Předčasný důchod 2024 – nové podmínky pro předčasný důchod schváleny (platí od 1. října 2023)

Od začátku října 2023, začnou platit nové podmínky pro předčasné důchody. Na předčasný důchod bude nárok až po 40 „odpracovaných“ letech (tato změna platí až v roce 2024). Odchod do předčasného důchodu bude možný jen 3 roky před řádným termínem. Předčasné důchody budou nižší a méně výhodné než nyní.
Od začátku října 2023, začnou platit nové podmínky pro předčasné důchody. Na předčasný důchod bude nárok až po 40 „odpracovaných“ letech (tato změna platí až v roce 2024). Odchod do předčasného důchodu bude možný jen 3 roky před řádným termínem. Předčasné důchody budou nižší a méně výhodné než nyní.

Uvažujete o předčasném důchodu? Pak byste si měli pospíšit. Poslanci schválili nové podmínky, pro nárok na předčasný důchod. Ty by měly začít platit už od října 2023. Na předčasný důchod bude mít nárok podstatně méně lidí. A důchody se sníží. Předčasný důchod se už moc nevyplatí.

Důchodová reforma 2024 – vláda u penzí plánuje velké změny

Od poloviny roku 2023, začala vláda představovat jednotlivé změny, které plánuje u důchodů. Některé změny již byly schváleny (změna podmínek pro valorizace důchodů, nové podmínky pro předčasné důchody).

Další změny, se teprve budou projednávat (zvýšení odvodů na důchodové pojištění pro OSVČ, povinné odvody na důchodové pojištění pro dohodáře, změna výplatních termínů pro důchody, a další).

Některé změny, které by měly být součástí aktuální důchodové reformy, se zatím ještě „ladí“ (vláda by měla celou důchodovou reformu představit během září 2023).

Mimo jiné se plánuje i snížení důchodů v budoucnu (výpočet důchodů by se měl změnit, důchody by se měly postupně snižovat – až do roku 2036).

Plánuje se i zvýšení věku pro odchod do důchodu (namísto současných 65 roků, by se lidé dozvěděli věk pro odchod do důchodu až v 50 letech; věk pro odchod do důchodu by se měl postupně zvyšovat).

Nové podmínky pro předčasné důchody byly schváleny – začnou platit od 1. října 2023

Na konci července 2023 (ve středu 26. 7. 2023), byl v Parlamentu schválen návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění. Změna byla následně projednána i v Senátu, a na začátku září zákon podepsal i prezident 1. 9. 2023).

Nové podmínky začnou platit od začátku příštího měsíce – už od 1. října 2023 (výjimkou je prodloužení minimální odpracované doby na 40 rok – tato změna začne platit až v roce 2024).

Tato změna, se týká podmínek pro výpočet valorizace důchodů (důchody se budou zvyšovat méně) a také stanovuje nové podmínky pro nárok na předčasný důchod (důchody budu nižší, nárok bude mít méně lidí).

Aby mohla změna zákona začít platit, pak musí rozhodnout ještě Senát (a následně i prezident). Nové podmínky pro předčasné důchody, by měly platit už od října 2023.

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Na předčasný důchod bude nárok jen 3 roky před řádným termínem

V roce 2024, bude možné odejít do předčasného důchodu, pouze 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Podle aktuálních podmínek (v roce 2023 a dříve), je možný odchod do předčasného důchodu, už v 60 letech (5 roků před řádným termínem pro odchod do důchodu).

Ve druhé polovině roku 2024, bude ale možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 62 letech (3 roky před řádným termínem – přesný věk pro odchod do důchodu se může lišit; navíc se plánuje postupné zvyšování věku pro odchod do důchodu).

Minimální odpracovaná doba, pro nárok na důchod se zvýší na 40 roků

Pro nárok na předčasný důchod, bude nově nutná i delší minimální odpracovaná doba. Kdo bude chtít v roce 2024 získat předčasný důchod, ten bude muset mít „odpracováno“ minimálně 40 roků.

Do „odpracované“ doby, se počítá jak doba účasti na důchodovém pojištění získaná během zaměstnání (nebo při podnikání), tak i případná náhradní doba (například mateřská/rodičovská, evidence na Úřadu práce, nemocenská, pobírání invalidního důchodu, studium, apod.).

Podle aktuálních podmínek (v roce 2023 a dříve), stačilo pro nárok na předčasný důchod „odpracovat“ jenom 35 roků (včetně náhradní doby).

Získat 40 roků účasti na důchodovém pojištění do 62 roků, nebude nic jednoduchého. Už nyní má řada lidí problém splnit i jen těch 35 roků. Splnit 40 roků, bude pro řadu lidí nepřekonatelný problém.

Naštěstí se tato změna (prodloužení minimální odpracované doby), má týkat jenom předčasných důchodů.

Předčasný důchod bude nižší – od října 2023 se změní výpočet

Bude se měnit i výpočet předčasného důchodu. Podle nových podmínek, se při výpočtu předčasného důchodu, bude snižovat procentní výměra o 1,5% za každých 90 dní, které chybí do řádného důchodového věku.

Podle aktuálních podmínek (v roce 2023 a dříve), se důchody krátily o 0,9% až 1,5% (prvních 360 dní to bylo o 0,9%, dalších 360 dní to bylo o 1,2% a až od 721 dne to bylo 1,5%).

Podle nových podmínek to ale bude hned od začátku o 1,5%. 3 roky před řádným termínem, bude vycházet předčasný důchod o 18% nižší, než řádný důchod. Pokud by vám měl řádný důchod vycházet na 20 tisíc korun, tak u předčasného dostanete jen něco málo před 16 tisíc korun.

Předčasný důchod se tedy může snížit i o několik tisíc korun, oproti tomu, jak by vycházel podle současných podmínek. Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem může být až o 4 000 – 8 000 Kč měsíčně méně.

Předčasný důchod se už nikdy nezvýší (bude se valorizovat, ale rozdíl několik tisíc korun oproti řádnému důchodu, zůstává až do konce života důchodce).

Předčasné důchody se nebudou valorizovat

Další změnou, která by měla začít platit v roce 2024, je omezení valorizace u předčasných důchodů. Předčasné důchody se nebudou valorizovat, až do doby dosažení řádného důchodového věku.

Pokud by si někdo v roce 2024 požádal o předčasný důchod (poté co začnou platit nové podmínky), tak bude mít následně po 3 roky stále stejný důchod (bez ohledu na to, jak bude vysoká inflace).

Předčasný důchod by se začal valorizovat (podle běžných podmínek pro valorizace důchodů), až po dosažení řádného důchodového věku. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem by se tak ještě více zvýšil.

Vyplatí se odchod do předčasného důchodu v roce 2023/2024?

Těm, kdo stihnou odejít do předčasného důchodu ještě před tím, než začnou platit nové podmínky (většina změn začíná platit už od 1. října 2023), se může předčasný důchod ještě vyplatit.

Resp. u předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že s největší pravděpodobností bude nižší, než jak by vycházel řádný důchod.

Po změně podmínek, se už ale odchod do předčasného důchodu moc nevyplatí. Jednak bude poměrně obtížné splnit základní podmínky pro nárok na předčasný důchod (minimálně 40 odpracovaných roků je opravdu hodně – tato změna ale bude platit až v druhé polovině roku 2024). A současně budou předčasné důchody nízké (při zohlednění faktu, že se předčasné důchody nebudou valorizovat, to bude citelný rozdíl).

Kolik je předčasný důchod v roce 2024?

Podle aktuálních údajů, pobírá předčasný důchod cca 700 tisíc lidí. Velký nárůst počtu předčasných důchodců byl v minulém roce. To se díky dvěma mimořádným valorizacím vyplatilo jít do předčasného důchodu. Předčasný důchod mohl vycházet dokonce i vyšší, než řádný důchod.

Průměrný předčasný důchod, se v první polovině roku pohyboval okolo částky 18 500 Kč. Což bylo o cca 2 tisíce korun méně, než kolik je průměrný řádný starobní důchod. Poté, co začnou platit nové podmínky pro předčasné důchody, bude ale rozdíl ještě větší.

3 comments

  1. Lidé s vysokými příjmy budou hledat kličky aby odváděli do důchodového systému co nejméně peněz jelikož zásluhovost vláda zrušila a prachy si radějí nechají vyplácet jinak. Stačí odpracované roky. Odvádět vysoké odvody do sociálního systému se dnes už nevyplatí !!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *