Kalkulačka: Výpočet kolik jsou přídavky na bydlení od 1. 7. 2022

Na přídavky na bydlení má nárok každý majitel bytu (osobní vlastnictví, družstevní) nebo ten kdo má nájemní smlouvu či podnájemní smlouvu na byt. V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na příspěvek na bydlení a kolik byste v roce 2022 mohli dostat. Dozvíte se, jaké jsou podmínky a co vše po vás Úřad práce bude chtít.
Na přídavky na bydlení má nárok každý majitel bytu (osobní vlastnictví, družstevní) nebo ten kdo má nájemní smlouvu či podnájemní smlouvu na byt. V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na příspěvek na bydlení a kolik byste v roce 2022 mohli dostat. Dozvíte se, jaké jsou podmínky a co vše po vás Úřad práce bude chtít.

Příspěvek na bydlení je jednou z nejčastěji využívaných sociálních dávek. Je určený všem, kdo mají nižší příjmy nebo vyšší náklady na bydlení. Z příspěvku na bydlení je možné zaplatit nájem nebo jiné náklady na bydlení. Přídavky se poskytují při bydlení v nájmu nebo v družstevním bytě nebo v bytě v osobním vlastnictví

Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2023

Od 1. 1. 2023, začíná platit několik velmi zásadních změn. Mění se některé podmínky, pro nárok na přídavky na bydlení. Zvyšují se normativní náklady na bydlení (a byly částečně přepracovány některé tabulky). Pro rok 2023, bylo schváleno i mimořádné zvýšení (podobně, jako v předchozím roce).

Všechny tyto změny znamenají, že by na přídavky na bydlení, mělo mít od 1. 1. 2023 nárok více domácností. U řady z nich, by mohlo dojít i ke zvýšení vyplácených příspěvků.

Aktuální kalkulačku pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2023 najdete zde

O přídavky na bydlení si může požádat:

 • Ten kdo má platnou nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu (na celý byt)
 • Ten kdo je členem družstva (družstevní byt) nebo má podnájemní smlouvu v družstevním bytě
 • Majitel bytu v osobním vlastnictví

Co je potřeba k získání nároku na příspěvek na bydlení?

Kromě doložení nájemní smlouvy, nebo toho, že jste vlastníkem bytu, potřebujete hlavně:

 • Doložit příjmy za poslední 3 měsíce (čisté příjmy všech osob, které v bytě bydlí, a jsou posuzovány společně)
 • Doložit náklady na bydlení za poslední 3 měsíce – skutečně zaplacené (nájem, platby za vodu, elektřinu plyn apod.)

Kolik jsou přídavky na bydlení v roce 2022

Pokud splníte základní podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, pak vám Úřad práce vyplatí tuto sociální dávku. Její výše se odvíjí od dvou faktorů:

 • Přídavky na bydlení jsou maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů na bydlení (dostanete jen to, co jste skutečně zaplatili v souvislosti s bydlením)
 • Příspěvek na bydlení je maximálně do výše normativních nákladů – podle počtu osob, velikosti města a typu bydlení jsou stanoveny maximální částky (normativní náklady), více dostat nemůžete

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2022

Na konci roku 2021, schválila končící vláda, návrh zákona na mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ve finální podobě, pak byla změna zákona schválena na konci ledna 2022.

Od 1. 1. 2022 dojde k pravidelné valorizaci normativních nákladů o cca 2 až 3%. Současně ale byla schválena změna zákona, která pro rok 2022 přináší mimořádné zvýšení normativních nákladů o 1120 – 2147 Kč (podle počtu osob či typu bydlení).

Toto mimořádné (a poměrně velké) zvýšení, vyplývá z prudkého zdražování elektřiny a plynu, což neúměrně zvyšuje náklady na bydlení všem obyvatelům ČR.

Díky mimořádnému zvýšení (bylo schváleno na konci ledna 2022, ale platí zpětně od 1. 1. 2022), by jednak mělo nárok na příspěvek na bydlení podstatně více lidí (jednotlivců i rodin) a dále by se mohla zvýšit i výše této sociální dávky.

Kromě mimořádného zvýšení normativních nákladů, se mění i podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. Nově je nárok na příspěvek i při podnájmu (dříve to byl jen nájem). Což se může týkat například těch, kdo si pronajímají družstevní byt (na základě podnájemní smlouvy).

Od 1. 4. 2022, dochází ke zvýšení existenčního a životního minima o 10%. Toto zvýšení má vliv na řadu sociálních dávek (např. porodné, přídavky na dítě, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči, aj.). Může ovlivnit i posuzování nároku na příspěvek na bydlení.

Od 1. 7. 2022, dochází k dalšímu zvýšení životního a existenčního minima o 8,8%.

Od začátku července 2022, se také zjednodušují podmínky, pro nárok na příspěvek na bydlení (příjmy a náklady na bydlení se budou dokládat jen 2x za rok) a je k dispozici nový, jednodušší online formulář (žádost jde vyřídit i bez návštěvy Úřadu práce).

Kalkulačka: Výpočet přídavků na bydlení od 1. 7. 2022

Do kalkulačky je nutné zadat více údajů (výpočet je složitější):

 • Počet osob a jejich věk – slouží pro výpočet životního minima
 • Průměrný měsíční příjem – měli byste spočítat všechny čisté příjmy za všechny osoby, které v bytě bydlí a vydělit je počtem měsíců (3 měsíce)
 • Náklady na bydlení – opět je nutné spočítat všechny zaplacené složenky/faktury za poslední 3 měsíce a vydělit počtem měsíců
 • Velikost města a typ bydlení
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Výpočet: Z jakého příjmu se počítají přídavky na bydlení?

Pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení jsou rozhodující příjmy všech osob, které v bytě skutečně bydlí (to, kde mají trvalé bydliště není rozhodující), za poslední 3 měsíce (resp. předchozí kalendářní čtvrtletí):

Výpočet: Co se počítá do nákladů na bydlení?

Mezi náklady na bydlení se nezapočítává vše, co souvisí s bydlením. Třeba u bytů v osobním vlastnictví by se určitě do nákladů na bydlení, nepočítaly splátky hypotéky nebo úvěru na bydlení. Nepočítá se ani příspěvek do fondu oprav. U nájmu se zase do nákladů na bydlení nepočítá třeba kauce.

Mezi náklady na bydlení patří hlavně:

 • Zaplacený nájem nebo srovnatelné platby
 • Platby za energie (voda, elektřina, plyn, teplo, teplá voda)
 • Platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, provoz výtahu, společná televizní anténa apod.)

Úřad práce požaduje, aby bylo jednoznačně jasné, o jaké platby se jedná. Pokud máte v nájemní smlouvě uvedenu jenom celkovou částku za měsíc (která zahrnuje i platby za vodu, elektřinu nebo plyn), tak to nestačí. Musí být jasně rozepsány jednotlivé položky.

Úřad práce vám také uzná jen skutečně zaplacené náklady na bydlení – musí se doložit např. výpis z bankovního účtu, složenka, SIPO, faktura apod. Nezaplacené účty vám úřad práce neuzná

Přídavky na bydlení – zpětný nárok

O přídavky na bydlení si můžete požádat až poté, co se do bytu nastěhujete. Není možné žádat předem. Dokládáte náklady na bydlení za předchozí tři měsíce, a na základě toho pak další tři měsíce dostáváte přídavky. Pokud nemůžete doložit náklady v předchozích měsících, na dávku nemáte nárok.

O přídavky na bydlení je možné žádat až 3 měsíce zpětně. Zpětná žádost za delší časové období ale není možná.

20 comments

 1. Dobrý den,

  1. započítává se do průměrného čistého měsíčního příjmu rodičovský příspěvek a příspěvek na dítě od partnera?
  2. započítává se do průměrného měsíčního příjmu podpora v nezaměstnanosti?

  Děkuji za odpověď

  1. Ano, rodičovský příspěvek i podpora v nezaměstnanosti se posuzují, jako součást průměrného měsíčního příjmu. Pokud tím „příspěvkem na dítě“ máte na mysli výživné, pak také (obecně, těch příjmů, které by se nepočítaly, je poměrně málo)

 2. Mám nárok na zvýšený přídavky na děti, když ppbiram pnp 1.stupen na manžela? Děkuji

  1. Trvalé bydliště není pro příspěvek na bydlení rozhodující (to bývalo dříve), nyní můžete žádat tam, kde skutečně žijete/bydlíte.

  1. Pokud bydlíte na ubytovně, tak nárok na příspěvek na bydlení není – ten se vztahuje jen na byt/dům v osobním vlastnictví, družstevní byt, nebo na bydlení v nájmu.
   Pokud jste osobou ve hmotné nouzi, tak při bydlení na ubytovně, můžete mít nárok na doplatek na bydlení – viz zde.

 3. Kolik mám nárok na bydlení pokud mám měs.důchod v r.2021 -9782.-KčNebo jak vypočítat průměr z tohoto příjmu pro 2 osoby když jedna osoba je bez příjmu.Děkuji za odpověď.Jsem s pozdravem.Kvaková Anna.

  1. Průměrný příjem pro příspěvek na bydlení se spočítá jako celkový příjem za 3 měsíce (čtvrtletí) děleno 3. Není to průměrný příjem na jednu osobu, ale celkový průměrný měsíční příjem domácnosti. Pokud je v domácnosti jediný příjem 9782 Kč a je stejný každý měsíc, pak je průměr těch 9782 Kč

 4. Zdravím.Budu se rozvádět a manžel je ochotný na mě přepsat dům s hypotékou.Jsem na rodičovské a jiný příjem nemám.Čtu tu, že nedostanu příspěvek na hypotéku? Chápu to správně?

 5. Ještě k předchozímu dotazu.Mam dvě malé děti do 6 ti let.Hypotéka by byla 7500 a zbylé výdaje zhruba také 7500.Rodičovskou mám 7000. Počítám že manžel bude mít alimenty kolem 6000.Takze jen výdaje na bydlení bude cca 15000 .Když nedostanu příspěvek na hypotéku, dorovná se mi to v příspěvku na děti,aby nám zbylo aspoň životní minimum? Počítala jsem to podle tabulek a měli by jsme celkem jako rodina mít 7500. Snad mě chápete.Moc tomu nerozumím,teprve mě to čeká.Nechci jít někam do nájmu, když mám možnost platit si vlastní bydlení.Ale teď na rodičovské bych to neutáhla.Jake mám prosím možnosti.Dekuji

 6. Ktere ctvrtleti se posuzuje kdyz zadam prispevek na bydleni ted v dubnu. Chtela bych aby mi to vratili zpětné ale moc se v tom nevyznam. Takze se posuzuje ctvrtleti leden,unor, brezen nebo jeste to ctvrtleti predtim rijen, listopad, prosinec?

  1. Pokud budete žádat v dubnu 2022 (tj. na období duben – červen 2022), pak se posuzují náklady a průměrná výše příjmu za leden – březen 2022. Případně je možné požádat o příspěvek na bydlení i zpětně – max. 3 měsíce nazpět – tj. za leden – březen 2022, pak se pro toto období posuzuje předchozí čtvrtletí, tj. říjen – prosinec 2021. Jedná se vždy o předcházející kalendářní čtvrtletí.

 7. Chci se zeptat.. zadam o prispevek na bydleni ale s partnerem nejsem od noveho roku.. mame mimo soudní dohodu o alimenty.. a oni po me chtějí na socialce potvrzeni ze nežádal ulevu na dite na daních.. ale on za minuly rok na to ma narok Zadat.. je to problem kdyz si je podal? Budu mit narok nebo se to kvuli tem daním zrusi a nebudu mit narok?

 8. Dobrý den
  Plánuji se vrátit z Anglie do České Republiky.
  Budu si hledat práci, ale vzhledem k tomu, že mam 3 děti, budu určitě potřebovat příspěvek na bydlení.
  Právě procházím rozvodem v Anglii z toho důvodu, že nás manžel a otec mych dětí opustil. Nekomunikuje a donesla se mi informace, že opustil Spojené království. Muj manžel nemá ani české a ani britské občanství ( je z Nigerie ) a je pro úřady nedosažitelný.
  Budu mít nárok na příspěvek na dítě a bydlení, pokud nemám soudní rozhodnuti o svěření dětí do péče a výši výživného? a Anglií rozvod neřeší svěření do péče a ani výši výživného.
  Je zde možné dodatečně získat neco na způsob svěření dítěte do péče, ale neví jestli mi to socialni správa uzná.

 9. Dobrý den,

  jsem rozvedená a odstěhovala jsem se z domu, který vlastním 1/2 s bývalým manželem, nyní řešíme porozvodové majetkové vyrovnání a budeme dům prodávat. Bydlím nyní se synem v podnájmu v bytě, mám nárok na příspěvek na bydlení i když jsem zároveň 1/2 vlastníkem rodinného domu? Děkuji za odpověď. J. B.

  1. U příspěvku na bydlení, se neposuzuje celková sociální/majetková situace. Posuzují se pouze aktuální příjmy a náklady na bydlení. To jestli jste vlastníkem nějaké nemovitosti, nebo zda máte na účtu v bance nějaké vysoké úspory, apod., nehraje žádnou roli …

 10. Dobrý den. Jsem samoživitelka, PID a pracují na smlouvu. Bydlí se mnou dcera 15 let a dále dcera 22 let..Starší dcera bohužel též PID a chodí pracovat též do chráněné dílny. Chci se optat, jak se zde počítá příspěvek na bydlení..Dcera jako dospělá, nebo dítě do 26 let a normálně se započítávají její příjmy? Děkuji za info.

 11. chtel jsem se zeptat budu zadat o prispevek na bydleni stehuji se najemniho bytu a jsem na hmotne nouzy dostanu prispevek az po 3mesicich nebo mam narok kazdy mesic kdys nemohu dolozit za ctvleti dekiji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *