Valorizace penzí a předčasné důchody se mění už od října 2023 – změnu schválil i prezident

Prezident podepsal změnu zákona – od října 2023 budou platit nové podmínky pro valorizace důchodů a pro předčasné důchody. Zvýšení důchodů od 1. 1. 2024, ale proběhne ještě podle původních podmínek. Důchody se zvýší o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce).
Prezident podepsal změnu zákona – od října 2023 budou platit nové podmínky pro valorizace důchodů a pro předčasné důchody. Zvýšení důchodů od 1. 1. 2024, ale proběhne ještě podle původních podmínek. Důchody se zvýší o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce).

Na začátku září (v pátek 1. 9. 2023), podepsal prezident Pavel změnu zákona o důchodech. Brzy tedy začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů. A také nové podmínky pro předčasné důchody. Co se mění, a jaký to bude mít vliv na zvýšení důchodů na začátku roku 2024?

Změna zákon schválena – nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody

Záměr změnit podmínky pro výpočet zvyšování důchodů a zpřísnit podmínky pro předčasné důchody, oznámila vláda už na jaře 2023.

Tyto změny, zapadají do širšího rámce snahy, o konsolidaci veřejných rozpočtů (aktuálně se v Parlamentu projednává velký úsporný balíček – bude se měnit přes 60 různých zákonů; vláda chce ušetřit cca 110 miliard korun; současně se připravuje větší důchodová reforma – finální podoba by měla být představena na podzim 2023).

Vzhledem k většině, kterou mají vládní strany v Parlamentu a v Senátu, prošly navrhované změny poměrně hladce přes obě komory (opozice sice hlasitě „křičela“, jak bude proti těmto změnám bojovat „do roztrhání těla“ – reálně ale neměla šanci něco změnit).

Na konci prázdnin se už čekalo jenom na podpis prezidenta. Od jeho podpisu, se pak odvíjí i platnost (účinnost) změn.

Pokud by změnu zákona podepsal prezident ještě v srpnu, pak by přísnější podmínky pro předčasné důchody platily už od začátku září (část změn, některé začnou tak jako tak platit až v roce 2024; nové podmínky pro valorizace důchodů se reálně projeví až později – viz dále).

Prezident ale do poslední chvíle váhal. S některými aspekty schválených změn nesouhlasí. Údajně zvažoval i možnost vetovat návrh na změnu zákona.

Nakonec ale prezident změnu podepsal prvního září 2023. Díky tomu, začnou změny platit až od začátku října (od 1. 10. 2023). Kdo si chce vyřídit předčasný důchod podle původních podmínek, má tedy čas ještě do konce září 2023.

Nové podmínky pro valorizace důchodů – jak se budou zvyšovat důchody?

Jednou z hlavních změn, jsou nové podmínky pro výpočet zvyšování důchodů. Zásadní změnou, je započítání růstu průměrné mzdy, pouze z jedné třetiny (doposud – od roku 2018 – se započítávala jedna polovina).

Tato změna bude znamenat nižší zvyšování důchodů. Bude se jednat o desítky korun měsíčně u většiny důchodů. Tato změna, se ale neprojeví hned.

Na začátku roku 2024, to na zvyšování důchodů nebude mít vůbec žádný vliv (změna se může týkat až případné mimořádnou valorizaci během roku 2024, pokud by byla stále vysoká inflace; místo mimořádné valorizace, by byl od června 2024 nárok na mimořádný příplatek – jiný mechanismus výpočtu, než u valorizace).

Nové podmínky pro valorizace důchodů, se začnou plně projevovat až v roce 2025 nebo dokonce až v roce 2026 (záleží i na tom, jaká bude inflace a o kolik se bude zvyšovat průměrná mzda). Na zvýšení důchodů v roce 2024, ale nemá změna zákona žádný dopad.

Jak se budou zvyšovat důchody v roce 2024? O kolik se zvýší důchod od 1. 1. 2024?

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024) se budou zvyšovat všechny důchody. Pravidelná valorizace (nařízená zákonem), bude v roce 2024 stejná pro všechny důchody a pro všechny důchodce.

Bude se zvyšovat pouze základní složka důchodu. Zvýšení by mělo být o 360 Kč. Tuto částku tedy dostanou všichni důchodci.

Bude to stejné zvýšení (o 360 Kč měsíčně), jak pro starobní důchodce, tak i pro invalidní důchody, nebo i pro vdovské, vdovecké či sirotčí důchody (při souběhu více důchodů – pokud má někdo například starobní důchod a vdovský důchod, nebo například invalidní důchod a sirotčí důchod, apod., bude na zvýšení (+360 Kč) nárok jenom jednou).

Zvýšení o 360 Kč, je potvrzená informace od Ministerstva práce a sociálních věcí (důchody by se měly zvýšit tak, aby základní výměra byla 10% z průměrné mzdy – přesný údaj o průměrné mzdě, zveřejnil ČSÚ na začátku září 2023).

Kalkulačka: Výpočet, jak se zvýší důchod od ledna 2024

Na začátku roku 2024, by se měly všechny důchody zvýšit o 360 Kč. Bude se zvyšovat pouze základní složka důchodu. Základní složka je v roce 2023 stanovena na 4040 Kč.

V roce 2024 by základní složka důchodů měla být 4400 Kč (zvýšení o 360 Kč).  Základní složka důchodů je stejná pro všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí).

Procentní (individuální/zásluhová) část důchodu se zvyšovat nebude (kvůli vysokému zvýšení základní složky – viz paragraf 67, odstavec 8, v zákoně o důchodovém pojištění).

Nové podmínky (schválené 1. září 2023), na zvýšení důchodů v roce 2024, nemají žádný vliv. Zvýšení proběhem podle původního zákona – podle paragrafu 67, odstavec 7 a 8, v zákoně o důchodovém pojištění.

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Poznámka: Zvýšení důchodů o 360 Kč od 1. 1. 2024, je finální údaj, zveřejněný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na začátku září 2023, Český statistický úřad publikoval údaj o průměrné mzdě, od kterého se odvíjí finální částka.

Nové podmínky pro předčasné důchody – co se mění v roce 2023 a co v roce 2024?

Předčasné důchody, čeká poměrně výrazné zpřísnění podmínek. Větší část změn, začne platit už od začátku října 2023 (od 1. 10. 2023). Pouze prodloužení minimální „odpracované“ doby, začne platit až v roce 2024 (až od 1. 10. 2024).

Co se mění u předčasných důchodů:

  • Na předčasný důchod bude nárok maximálně 3 roky před řádným termínem pro odchod do důchodu (doposud to bylo teoreticky až 5 roků, reálně ale spíše jen 4 roky), tato změna platí od října 2023
  • Předčasné důchody budou nižší – při výpočtu důchodu se za každých 90 dní, o které se jde do důchodu dříve, procentní výměra sníží o 1,5% (doposud to bylo o 0,9% během prvních 360 dní, následně o 1,2% během dalších 360 dní, a až poté o 1,5%), tato změna platí od října 2023
  • Předčasné důchody se nebudou valorizovat do doby, než bude dosažen řádný důchodový věk ( například první 3 roky, se předčasný důchod nebude zvyšovat vůbec), tato změna platí od října 2023; měla by se týkat jenom nově přiznaných předčasných důchodů (předčasné důchody, na které vznikl nárok do konce září 2023, by se měly i nadále zvyšovat podle běžných podmínek, jako doposud)
  • Pro nárok na předčasný důchod, bude nutné „odpracovat“ 40 roků (celková doba důchodového pojištění včetně náhradní doby), tato změna začne platit až v roce 2024 – od října 2024)

Podle informací z MPSV, si o předčasný důchod žádalo v posledních měsících podstatně více lidí. Není se co divit. Nové podmínky, jsou opravdu velmi přísné. A předčasný důchod (který už tak byl dosti nevýhodný) se vyplatí ještě méně.

Na podání žádosti o předčasný důchod, podle původních podmínek, je díky „zpožděnému“ podpisu prezidenta, čas ještě do konce září 2023. Od října už budou z větší části platit nové (přísnější podmínky).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *