Do kdy musím podat daňové přiznání v roce 2020? Nejpozději do 18. srpna!

Termín pro daňové přiznání a přehledy o příjmech z podnikání OSVČ se letos kvůli koronaviru dvakrát měnili. Aktuálně platí, že pro daňové přiznání je poslední termín 18. srpna 2020. Pro zdravotní pojišťovnu je to do 3. srpna 2020. A pro ČSSZ do 18. září 2020.
Termín pro daňové přiznání a přehledy o příjmech z podnikání OSVČ se letos kvůli koronaviru dvakrát měnili. Aktuálně platí, že pro daňové přiznání je poslední termín 18. srpna 2020. Pro zdravotní pojišťovnu je to do 3. srpna 2020. A pro ČSSZ do 18. září 2020.

V souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19) se toho letos měnilo hodně. Jednou z věcí je i termín podání daňového přiznání (a pro OSVČ i termíny podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ). Termín pro daňové přiznání se měnil hned 2x, a nakonec z toho vznikl pěkný zmatek.

Aktuální termíny pro daňové přiznání v roce 2024

V roce 2024, je základní termín pro daňové přiznání, posunutý až na 2. duben 2024 (kvůli víkendu).

Aktuální termíny pro daňové přiznání (a pro podání přehledů o příjmech OSVČ) pro rok 2024, najdete zde

Do kdy musím podat daňové přiznání v roce 2020?

Už na začátku koronavirové epidemie, přistoupilo Ministerstvo financí k „odložení“ termínu pro daňové přiznání. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že mnoho lidí chodí daňové přiznání podávat osobně na Finanční úřad. A to by v době vrcholící epidemie (kdy nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít), nebylo příliš dobré.

Původně se tedy termín pro daňové přiznání posunul na 1. července 2020. Později, ale v návaznosti na pozvolné uvolňování karantény, došlo ještě k jedné změně. A termín pro podání daňového přiznání se posunul na 18. Srpna 2020.

Daňové přiznání v roce 2020 (za rok 2019) je nutné podat nejpozději do 18. srpna 2020

Termín pro přiznání se fakticky nezměnil – pozor na penále!

Fakticky se ale nejedná o změnu termínu pro daňové přiznání. Na to by byla potřeba změna zákona. Takže termín jako takový, zůstal stejný. To co se změnilo, je datum, od kdy se začnou být uplatňovány sankce za pozdní podání. V praxi to ale pro většinu lidí vyjde nastejno. Není v tom skoro žádný rozdíl.

Pokud podáte daňové přiznání do 18. 8. 2020, pak vám nehrozí žádné sankce. Do 18. srpna platí plošný odklad sankcí.

Pokud byste ale daňové přiznání podali později, až po 18. srpnu 2020, pak se už na vás budou vztahovat sankce za pozdní podání. A nebylo by to jen tak. V takovém případě by se vám napočítaly úroky již od původního (a stále platného) termínu od 1. dubna 2020.

Tj. už 19. srpna by se vám mohly napočítat sankce za pozdní podání daňového přiznání za 139 dní. Letos se tedy zameškat podání daňového přiznání opravdu nevyplatí.

Kolik se platí za pozdní podání daňového přiznání?

Za každý den zpoždění, se platí sankce ve výši 0,05%. Za 139 dní od řádného termínu (1. 4. 2020) je to tedy skoro 7% (minimální výše pokuty je 500 Kč).

Pokud byste daňové přiznání nepodali vůbec, pak vás Finanční úřad vyzve k podání daňového přiznání, a vy zaplatíte pokutu ve výši minimálně 5% ze stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun).

Termín pro podání přehledů OSVČ v roce 2020

V roce 2020 se změnily i termíny pro podání přehledů o příjmech, které musí řešit OSVČ. Ti podávají každý rok (po daňovém přiznání), přehledy o příjmech z podnikání pro svoji zdravotní pojišťovnu a ČSSZ (a musí případně doplatit případné nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění).

Letos se v návaznosti na změny u daňového přiznání „šachovalo“ i s těmito termíny. A vznikl z toho trochu zmatek. Pro zdravotní pojišťovnu a pro ČSSZ platí odlišné termíny po podání přehledu. Rozdíl je i v tom, do kdy musí být zaplacen nedoplatek na pojištění.

Termín pro podání přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu 2020

Pro podání přehledu zdravotní pojišťovně nakonec zůstal platný termín 3. srpna 2020 (tedy ještě před tím, než je poslední termín pro daňové přiznání).

Není to ale jenom o podání přehledu. Následně je nutné uhradit i případný nedoplatek na zdravotním pojištění. A to nejpozději do 8 dní od podání přehledu. V roce 2020 je to tedy nejpozději do 11. srpna 2020.

Termín přehledu o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu, je nejpozději do 3. srpna 2020. Nedoplatek na zdravotním pojištění musí být zaplacen nejpozději do 11. srpna 2020.

Termín pro podání přehledů OSVČ pro ČSSZ 2020

Aby to bylo vše jasné a přehledné (jako mnoho věcí v souvislosti s epidemií koronaviru), tak pro termín podání přehledu pro ČSSZ, platí zcela jiné datum.

I zde se to měnilo.  Aktuálně platí, že přehled pro ČSSZ musí OSVČ podat nejpozději do 18. září 2020.

Na rozdíl od zdravotního pojištění (které se může doplatit do 8 dní), ale u sociálního pojištění musí být případný nedoplatek uhrazen nejpozději do 18. 9. 2020 (tedy ve stejný den, jako je poslední termín pro podání přehledu)

Termín přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ, je nejpozději do 18. září 2020. Nedoplatek na sociálním pojištění musí být zaplacen nejpozději do 18. září 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *