Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci (oddlužení) v roce 2023 (kalkulačka)

Od 1. 1. 2023, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Základní nezabavitelná částka se zvyšuje na 13 638 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, se připočítá dalších 3 409,50 Kč). Zvyšuje se i nezabavitelná částka při exekuci na účet - v roce 2023 je to 14 580 Kč.
Od 1. 1. 2023, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Základní nezabavitelná částka se zvyšuje na 13 638 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, se připočítá dalších 3 409,50 Kč). Zvyšuje se i nezabavitelná částka při exekuci na účet – v roce 2023 je to 14 580 Kč.

V roce 2023, se výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci poměrně výrazně mění. Zvyšuje se životní minimum i normativní náklady na bydlení. Mění se ale i vzorec pro výpočet nezabavitelného minima.

Je to další významná změna, která ovlivní všechny exekuce (exekuční srážky) a insolvence. Už během roku, se výpočet nezabavitelné částky několikrát měnil, a nezabavitelné minimum se celkem 3x zvyšovalo.

Změna výpočtu nezabavitelné částky v roce 2023

Od 1. 1. 2023, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Důvodem pro změnu výpočtu, je rychlý růst normativních nákladů na bydlení (v roce 2022 i 2023), což vede k výraznému zvyšování i nezabavitelného minima (a to je negativní jak pro věřitele, tak i pro samotné dlužníky – značně to komplikuje například insolvence)

Změny od 1. 1. 2023:

  • Základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení (do konce roku 2022, to byly 3/4)
  • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby bude nově jenom 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka (do konce roku 2022, to byla 1/3)
  • Změnily se normativní náklady na bydlení – od 1. 1. 2023 se používá částka 15 597 Kč (do konce roku 2022, to bylo 10 185 Kč, došlo ke zvýšení + změnila se definice, nově jsou to normativní náklady pro nájem, 1 nebo 2 osoby, v obci od 70000 obyvatel)
  • Zvýšilo se životní minimum – od 1. 1. 2023 je to 4860 Kč (do konce roku 2022 to bylo 4620 Kč)

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2023

  • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby od 1. 1. 2023 = 3 409,50 Kč

Tabulka: Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2023

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2023 do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč
Náklady na bydlení 10 185 Kč 15 597 Kč
Součet 14 805 Kč 20 457 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 3/4 2/3
Nezabavitelná částka za dlužníka 11 103,75 Kč 13 638 Kč
Nezabavitelná částka další os. 1/3 1/4
Nezabavitelná částka za dítě 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 701,25 Kč 3 701,25 Kč
Nezabavitelné minimum pro dlužníka + manželku + 2děti 22 208 Kč 23 866,50 Kč
Hranice plně zabavitelné částky dvojnásobek jeden a půl násobek
Hranice plně zabavitelné částky 29 610 Kč 30 686 Kč

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2023

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelné minimum v roce 2023 (aktuální po zvýšení od 1. ledna 2023), a kolik peněz by vám zůstalo při exekuci.

Pro výpočet nezabavitelné částky (je stejná jako u exekuce) a srážek při insolvenci, můžete použít:

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum – kolik musí zůstat z výplaty při exekuci?

Při exekučních srážkách z výplaty (ze mzdy, z platu, z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, z podpory v nezaměstnanost,…, atd.), musí lidem zůstat alespoň nezabavitelné minimum a dále 1/3 nebo 2/3 ze zbylé části mzdy (nebo do limitu plně zabavitelné částky).

Přednostní exekuce – pokud je exekuce vedena z důvodu nějakého přednostního dluhu (výživné, některé dluhy vůči státu, náhrada škody u soudu, apod.), pak z výplaty zůstane méně peněz.

Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum a k tomu ještě 1/3 zbylé části mzdy (zbylá třetina může být v roce 2023 maximálně 10228 Kč).

Nepřednostní exekuce – pokud je exekuce vedena z důvodu nějakého nepřednostního dluhu (všechny ostatní dluhy – nezaplacené účty, faktury, splátky, pokuty v MHD, atd.), pak z výplaty zůstane více peněz.

Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum a k tomu ještě 2/3 zbylé části mzdy (zbylé dvě třetiny mohou být v roce 2023 maximálně 20 456 Kč).

Nezabavitelné minimum – kolik musí zůstat z výplaty při insolvenci?

Insolvenční srážky z výplaty (ze mzdy, z platu, z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, z podpory v nezaměstnanosti,…, atd.), jsou stejné, jako exekuční srážky z důvodu přednostní pohledávky.

Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum a k tomu ještě 1/3 zbylé části mzdy (zbylá třetina může být v roce 2023 maximálně 10228 Kč).

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance v roce 2023

Od 1. 1. 2023, se zvyšuje i nezabavitelná částka, na kterou je nárok při exekuci na účet v bance. Pokud vám exekutor zablokuje bankovní účet, pak je nárok na jednorázový výběr částky, ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce:

  • Životní minimum jednotlivce se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 4 860 Kč (v roce 2022 to bylo 4620 Kč)
  • Trojnásobek životního minima je do 1. 1. 2023 = 14 580 Kč (v roce 2022 to bylo 13860 Kč)

Nezabavitelné minimum (peníze v hotovosti) při exekuci na majetek v roce 2023

Při exekuci na majetek, je hned několik omezení, co exekutor může zabavit a co naopak nemůže zbavit u vás v bytě. Patří sem i peníze v hotovosti.

Při exekuci na majetek, vám exekutor musí ponechat peníze v hotovosti (které u vás doma najde) až do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce:

  • Nezabavitelná částka při exekuci na majetek v roce 2023 = 9 720 Kč (v roce 2022 to bylo 9240 Kč)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *