Podpora pro OSVČ během epidemie COVID – říjen a listopad (podzim) 2020

Během podzimu (říjen a listopad 2020) mohou mít podnikatelé (OSVČ, živnostníci) nebo i pracovníci na dohodu (DPP nebo DPČ) nebo společníci malých s.r.o firem nárok na podporu (kompenzační bonus). To může být až 24 000 Kč (500 Kč na den). Podívejte se na podmínky, kdo má nárok, a jak podat žádost o podporu během epidemie COVID.
Během podzimu (říjen a listopad 2020) mohou mít podnikatelé (OSVČ, živnostníci) nebo i pracovníci na dohodu (DPP nebo DPČ) nebo společníci malých s.r.o firem nárok na podporu (kompenzační bonus). To může být až 24 000 Kč (500 Kč na den). Podívejte se na podmínky, kdo má nárok, a jak podat žádost o podporu během epidemie COVID.

Během podzimních měsíců, se do České republiky vrátila epidemie koronaviru COVID v plné síle. Ve srovnání s jarními měsíci, se teprve na podzim naplno ukázala zákeřnost této epidemie.

Vzhledem k vysokému počtu nakažených koronavirem (tisíce lidí každý den) musela vláda nakonec přikročit k podobně drastickým opatřením, jako během jarních měsíců.

Povinné nošení roušek. Zavřené restaurace, bary, různé obchody a služby. Dokonce je i zákaz vycházení ven v noci. V neděli jsou zavřené obchody a celá ekonomika je utlumená podobně, jako během jarních měsíců.

Obsah článku:

 1. Jaká je podpora (kompenzační bonus) pro OSVČ za podzim 2020
 2. Kolik je podpora za říjen a listopad 2020
 3. Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu (kompenzační bonus)
 4. Kdo má nárok na kompenzační bonus
 5. Kde najít formulář pro žádost o podporu
 6. Kam poslat vyplněnou žádost
 7. Kdy dostanu peníze
 8. Do kdy nejpozději musím podat žádost

Podpora pro OSVČ během podzimní epidemie COVID

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, díky kterým byla omezena podstatná část ekonomiky (nejvíce to pociťují právě drobní podnikatelé – živnostníci, OSVČ a malé firmy), přijala vláda zákon o kompenzačním bonusu.

Podobně, jako během jarních měsíců (březen až červen), i během podzimu budou mít OSVČ nárok na podporu od státu.

Oproti jarním měsícům (kdy kompenzační bonus mohli dostat skoro všichni OSVČ), jsou ale během podzimu podmínky pro tuto státní podporu poměrně přísné. Na podzim tak hodně OSVČ nedostane vůbec nic, i když je jejich podnikání probíhající epidemií COVID značně omezeno.

Kompenzační bonus pro živnostníky (OSVČ) za říjen a listopad 2020

Podobně jako na jaře, i během podzimu je kompenzační bonus rozdělen na dvě části:

 • První podzimní kompenzační bonus je za období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020
 • Druhý podzimní kompenzační bonus je za období od 5. listopadu do 21. listopadu 2020

Vzhledem k tomu, že epidemie COVID v půlce listopadu ještě ani zdaleka nekončí, je možné, že bude nárok i na kompenzační bonus za další období – za prosinec 2020.

V zákoně, který řeší podporu pro OSVČ během epidemie, se přímo hovoří o tom, že pokud dojde k prodloužení nouzového stavu, tak bude nárok i na další bonusové období.

Vzhledem k tomu, že vláda aktuálně diskutuje o tom, že by se nouzový stav prodloužil až do prosince, je možné, že OSVČ budou mít ještě do konce roku 2020 nárok i na další podporu.

Kolik je podpora pro OSVČ (kompenzační bonus) za podzim 2020

Výše podpory pro OSVČ (výše kompenzačního bonusu), je na podzim stejná jako během jarních měsíců.

I na podzim tak živnostník může mít nárok na podporu 500 Kč za každý kalendářní den. Za říjen a listopad 2020, to aktuálně může být až 24 000 Kč:

 • První kompenzační bonus (31 dní, od 5. 10. do 4. 11. 2020) = 15 500 Kč
 • Druhý kompenzační bonus (17 dní, od 5. 11. do 21. 11. 2020) = 8 500 Kč

Vzhledem k tomu, jak jsou nastavené podmínky pro nárok na tuto podporu pro OSVČ (viz dále), to ale určitě neznamená, že by měli všichni živnostníci nárok na podporu 24 000 Kč (tedy za celé období)

Kdo má nárok na podporu během podzimní epidemie

Podpora (kompenzační bonus) během podzimní epidemie COVID se netýká jen živnostníků (OSVČ). Nárok mají i lidé, kteří pracují na dohodu („dohodáři“), nebo také společníci malých s.r.o firem:

 • Na kompenzační bonus má nárok podnikající fyzická osoba (OSVČ, živnostník)
 • Na podporu má nárok i pracovník na dohodu o provedení práce (DPP) nebo pracovník na dohodu o provedení činnosti (DPČ)
 • Na podporu mají nárok i společníci malých s.r.o firem (maximálně 2 společníci, nebo jen rodinní příslušníci)

Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu (kompenzační bonus) za říjen a listopad 2020?

Jak již bylo zmíněno výše, na rozdíl od jarních měsíců, na podzim jsou podmínky pro nárok na tuto podporu velmi přísné.

Zatímco na jaře měli nárok na podporu všichni, u kterých došlo k nějakému omezení z důvodu epidemie (stačilo jen snížení poptávky po jejich zboží nebo službách), na podzim to už ani zdaleka nestačí.

Bez velkého přehánění by se dalo říci, že během podzimu se vláda na většinu OSVČ „vykašlala“. Nárok na podporu totiž získá jen menší část podnikatelů (nebo dohodářů).

Abyste měli nárok na podporu (kompenzační bonus) za podzim 2020 musí být splněny tyto podmínky:

 • Obor podnikání musel být přímo omezen mimořádným opatřením (nařízením vlády nebo jiné státní instituce)

To v praxi znamená, že pokud vám vláda přímo nenařídila zavřít svoji provozovnu, pak na nic nárok nemáte. A to, i když nemáte skoro žádné příjmy, protože se lidé během epidemie bojí chodit ven a omezují svoji spotřebu. Pokud vám nebylo přímo přikázáno přerušit/omezit podnikání, pak na podporu nárok mít nebudete. To je značný alibismus vlády – nic vám nedáme, protože jsme vám přece nezakázali podnikání. To že reálně lidé nikam nechodí a nic nekupují, už vládu nezajímá

 • Nárok na podporu máte i v případě, že vám sice nebylo podnikání přímo zakázáno, ale pokud alespoň 80% vašich výrobků nebo služeb bylo určeno pro firmy/podnikatele, kteří mají zakázanou činnost, pak můžete mít nárok na podporu

V zákoně se přímo hovoří o tomto:

Nárok na kompenzační bonus tak bude přiznán i těm, jejichž podnikatelská činnost byla alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu.  Současně však musí být naplněna materiální podmínka usilující o elementární spravedlnost. Tou je požadavek, aby se jednalo o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy nelze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli.

To je další alibismus vlády. Bude se jen obtížně dokazovat, že i když jste před epidemií dodávali 100% svých služeb/zboží firmám, které mají nyní omezenou činnost, tak že tyto služby/zboží nemůžete nabídnout jinému odběrateli, který má činnost dovolenou. Pokud se někdo specializoval například na dodávky potravin pro hotely nebo restaurace, které mají omezenou činnost, tak bude jen obtížně prokazovat, že stejné zboží nemůže nabízet i někomu jinému.

 • Jednou z posledních důležitých podmínek je to, že pro podnikatele (OSVČ, živnostníky, dohodáře či společníky s.r.o firmy), byl v posledních 4 měsících před nouzovým stavem (v době od 1. června 2020 do 30. září 2020), dominantní právě příjem z nyní omezené činnosti

To sice v praxi znamená, že na podporu mohou mít nárok třeba i studenti, důchodci, ženy na mateřské nebo rodičovské, nebo i další skupiny osob, pro které je podnikání pouze vedlejší činností.

Opět to ale může znamenat, že minimálně část OSVČ na podporu za podzim 2020 nedosáhne.

Žádost o podporu pro OSVČ (kompenzační bonus) za říjen a listopad 2020

O podporu (kompenzační bonus) si mohou OSVČ (živnostníci, dohodáři nebo společníci malých firem) žádat již nyní. Žádost se vyřizuje u Finanční správy (tedy u Finančního úřadu, pod který spadáte podle místa svého trvalého bydliště, nebo sídla firmy).

Žádost o podporu se podává prostřednictvím příslušného formuláře:

Online formulář – žádost o kompenzační bonus podzim 2020

 • Online formulář – žádost o podporu pro OSVČ (kompenzační bonus) je zde

Prostřednictvím online formuláře je možné požádat rovnou o kompenzační bonus za obě období (za říjen i listopad 2020), rovnou tedy o celých 24 000 Kč

PDF formulář ke stažení – žádost o kompenzační bonus podzim 2020

Pokud preferujete vyplnění klasického PDF formuláře (třeba tak, že si ho vytisknete a vyplníte ručně), pak je nutné o každý kompenzační bonus žádat na samostatném formuláři.

 • PDF formulář – žádost o kompenzační bonus za říjen 2020 je zde
 • PDF formulář – žádost o kompenzační bonus za listopad 2020 je zde

Jak podat žádost o podporu pro OSVČ (živnostníky) za říjen a listopad 2020?

Vyplněný formulář žádosti (i u online formuláře se vám nakonec vygeneruje PDF soubor s žádostí), je následně nutné odeslat na Finanční úřad. Možností, jak podat žádost je několik. Vyplněný formulář je možné odeslat:

 • Emailem – stačí i „obyčejný“ email bez elektronického podpisu
 • Datovou schránkou – asi nejrychlejší způsob vyřízení žádosti
 • Poštou – vyplněný a podepsaný originál je možné poslat i klasickou poštou
 • Osobně – vyplněný a podepsaný originál je možné podat osobně na podatelně Finančního úřadu nebo jej vhodit do sběrného boxu, který je zpravidla u vchodu do budovy Finančního úřadu

Kontakty na jednotlivé Finanční úřady je možné najít zde (u příslušného Finančního úřadu, pod který spadáte, si můžete najít jak adresu datové schránky, tak i emailovou adresu nebo poštovní adresu).

Kdy bude vyplacena podpora pro OSVČ (kompenzační bonus) za podzim 2020?

Výplata podpory pro OSVČ by měla být zahájena již v polovině listopadu 2020. Bude tedy záležet na tom, kdy podáte žádost o podporu, zda v ní nebudou nějaké chyby atd. Vyřízení žádosti o podporu a výplata peněz, obvykle trvá několik týdnů (minimálně 2 – 3 týdny).

Do kdy nejpozději musím požádat o podporu pro OSVČ?

Na podání žádosti o podporu (kompenzační bonus) za podzim 2020, je poměrně dosti času. Žádosti je možné podávat až do ledna 2021:

 • Žádost o první kompenzační bonus musí být podána nejpozději do 5. ledna 2021
 • Žádost o druhý kompenzační bonus musí být podána nejpozději do 22. ledna 2021

Jak zjistím, jestli mám nárok na podporu (kompenzační bonus)?

Vzhledem k tomu, jak složitě jsou formulované podmínky pro nárok na podporu pro OSVČ za podzim 2020, je určitě velká řada nejasností v tom, kdo má a kdo nemá nárok na podporu. Část informací je možné zjistit například zde:

V případě nejasností nezbývá než hledat na internetu, nebo se zkusit obrátit na některou internetovou poradnu, nebo zkusit svůj dotaz směřovat přímo na Finanční úřad.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *