Kalkulačka OČR – výpočet ošetřovného 2021

Ošetřovné (OČR) je za běžných podmínek ve výši 60% z hrubé mzdy (resp. redukovaného vyměřovacího základu). Během epidemie koronavirus se ošetřovné zvýšilo na 70%. Na zvýšené ošetřovné by byl nárok i v roce 2021, pokud by se znovu uzavřely školy.
Ošetřovné (OČR) je za běžných podmínek ve výši 60% z hrubé mzdy (resp. redukovaného vyměřovacího základu). Během epidemie koronavirus se ošetřovné zvýšilo na 70%. Na zvýšené ošetřovné by byl nárok i v roce 2021, pokud by se znovu uzavřely školy.

OČR – ošetřování člena rodiny (neboli ošetřovné), je dávka spadající pod nemocenské dávky. Pokud vám onemocní dítě, nebo jiný člen rodiny, pak máte jako zaměstnanec nárok na placenou „neschopenku“.

V této kalkulačce si můžete spočítat zvýšené ošetřovné, nebo zde najdete souhrnné informace, o tom kdo má nárok na OČR.

Ošetřovné během epidemie, při zavřené škole

Během jarních měsíců v roce 2020, při první vlně epidemie koronaviru, došlo k plošnému uzavření škol. Z toho důvodu došlo ke změnám u ošetřovného. Nárok byl po celou dobu uzavření škol a ve výši 80% z platu (z redukovaného vyměřovacího základu).

Během podzimu 2020, došlo druhé vlně epidemie koronaviru COVID. Školy byly znovu uzavřeny. Podmínky pro ošetřovné se opět změnily. I na podzim, byl nárok na OČR po celou dobu uzavření škol. Ošetřovné ale bylo jen 70%.

Pokud by v roce 2021, došlo k další vlně epidemie koronaviru, bude opět nárok na „speciální“ ošetřovné. Podmínky, schválené na podzim 2020, platí až do 30. 6. 2021.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavřené třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Kalkulačka OČR výpočet ošetřovného v roce 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat OČR podle běžných podmínek, nebo i během epidemie koronaviru 2021:

 • Běžné ošetřovné = 60% (nárok je za běžných podmínek, 9 nebo 16 dní)
 • Zvýšené ošetřovné = 70% (nárok je jen při uzavření škol/školek ap. z důvodu epidemie koronaviru)
 • Zvýšené ošetřovné = 80% (se zpětnou platností od 1. 3. 2021)

Pro výpočet výše OČR zadávejte svoji průměrnou hrubou mzdu:

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Ošetřovné pro OSVČ během epidemie koronavirus 2021

V roce 2020 získali nárok na ošetřovné i OSVČ. Za běžných podmínek nemá živnostník (OSVČ) na OČR nárok. Na ošetřovné mají za běžných podmínek nárok pouze zaměstnanci. Během epidemie koronavirus 2020, ale vláda schválila zvláštní dotaci s názvem „Ošetřovné“, která je určena pro OSVČ.

Za březen 2020 tak měli OSVČ nárok na částku 424 Kč za jeden kalendářní den. Od dubna se ošetřovné pro živnostníky zvýšilo na 500 Kč na den. Během podzimu pak měli OSVČ nárok na ošetřovné 400 Kč za jeden kalendářní den. Podmínky pro nárok,  byly obdobné, jako u OČR pro zaměstnance.

V roce 2021 platí, že za běžných podmínek nemají OSVČ nárok na klasické ošetřovné (OČR). Nárok by mohli mít, jen pokud by došlo k nějakému dalšímu, plošnému uzavírání škol.

Kdo má nárok na ošetřovné – OČR

Za běžných podmínek, mají na OČR nárok pouze zaměstnanci, kteří pracují v zaměstnání, kde za ně zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění.

Na ošetřovné naopak nemají nárok ti, kdo pracují na DPP nebo na DPČ, a dále ani OSVČ. Ti mohou mít nárok jen na krizové ošetřovné během epidemie (nebo a dotaci od MPO, ze stejného důvodu).

Na OČR je běžně nárok:

 • Pokud se musíte starat o dítě nemocné dítě do 10 roků
 • Pokud se musíte starat o zdravé dítě do 10 roků, protože je zavřená škola/školka, nebo je nemocný ten, kdo o toto dítě běžně pečuje
 • Pokud se musíte strat o jiného člena domácnosti, který je starší než 10 roků, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči dospělé osoby

Doba, po kterou se normálně vyplácí OČR:

Kdo má nárok na OČR během epidemie koronavirus 2021

V souvislosti s epidemií koronavirus, došlo k podstatné změně podmínek pro nárok na OČR:

 • Nárok je i na zdravé dítě do 10 roků, pokud je doma kvůli zavřené škole/školce
 • Nárok je i na starší dítě (jinou osobu) starší než 10 roků, pokud je zdravotně hendikepované (alespoň I. stupeň závislosti) a je doma kvůli zavřené škole/školce/jinému zařízení poskytující sociální péči
 • Nárok je po dobu plošného uzavření škol – pokud by k němu došlo do 30. 6. 2021

Kolik je OČR (ošetřovné) v roce 2021 a z čeho se počítá

Za běžných podmínek je nárok na ošetřovné ve výši 60% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu). Během epidemie to může být zvýšeno na 70%.

Výpočet výše ošetřovného se provádí z hrubé mzdy. Z té se nejprve spočítá redukovaný vyměřovací základ, což je u příjmu do 36 tisíc korun, cca 90% hrubé mzdy. Výpočet se provádí z posledních 12 měsíců v daném zaměstnání.

Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (nebo zvýšené na 70%). Nárok je za každý kalendářní den, kdy neste v zaměstnání. Tj. včetně víkendů nebo státních svátků.

Za normálních podmínek je nutné OČR čerpat v kuse (max. 9 nebo 16 dní). Během epidemie je ale možnost část dní v měsíci pracovat a část dní čerpat ošetřovné. Na konci měsíce se vyplní výkaz péče o dítě, kde se uvedou konkrétní dny, za které je žádáno ošetřovné.

Výpočet ošetřovného ve výši 60 a 70%

V následující tabulce se můžete podívat, kolik je ošetřovné při výpočtu 60% a 70%.  Ošetřovné se počítá zredukovaného vyměřovacího základu. To je cca 90% hrubé mzdy. S vyšší mzdou se to, z čeho se počítá ošetřovné, snižuje.

Pro výpočet je použitá částka vypočítaná za 30 kalendářních dní (v měsíci, který má 31 kalendářních dní to bude vyšší částka). U ošetřovného 60% je nárok jen po dobu 9 nebo 16 dní, výpočet pro 30 dní je tak jen pro srovnání.

Tabulka příklad výpočtu ošetřovného během epidemie:

Hrubá mzda Ošetřovné 60% Ošetřovné 70%
15 000 Kč 8 010 Kč 9 330 Kč
20 000 Kč 10 680 Kč 12 450 Kč
25 000 Kč 13 320 Kč 15 540 Kč
30 000 Kč 15 990 Kč 18 660 Kč
35 000 Kč 18 660 Kč 21 780 Kč
40 000 Kč 20 610 Kč 24 030 Kč
45 000 Kč 22 380 Kč 26 130 Kč
50 000 Kč 24 150 Kč 28 170 Kč

Kdy chodí ošetřovné na účet?

Ošetřovné by mělo být za standardních podmínek vyplaceno na účet žadatele do 30 dní od podání žádosti. Tím, že ošetřovné není za běžných podmínek dávka, která by se vyplácela pravidelně každý měsíc, tak nemá stanovený pevný výplatní termín.

Během epidemie byla sice vyplácena několikrát po sobě, ale vzhledem k vysokému počtu žádostí (normálně jich bývá jen zlomek), a vzhledem k velkému počtu chyb, chodí/chodilo ošetřovné často se zpožděním.

Co dělat když mi nepřišlo ošetřovné na účet?

Pokud vám nedorazí ošetřovné na účet ani do 30 dní, pak můžete vyplnit tento formulář na webu ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení), která to prověří a případně vám sdělí v čem je problém (obvykle nějaká chyba v podkladech).

6 comments

 1. Dobrý den jak je to s ošetřovným ,při výkonu dvou zaměstnání každý jiný zaměstnavatel. jeden 40 h tyden ,druhý 20h den. musím mít vypsáno dvakrát nebo můžu pobírat ošetřovné jen u zvoleného zaměstnavatele

  1. Jsou možné obě možnosti. Pokud bude chtít uplatnit nárok na ošetřovné u obou zaměstnavatelů, potřebujete mít vypsáno 2x. Pokud budete uplatňovat nárok jen u jednoho zaměstnavatele a u druhého budete dále pracovat, pak vám stačí jen jednou.

 2. Je možno čerpat očr, když hlídám vnuka /5 let/ z důvodu uzavření MŠ během pandemie? Vnuk má trvalé bydliště v jiném městě.

  1. Ne, pokud nežijete s dítětem ve společné domácnosti, tak na ošetřovné nárok nemáte – viz paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění:

   (2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

 3. Dobrý den,
  jak je možné, že prochází následující: zaměstnanec v žádosti o ošetřovné při uzavření školy vyplní, že o dítě pečoval i o víkendu, i přesto, že pracuje v oboru, kde není víkendový provoz možný (např.školství) a zaměstnavatel správně uvede v záznamech, že o víkendu žádné směny naplánované nebyly a zaměstnanec od státu přesto dostane zaplaceno ošetřovné i za víkend.
  Je to nehorázné dojení systému a je mi z toho zle… Proč to nikdo neřeší?

 4. Dobrý den. Jak je to s ošetřovným když je dcerka pro zavření třídy ve šolce doma? Kde mohu najít formulář ? Ten o jsem našel má platnost do 30,6,2021 Děkuji,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *