Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci 2021

Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2021 zvyšuje. Ke zvýšení nezabavitelné částky dojde díky zvýšení normativních nákladů na bydlení. Z nich vychází výpočet nezabavitelného minima, které je stejné při exekuci i při insolvenci. Zvýšení v roce 2021 je ale jen malé.
Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2021 zvyšuje. Ke zvýšení nezabavitelné částky dojde díky zvýšení normativních nákladů na bydlení. Z nich vychází výpočet nezabavitelného minima, které je stejné při exekuci i při insolvenci. Zvýšení v roce 2021 je ale jen malé.

Od začátku roku 2021, se mírně zvýší nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2021 se zvyšují normativní náklady na bydlení, ze kterých vychází výpočet nezabavitelného minima. Jedná se ale jen o menší zvýšení (v průběhu roku 2020, se nezabavitelná částka navyšovala podstatně více).

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2021

Základní nezabavitelné minimum, se spočítá na základě toho, jaké je životní minimum jednotlivce (od 1. 4. 2020 je to 3860 Kč), a jaké jsou normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2021 to je 6637 Kč).

Nezabavitelná částka pro dlužníka, jsou 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

 • Nezabavitelné minimum v roce 2020 = 7771,50 Kč
 • Nezabavitelné minimum v roce 2021 = 7872,30 Kč
 • Od 1. 1. 2021 se nezabavitelné minimum zvýší o 101,30 Kč

Pokud má zaměstnanec s exekucí nebo insolvencí i manželku, manžela nebo nějaké dítě (ke kterému má vyživovací povinnost), pak se základní nezabavitelná částka dále zvyšuje. A to o jednu třetinu nezabavitelné částky připadající na dlužníka:

 • Nezabavitelné minimum za manželku, manžela nebo dítě v roce 2020 = 2590,50 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manželku, manžela nebo dítě v roce 2021 = 2624,30 Kč
 • Od 1. 1. 2021 se nezabavitelné minimum zvýší o 33,8 Kč

Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při exekuci nebo insolvenci

V této kalkulačce si můžete spočítat výši srážek ze mzdy a kolik vám zůstane při exekuci nebo insolvenci.

Výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako výpočet exekučních srážek z důvodu přednostní pohledávky (viz příslušná volba v kalkulačce).

Výpočet se netýká jen mzdy (platu). Do kalkulačky můžete zadat i jakýkoliv jiný příjem (podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská, invalidní nebo starobní důchod, příjem z DPP nebo DPČ). Výpočet je vždy stejný, pro všechny druhy příjmu.

Kalkulačka exekuce od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Co je to nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci

Pokud jsou při exekuci nebo insolvenci prováděny srážky ze mzdy (nebo i z jiného příjmu), tak vám podle příslušného zákona (§ 278 Občanský soudní řád), musí zůstat nezabavitelné minimum. To je stejné jak pro exekuci, tak i pro insolvenci. Není v něm rozdíl.

Výpočet nezabavitelné částky se řídí nařízením vlády číslo 595/2006 Sb., a dalšími navazujícími právními předpisy:

§ 1

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen „nezabavitelná částka“) na osobu povinného, a jedné třetiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. 

(2) Na manžela povinného se započítává jedna třetina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Nezabavitelné minimum je tedy stejné, jak při exekuci, tak I při insolvenci. Není také žádný rozdíl v tom, jestli je dlužníkem například důchodce, žena na mateřské, zaměstnanec či OSVČ.

Celkovou výši nezabavitelného minima, ovlivňuje pouze „rodinný stav” – tedy to, zda má dlužník I manželku, manžela nebo nějaké děti.

Bezdětný, svobodný dlužník, tak bude mít nárok jen na základní nezabavitelné minimum. Ten, kdo má manželku, manžela nebo děti, má nárok na zvýšené životní minimum (zvyšuje se o 1/3 za každou osobu „navíc”).

Kolik mi zůstane při exekuci v roce 2021?

Už jsme si řekli, že základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2021 mírně zvyšuje. To, kolik peněz vám zůstane při exekuci, tedy závisí na několika faktorech:

 • Na tom, kolik je vaše čistá mzda (ta by se mohla v roce 2021 zvýšit)
 • Na tom, kolik máte dětí a jestli máte manželku nebo manžela (z toho se vypočítá nezabavitelné minimum)
 • Na tom, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku

Pokud je exekuce vedena z důvodu nepřednostní pohledávky, pak vám kromě nezabavitelné částky, zůstanou ještě dvě třetiny ze zbylé části mzdy (exekutor dostane jen jednu třetinu).

Pokud je exekuce vedena z důvodu přednostní pohledávky, pak vám kromě nezabavitelné částky, zůstane jenom jedna třetina ze zbylé části mzdy (exekutor dostane dvě třetiny).

Mezi přednostní pohledávky patří především výživné (alimenty), dluhy vůči státu (sociální a zdravotní pojištění, daně apod.). Spadá sem i náhrada škody způsobené trestným činem apod.

Nepřednostní pohledávky jsou pak všechny ostatní, „běžné“ dluhy. Například nezaplacené splátky za půjčky, hypotéky apod. neuhrazené platby za nájem, elektřinu, vodu, plyn, mobilní telefon. Patří sem například i pokuty za jízdu v MHD apod.

Kolik mi zůstane při insolvenci v roce 2021?

Výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako výpočet exekučních srážek při přednostní pohledávce.

To, kolik peněz vám bude zůstávat během oddlužení (při insolvenci), také závisí na vaší čisté mzdě, počtu dětí atd.

Při insolvenci (oddlužení), máte nárok na nezabavitelné minimum + jednu třetinu ze zbylé části mzdy.

Při insolvenci tak lidem obvykle zůstává méně peněz, než při exekuci (většina exekucí je kvůli nepřednostním pohledávkám, kde máte nárok na dvě třetiny ze zbytku mzdy).

2 comments

 1. Dobry den,mam dotaz:jsem invalidni duchodce ve III.stupni a jsem v oddluzeni na 3 roky.Pise se,ze taci lide maji mit maximalni srazku 2 200Kc.Ja mam duchod 10027Kc a je mne ztrhavana castka nyni 1436 Kc a k teto castce mne prispiva kolegyne 1 100 Kc,coz je vice nez 2 200 Kc,kterou ma platit inv.duchodce.Na CSSZ mne nyni ztrahvaji vice a s prispevkem od kolegyne to nyni cinni 2 536 Kc.Je to mozne,aby mne bylo ztrhavano z duchodu tato castka?A ne mensi castka?Nemohu se dopocitat dle ceho tak vypocitali CSSZ,jelikoz mne nyni zbyva castka zduchodu 8 591 Kc.Muzete mne to vypocitat kolik mne ma CSSZ ztrhavat,kdyz mne prispiva kolegyne 1 100 Kc?Dekuji za odpoved marie

  1. Částka 2178 Kč není maximální, ale naopak minimální měsíční částka, aby soud oddlužení vůbec povolil. Insolvenční srážka z důchodu 10 027 Kč je právě těch 1436 Kč (nezabavitelná částka je 7873, z toho co zbývá jdou na insolvenci dvě třetiny, jedna třetina zbytku zůstane vám). Ve výpočtu insolvenční srážky chyba není.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *