

V průběhu května dochází k otevírání škol a školek (1 stupeň základních škol od 25.52020). Na ošetřovné je ale nárok i v době, kdy jsou již školy a školky otevřené, a dítě by tak nemuselo být doma.

Do konce školního roku 2019/2020 (tj. maximálně do 30. 6. 2020), je školní docházka nepovinná a je zachován nárok na ošetřovné.

Aby byl nárok na ošetřovné i v květnu a červnu, když jsou otevřené školy, musí rodiče uvést důvod, proč dítě nechodí do školky:

 • Docházka do školy by znamenala zvýšené zdravotní riziko pro dítě
 • Docházka do školy by znamenal zvýšené zdravotní riziko pro jinou osobu, se kterou dítě sdílí společnou domácnost
 • Kapacitní důvody – v některých školách nemohli od 25. 5. 2020 přijmout všechny žáky
 • Provozní důvody – v některých školách je od 25. 5. 2020 škola otevřená jen dopoledne nebo odpoledne, takže by se o dítě neměl kdo postarat v další části dne
 • Jiné důvody – např. v souvislosti s omezeními, které jsou nutné s ohledem na dodržování hygienických pravidel (např. nošení roušek u autistických dětí apod.)

Kdy chodí ošetřovné na účet?

Ošetřovné by mělo být za standardních podmínek vyplaceno na účet žadatele do 30 dní od podání žádosti. Tím, že ošetřovné není za běžných podmínek dávka, která by se vyplácela pravidelně každý měsíc, tak nemá stanovený pevný výplatní termín.

Během epidemie byla sice vyplácena několikrát po sobě, ale vzhledem k vysokému počtu žádostí (normálně jich bývá jen zlomek), a vzhledem k velkému počtu chyb, chodí/chodilo ošetřovné často se zpožděním.

Co dělat když mi nepřišlo ošetřovné na účet?

Pokud vám nedorazí ošetřovné na účet ani do 30 dní, pak můžete vyplnit tento formulář na webu ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení), která to prověří a případně vám sdělí v čem je problém (obvykle nějaká chyba v podkladech).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *