Výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci (oddlužení) v roce 2024 (kalkulačka)

Od 1. 1. 2024, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Základní nezabavitelná částka se snižuje na 12 704,67 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, se připočítá dalších 3 176,17 Kč). Nezabavitelná částka při exekuci na účet (14 580 Kč) nebo při exekuci na majetek (9 720 Kč) zůstává stejná.
Od 1. 1. 2024, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Základní nezabavitelná částka se snižuje na 12 704,67 Kč (za manželku, manžela nebo dítě, se připočítá dalších 3 176,17 Kč). Nezabavitelná částka při exekuci na účet (14 580 Kč) nebo při exekuci na majetek (9 720 Kč) zůstává stejná.

V roce 2024, se výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci poměrně výrazně mění. Od ledna se mění normativní náklady na bydlení. Životní minimum pro výpočet nezabavitelné částky, zatím zůstává stejné jako v předchozím roce.

Je to další významná změna, která ovlivní všechny exekuce (exekuční srážky) a insolvence. Na rozdíl od několika předchozích roků, kdy se nezabavitelná částka pořád jenom zvyšovala (někdy i několikrát za rok), je zde od 1. 1. 2024 naopak snížení. A dosti citelné.

Změna výpočtu nezabavitelné částky v roce 2024

Od 1. 1. 2024, se mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci. Důvodem pro změnu výpočtu, je změna u normativních nákladů na bydlení.

Od ledna 2024, budu platit nové normativní náklady na bydlení. Základní tabulky zůstanou stejné jako v předchozím roce (nebudou se valorizovat). Od ledna 2024 se ale ruší paragraf 26a, který v posledních dvou letech zajišťoval mimořádné zvýšení normativů. Pro výpočet nezabavitelné částky, by se v roce 2024, použila částka 14 197 Kč.

Životní minimum, které se také používá pro výpočet nezabavitelné částky, se naposledy zvýšilo od začátku roku 2023. Aktuálně není žádná změna, a v roce 2024 tedy zřejmě budou platit stejné částky, jako v  předchozím roce. Pro výpočet nezabavitelné částky, by se v roce 2024 použila částka 4 860 Kč.

Změny a podmínky pro výpočet od 1. 1. 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení
  • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby se vypočítá jako 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka
  • Změnily se normativní náklady na bydlení – od 1. 1. 2024 se používá částka 14 197 Kč (v předchozím roce to bylo 15 597 Kč, v roce 2024 je to o 1400 Kč méně, jsou to normativní náklady pro nájem, 1 nebo 2 osoby, v obci od 70000 obyvatel, v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení)

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2024

  • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby od 1. 1. 2024 = 3 176,17 Kč

Tabulka: Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2024

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2024 do 31. 12. 2023 od 1. 1. 2024
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 4 860 Kč
Náklady na bydlení 15 597 Kč 14 197 Kč
Součet 20 457 Kč 19 057 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 2/3 2/3
Nezabavitelná částka za dlužníka 13 638 Kč 12 704,67 Kč
Nezabavitelná částka další os. 1/4 1/4
Nezabavitelná částka za dítě 3409,50 Kč 3 176,17 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3409,50 Kč 3 176,17 Kč
Nezabavitelné minimum pro dlužníka + manželku + 2děti 23 867 Kč 22 234 Kč
Hranice plně zabavitelné částky jeden a půl násobek jeden a půl násobek
Hranice plně zabavitelné částky 30 686 Kč 28 586 Kč

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při exekuci v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelné minimum v roce 2024 (aktuální po změně od 1. ledna 2024), a kolik peněz by vám zůstalo při exekuci.

Pro výpočet nezabavitelné částky (je stejná jako u exekuce) a srážek při insolvenci, můžete použít:

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum – kolik musí zůstat z výplaty při exekuci?

Při exekučních srážkách z výplaty (ze mzdy, z platu, z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, z podpory v nezaměstnanost,…, atd.), musí lidem zůstat alespoň nezabavitelné minimum a dále 1/3 nebo 2/3 ze zbylé části mzdy (nebo do limitu plně zabavitelné částky).

Přednostní exekuce – pokud je exekuce vedena z důvodu nějakého přednostního dluhu (výživné, některé dluhy vůči státu, náhrada škody u soudu, apod.), pak z výplaty zůstane méně peněz.

Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum a k tomu ještě 1/3 zbylé části mzdy (zbylá třetina může být v roce 2024 maximálně 9 528 Kč).

Nepřednostní exekuce – pokud je exekuce vedena z důvodu nějakého nepřednostního dluhu (všechny ostatní dluhy – nezaplacené účty, faktury, splátky, pokuty v MHD, atd.), pak z výplaty zůstane více peněz.

Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum a k tomu ještě 2/3 zbylé části mzdy (zbylé dvě třetiny mohou být v roce 2024 maximálně 19 056 Kč).

Nezabavitelné minimum – kolik musí zůstat z výplaty při insolvenci?

Insolvenční srážky z výplaty (ze mzdy, z platu, z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, z podpory v nezaměstnanosti,…, atd.), jsou stejné, jako exekuční srážky z důvodu přednostní pohledávky.

Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum a k tomu ještě 1/3 zbylé části mzdy (zbylá třetina může být v roce 2024 maximálně 9 528 Kč).

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance v roce 2024

V roce 2024 zůstává stejná nezabavitelná částka, na kterou je nárok při exekuci na účet v bance. Pokud vám exekutor zablokuje bankovní účet, pak je nárok na jednorázový výběr částky, ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce:

  • Životní minimum jednotlivce v roce 2024 je 4 860 Kč
  • Trojnásobek životního minima je od 1. 1. 2024 = 14 580 Kč

Nezabavitelné minimum (peníze v hotovosti) při exekuci na majetek v roce 2024

Při exekuci na majetek, je hned několik omezení, co exekutor může zabavit a co naopak nemůže zbavit u vás v bytě. Patří sem i peníze v hotovosti.

Při exekuci na majetek, vám exekutor musí ponechat peníze v hotovosti (které u vás doma najde) až do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce:

  • Nezabavitelná částka při exekuci na majetek v roce 2024 = 9 720 Kč

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *