Kalkulačka: Placená otcovská dovolená pro novopečené tatínky 2021

Tatínek (otec dítěte), má po porodu nárok na 7 dní placené otcovské dovolené. Čerpat ji může během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok mají zaměstnanci a OSVČ, kterým vzniká účast na nemocenském pojištění. Otcovská, je stejně jako mateřská, ve výši 70% z vyměřovacího základu.
Tatínek (otec dítěte), má po porodu nárok na 7 dní placené otcovské dovolené. Čerpat ji může během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok mají zaměstnanci a OSVČ, kterým vzniká účast na nemocenském pojištění. Otcovská, je stejně jako mateřská, ve výši 70% z vyměřovacího základu.

Už 3 roky mají tatínci, kterým se narodí potomek, nárok na placenou dovolenou. Otcovská dovolená je po dobu 7 kalendářních dní, během prvních 6 týdnů po porodu. Otcovská, je něco jiného, než když je otec dítěte na mateřské nebo rodičovské.

Kolik je placená otcovská dovolená pro tatínky v roce 2021

Dávka otcovské poporodní péče, je ve stejné výši jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská). Jedná se o 70% z vyměřovacího základu. Na placenou otcovskou dovolenou mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ.

Pro výpočet, kolik dostanete během otcovské dovolené, při narození dítěte, můžete použít následující kalkulačku.

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené 2021 (dávka otcovské poporodní péče)

Během otcovské dostáváte 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. U zaměstnanců se dá vycházet ve zjednodušené podobě z hrubé mzdy (u OSVČ se vychází z vyměřovacího základu – OSVČ si ale nejprve musí platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Kalkulačka otcovská dovolená 2021
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok naplacenou otcovskou dovolenou po narození dítěte?

Nárok na dávku otcovské poporodní péče, má muž (otec dítěte/tatínek). Nemusí být manželem ženy, která dítě porodila. Nárok může být i v případě převzetí dítěte do péče, pokud se jedná o dítě mladší než 7 roků.

Nárok na otcovskou mají:

  • zaměstnanci (kterým v zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění)
  • OSVČ (kteří si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Pokud někdo pracuje na DPP nebo DPČ, pak má na tuto dávku nárok jen v případě, že mu práce na dohodu zakládá účast na nemocenském pojištění:

  • u DPP (dohoda o provedení práce), vzniká účast na nemocenském pojištění při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně
  • u DPČ (dohoda o pracovní činnosti), vzniká účast na nemocenském pojištění při příjmu od 3500 Kč měsíčně).

V době uplatnění nároku na otcovskou, musíte být zaměstnaní (nebo účastníkem dobrovolného nemocenského pojištění, jako OSVČ). Nebo to musí být v ochranné době, do 7 dní od skončení zaměstnání (nebo jiné nemocensky pojištěné činnosti).

Výpočet otcovské dovolené – kolik dostanu v roce 2021?

Pro výpočet otcovské, se u zaměstnanců vychází z hrubé mzdy (zpravidla za posledních 12 měsíců). Výpočet je stejný, jako výpočet peněžité pomoci v mateřství. Na základě hrubé mzdy se dá stanovit denní vyměřovací základ. Ten se pak redukuje.

V roce 2021 platí tyto redukční hranice:

  • Do částky 1182 Kč se pro otcovskou započítá 100%
  • Do částky 1773 Kč se pro otcovskou započítá 60%
  • Do částky 3545 Kč se pro otcovskou započítá 30%
  • Nad částku 3545 se už nezapočítá nic

Dávka otcovské poporodní péče je ve výši 70%, za jeden kalendářní den. Zaměstnanec s hrubou mzdou 35 000 Kč, by tedy za 7 dní otcovské dovolené dostal částku 5 642 Kč (806 Kč za den).

OSVČ, který by si platil jen minimální nemocenské pojištění (147 Kč za měsíc v roce 2021), by dostal podstatně méně. V tomto případě by byl nárok na 1 134 Kč (162 Kč za jeden den).

Žádost o otcovskou dovolenou – formulář a co je potřeba

Žádost o otcovskou dovolenou, si zaměstnanec vyřídí u svého zaměstnavatele předem. Slouží k tomu příslušný formulář, který je možné najít na webu ČSSZ:

  • Žádost o otcovskou dovolenou (dávku otcovské poporodní péče) – online formulář je zde
  • Žádost o otcovskou dovolenou (dávku otcovské poporodní péče) – PDF formulář ke stažení je zde

Zaměstnanec ve formuláři vyplní svoje údaje a předvyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní svoji část, a dokument předá na ČSSZ. Zaměstnanec si o otcovskou dovolenou žádá předem.

OSVČ naopak uplatňuje nárok na dávku otcovské poporodní péče až zpětně (poté co využil „otcovskou dovolenou“). Formulář je stejný, rozdíl je v tom, že OSVČ si vše řeší s ČSSZ sám (resp. s místně příslušnou OSSZ – Okresní správou sociálního zabezpečení).

Kdy je možné čerpat otcovskou dovolenou?

Otcovská dovolená, musí být čerpána v průběhu prvních 6 týdnů od porodu. Pak už nárok zaniká, a není jej možné uplatnit zpětně.

Otcovská nemusí být čerpána celá. Maximum je 7 kalendářních dní (1 týden). Pokud by se to někomu nehodilo, tak může mít i kratší dobu, například jen 4 dny. Není ale možné čerpat otcovskou přerušovaně. Jako například 3 dny jeden týden, pak nějaká doba v zaměstnání a následně další 4 dny.

Otcovskou dovolenou je možné čerpat i během doby, kdy je matka a dítě ještě v porodnici.

Prodloužení otcovské dovolené na 10 dní

V dohledné době, by se otcovská dovolená měla prodloužit na minimálně 10 dní. To je dáno novou směrnicí EU, která požaduje, aby právě 10 dní byla minimální délka otcovské. Český zákon se tomu musí přizpůsobit.

K prodloužení otcovské dovolené, ale pravděpodobně dojde až v roce 2022. To, že by se tato změna stihla schválit tak, aby platila ještě v průběhu roku 2021, je spíše nepravděpodobné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *