Předčasný důchod – možnost práce, přivýdělku nebo brigády (DPP, DPČ)

Během předčasného důchodu je poměrně striktně omezena možnost nějakého zaměstnání (brigáda, přivýdělek) nebo i podnikání jako OSVČ. Při práci na DPP nesmí měsíční příjem překročit 10 000 Kč. Při práci na DPČ nesmíte mít sjednán měsíční příjem 4000 Kč a více. Při podnikání jako OSVČ, nesmíte mít za rok vyšší příjem než 96 777 Kč.
Během předčasného důchodu je poměrně striktně omezena možnost nějakého zaměstnání (brigáda, přivýdělek) nebo i podnikání jako OSVČ. Při práci na DPP nesmí měsíční příjem překročit 10 000 Kč. Při práci na DPČ nesmíte mít sjednán měsíční příjem 4000 Kč a více. Při podnikání jako OSVČ, nesmíte mít za rok vyšší příjem než 96 777 Kč.

Abyste mohli jít do předčasného důchodu, musí být splněno několik různých podmínek. Musíte mít splněnu minimální dobu účasti na důchodovém pojištění (minimální „odpracovaná“ doba). A rozhoduje i váš věk. Předčasný důchod může současně znamenat i podstatné snížení důchodu.

V předčasném důchodu je aktuálně asi 20% důchodců. Podle dostupných údajů bylo v ČR asi 2,3 miliónu starobních důchodců. A k tomu dalších cca 620 tisíc lidí bylo v předčasném důchodu.

Změna u předčasných důchodů – nebudou již tak výhodné

V roce 2023, projednává vláda návrh, na změny u předčasného důchodu. Ten by mohl být podstatně méně výhodný než nyní:

 • Odchod do předčasného důchodu by nově mohl být nejdříve 3 roky před řádným termínem
 • Předčasný důchod by byl podstatně nižší – krátilo by se již od prvního dne o 1,5% (nyní je to nejprve méně, a až od 721 dne  se krátí o 1,5% – viz níže)
 • Na předčasný důchod, by se nevztahovala  valorizace (například první 3 roky, než bude dosažen řádný důchodový věk, poté už ano)
 • Minimální odpracovaná doba, by se mohla zvýšit až na 40 roků

Všechny tyto změny, se v roce 2023, teprve projednávají. Mají být součástí širší důchodové reformy.

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o cca 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Kdo může jít do předčasného důchodu?

Aktuálně to s důchody funguje tak, že musíte mít splněnu minimální „odpracovanou“ dobu:

 • Minimálně 30 „odpracovaných“ roků bez náhradních dob
 • Minimálně 35 „odpracovaných“ roků při zápočtu náhradní doby

Jako náhradní doba důchodového pojištění, se započítává například péče o dítě do 4 roků, výkon základní vojenské služby, pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity nebo péče o blízkou osobu, která je závislá na péči.

Kromě samotné odpracované doby, musí být současně splněna podmínka minimálního věku:

 • Ten, kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 roků, může jít do předčasného důchodu o 3 roky dříve, tedy v 60
 • Ten, kdo má řádný důchodový věk 63 a více roků, může jít do předčasného důchodu o 5 roků dříve, nejdříve ale také až v 60 letech

O kolik se sníží důchod díky předčasnému důchodu?

Starobní důchod se skládá ze dvou částí:

 • Základní výměra, která je pro všechny důchodce stejná je v roce 2023 ve výši 4040 Kč
 • Procentní výměra se vypočítá na základě průměrných hrubých výdělků během odpracovaných roků (výpočet je poměrně složitý)

Pokud se rozhodněte pro předčasný důchod, pak je snížena právě ta procentní část důchodu (základní je pro všechny důchodce stejná a nemění se):

 • Za prvních 360 dní se procentní výměra snižuje o 0,9%
 • Od 361 do 720 kalendářního dne se procentní výměra snižuje o 1,2%
 • Od 721 dne se procentní výměra snižuje o 1,5%

V praxi to znamená, že pokud byste měli nárok na řádný důchod ve výši 10 000 Kč měsíčně a odešli byste do předčasného důchodu o 3 roky dříve, pak se vám důchod sníží o 2000 Kč měsíčně. Pokud odejdete jenom o rok dříve, pak se vám důchod sníží o cca 500 Kč měsíčně.

Předčasný důchod a možnost práce (zaměstnání)

Pokud se rozhodněte pro předčasný důchod, pak je nutné počítat s tím, že budete mít hodně omezené možnosti nějaké práce, přivýdělku nebo brigády. Platí to i pro podnikání.

Do doby, než dosáhnete řádného důchodového věku, nesmíte během předčasného důchodu vykonávat žádnou činnost (zaměstnání, podnikání), která by vám zakládala účast na sociálním pojištění:

 • V případě podnikání jako OSVČ, nesmí být příjem vyšší než 96 777 Kč ročně (viz rozhodný příjem pro sociální pojištění 2023)
 • V případě práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), nesmí být sjednán příjem vyšší než 3999 Kč měsíčně
 • V případě práce na DPP (dohoda o provedení práce), nesmí být měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč

Takže určitá možnost brigády nebo přivýdělku je i během předčasného důchodu. Možnosti jsou ale velmi omezené.

Tato omezení ale platí jen do doby, než máte nárok na řádný důchod. Tj. pokud se rozhodnete odejít do předčasného důchodu o 1 rok dříve, pak pro vás tato omezení platí jen po dobu toho 1 roku.

Předčasný důchod a zaměstnání

Pokud se rozhodnete odejít do předčasného důchodu, znamená to automaticky, že musíte skončit ve svém současném zaměstnání.

Předčasný důchod a brigáda na DPP (dohoda o provedení práce)

Jako předčasný důchodce, můžete ale mít nějakou brigádu/přivýdělek, pokud budete pracovat na DPP (dohoda o provedení práce). U této dohody můžete během jednoho kalendářního roku, pro jednoho zaměstnavatele odpracovat až 300 hodin.

Jako předčasný důchodce si ale musíte pohlídat, aby příjem z DPP v žádném měsíci nepřekročil částku 10 000 Kč. Pak by totiž vznikala povinnost odvést pojištění.

Pokud byste měli vyšší příjem, pak by to mělo za následek zastavení výplaty předčasného důchodu

Předčasný důchod a dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Podobné omezení platí i při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Zde je limit ještě přísnější. U této dohody nesmí být sjednán měsíční příjem 4000 Kč a více (tj. maximálně 3999 Kč).

Obecně ale platí, že s dohodou o pracovní činnosti je to komplikovanější a tak je lepší, se jí během předčasného důchodu vyhnout.

Podnikání jako OSVČ během předčasného důchodu

Během předčasného důchodu je i striktně omezena možnost podnikání. To je možné pouze jenom v minimální míře.

Za rok nesmíte mít příjem vyšší než 96 777 Kč (limit platí pro rok 2023, každý rok se o něco zvyšuje). Jedná se o příjem z podnikání po odečtení nákladů.

 • Pokud byste podnikání vykonávali jenom po část roku (například pouze během letní sezóny), tak se tento limit adekvátně snižuje.
 • Pokud byste v některém roce tento limit překročili, museli byste pak vracet předčasný důchod za celý rok.

Nárok na nemocenskou pro pracujícího důchodce

S výše uvedenými omezeními pak souvisí i to, že jako předčasný důchodce nemáte nárok na placenou neschopenku.

Pokud důchodce během důchodu pracuje (v zaměstnání, kde mu vzniká účast na nemocenském pojištění), pak má nárok na standardní placenou neschopenku. Je zde pouze omezení v tom, že důchodce může nemocenské dávky dostávat maximálně 70 dní.

Pokud ale budete pracovat během předčasného důchodu (např. práce na dohodu DPP nebo DPČ), pak nemáte nikdy nárok na nemocenské dávky. To je dáno tím, jak jsou nastaveny limity.

U příjmu z DPP do 10 000 Kč měsíčně nevzniká účast na nemocenském pojištění. Obdobně, u DPČ, kde je sjednán příjem nižší než 4000 Kč, také není účast na nemocenském pojištění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *