Kolik budou stravenky a stravenkový paušál v roce 2024?

Od ledna 2024 se zvyšuje maximální příspěvek na stravování na 116,2 Kč. Platí to i pro stravenkový paušál (tj. až 2444,20 Kč za měsíc, který má 21 dní). V roce 2024, se zavádí omezení na další benefity pro zaměstnance – maximálně do 21 893 Kč za rok.
Od ledna 2024 se zvyšuje maximální příspěvek na stravování na 116,2 Kč. Platí to i pro stravenkový paušál (tj. až 2444,20 Kč za měsíc, který má 21 dní). V roce 2024, se zavádí omezení na další benefity pro zaměstnance – maximálně do 21 893 Kč za rok.

Od začátku roku 2024, může být v zaměstnání nárok na stravenky s vyšší cenou. Od 1. 1. 2024, se zvyšuje stravné při služební cestě, od kterého se následně odvíjí i maximální cena stravenky. V roce 2024, se ale současně mění podmínky pro stravenky. Maximální výše příspěvku na stravování je 116,20 Kč (cokoliv nad, je už zdanitelným příjmem).

Od ledna 2024, se bude zvyšovat i stravenkový paušál. I zde se výpočet maximální částky odvíjí od toho, kolik jsou diety při služební cestě. V roce 2023, byla maximální částka 107,10 Kč za den (tj. 2249,10 Kč za měsíc). V roce 2024 se to zvýší na 116,20 Kč za den (tj. 2444,20 Kč za měsíc).

Kolik budou diety při služební cestě v roce 2024?

Od ledna 2024, bude platit nová vyhláška, která stanovuje sazby pro stravné (diety), při služební cestě. Sazby se zvyšují o 11 – 31 Kč (viz tabulka).

Od maximální sazby stravného pro služební cestu v délce 5 až 12 hodin, se následně odvíjí i maximální cena stravenky, nebo kolik bude stravenkový paušál.

Tabulka: Diety (stravné) při služební cestě 2024

Diety služební cesta 2023 2024 Zvýšení
5 až 12 hodin 129 Kč až 153 Kč 140 Kč až 166 Kč +10 – 13 Kč
12 až 18 hodin 196 Kč až 236 Kč 212 Kč až 256 Kč +16 – 20 Kč
nad 18 hodin 307 Kč až 367 Kč 333 Kč až 398 Kč +26 – 31 Kč

Kolik budou stravenky v roce 2024?

Maximální cena stravenky (resp. maximální daňově uznatelný příspěvek na stravování), se odvíjí od částky 166 Kč (maximální sazba pro diety při služební cestě v délce 5 až 12 hodin).

Maximální daňově uznatelná částka, je 70%. V roce 2024 to bude 116,20 Kč. To je současně i hodnota, kolik může být stravenkový paušál na jeden den.

Záleží ale na konkrétní firmě, v jaké výši bude poskytovat stravenky. Někde to může být jen základní (daňově uznatelná částka). Jinde to může být i méně. Nebo se na ceně stravenky podílí i zaměstnanec, a pak je nárok i na vyšší stravenky.

V roce 2024 ale platí, že vše co je nad 116,20 Kč, je už považováno za zdanitelný příjem zaměstnance (a musí se platit odvody státu). V roce 2023, byla nejčastější cena stravenky 110 Kč. V roce 2024, to pravděpodobně bude 116 Kč.

Tabulka: maximální cena stravenky 2024

Cena stravenky 2023 2024 Zvýšení
Maximální stravné při služební cestě 153 Kč 166 Kč +13,00 Kč
Maximální daňově uznatelná částka (70%) 107,10 Kč 116,20 Kč +9,10 Kč

Kolik bude stravenkový paušál v roce 2024?

Jak již bylo uvedeno výše, maximální částka, kterou může být stravenkový paušál, se odvíjí od toho, kolik jsou diety při služebné cestě. V roce 2024, se maximální částka na jeden den zvýší o 9,10 Kč.

Zatímco v roce 2023, mohl být stravenkový paušál na jeden den maximálně 107,10 Kč (tj. 2249,10 Kč za měsíc, který má 21 dní). V roce 2024, může být maximální částka na jeden den 116,20 Kč (tj. 2440,20 Kč za měsíc, který má 21 dní).

Stravenkový paušál 2023 2024 Zvýšení
Maximální stravné při služební cestě 153,00 Kč 166 Kč +13,00 Kč
Maximální příspěvek zaměstnavatele (70%) 107,10 Kč 116,20 Kč +9,10 Kč
Paušál za 21 dní 2 249,10 Kč 2 44,20 Kč +191,10 Kč

Kdo má nárok na stravenky nebo na stravenkový paušál?

Na stravenky nebo na příspěvek na stravování (stravenkový paušál), není nárok. Zaměstnavatel, nemá žádnou povinnost, aby zaměstnancům přispíval na jídlo.

Jedinou povinností zaměstnavatele je, aby zajistil přestávky na jídlo (a případně i vhodné prostory, kde se může zaměstnanec najíst).

Stravenky, nebo stravenkový paušál (nebo i závodní jídelna), je tedy nenárokový benefit. Záleží na firmě, jestli tento benefit bude poskytovat, a v jaké konkrétní výši.

Maximální cena stravenky nebo maximální částka pro stravenkový paušál, je pouze maximum, do kterého se nemusí platit odvody státu. Neznamená to automaticky, že má každý zaměstnanec nárok na tuto maximální částku.

Omezení pro nadlimitní stravenky v roce 2024

Od ledna 2024, bude platit omezení pro nadlimitní stravenky. Zatímco pro stravenkový paušál, byl už dříve stanoven maximální limit, pro stravenky to doposud bylo bez limitu. Firma tak mohla poskytovat stravenky i řádu několik tisíc korun na den („manažerské stravenky“).

V roce 2024, už ale nadlimitní stravenky nebudou osvobozeny, a budou platit stejné podmínky, jako pro stravenkový paušál. Maximální částka, která je osvobozena od placení státu, je 116,20 Kč.

Zaměstnavatel sice může poskytovat i podstatně vyšší stravenky (nebo jinou formu příspěvku na stravování). Pak už se ale platí běžné odvody. A fakticky tedy nedává smysl, aby byly vypláceny vyšší stravenky.

Stejné omezení, ale nově platí i pro závodní stravování. I v závodní jídelně, se musí cena zvýhodněného jídla, vejít do limitu 116,20 Kč na den.

Omezení dalších benefitů pro zaměstnance v roce 2024

Kvůli vládnímu úspornému balíčku, se od ledna 2024 budou omezovat i další benefity pro zaměstnance. Vláda je chtěla původně zrušit úplně (resp. chtěla zrušit daňovou uznatelnost nákladů na tyto benefity).

Nakonec ale bylo schváleno, že firma může poskytovat benefity, až do poloviny průměrné mzdy, tj. do 21 893 Kč (průměrná mzda pro dok 2024 je stanovena na 43 967 Kč).

Všechny příspěvky až do 21 893 Kč za rok, si tedy zaměstnavatel může i nadále dát i nadále do nákladů.

Limit se vztahuje na všechny běžné nepeněžní benefity – mohou to být různé poukazy na sport, kulturu, vzdělávací služby, příspěvky na dětské tábory, na knihy, na dovolenou nebo i různé další.

Pokud by zaměstnavatel poskytoval benefity nad limit (nad 21 983 Kč), tak už se bude jednat o zdanitelný příjem na straně zaměstnance (tj. platilo by se sociální, zdravotní pojištění a daně; a firma by si to už nemohla dát do nákladů).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *