Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2022

Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2022 zvyšuje. Ke zvýšení nezabavitelné částky dojde díky zvýšení normativních nákladů na bydlení. Z nich vychází výpočet nezabavitelného minima, které je stejné při exekuci i při insolvenci. Další zvýšení nezabavitelné částky, bude od 1. 4. 2022
Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2022 zvyšuje. Ke zvýšení nezabavitelné částky dojde díky zvýšení normativních nákladů na bydlení. Z nich vychází výpočet nezabavitelného minima, které je stejné při exekuci i při insolvenci. Další zvýšení nezabavitelné částky, bude od 1. 4. 2022

Od začátku roku 2022, se mírně zvýší nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení, ze kterých vychází výpočet nezabavitelného minima. Během ledna 2022, bylo schváleno další mimořádné zvýšení normativních nákladů, takže by se v roce 2022 mohlo nezabavitelné minimum zvýšit poměrně výrazně – jsou zde ale nejasnosti.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od 1. 7. 2022, platí další zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Poté, co nejvyšší soud rozhodl, že je nárok na vyšší nezabavitelné minimum, došlo ke zvýšení životního minima. Díky tomu se od července automaticky zvyšuje i nezabavitelné minimum.

Základní nezabavitelná částka, je od 1. 7. 2022 zvýšena na 9 416,25 Kč (za dlužníka) a na 3 138,75 Kč (za manželku, manžela nebo dítě).

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2022

Základní nezabavitelné minimum, se spočítá na základě toho, jaké je životní minimum jednotlivce (od 1. 1. 2022 je to 3860 Kč – od 1. 4. 2022 se bude zvyšovat), a jaké jsou normativní náklady na bydlení (původně to mělo být jen 6 815 Kč,  s mimořádným zvýšením je to 7935 Kč).

Ohledně toho, kolik by měla být nezabavitelná částka od 1. 1. 2022, jsou určité nejasnosti. Podle Ministerstva spravedlnosti, by se při výpočtu mělo zohlednit i mimořádné zvýšení normativních nákladů. Podle některých soudů, by se ale zohlednit nemělo. Výsledkem je pak zmatek, a proto níže uvádíme obě varianty.

Nezabavitelná částka pro dlužníka, jsou 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

 • Nezabavitelné minimum v roce 2021 = 7 872,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum v roce 2022 = 8 846,25 Kč (bez mimořádného zvýšení je to jen 8 006,25)
 • Od 1. 1. 2022 se nezabavitelné minimum zvýší o 973,50 Kč (nebo jen o 133,50 Kč)

Pokud má zaměstnanec s exekucí nebo insolvencí i manželku, manžela nebo nějaké dítě (ke kterému má vyživovací povinnost), pak se základní nezabavitelná částka dále zvyšuje. A to o jednu třetinu nezabavitelné částky připadající na dlužníka:

 • Nezabavitelné minimum za manželku, manžela nebo dítě v roce 2021 = 2624,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manželku, manžela nebo dítě v roce 2022 = 2948,75 Kč (bez mimořádného zvýšení je to jen 2668,75)
 • Od 1. 1. 2022 se nezabavitelné minimum zvýší o 324,50 Kč (nebo jen o 44,5 Kč)

Zvýšení nezabavitelné částky – Nejvyšší soud rozhodl (aktualizace červen 2022)

Nejvyšší soud potvrdil, že nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, má být v roce 2022 vyšší. Díky rozhodnutí Nejvyššího soud (ze dne 8. 6. 2022), by mělo lidem s exekucí nebo v insolvence, zůstávat více peněz (srážky by měly být nižší).

Rozhodnutí se týká započítávání mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení na začátku roku 2022. Díky nim, by se měla nezabavitelná částka pro výpočet exekuce/insolvence zvýšit (další zvýšení je dáno zvýšením životního minima od 1. 4. 2022).

Více informací o zvýšení nezabavitelné částky zde

Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při exekuci nebo insolvenci v roce 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat výši srážek ze mzdy a kolik vám zůstane při exekuci nebo insolvenci.

Výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako výpočet exekučních srážek z důvodu přednostní pohledávky (viz příslušná volba v kalkulačce).

Výpočet se netýká jen mzdy (platu). Do kalkulačky můžete zadat i jakýkoliv jiný příjem (podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská, invalidní nebo starobní důchod, příjem z DPP nebo DPČ). Výpočet je vždy stejný, pro všechny druhy příjmu.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Co je to nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci

Pokud jsou při exekuci nebo insolvenci prováděny srážky ze mzdy (nebo i z jiného příjmu), tak vám podle příslušného zákona (§ 278 Občanský soudní řád), musí zůstat nezabavitelné minimum. To je stejné jak pro exekuci, tak i pro insolvenci. Není v něm rozdíl.

Výpočet nezabavitelné částky se řídí nařízením vlády číslo 595/2006 Sb., a dalšími navazujícími právními předpisy:

§ 1

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen „nezabavitelná částka“) na osobu povinného, a jedné třetiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. 

(2) Na manžela povinného se započítává jedna třetina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Nezabavitelné minimum je tedy stejné, jak při exekuci, tak I při insolvenci. Není také žádný rozdíl v tom, jestli je dlužníkem například důchodce, žena na mateřské, zaměstnanec či OSVČ.

Celkovou výši nezabavitelného minima, ovlivňuje pouze „rodinný stav” – tedy to, zda má dlužník I manželku, manžela nebo nějaké děti.

Bezdětný, svobodný dlužník, tak bude mít nárok jen na základní nezabavitelné minimum. Ten, kdo má manželku, manžela nebo děti, má nárok na zvýšené životní minimum (zvyšuje se o 1/3 za každou osobu „navíc”).

Kolik mi zůstane při exekuci v roce 2022?

Už jsme si řekli, že základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2022 zvyšuje. To, kolik peněz vám zůstane při exekuci, tedy závisí na několika faktorech:

 • Na tom, kolik je vaše čistá mzda (ta by se mohla v roce 2022 zvýšit)
 • Na tom, kolik máte dětí a jestli máte manželku nebo manžela (z toho se vypočítá nezabavitelné minimum)
 • Na tom, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku

Pokud je exekuce vedena z důvodu nepřednostní pohledávky, pak vám kromě nezabavitelné částky, zůstanou ještě dvě třetiny ze zbylé části mzdy (exekutor dostane jen jednu třetinu).

Pokud je exekuce vedena z důvodu přednostní pohledávky, pak vám kromě nezabavitelné částky, zůstane jenom jedna třetina ze zbylé části mzdy (exekutor dostane dvě třetiny).

Mezi přednostní pohledávky patří především výživné (alimenty), dluhy vůči státu (sociální a zdravotní pojištění, daně apod.). Spadá sem i náhrada škody způsobené trestným činem apod.

Nepřednostní pohledávky jsou pak všechny ostatní, „běžné“ dluhy. Například nezaplacené splátky za půjčky, hypotéky apod. neuhrazené platby za nájem, elektřinu, vodu, plyn, mobilní telefon. Patří sem například i pokuty za jízdu v MHD apod.

Kolik mi zůstane při insolvenci v roce 2022?

Výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako výpočet exekučních srážek při přednostní pohledávce.

To, kolik peněz vám bude zůstávat během oddlužení (při insolvenci), také závisí na vaší čisté mzdě, počtu dětí atd.

Při insolvenci (oddlužení), máte nárok na nezabavitelné minimum + jednu třetinu ze zbylé části mzdy.

Při insolvenci tak lidem obvykle zůstává méně peněz, než při exekuci (většina exekucí je kvůli nepřednostním pohledávkám, kde máte nárok na dvě třetiny ze zbytku mzdy).

7 comments

 1. Dobry den,mam dotaz:jsem invalidni duchodce ve III.stupni a jsem v oddluzeni na 3 roky.Pise se,ze taci lide maji mit maximalni srazku 2 200Kc.Ja mam duchod 10027Kc a je mne ztrhavana castka nyni 1436 Kc a k teto castce mne prispiva kolegyne 1 100 Kc,coz je vice nez 2 200 Kc,kterou ma platit inv.duchodce.Na CSSZ mne nyni ztrahvaji vice a s prispevkem od kolegyne to nyni cinni 2 536 Kc.Je to mozne,aby mne bylo ztrhavano z duchodu tato castka?A ne mensi castka?Nemohu se dopocitat dle ceho tak vypocitali CSSZ,jelikoz mne nyni zbyva castka zduchodu 8 591 Kc.Muzete mne to vypocitat kolik mne ma CSSZ ztrhavat,kdyz mne prispiva kolegyne 1 100 Kc?Dekuji za odpoved marie

  1. Částka 2178 Kč není maximální, ale naopak minimální měsíční částka, aby soud oddlužení vůbec povolil. Insolvenční srážka z důchodu 10 027 Kč je právě těch 1436 Kč (nezabavitelná částka je 7873, z toho co zbývá jdou na insolvenci dvě třetiny, jedna třetina zbytku zůstane vám). Ve výpočtu insolvenční srážky chyba není.

 2. Dobrý den,
  jsem rozvedený a mám tři děti a exekuci na krku. Ty jsou svěřeny do péče matky a já na ně platím výživné spořádaně. Nevíte, jestli se mi na ně započítává 1/3 z nezabavitelné částky? Tudíž 7 872, 75 Kč + 3x 2 624,25 Kč? Je tedy nezabavitelná částka 15 745,7 resp. 15 746 Kč.

  1. Zvýšení nezabavitelné částky o 2624,25 Kč, se počítá za každé dítě, vůči kterému máte vyživovací povinnost. To, zda s vámi dítě sdílí společnou domácnost, nehraje roli. Roli může hrát to, pokud by exekuce byla vedena kvůli dlužnému výživnému. Pak by se částka 2624,25 Kč za dané dítě nezapočítala.

   Při 3 dětech, by tedy nezabavitelná částka měla být 15 746 Kč, jak sám píšete…

 3. Dobrý den Prosím,jak to bude od ledna 2022 s tím doplatkem valorizace?je to jednorázová dávka,jelikož důchod beru 24.dne.Tyka se odebrání této částky na insolvenci?Dekuji

 4. Dobrý den.Jsem v insolvenci.Mám invalidní důchod 2 stupně 11500 a přivýdělek jako vrátný v průměru asi 13000 kč.Zajímalo by mne jak se vypočítává splátka,jestli dohromady,důchod+mzda.a nebo zvláčt.Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *