Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci (oddlužení) v roce 2022 (kalkulačka)

Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají nárok na zvýšené nezabavitelné minimum. Od 1. 4. 2022, by měla bát nezabavitelná částka pro dlužníka ve výši 9138,75 Kč. Za manželku, manžela nebo dítě, by to od 1. 4. 2022 mělo být 3046,25 Kč.
Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají nárok na zvýšené nezabavitelné minimum. Od 1. 4. 2022, by měla bát nezabavitelná částka pro dlužníka ve výši 9138,75 Kč. Za manželku, manžela nebo dítě, by to od 1. 4. 2022 mělo být 3046,25 Kč.

Na začátku června 2022 (dne 8. 6. 2022), rozhodl Nejvyšší soud ve věci výpočtu nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci v roce 2022. Nejvyšší soud svým rozhodnutím potvrdil, že lidé v exekuci nebo v insolvenci, mají letos nárok na vyšší nezabavitelné minimum.

To je určitě dobrá zpráva pro všechny, kdo se potýkají s exekucí na mzdu nebo s insolvenčním srážkami z platu. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, by jim definitivně mělo zůstávat z jejich příjmu více peněz (doposud panovaly nejasnosti – odlišné výklady změny zákona – viz dále).

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od 1. 7. 2022, platí další zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Poté, co nejvyšší soud rozhodl, že je nárok na vyšší nezabavitelné minimum, došlo ke zvýšení životního minima. Díky tomu se od července automaticky zvyšuje i nezabavitelné minimum.

Základní nezabavitelná částka, je od 1. 7. 2022 zvýšena na 9 416,25 Kč (za dlužníka) a na 3 138,75 Kč (za manželku, manžela nebo dítě).

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Kolik je nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci v roce 2022?

Pro výpočet nezabavitelné částky (která je stejná jak pro exekuční srážky, tak i pro srážky během insolvence (během oddlužení)), jsou v roce 2022 rozhodující 3 změny:

Tyto 3 změny mají vliv nato, že v roce 2022 se nezabavitelná částka postupně zvyšuje (poprvé od 1. 1. 2022, podruhé od 1. 4. 2022).

Tabulka: Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2022

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2022 do 31. 12. 2021 od 1. 1. 2022 od 1. 4. 2022
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 3 860 Kč 4 250 Kč
Náklady na bydlení 6 637 Kč 7 935 Kč 7 935 Kč
Součet 10 497 Kč 11 795 Kč 12 185 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 7 872,75 Kč 8 846,25 Kč 9 138,75 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 2 624,25 Kč 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč
Nezabavitelné minimum pro dlužníka + manželku + 2děti 15 746 Kč 17 112 Kč 18 278 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 20 994 Kč 23 590 Kč 24 370 Kč

Nejasnosti okolo zvýšení nezabavitelné částky během roku 2022

Výpočet nezabavitelné částky, je stanoven v příslušných zákonech a je dále upraven i nařízením vlády. Ve výsledku na tom není nic složitého:

  • Nezabavitelné minimum dlužníka jsou 3/4 ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení (nájemní bydlení pro 1 osobu v obci do 99 999 obyvatel)
  • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě je 1/3 z nezabavitelného minima dlužníka

V roce 2022, ale nastal problém, ohledně určení toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení. Nebylo zcela jasné, zda se do výpočtu exekuce a insolvence, má zahrnout i mimořádné zvýšení, které bylo schváleno na konci ledna 2022.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo na konci února 2022 doporučení, aby se pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci, používaly i mimořádně zvýšené normativy. Některé soudy, ale rozhodovaly, že se má pro výpočet používat jen nižší částka.

Nejvyšší soud v červnu 2022 rozhodl, že nezabavitelná částka bude vyšší

Jasno do celé věci, vneslo až rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze dne 8. 6. 2022. Nejvyšší soud jasně řekl, že nezabavitelné minimum by mělo být v roce 2022 vyšší:

Viz rozhodnutí Nejvyššího soud ze dne 8. 6. 2022:

Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2022

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelné minimum v roce 2022 (aktuální po zvýšení od 1. dubna 2022), a kolik peněz by vám zůstalo při exekuci.

Pro výpočet nezabavitelné částky (je stejná jako u exekuce) a srážek při insolvenci, můžete použít:

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Chybný výpočet nezabavitelné částky a srážek ze mzdy – budou se vracet peníze?

U řady dlužníků (s exekucí nebo insolvencí), mohlo během předchozích měsíců docházet k chybnému výpočtu nezabavitelné částky (nepoužily se zvýšené normativní náklady na bydlení, lidem zůstávalo méně peněz, než na co by měli mít nárok).

Rozhodnutí Nejvyššího soud říká pouze, jak by se mělo určovat nezabavitelné minimum v roce 2022. Situace, kdy se pro výpočet exekuce nebo insolvence, použila nižší nezabavitelná částka, toto rozhodnuté nijak neřeší.

Situace zde bohužel není zcela jednoznačná. Záleží na každém individuálním případu. Pokud se zaměstnavatel, který provádí srážky ze mzdy (nebo někdo jiný – například ČSSZ u důchodů, apod.), řídil rozhodnutím exekutora nebo rozhodnutím insolvenčního soudu, pak by se zřejmě nic vracet nemělo.

V těchto případech, bude zřejmě nutné, obracet se na soud a požadovat odškodnění zde (minimálně do doby, než zde bude nějaký precedens nebo nějaké závazné rozhodnutí, jak takové situace dále řešit).

Je také otázka, jak by se řešily situace, kdy by například ČSSZ, přepočítala srážky z důchodů, a lidem s exekucí nebo v insolvenci, najednou vrátila více peněz. Jestli by nakonec stejně většina nebyla zabavena exekutorem/insolvenčním správcem, jako mimořádný příjem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *