Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě do 18 roků – nárok má až 1,8 miliónu dětí

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků, by rodiny měly dostat do konce srpna 2022. Část dětí nebude muset o příspěvek žádat, ale dostanou jej automaticky. Zbytek si vyřídí žádost o přídavek přes internet. Nárok mají rodiny s příjmem do 1 miliónu korun hrubého za rok 2021. Nárok bude i u dětí, které se narodí do konce roku 2022.
Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků, by rodiny měly dostat do konce srpna 2022. Část dětí nebude muset o příspěvek žádat, ale dostanou jej automaticky. Zbytek si vyřídí žádost o přídavek přes internet. Nárok mají rodiny s příjmem do 1 miliónu korun hrubého za rok 2021. Nárok bude i u dětí, které se narodí do konce roku 2022.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo návrh zákona, o mimořádném jednorázovém příspěvku na dítě 5000 Kč, který měl být vyplácen do konce srpna 2022.

Na přídavek 5000 Kč, budou mít nárok děti do 18 roků, pokud nyní dostávají běžné příspěvky na dítě (pravidelně vyplácená sociální dávka pro rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima).

Nárok budou mít i děti z rodin, kde je celkový roční hrubý příjem do 1 miliónu korun (příjem ze zaměstnání a podnikání v roce 2021).

Na příplatek 5000 Kč, budou mít nárok i děti, které se narodí až do konce roku 2022 (v období od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022).

Na příspěvek je nárok až do konce června 2023

Kdo si nestihl vyřídit příspěvek v roce 2022, má šanci i v roce 2023. Při splnění podmínek, je možné o příspěvek žádat až do 30. 6. 2023. Po tomto datu zanikají všechny nevyužité nároky.

Příspěvek 5000 Kč dostane 1,8 miliónu dětí – většina automaticky i bez žádosti

Na příspěvek, by mělo mít podle odhadu MPSV, nárok cca 1,82 miliónu dětí. Státní rozpočet tedy tento mimořádný příspěvek na dítě, vyjde na cca 9,1 miliardy korun.

Velká část dětí (rodin), si o příspěvek nebude muset žádat a dostanou jej automaticky do konce srpna 2022 (ty, které již mají schválený běžný příspěvek na dítě).

V ostatních případech, se bude žádost vyřizovat elektronicky (přes internet) a peníze budou vyplaceny do měsíce.

Dětské přídavky v roce 2024

Sociální dávka příspěvek na dítě, je určena pro rodiny, kde je průměrný měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima.

Od 1. ledna 2023, se zvýšily přídavky na dítě – pro každé dítě je to o 200 Kč měsíčně více.

Životní minimum se zvýšilo od 1. ledna 2023 o 5,2%. Díky tomuto zvýšení, může mít na přídavky nárok více dětí (rodin).

Čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi do 6 roků, má na dětské přídavky nárok, pokud je příjem do 45 798 Kč měsíčně. Životní minimum se jim od 1. 1. 2023, zvýšilo na 13 470 Kč měsíčně.

Více viz:

Kdo bude mít nárok na příspěvek 5000 Kč – jaké jsou podmínky?

V návrhu zákona o mimořádném jednorázovém příspěvku 5000 Kč na dítě v roce 2022 (návrh můžete najít zde), jsou uvedeny především tyto podmínky:

 • Na příspěvek budou mít nárok děti do 18 roků (k 1. 8. 2022 jim ještě nebude 18 roků)
 • Na příspěvek budou mít nárok děti, které se narodí ještě letos, do konce roku 2022
 • Na příspěvek budou mátí automaticky nárok děti, které již nyní dostávají sociální dávku příspěvek na dítě (podmínkou je mít nárok na výplatu příspěvku na dítě v červenci 2022, kdy se vyplácí příspěvek za červen)
 • Na příspěvek budou mít nárok rodiny, které mají roční hrubý příjem do 1 miliónu korun (příjem za rok 2021 – přesněji viz dále)

Kdy bude stát vyplácet příplatek 5000 Kč na dítě do 18 let?

Pokud bude návrh zákona schválen ve zrychleném režimu, a pokud nedojde k nějakým zásadním změnám, pak by se měl mimořádný příplatek 5000 Kč na dítě do 18 let, vyplácet nejpozději do konce srpna 2022.

V návrhu zákona se předpokládají dvě možnosti:

 • Rodiny dostanou 5000 Kč na dítě automaticky do konce srpna 2022 (týká se těch rodin/dětí, které nyní mají nárok na běžné přídavky na dítě od Úřadu práce)
 • Rodiny dostanou 5000 Kč na dítě do konce následujícího měsíce, po schválení žádosti (týká se rodin, kde se dítě narodí do konce roku 2022; a rodin, které nemají nárok na běžné přídavky na dítě a budou si muset podat žádost)

Žádost o příspěvek 5000 Kč na dítě půjde vyřídit přes internet

Velká část dětí (rodin), které budou mít nárok na příspěvek 5000 Kč na dítě, si o něj nebude muset žádat.

Pokud již nyní dostávají přídavky na dítě od Úřadu práce, pak dostanou i těchto 5000 Kč automaticky, a nebude potřeba podávat zvláštní žádost. Peníze budou vyplaceny na účet v bance nebo složenkou na poštu, do konce srpna 2022.

Ty rodiny, které nedostávají příspěvek na dítě, nebo rodiny, kde se dítě narodí od 2. 8. 2022 do konce roku (do 31. 8. 2022), si budou muset o příspěvek požádat.

Žádost o mimořádný příplatek na dítě, by se měla vyřizovat přes internet. Podle návrhu, by měla stačit elektronická identita (například bankovní identita, datová schránka). Nebo bude možné i podání žádosti prostřednictvím Czech Point (například na poště).

K vyřízení žádosti o příspěvek 5000 Kč, by nemělo být potřeba nějaké složité papírování. Zřejmě se vyplní jen online formulář (podobně, jako je tomu nyní například u příspěvku na ubytování Ukrajinců). A stát si potřebné údaje ověří elektronicky, v různých databázích, které má k dispozici. Dokládat nějaké papíry či potvrzení, zřejmě bude potřeba jen v případě nějakých nejasností.

Online žádost o příspěvek 5000 Kč na dítě, by měl Úřad práce připravit po schválení zákona – zřejmě během letních prázdnin.

Jaké příjmy se budou počítat pro nárok na příspěvek 5000 Kč?

Pokud rodina (dítě) nemá aktuálně nárok na příspěvek na dítě, pak bude mít nárok na mimořádný příspěvek 5000 Kč v případě, že roční příjem rodiny, nepřekračuje 1 milión korun hrubého:

 • Budou se posuzovat příjmy za rok 2021
 • Budou se posuzovat hrubé příjmy ze všech zaměstnání (včetně DPP či DPČ, pokud je z nich odváděno sociální pojištění)
 • Budou se posuzovat příjmy z podnikání OSVČ (základ daně – příjem po odečtení nákladů)
 • Budou se započítávat příjmy rodiče/rodičů a případně i některých dalších osob ve společné domácnosti (viz dále)
 • Do celkového příjmu by se tedy zřejmě neměly započítat jiné sociální dávky, které již rodina dostává

V návrhu zákona, jsou příjmy rozhodné pro posouzení nároku na mimořádný příspěvek 5000 Kč, vymezeny takto – viz paragraf 4:

(3) Za rozhodný příjem rodiče se pro účely tohoto zákona považuje součet těchto příjmů rodiče nebo rodičů dítěte, se kterým nebo se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby:

a) vyměřovací základy pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zjištěné z evidenčních listů za rok 2021 podle § 38 odst. 4 písm. f) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákona o vojácích z povolání a

b) dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti rodiče v roce 2021 podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Jak se bude počítat příjem rodiny (1 milión korun)

V návrhu zákona je uvedeno, že pro posouzení nároku na mimořádný příspěvek na dítě, se budou započítávat příjmy rodiče/rodičů dítěte. Příjmy samotného dítěte (například z nějaké brigády, apod.), se do celkového limitu 1 milión korun hrubého, nebudou započítávat.

Do celkového limitu, se započítají příjmy nejenom samotného rodiče, ale i případných dalších osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. Může se jednat například o partnera, partnerku, druha či družku. Pokud společně žijí alespoň 3 měsíce ve společné domácnosti, pak se započítá i jejich příjem.

Viz návrh zákona – paragraf 4:

(1) Za rodiče se pro účely tohoto zákona považuje též

a) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů,

b) manžel nebo partner rodiče nebo osoby podle písmene a),

c) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písmene a), a

d) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene a), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene a) žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *